Wiki

[NEW] “ช่อง 7-3-โมโน” ยังรั้งเรตติ้งทีวีดิจิตอล | เรตติ้งทีวีดิจิตอล – Nangdep.vn

เรตติ้งทีวีดิจิตอล: คุณกำลังดูกระทู้

สำนักงาน กสทช. รายงานเรตติ้งทีวีดิจิตอลและสภาพกิจการกระจายเสียงของไทย เดือน พ.ย. 61 พบ อันดับ 1-2-3 ยังเป็นช่อง 7HD ช่อง 3HD และช่อง MONO 29 เหมือนเดิม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเดือน พ.ย. 2561 พบว่า ช่องรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด (เรตติ้ง) 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ช่อง 7HD เรตติ้ง 1.720 อันดับ 2 ช่อง 3HD เรตติ้ง 1.127 อันดับ 3 ข่อง MONO29 เรตติ้ง 0.858 อันดับ 4 ช่อง Workpoint TV เรตติ้ง 0.770 อันดับ 5 ช่อง ONE HD เรตติ้ง 0.549 อันดับ 6 ช่อง 8 เรตติ้ง 0.494 อันดับ 7 ช่อง ไทยรัฐ ทีวี เรตติ้ง 0.398 อันดับ 8 ช่อง 3SD เรตติ้ง 0.361 อันดับ 9 ช่อง Amarin TV HD เรตติ้ง 0.286 และอันดับ 10 ช่อง NOW เรตติ้ง 0.214

สำหรับเดือน พ.ย. 2561 นี้ เรตติ้ง 10 อันดับแรก ยังเป็นกลุ่มช่องรายการเหมือนเดือนก่อนหน้า มีเพียง 3 ช่องรายการ ได้แก่ ช่อง 8 ช่อง 3SD และช่อง NOW ที่มีเรตติ้งเพิ่มสูงขึ้น

โดยเกิดจาก

– ละครพื้นบ้าน “สาปกระสือ” เป็นละครเย็นที่ช่วยดันเรตติ้งของช่อง 8 ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยประจำเดือน 2.663 และเรตติ้งเฉลี่ยทั้งรายการ 2.136 นอกจากนี้ ละครเย็น “ซิ่นลายหงส์” ที่ออกอากาศต่อจากละครเรื่อง “สาปกระสือ” ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชม โดยมีเรตติ้งที่ออกอากาศในเดือน พ.ย. 2561 เฉลี่ย 1.875

– สำหรับช่อง 3SD รายการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยโลก ไทยไฟท์ สระบุรี เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างล้นหลาม โดยมีเรตติ้งการออกอากาศสูงถึง 2.412 และเป็นคอนเทนต์หลักที่ดันเรตติ้งเฉลี่ยของช่องให้สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ รายการ “ข่าวนอกลู่” และละครรีรัน “สองหัวใจนี้…เพื่อเธอ” ก็เป็นอีก 2 รายการ ที่มีฐานผู้ชมแข็งแกร่งมาอย่างยาวนาน โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยประจำเดือน 1.824 และ 1.890 ตามลำดับ

– ส่วนช่อง NOW รายการ แม็ก มวยไทย และรายการเดอะแชมป์เปี้ยน มวยไทยตัดเชือก ยังคงเป็นคอนเทนต์หลักที่ช่วยให้ช่องได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้มีเรตติ้งเฉลี่ยประจำเดือนอยู่ในการจัดอันดับ TOP 10 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน พ.ย. 2561 รายการ แม็ก มวยไทย มีเรตติ้งเฉลี่ย 1.678 และรายการเดอะแชมป์เปี้ยน มวยไทยตัดเชือกมีเรตติ้งเฉลี่ย 1.551

สำหรับมูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ พบว่า มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เดือน พ.ย. 2561 มียอดรวมประมาณ 5,809 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้าประมาณ 113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 แต่เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการโฆษณาของเดือน พ.ย. 2561 กับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว พบว่า สูงกว่ามูลค่าการโฆษณาของปี 2560 อยู่ 417 ล้านบาท โดยมูลค่าการโฆษณาของเดือน พ.ย. 2560 ยอดประมาณ 5,392 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยประจำเดือน พ.ย. 2561 พบว่า จากข้อมูลจำนวนผู้รับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 40 สถานี (87.5 MHz – 107.0 MHz) จากทุกช่องทาง เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า เดือน พ.ย. 2561 มีประชากรไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับฟังวิทยุประมาณ 10,569,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า (ต.ค. 2561) ประมาณ 37,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.3

READ  [Update] Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร ใช้อย่างไร ประธานทำ ถูกกระทำ | สรุป คือ อะไร - Nangdep.vn

ทั้งนี้ จากข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุเดือน พ.ย. 2561 พบว่า หากแยกตามสถานที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52.16 ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถ ร้อยละ 36.17 ในที่ทำงาน ร้อยละ 11.07 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.60 หากแยกการรับฟังวิทยุตามประเภทอุปกรณ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมรับฟังวิทยุผ่านทางเครื่องรับวิทยุคิดเป็นร้อยละ 73.12 ตามมาด้วยการรับฟังผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 25.83 และผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ร้อยละ 1.05

ในส่วนของมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบ เอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 MHz-91.5 MHz, 93.0 MHz-103.5 MHz และ 104.5 MHz-107.0 MHz พบว่า ในเดือน พ.ย. 2561 มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 437,452,000 บาท ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.84 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือน พ.ย. 2561 กับปีก่อนหน้า พบว่า มีมูลค่าลดลงประมาณ 1.75 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเดือน พ.ย. 2561 พบว่า ช่องรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด (เรตติ้ง) 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ช่อง 7HD เรตติ้ง 1.720 อันดับ 2 ช่อง 3HD เรตติ้ง 1.127 อันดับ 3 ข่อง MONO29 เรตติ้ง 0.858 อันดับ 4 ช่อง Workpoint TV เรตติ้ง 0.770 อันดับ 5 ช่อง ONE HD เรตติ้ง 0.549 อันดับ 6 ช่อง 8 เรตติ้ง 0.494 อันดับ 7 ช่อง ไทยรัฐ ทีวี เรตติ้ง 0.398 อันดับ 8 ช่อง 3SD เรตติ้ง 0.361 อันดับ 9 ช่อง Amarin TV HD เรตติ้ง 0.286 และอันดับ 10 ช่อง NOW เรตติ้ง 0.214สำหรับเดือน พ.ย. 2561 นี้ เรตติ้ง 10 อันดับแรก ยังเป็นกลุ่มช่องรายการเหมือนเดือนก่อนหน้า มีเพียง 3 ช่องรายการ ได้แก่ ช่อง 8 ช่อง 3SD และช่อง NOW ที่มีเรตติ้งเพิ่มสูงขึ้น- ละครพื้นบ้านเป็นละครเย็นที่ช่วยดันเรตติ้งของช่อง 8 ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยประจำเดือน 2.663 และเรตติ้งเฉลี่ยทั้งรายการ 2.136 นอกจากนี้ ละครเย็นที่ออกอากาศต่อจากละครเรื่องก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชม โดยมีเรตติ้งที่ออกอากาศในเดือน พ.ย. 2561 เฉลี่ย 1.875- สำหรับช่อง 3SD รายการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยโลก ไทยไฟท์ สระบุรี เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างล้นหลาม โดยมีเรตติ้งการออกอากาศสูงถึง 2.412 และเป็นคอนเทนต์หลักที่ดันเรตติ้งเฉลี่ยของช่องให้สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ รายการและละครรีรันก็เป็นอีก 2 รายการ ที่มีฐานผู้ชมแข็งแกร่งมาอย่างยาวนาน โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยประจำเดือน 1.824 และ 1.890 ตามลำดับ- ส่วนช่อง NOW รายการ แม็ก มวยไทย และรายการเดอะแชมป์เปี้ยน มวยไทยตัดเชือก ยังคงเป็นคอนเทนต์หลักที่ช่วยให้ช่องได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้มีเรตติ้งเฉลี่ยประจำเดือนอยู่ในการจัดอันดับ TOP 10 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน พ.ย. 2561 รายการ แม็ก มวยไทย มีเรตติ้งเฉลี่ย 1.678 และรายการเดอะแชมป์เปี้ยน มวยไทยตัดเชือกมีเรตติ้งเฉลี่ย 1.551สำหรับมูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ พบว่า มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เดือน พ.ย. 2561 มียอดรวมประมาณ 5,809 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้าประมาณ 113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 แต่เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการโฆษณาของเดือน พ.ย. 2561 กับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว พบว่า สูงกว่ามูลค่าการโฆษณาของปี 2560 อยู่ 417 ล้านบาท โดยมูลค่าการโฆษณาของเดือน พ.ย. 2560 ยอดประมาณ 5,392 ล้านบาทนายฐากร กล่าวว่า สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยประจำเดือน พ.ย. 2561 พบว่า จากข้อมูลจำนวนผู้รับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 40 สถานี (87.5 MHz – 107.0 MHz) จากทุกช่องทาง เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า เดือน พ.ย. 2561 มีประชากรไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับฟังวิทยุประมาณ 10,569,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า (ต.ค. 2561) ประมาณ 37,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.3ทั้งนี้ จากข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุเดือน พ.ย. 2561 พบว่า หากแยกตามสถานที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52.16 ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถ ร้อยละ 36.17 ในที่ทำงาน ร้อยละ 11.07 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.60 หากแยกการรับฟังวิทยุตามประเภทอุปกรณ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมรับฟังวิทยุผ่านทางเครื่องรับวิทยุคิดเป็นร้อยละ 73.12 ตามมาด้วยการรับฟังผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 25.83 และผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ร้อยละ 1.05ในส่วนของมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบ เอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 MHz-91.5 MHz, 93.0 MHz-103.5 MHz และ 104.5 MHz-107.0 MHz พบว่า ในเดือน พ.ย. 2561 มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 437,452,000 บาท ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.84 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือน พ.ย. 2561 กับปีก่อนหน้า พบว่า มีมูลค่าลดลงประมาณ 1.75 ล้านบาท

READ  [NEW] Tóm tắt sách: Homo Deus – Lược sử tương lai | homodeus - Nangdep.vn


\”นกน้อย-เฉลิมพล\”ส่งวิญญาณพรศักดิ์ เสียงลำล่องก้องหน้าเมรุ ลูกชายภูมิใจตามรอยพ่อ|ทุบโต๊ะข่าว|18/10/64


\”นกน้อยเฉลิมพล\”ส่งวิญญาณพรศักดิ์ เสียงลำล่องก้องหน้าเมรุ ลูกชายภูมิใจตามรอยพ่อ
รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 19.0022.30 น.
และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 20.0022.00 น.
ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ, คุณธนญญ์นภสสร์ น้อยเวียง, กมลพร วรกุล และคุณสารวัตร กิจพานิช
กล่องดิจิตอล รับชมได้ที่ช่อง 34
ทุบโต๊ะข่าว AmarinTV34

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

\

เรตติ้งทีวีดิจิทัลไม่สะท้อนความเป็นจริง (26ก.ค.57)


(25/07/2557, http://news.thaipbs.or.th) ปัญหาความล่าช้าจากกระบวนการพิจารณามูลค่าคูปองทีวีดิจิทัล ทำใหัผู้ประกอบการนอกจากจะเสียรายได้แล้ว เรตติ้งที่มีในขณะนี้ไม่สามารถสะท้อนเรตติ้งที่แท้จริงส่งผลต่อการลงโฆษณาแต่ละสถานี
ติดตามเราได้ที่ (Subscribe) : http://www.youtube.com/user/ThaiPBSNews
เฟซบุ๊ค (Follow us on Facebook): http://www.facebook.com/ThaiPBSNews
ทวิตเตอร์ (Follow us on Twitter): http://www.twitter.com/ThaiPBSNews

READ  [Update] Tải Garena PC | garane - Nangdep.vn

เรตติ้งทีวีดิจิทัลไม่สะท้อนความเป็นจริง (26ก.ค.57)

5 อันดับละครเรตติ้งสูงสุดตลอดกาลของช่อง 7HD ยุคทีวีดิจิทัล


เรตติ้งละคร ช่อง7 ch7hd
ช่องทีวีเรตติ้งอันดับ 1 ที่ผลิตละครออกมามากมายในแต่ละปี แต่ตลอดยุคทีวีดิจิทัล จะมีเรื่องไหนกันบ้างที่เป็น TOP5 เรตติ้งสูงสุด ไปดูกันเลยครับ
แล้วคุณล่ะ ชอบเรื่องไหน?

ฝากติดตามช่องทางอื่นของเราด้วยนะครับ
Facebook: Condodo Studios
Instagram: condodo_studios

อยากให้เราจัดอันดับอะไร คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ

5 อันดับละครเรตติ้งสูงสุดตลอดกาลของช่อง 7HD ยุคทีวีดิจิทัล

เรตติ้งทีวีดิจิตอลHDพุ่ง


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล หลังจากครบรอบหนึ่งปีในการออกอากาศที่ได้รับ ใบอนุญาตจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,430 คน ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 เมษายน ที่ผ่านมา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้ทีวีดิจิตอลพัฒนารูปแบบรายการประเภทข่าวสาร เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นรายการละครและบันเทิง ภาพยนตร์ตามลำดับ
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมทีวีดิจิตอลจากช่อง 3 ไฮเดฟฟิเนชั่น หรือ HD เป็น
อันดับที่ 1 ร้อยละ 15.2
อันดับที่ 2 คือ ช่อง 7 HD ร้อยละ 13.7
อันดับที่ 3 คือ ช่อง5 ร้อยละ 9.8
ส่วนการรับชมรายการประเภทข่าวสาร ช่อง 3 HD เป็น
อันดับที่ 1 ร้อยละ 18.6
อันดับที่ 2 คือ ช่อง 7 HD ร้อยละ 16.2
อันดับที่ 3 คือ ช่อง 5 ร้อยละ 10.5
อันดับที่ 4 ไทยรัฐทีวี ร้อยละ 6.1
และอันดับที่ 5 คือ ช่อง 3 สแตนดาสเดฟฟิเนชั่น หรือ SD ร้อยละ 5.8
ส่วนการรับชมรายการประเภทละคร และบันเทิงจากช่อง 3 HD เป็น
อันดับที่ 1 ร้อยละ 21.8
อันดับที่ 2 ช่อง 7 HD ร้อยละ 19.5
และอันดับที่ 3 คือ ช่อง 8 ร้อยละ 11
ติดตามเราได้ที่ www.thairath.tv
Facebook : ThairathTV
Twitter : Thairath_TV
Instagram : ThairathTV

เรตติ้งทีวีดิจิตอลHDพุ่ง

เปิดเรตติ้ง 10 ช่องทีวีดิจิทัลยอดนิยมเดือน ก.ย.61


สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยข้อมูลค่าความนิยมเฉลี่ย (เรตติ้ง) ของช่องรายการทีวีดิจิทัลพบว่า ช่องรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือน ก.ย. 2561 คือ

1.ช่อง 7 (7HD) เรตติ้ง 1.866
2.ช่อง 3 (3HD) เรตติ้ง 1.309
3.ช่องโมโน 29 เรตติ้ง 0.917
4.ช่องเวิร์คพอยท์ เรตติ้ง 0.830
5.ช่องไทยรัฐทีวี เรตติ้ง 0.493
6.ช่อง One เรตติ้ง 0.484
7.ช่อง 8 เรตติ้ง 0.463
8.ช่อง 3SD เรตติ้ง 0.380
9.ช่อง Amarin TV HD เรตติ้ง 0.290
10.ช่อง NOW เรตติ้ง 0.218
รายละเอียดเพิ่มเติม https://morningnews.bectero.com/economy/05Oct2018/131058

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 05 ตุลาคม 2561
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao

เปิดเรตติ้ง 10 ช่องทีวีดิจิทัลยอดนิยมเดือน ก.ย.61

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรตติ้งทีวีดิจิตอล

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button