“Cảm hứng ngày thứ 7” – Tĩnh tại trong một tách trà…

Hôm nay là ngày thứ 7. Tất nhiên, với một dịp cuối tuần, bạn có nhiều thứ cần làm, gặp gỡ mọi người, thăm thú các nơi, bạn sẽ tranh thủ thời gian tối đa cho mọi việc trước khi thứ 2 lại đến và một tuần làm việc mới bắt đầu. Thế nên, tôi […]