Diêm cháy, chưa phải là đã hết !

Những que diêm, tất nhiên là để đốt lửa, nhưng nếu bạn nghĩ chúng cháy lên là đã xong sứ mệnh, thì có lẽ bạn nên đọc bài này của Nàng Đẹp ! Đốt một que diêm, nếu khéo léo dập ngay sau khi có được nguồn lửa mong muốn, bạn sẽ giữ lại được […]