Home » [NEW] การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในปี ค.ศ. 1978 คืออะไร | เศรษฐกิจจีน – Nangdep.vn

[NEW] การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในปี ค.ศ. 1978 คืออะไร | เศรษฐกิจจีน – Nangdep.vn

เศรษฐกิจจีน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในปี ค.ศ. 1978 คืออะไร

 

การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในปี ค.ศ. 1978 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศจีนก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองมาจากสหรัฐอเมริกา [1] ตั้งแต่เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของจีนเติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 10  เปอร์เซ็นต์ [2] ประชากรที่มีฐานะยากจนลดเหลือเพียง 21 ล้านคนจาก 250 ล้านคน [3] การปฏิรูปครั้งนี้เปลี่ยนเศรษฐกิจจีนจากประเทศที่มีคนยากจนมากที่สุดในโลกให้กลายเป็นประเทศที่มุ่งหน้าสู่การเป็นอันดับหนึ่งของโลก [4]

 

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1949 เป็นต้นมา เหมาเจ๋อตุงเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจีนเป็นแบบรวมศูนย์ รัฐเป็นเจ้าของกิจการและที่ดินทั้งหมด [1] รัฐบาลใช้ระบบนารวม กำหนดให้เกษตรกรทำงานในที่ดินของรัฐบาล และขายผลผลิตให้รัฐบาลตามราคาที่รัฐบาลกำหนด [5] จากนั้น รัฐบาลจะรวบรวมผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรไปพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก [6] แต่นโยบายนี้กลับล้มเหลว ประชาชนในประเทศจีนจึงต้องประสบกับภาวะอดอยาก [3]

 

ในปี ค.ศ. 1978 เติ้งเสี่ยวผิงขึ้นเป็นผู้นำประเทศจีน ระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ถูกเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ในปี ค.ศ. 1979 รัฐบาลยกเลิกระบบนารวมและเปลี่ยนมาใช้ระบบความรับผิดชอบของครัวเรือน โดยให้เกษตรกรเช่าที่ดินได้ในระยะยาว และขายผลผลิตส่วนหนึ่งให้รัฐบาลตามราคาที่รัฐบาลกำหนดเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน จากนั้น เกษตรกรสามารถนำผลผลิตที่เหลือไปขายต่อได้ตามราคาตลาด

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าเกษตรกรและอนุญาตให้ทำปศุสัตว์ได้ การปฏิรูปทางการเกษตรนี้ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการทำงาน ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจนสามารถแก้ปัญหาความอดอยากได้ ประชาชนในแถบชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น [1, 3]

 

ต่อมา ในปีค.ศ. 1980 รัฐบาลได้ปฏิรูประบบภาษีโดยอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ทั้งหมดด้วยตนเองและส่งรายได้ให้แก่รัฐบาลบางส่วน และในปี ค.ศ.1983 รัฐบาลเริ่มปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยยกเลิกการกำหนดให้ภาครัฐวิสาหกิจต้องส่งกำไรทั้งหมดให้รัฐ และเปลี่ยนเป็นเก็บภาษีจากกำไรของรัฐวิสาหกิจ และกำหนดเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1990 ให้รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนและปรับโครงสร้างไม่ได้ต้องประกาศล้มละลายหรือเปลี่ยนเป็นบริษัทเอกชน [1]

 

ในด้านการลงทุน รัฐบาลเริ่มต้นสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑลริมชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เซินเจิ้น จูไห่ ซัวเถา และเซียะเหมิน ก่อนจะขยายไปยังส่วนอื่นของประเทศ [3] และให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติ [6] การปฏิรูปการลงทุนนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก มูลค่าในการลงทุนจากต่างชาติในปีคศ. 1998 มีมากถึง 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติในปีค.ศ. 1978 มีไม่ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1]

 

การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในปีค.ศ.1978 ส่งผลให้ประเทศจีนก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจีนภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มแก้ไขปัญหาความอดอยากไปพร้อมกับการทดลองระบบเศรษฐกิจ กระจายอำนาจจากศูนย์กลางไปยังท้องถิ่นและเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ

 

แม้ในปัจจุบันนี้ จีนจะยังแก้ปัญหาคนจนในประเทศไม่ได้ทั้งหมด ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในประเทศจีนยังมีมากติดอันดับโลก [6] แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีความโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมาก การพัฒนาเศรษฐกิจจีนหลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในปี ค.ศ. 1978 ถือว่าเป็นการผงาดของมังกรยักษ์ในเวทีเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียว

 

NỘI DUNG BÀI VIẾT

See also  [Update] บุก Pantip ประตูน้ำ ย้อนระลึก ความทรงจำดีๆกับ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า และรู้จักกับ พาลาเดียม ประตูน้ำ | pantip ประตูน้ำ - Nangdep.vn

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] มนัสชัย จึงตระกูล. (2553). ถอดเกร็ดเศรษฐกิจมังกร: พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายของจีน. แว่นขยาย เศรษฐกิจ – สายนโยบายการเงิน, 18, ธันวาคม 2553.

[2] The World Bank Group. (April 23, 2020).The World Bank In China. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/china/overview

[3] อักษรศรี พานิชสาส์น. (2553). : บทวิเคราะห์ของหลินอีฟู. เศรษฐกิจจีน ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย (น.34-56). หนังสือประกอบการสอนวิชา ศ. 362 เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

[4] กรุงเทพธุรกิจ. (24 ธันวาคม 2562).เปิดเส้นทางจีนสู่ ‘เบอร์ 1 เศรษฐกิจโลก’. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859453

[5] Huenemann, R. W. (April 22, 2013). Economic Reforms, 1978-Present. Retrieved from https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920082/obo-9780199920082-0008.xml

[6] BBC News. (November 3, 2006) .Quick guide: China’s economic reform. Retrieved from http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5237748.stm

See also  [Update] :: Budget Car Rental Thailand. 27 locations, Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai, Samui etc.-> Budget Thailand :: | เช่า รถ ระยะ ยาว - Nangdep.vn

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 28 เมษายน 2020


ซินแสปะทะโหร ฝ่าดวงเมืองเปิดประเทศ | 15 ต.ค. 64 | FULL | NationTV22


ข่าวออนไลน์

เราเปลี่ยนให้ทุกข่าวเป็นเรื่องเข้าใจง่าย เข้าใจได้
รับชมวีดีโอที่คัดสรรจากเรา https://bit.ly/31bYdfp
ติดตามข่าวสารจาก http://www.Nationtv.tv

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ซินแสปะทะโหร ฝ่าดวงเมืองเปิดประเทศ | 15 ต.ค. 64 | FULL | NationTV22

โลกเผชิญวิกฤตพลังงาน ฉุดการผลิต-เศรษฐกิจ “จีน” ตัวแปรหลัก | เศรษฐกิจInsight 13ต.ค.64


พลังงาน เศรษฐกิจจีน China
ทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนพลังงานกันถ้วนหน้า ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการผลิตและผู้บริโภค ซึ่งอาจฉุดลากเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด19 ขณะที่เงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะ Stagflation หรือการที่เศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่สูง
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

โลกเผชิญวิกฤตพลังงาน ฉุดการผลิต-เศรษฐกิจ “จีน” ตัวแปรหลัก | เศรษฐกิจInsight 13ต.ค.64

กทม.ลุ้นเจ้าพระยาพรุ่งนี้ สามโคกท่วมแล้ว-ชัยนาทยังหนัก | TNN ข่าวเย็น | 22-10-21


ภาคกลางมี 2 ส่วนที่ต้องเฝ้าระวัง คือเจ้าพระยาและท่าจีน ขณะนี้กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ต้องเฝ้าระวังเจ้าพระยาสูงพรุ่งนี้ ขณะที่น้ำท่าจีนที่สุพรรณบุรี ทะลักท่วมตลาดเก่าท่านเจ้าคุณศรีประจันต์แล้ว
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

กทม.ลุ้นเจ้าพระยาพรุ่งนี้  สามโคกท่วมแล้ว-ชัยนาทยังหนัก  | TNN ข่าวเย็น | 22-10-21

หมากล้อมของไบเดน รุก-ล้อม-สลายจีน | Executive Espresso EP.228


See also  [NEW] โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | ประวัติ โรง พยาบาล บำรุงราษฎร์ - Nangdep.vn

การแก่งแย่งความเป็นมหาอำนาจของโลกระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนได้เดินทางมาสู่จุดที่เรียกได้ว่าเข้มข้นและดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ 5 จุดยุทธศาสตร์บนกระดานหมากล้อมที่ โจ ไบเดน เปิดเกมสู้กับจีนมีอะไรบ้าง กลยุทธ์การตอบโต้ของสีจิ้นผิงเป็นอย่างไร ความได้เปรียบเสียเปรียบในครั้งนี้ใครมีแต้มต่อ กระทบไทยอย่างไร
เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Timestamp
00:00 Start
05:44 วงล้อมที่ 1 เทคโนโลยี
23:04 วงล้อมที่ 2 พันธมิตรล้อมจีน
29:47 วงล้อมที่ 3 พันธมิตรล้อมโลก
39:44 วงล้อมที่ 4 ความมั่นคง (NATO องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ)
42:27 วงล้อมที่ 5 การพบกันระหว่างโจ ไบเดน และ วลาดิเมียร์ ปูติน
47:00 มองจากมุมจีน
53:54 ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร
———————————————
ติดตาม The Secret Sauce ในช่องทางอื่นๆ
Facebook https://www.facebook.com/TheSecretSauceTH
Facebook Group https://www.facebook.com/groups/643054436428079
Website https://thestandard.co/podcast_channel/thesecretsauce/
Apple Podcasts https://apple.co/31JOazM
Spotify https://spoti.fi/3isv0W7
ExecutiveEspresso TheSecretSauce TheStandardPodcast TheStandardCo TheStandardTH

หมากล้อมของไบเดน รุก-ล้อม-สลายจีน | Executive Espresso EP.228

Dual Circulation คืออะไร มีผลต่อเศรษฐกิจจีน-โลกอย่างไร | HIGHLIGHT


การประชุม Fifth Plenum ของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) เมื่อวันที่ 2629 ตุลาคม 2563 ว่าด้วยเรื่องร่างข้อเสนอสำหรับการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปี (20212025) มีสาระสำคัญใดบ้างที่นักลงทุนควรทราบ
.
กลยุทธ์ Dual Circulation คืออะไร มีผลต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจไทยอย่างไร มีนัยต่อการลงทุนสำหรับตลาดการเงินโลกและนักลงทุนอย่างไร
.
หาคำตอบได้กับ ศรชัย สุเนต์ตา CFA กรรมการผู้จัดการ SCBSCIO บล.ไทยพาณิชย์
.
ติดตามรายการ Morning Wealth ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 07.0008.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH
.
DualCirculation จีน เศรษฐกิจ การลงทุน MorningWealth THESTANDARDWEALTH

Dual Circulation คืออะไร มีผลต่อเศรษฐกิจจีน-โลกอย่างไร | HIGHLIGHT

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เศรษฐกิจจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *