Home » [NEW] | การส่งมอบสินค้า – Nangdep.vn

[NEW] | การส่งมอบสินค้า – Nangdep.vn

การส่งมอบสินค้า: คุณกำลังดูกระทู้

เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาที่ลูกค้าย่อมต้องได้รับอยู่แล้ว การทำให้ลูกค้าพึงพอใจจนประทับใจหรือเกิดเป็นความรักความผูกพันได้นั้น จะต้องมองให้รอบด้านถึงความต้องการอื่นๆที่มากกว่าสินค้าหรือบริการ เรามักเรียกสิ่งนี้ว่า “คุณค่า (Value)” ซึ่งมีทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะคุณค่าในเชิงความรู้สึกมักจะกลายเป็นคำตอบสุดท้ายของการตัดสินใจของลูกค้า

การออกแบบและส่งมอบให้แก่ลูกค้า (Customer Value Proposition) แบ่งได้ในเชิงมิติทางเศรษฐศาสตร์ของการรับรู้ในคุณค่านั้นของลูกค้าเป็น 2 ด้าน ดังนี้
คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย (Benefit)
– ทางเทคนิค (มีคุณสมบัติ ความสามารถ และคุณภาพที่ดี)
– ทางปฏิบัติหรือใช้งาน (ง่ายในการเรียนรู้ ใช้งาน จัดเก็บ บำรุงรักษา)
– ทางเศรษฐกิจ (เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระ)
– ทางอารมณ์ (ประสบการณ์ด้านบวก จากสินค้า บริการ สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบ)
– ทางเครือข่าย (เชื่อมโยงกับสินค้าอื่น ฐานความรู้ บุคคลอื่นๆ เข้ากันได้กับส่วนประกอบอื่นๆ)

คุณค่าด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost)
– ราคาและต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน (ค่าอะไหล่ ชิ้นส่วน ค่าบำรุงรักษา ราคาขายต่อ)
– ทรัพยากรที่ใช้ (พื้นที่จัดวาง พื้นที่จัดเก็บ คนที่เกี่ยวข้อง เวลาที่ใช้ เชื้อเพลิง)
– ความยุ่งยากในการใช้งาน (ต้องเรียนรู้ หรือต้องเข้ารับการฝึกอบรม) คงทน ไม่เสียง่าย

ยังสามารถพิจารณาจากการตอบสนอง ตามแนวคิดที่นำเสนอโดย Professor Noriaki Kano กูรูด้านคุณภาพชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้เสนอไว้ในชื่อ Kano’s Model ได้แบ่งการพิจารณาความต้องการของลูกค้าเป็น 3 ระดับ ที่องค์กรต้องใส่ใจและกระทำให้ได้คือ (1) Must be (2) More is Better (3) Delighter เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรให้แก่องค์กร โดยรับรู้ได้จากการสำรวจ วิเคราะห์ และสรุปผล ผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of customers)

คุณค่า “ต้องมี (Must be)” มุ่งตอบสนองต่อความจำเป็นหรือความต้องการพื้นฐาน (Basic needs) ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “มาตรฐาน (Standard)” หรือข้อกำหนดขั้นต่ำ (Specification) ที่พึงมีในผลิตภัณฑ์นั้นๆ และยังคงไว้ซึ่งการยอมรับทั่วไป จะเห็นว่าในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีการกำหนดขึ้นมา ทั้งที่ตราเป็นข้อบังคับหรือประกาศของทางราชการ หรืออยู่ในรูปของการรับรองมาตรฐาน อาทิ มาตรฐานอาหารและยา (อ.ย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ม.ผ.ช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก. ของไทย JIS ของญีปุ่น) หรือเป็นมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ อาทิ ISO เป็นต้น หรือมีหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับมาประเมิน หรือจัดอันดับ เช่น มาตรฐานด้านการบินโดย Skytrax มาตรฐานโรงแรมที่มีการให้ดาว 3ดาว 4ดาว 5ดาว ซึ่งจะมีการกำหนดว่าโรงแรมหรือที่พักในระดับดาวต่างๆนั้น จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอะไรบ้าง

คุณค่า “ยิ่งมาก ยิ่งดี (More is better)” มีเหมือนกันในคู่แข่งแต่ละราย แต่ใครมีความสามารถสูงกว่าย่อมดีกว่า โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและตลาด โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเชิงสมรรถนะ (Performance needs) เมื่อวัดผลในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะมีค่าได้ตั้งแต่ติดลบ กรณีที่ทำได้แย่กว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม มีค่าเท่ากับศูนย์ กรณีที่ทำได้เท่ากับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และจะมีค่าเป็นบวก กรณีที่ทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ดังนั้นทุกองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือความต้องการใดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า ถ้าใครทำได้ดีกว่า ให้ได้มากกว่า หรือส่งมอบได้เร็วกว่า ในราคาที่แข่งขันได้ ย่อมได้ฐานลูกค้าที่กว้างและเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า

คุณค่า “ถ้ามี ดีเลิศ (Delighter)” มีในสิ่งที่คู่แข่งไม่มี เป็นการมุ่งสร้างความแตกต่าง โดยสรรหาสิ่งพิเศษที่ไม่มีคู่แข่งรายใดสามารถให้ได้ มีในสิ่งที่ไม่ซ้ำใคร หรือไม่มีใครมีได้ในแบบที่เรามี แน่นอนเป็นการตอบสนองต่อความรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ (Excitement needs) ดังนั้นองค์กรจึงควรกลับมาทบทวนตัวเองว่า องค์กรสามารถจะให้อะไรได้มากกว่าความต้องการพื้นฐาน และความต้องการเชิงสมรรถนะ ซึ่งต้องคิดนอกกรอบหรือบางครั้งอาจต้องมองข้ามออกไปจากธุรกิจของตนเอง เป็นการส่งมอบในสิ่งที่เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง (Beyond expectation)

ตัวอย่างของคุณค่าพื้นฐาน “ต้องมี” ที่นอกเหนือจากคำว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ที่เราพอสืบค้นหามาอ่านทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเองแล้ว ขอยกตัวอย่างในธุรกิจบริการมาโดยสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ดังนี้

ธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant) อาหารอร่อย สะอาด สดใหม่ ถูกสุขอนามัย ราคาสมเหตุสมผล ใช้บัตรเครดิตชำระเงินได้ มีเมนูให้เลือก มีที่จอดรถ

ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit card business) มีร้านค้ารับบัตรจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไป รอบชำระเงินมาตรฐานปลอดดอกเบี้ย 45 วัน มีบริการผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า มีช่องทางชำระหนี้บัตรเครดิตสะดวกหลากหลาย

ธุรกิจโรงแรมที่พัก (Hotel business) ห้องพักสะอาด ทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าปู ปลอกหมอนทุกวัน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องตามมาตรฐานระดับดาวที่ได้รับ (ทีวี สบู่ แชมพู) มีสระว่ายน้ำ สถานที่ร่มรื่น มีสวนหย่อม และต้นไม้นานาชนิด ห้องออกกำลังกาย ห้องอาหาร ที่จอดรถ มี Welcome Drink ตู้เซฟเก็บของมีค่า น้ำดื่ม กาแฟ ชา ฟรี (ในจำนวนที่กำหนด)

ตัวอย่างของคุณค่าพื้นฐาน “ยิ่งมาก ยิ่งดี” ที่นอกเหนือจากคำว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ที่เราพอสืบค้นหามาอ่านทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเองแล้ว ขอยกตัวอย่างในธุรกิจบริการมาโดยสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ดังนี้

ธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant) บริการรวดเร็ว สั่ง / เสิร์ฟ / คิดเงิน (ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการร้าน) วัตถุดิบพิเศษ ปลูก/เลี้ยง แบบปลอดสาร บริการส่งนอกสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ มีทั้งแบบนั่ง 2 คน 4 คน และมากกว่า 6 คน และมีห้องจัดเลี้ยงหมู่คณะ มีเมนูพิเศษตามเทศกาล ทุกเดือน

See also  [NEW] สบู่เหลว VS สบู่ก้อน | ตลาดสบู่ก้อน - Nangdep.vn

ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit card business) ผ่อน 0% นาน 10 เดือนหรือมากกว่า รอบชำระเงินนาน 55 วัน ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (ใช้ฟรีตลอดชีพ) ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินหนี้บัตรเครดิต ค่าปรับการชำระเงินล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า ทุก 20 บาทที่ใช้จ่าย รับ 1คะแนนสะสม ให้ได้มากกว่าคู่แข่ง (ปกติจะ 25 บาท/คะแนน) มีรายการสินค้าแลกคะแนนสะสมที่มาก หลากหลายกว่า ส่วนลดเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้า/สินค้า เครดิตเงินคืน (Cash back) เมื่อใช้บัตรชำระค่าสินค้า

ธุรกิจโรงแรมที่พัก (Hotel business) ห้องพักหลากแบบ หลายสี และมีสไตล์ที่แตกต่างให้เลือก ห้องพักมองเห็นทะเลทุกห้อง สมาชิกสะสมคะแนนห้องพัก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ มี Kid Zone และอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็ก มีสระเด็กและสระผู้ใหญ่ มีอ่างน้ำวนจากุซซี่ ห้องน้ำกว้างใหญ่ มีทั้งแบบยืนอาบ และนอนอาบ แพคเกจพิเศษนวดฟรี 30 นาที บริการท่องเที่ยวภายนอกโรงแรม กระเช้าผลไม้ภายในห้อง

ตัวอย่างของคุณค่าพื้นฐาน “ถ้ามี ดีเลิศ” ที่เราพอสืบค้นหามาอ่านทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเองแล้ว ขอยกตัวอย่างในธุรกิจบริการมาโดยสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ดังนี้

ธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant) หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร เต้นโชว์ คำนวนสารอาหาร และแคลอรี กิจกรรมร่วมฉลองในเทศกาลพิเศษของลูกค้า แท็บเล็ตสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง พร้อมบอกสถานะและคำนวณค่าใช้จ่ายในทันที การซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีระบบสแกนสินค้าและตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ

ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit card business) คะแนนเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อซื้อสินค้าได้ทันที สิทธิประโยชน์อื่นๆจากการใช้บัตรร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน ที่จอดรถพิเศษในห้างสรรพสินค้า อัพเกรดห้องพักโรงแรมทันทีที่แก่ผู้ถือบัตรวีไอพี

ธุรกิจโรงแรมที่พัก (Hotel business) เจ้าหน้าที่จำชื่อผู้เข้าพักได้ และทักอย่างถูกต้อง สามารถจดจำรสนิยม และความชื่นชอบส่วนตัว Upgrade ห้องพัก (เมื่อว่าง) สำหรับลูกค้าประจำ สระว่ายน้ำ แบบน้ำเกลือ (สำหรับคนแพ้คลอรีน)

ปีใหม่ 2560 นี้ ขอให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต แข็งแรง และมีอนาคตที่สดใส ทุกธุรกิจแข่งขันได้ เจริญก้าวหน้า ลูกค้าพึงพอใจและสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องครับ 


#เพลงแดนซ์ลูกทุ่งมันๆ เพลงไทย เพราะๆ แบบ Nonstop 2021 ฟังกันยาวๆ (130) Vol.1


►รับประกันคุณภาพเสียง 320 kbps
►ลิ้งโหลด รอสักครู้
►ขอขอบพระคุณทุกท่านมีเข้ามา ชมผลงาน มาตลอด
►ชอบก็ไลค์ ถูกใจก็แชร์ กันออกไปเยอะๆนะครับ
►ทุกยอดวิว คือ\”กำลังใจ\”
►ฝากกด ซับสะไคร้ ด้วยนะครับ
►(ขอบคุณครับ)
อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเพลงใหม่ๆก่อนใครนะครับ
ชอบก็ Like กด Share ถ้าไม่อยากพลาดผลงานใหม่ๆ กด Subscibeนะครับ
เพลงแดนช์ต้อนรับปีใหม่2021​​เพลงแดนช์ใหม่2021​​เพลงแดนซ์2020​​ เพลงแดนซ์มันส์ๆ​​ TikTok​​ Tik Tok เพลงแดนซ์มันส์ๆ​​ เพลงแดนซ์สายย่อ​​ เพลงแดนซ์มันส์ๆ​​ เพลงแดนซ์ในผับ​​ เพลงแดนซ์ใหม่ล่าสุด​​ รวมเพลงเพราะ​​ เพลงฟังชิลล์​​ ฟังสบาย​​ รวมเพลงฮิต​​ เพลงฮิต​​ เพลงมันๆ​​ (เบสแน่น)เพลงแดนซ์ฮิปฮอป (คัดมาแล้ว) สายร่อน 2020 เพลงแดนซ์ 10เพลงไทยฮิตในTik Tok (อยากได้น้อง,ไมโครโฟน)(เบสแน่น)เพลงแดนซ์มันๆ เครื่องเสียงรถยนต์ ไว้เปิดฟังยาวๆ ไมโครโฟน อยากนอนกับเธอ Young Dumb \u0026 Broke (ยังดัม) workpointofficial เก๋ไก๋สไลเดอร์ Kaykai Salaider DJ Game Remix in Thailand ດີເຈ ຈອນ ຣີມິກຊ໌ DJ Krit Remix Official ດີເຈ ບີມ ຣີມິກຊ໌
โครตฮิตในมาแรง!!! ( เป็นไรไหม OGANIC x LAZYLOXY ) เพลงแดนซ์​​ อยากได้น้อง ( ท๊อป มอซอ Cover by กระต่าย ) บักจีเหลิน จีเหลิน สายหมอบ UDiEX2 MonDEV NONTAKAN N.S. Garena RoV Thailand กิต งายย Doyserเพลงแดนซ์มันๆ​​ เพลงแดนซ์2019​​เพลงแดนซ์2020​​ เพลงแดนซ์สากล​​ เพลงแดนซ์สายย่อ​​ เพลงแดนซ์ใหม่ล่าสุด​​ เพลงแดนซ์ในผับ​​ เพลงแดนซ์ไทย​​ เพลงแดนซ์เบสหนักๆ​​ เพลงสากล​​ ผับเกาหลี​​ ผับไทย​​ เพลงในผับ​​ เพลงในผับมันๆ​​ เพลงในผับ2020​​ เพลงมันๆ​​ เพลงedmในผับ​​ เพลงแดนซ์​​ สายย่อ สายตื๊ด ชิงร้อย​​ ชิงร้อยล่าสุด​​ เก๋เก๋ไก๋เก๋ไก๋สไลเดอร์​​ เพลงแดนซ์​​ สงกรานต์2019​​ เอเลี่ยนตัวเขียว​​\”
เพลงแดนซ์ | เพลงแดนซ์2019 | เพลงแดนซ์สายย่อ | เพลงแดนซ์มันส์ๆ | ลงแดนซ์ในผับ | เพลงแดนซ์ใหม่ล่าสุด | รวมเพลงเพราะ | เพลงฟังชิลล์ | ฟังสบาย | รวมเพลงฮิต | เพลงฮิต | เพลงมันๆ | สายย่อ | เปิดในผับ | เพลงแดนซ์ฮิต | เพลงเต้น | ดีเจรีมิกซ์ | แดนซ์3ช่า | 3ช่าพาเพลิน | เพลงฟังต่อเนื่อง | เพลงแดนซ์ใหม่ๆ | 3ช่า | รวมเพลงแดนซ์EDM | ลำใย | เพลงเปิดใน | คัดเอาแต่เด็ดๆเอาใจสายตื๊ด
( เพลงแดนช์ ไทยสากล 2020 )กำลังมาแรงในTikTok​​ DURA​​ (ดูรา สายร่อน 2019) โครตฮิตใน​​ TikTok ( Enak ) อีนาก 2019กำลังมาแรง​​ Panama ( ปานามา สายร่อน 2019 ) BY [ Dj.จอน.Remix ] เพลงโครดโจ๊ะที่อาจมีคนตามหา​​ ( ไบลา สายโจ๊ะ 2017 ) BY [ Dj.จอน.Remix ] เพลงที่ฟังไม่เข้าใจ​​ Ta Tun Tuang ( ต๊ะ ตุง ตวง ฮิปฮัอป หมอลำ ) BY [ Dj.จอน.Remix ] เพลงแต๊ดบราชิลฮิปฮัอปต้อนรับเค้าท์ดาวน์​​ 2017 (ชีกูละ เอละ ฮิปฮัอปเค้าท์เพลงแตร์​​ แต้ดๆแตๆแต๊ด ( เพลงโครดแต้ด V3 ) อินยวาเฮ เอะ เอะ เอ เอ !!!! ( ชอมบี้สายย่อ ) มามาย​​ สายร่อน 2019 เพลงแดนซ์ฮิปฮอป เพลงแดนซ์ฮิปฮอปมันๆ 2018 (HIPHOP) ฮิตในTikTok ฟังสบาย (ฮิปฮอป 3ช่า) เพลงแดนซ์เพราะๆยอดฮิต ( ฮิปฮอป ) สายร่อน 2018 เพลงแดนซ์​​ เพลงแดนซ์2018​​ เพลงแดนซ์สายย่อ​​ เพลงแดนซ์มันส์ๆ​​ เพลงแดนซ์ในผับ​​ เพลงแดนซ์ใหม่ล่าสุด​​ รวมเพลงเพราะ​​ เพลงฟังชิลล์​​ ฟังสบาย​​ รวมเพลงฮิต​​ เพลงฮิต​​ เพลงมันๆ​​ สายย่อ​​ เปิดในผับ​​ เพลงแดนซ์ฮิต​​ เพลงเต้น​​ ดีเจรีมิกซ์​​ แดนซ์3ช่า​​ 3ช่าพาเพลิน​​ เพลงฟังต่อเนื่อง​​ เพลงแดนซ์ใหม่ๆ​​ 3ช่า​​ รวมเพลงแดนซ์EDM​​ ลำใย​​ เพลงเปิดใน​​ คัดเอาแต่เด็ดๆเอาใจสายตื๊ด​​ เต้นต้อนรับสงกรานต์​​ บุพเพเซ็กซี่อาละวาด​​ เพลงแดนซ์มันๆเอาไว้เปิด​​ สงกรานต์2018​​ เต้นจนเด็กอาย​​ ท่าเต้นเก๋ไก๋2018​​ สงกรานต์นี้ต้องจัดแล้ว​​ ลูกเสือสำรอง​​
เพลงแดนซ์ | เพลงแดนซ์2018 | เพลงแดนซ์สายย่อ | เพลงแดนซ์มันส์ๆ | เพลงแดนซ์ในผับ | เพลงแดนซ์ใหม่ล่าสุด | รวมเพลงเพราะ | เพลงฟังชิลล์ | ฟังสบาย | รวมเพลงฮิต | เพลงฮิต | เพลงมันๆ | สายย่อ | เปิดในผับ | เพลงแดนซ์ฮิต | เพลงเต้น | ดีเจรีมิกซ์ | แดนซ์3ช่า | 3ช่าพาเพลิน | เพลงฟังต่อเนื่อง | เพลงแดนซ์ใหม่ๆ | 3ช่า | รวมเพลงแดนซ์EDM | ลำใย | เพลงเปิดใน | คัดเอาแต่เด็ดๆเอาใจสายตื๊ด เพลงแดนซ์มันๆ​​ เพลงแดนซ์2017​​ เพลงแดนซ์2018​​ เพลงแดนซ์สากล​​ เพลงแดนซ์สายย่อ​​ เพลงแดนซ์ใหม่ล่าสุด​​ เพลงแดนซ์ในผับ​​ เพลงแดนซ์ไทย​​ เพลงแดนซ์เบสหนักๆ​​ เพลงสากล​​ ผับเกาหลี​​ ผับไทย​​ เพลงในผับ​​ เพลงในผับมันๆ​​ เพลงในผับ2018​​ เพลงมันๆ​​ เพลงedmในผับ​​ เพลงแดนซ์​​ สายย่อ สายตื๊ด ชิงร้อย​​ ชิงร้อยล่าสุด​​ เก๋เก๋ไก๋เก๋ไก๋สไลเดอร์​​ เพลงแดนซ์​​ สงกรานต์2018​​ เอเลี่ยนตัวเขียว

See also  [Update] นิ้ว 5 นิ้ว จำให้ดี มีหมวดบัญชี อยู่ 5 หมวด | ภาษี ขาย อยู่ หมวด ไหน - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

#เพลงแดนซ์ลูกทุ่งมันๆ เพลงไทย เพราะๆ แบบ Nonstop 2021 ฟังกันยาวๆ (130) Vol.1

Module 9 การนำเข้าและส่งออก (09.06)


9.06 เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms
Credit by สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

Module 9 การนำเข้าและส่งออก (09.06)

Alyn Wee – หัวใจเจ้าเอย (not again) [Official MV]


Title : หัวใจเจ้าเอย (not again)
Artist : Alyn Wee
Release Date : 2 JUL 2021
Download เพลงนี้ได้ทาง
iTunes/Apple Music : https://apple.co/3xffKUq
JOOX : https://bit.ly/3jzWMDG
Spotify : https://spoti.fi/3AlvJly
TrueID: https://bit.ly/3jxAnXF
Tidal : https://bit.ly/3hpELp8
Youtube Music: https://bit.ly/3jDYzrs
­­
Executive Director : JEEP
Executive Producer : Dano
Produced by Billbilly01
Lyrics : Alyn Wee, Chamil Arin, BABEPOOM
Music : Alyn Wee
Arranged by Billbilly01
Drums : Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo Tanti)
Bass : Billbilly01
Guitar : Billbilly01
Recorded at Torrayot Studio \u0026 Axis Studio
Mixed \u0026 Mastered by Henry Watkins (Studio 28)
LOVEiS Music Team is Dano ,Potay ,Guntapich ,Tanpakdee ,Note Daejarnat ,Ebbie Yananda
เพลง “หัวใจเจ้าเอย (not again)” พูดถึงความรู้สึกของคนๆ นึงที่กลัวจะรักใคร เพราะเคยเสียใจจากความรักมาก่อน แต่ก็มีท่าทีที่จะรักใครใหม่อีกครั้ง เลยเกิดความขัดแย้งระหว่างความคิดกับสิ่งที่กลัวและหัวใจที่ดื้อรั้นที่จะรัก….
เพลงนี้นอกจากเนื้อเพลงที่อลินได้ร่วมเขียนกับทีมแล้ว ยังได้บิลลี่ จากวง Tilly birds มาเป็นโปรดิวเซอร์ ประจำเพลงนี้ ที่ยังคงทำให้เพลงมีกลิ่นอายของอลินอยู่อย่างชัดเจน จากผลงานเพลงที่ผ่านๆ มาของอลิน เรียกได้ว่าแฟนๆ ต้องคิดถึงอลินอย่างแน่นอน และแถมยังได้ ไมโล มือกลองและสมาชิกวง Tilly birds มาร่วมงานในเพลงนี้ด้วย หวังว่าถ้าหลายๆ คนได้ฟังเพลงนี้แล้ว และยังคงกลัวกับการเริ่มต้นใหม่ อาจจะต้องกลับมาคิดดูว่า ความรักครั้งนี้มันคุ้มไหมกับการเดินหน้าต่อ ถ้าในเมื่อความคิดถึงมันจะทำให้เราสับสน กระวนกระวายใจขนาดนี้
AlynWee หัวใจเจ้าเอย notagain
LOVEiSENTERTAINMENT
­­
คิดถึงอีกแล้ว คิดไกลอีกแล้ว
คิดถึงแต่เธอ เมื่อไม่ได้เจอ และมากขึ้นทุกวัน
แต่รักที่ผ่านมา รักที่ตามหา
รักที่เคยหวัง สุดท้ายมันก็พัง กลัวเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง
หัวใจเจ้าเอย อย่ารักใครเขาอย่างเคย
แสนทรมาน เมื่อเขาไม่ต้องการ เก็บใจไว้บ้างเถอะ
ฉันคงไม่อาจทน ความเสียใจได้อีกหน
หัวใจเจ้ากรรม ช้ำพอหรือยัง เจ็บแล้วต้องจำ นะใจ
ตั้งกี่ครั้งแล้วที่สมองเตือนตลอด
แต่หัวใจก็ยังคงมีความหวัง อยู่ทุกครั้ง
พอสุดท้าย ไม่ได้เผื่อใจไว้
ไม่ได้คิดว่าต้องเผื่อเอาไว้ ต้องบอกตัวเองซ้ำๆ
หัวใจเจ้าเอย อย่ารักใครเขาอย่างเคย
แสนทรมาน เมื่อเขาไม่ต้องการ เก็บใจไว้บ้างเถอะ
ฉันคงไม่อาจทน ความเสียใจได้อีกหน
หัวใจเจ้ากรรม ช้ำพอหรือยัง เจ็บแล้วต้องจำ
หัวใจเคยเจ็บแค่ไหน ไม่เคยจะจำใช่ไหม
จะให้ฉันทำอย่างไร ก็ห้ามมันไม่ไหว ห้ามใจไม่ไหว
หัวใจเจ้าเอย อย่ารักใครเขาอย่างเคย
แสนทรมาน เมื่อเขาไม่ต้องการ เก็บใจไว้บ้างเถอะ
ฉันคงไม่อาจทน ความเสียใจได้อีกหน
หัวใจเจ้ากรรม ช้ำพอหรือยัง เจ็บแล้วต้องจำ…
­­
ติดตามผลงานจาก Alyn Wee ทาง
Facebook : https://www.facebook.com/alynwee/
Instagram : https://www.instagram.com/alynwee/
Twitter : https://twitter.com/AlynWeeOfficial
ติดต่องานโชว์ศิลปิน
คุณป้อ : 0931929669
คุณตั้ม : 0812345966
คุณดอจ : 0956495544
ติดต่องาน PR
คุณเหวิน : 0896923256
ติดต่องานโฆษณา/พรีเซนเตอร์
คุณบี : 0922726729
­­
สมัครสมาชิก LOVEiSCHANNEL ได้ที่
http://goo.gl/aTyk17
ติดตามข่าวสารของ LOVEiS ได้ที่
Facebook : LoveisFanPage
Instagram: @loveis_ent
­­
©LOVEiS ENTERTAINMENT Co, Ltd. All rights reserved.

See also  [NEW] คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน financial | net income แปลว่า - Nangdep.vn

Alyn Wee - หัวใจเจ้าเอย (not again) [Official MV]

เซ็นทรัลส่งมอบรอยยิ้มและกำลังใจผ่าน 3 เรื่องราวดีๆ 🌹


🌹 ดอกไม้เพียงดอกเดียวก็มีความหมาย…
ท่ามกลางสถาการณ์ที่ต้องก้าวผ่านในช่วงนี้ เซ็นทรัลขอส่งมอบรอยยิ้มและกำลังใจผ่าน 3 เรื่องราวดีๆ จาก คู่รักนักสู้ บอยอนุวัฒน์ และ เจี๊ยบพิจิตตรา, ลิลลี่ ระริน สถิตธนาสาร นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มหมอและพยาบาล ผู้ก่อตั้ง “โรงเรียนโควิดวิทยา” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุข ความสดใสให้กลับมาในสังคมไทย
เซ็นทรัลอยากเห็นทุกหัวใจเบิกบานอีกครั้ง ❤️ เราขอเชิญชวนทุกคนมาสัมผัส “ดอกไม้ออริกามิ (Origami)” ที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้นับแสนดอก ตกแต่งเป็นดิสเพลย์ที่แทนความหมายถึงช่วงเวลาของดอกไม้ผลิบาน อันเป็นห้วงเวลาแห่งความสุข โดยจัดแสดงที่เซ็นทรัลชิดลม ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า และ เซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงมีกิจกรรมสุดพิเศษให้ได้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งที่เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ตลอด 74 ปี ที่เซ็นทรัลอยู่เคียงข้างคนไทย และพร้อมที่จะเคียงข้างคุณตลอดไป
CentralDepartmentStore CentralBringYouTheBest CentralAnniversary2021

เซ็นทรัลส่งมอบรอยยิ้มและกำลังใจผ่าน 3 เรื่องราวดีๆ 🌹

Hashtag: สรุปคดีเงินหายจากบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต เดบิต ทำได้ยังไง ใครเป็นคนทำ ป้องกันยังไง Ep.225


ช่องเรามีเพจแล้วนะ เย้!! อย่าลืมไปตาม (เผื่อวันไหนชาแนลปลิวจะได้หากันเจอ T T)
https://www.facebook.com/nailnamehashtag
ติดต่องาน
Nailnamehashtag@gmail.com
https://www.thairath.co.th/business/finance/2222586
https://www.tnnthailand.com/news/social/94075/
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2224100?fbclid=IwAR0vgb9XIR0YcRi4oO7qhWSM8kAnZ0ApnvT9L4jXOVm4asQ9cjODUDMfojk
https://www.prachachat.net/finance/news785391
https://www.facebook.com/DramaAdd
https://www.facebook.com/MTlikesara
https://www.bangkokbiznews.com/business/966358?fbclid=IwAR10IA7Rh05DNBJvNcExGmvInxE4U5TyFCOGNByGQCuNsg9ia1lRLmCM
https://money.kapook.com/view247819.html
https://thethaiger.com/th/news/487977/
https://workpointtoday.com/bankdata/

Hashtag: สรุปคดีเงินหายจากบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต เดบิต ทำได้ยังไง ใครเป็นคนทำ ป้องกันยังไง Ep.225

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การส่งมอบสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.