Những chiếc “túi bác sĩ”

Những chiếc túi bác sĩ – cách gọi thông thường của loại túi các nàng đang nhìn thấy trong hình có cả một lịch sử lâu dài từ khi chỉ đơn thuần là một chiếc túi y tế cho đến ngày nay, trở thành một khái niệm về kiểu dáng túi được ấn định trong […]