Home » [NEW] บทเรียนที่ 72: ตารางธาตุ ธาตุต่างๆ ภาษาจีน | mit แปลว่า – Nangdep.vn

[NEW] บทเรียนที่ 72: ตารางธาตุ ธาตุต่างๆ ภาษาจีน | mit แปลว่า – Nangdep.vn

mit แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้


Element – Yuánsù zhouqí biao – 

元素週期表 – 

ธาตุ 

คำศัพท์


พินอิน


คำอ่าน


อักษรจีน


ความหมาย

Americium
méi
เหมย

อะเมริเซียม

Antimony

ที

พลวง

Argon

ย่า

อาร์กอน

Arsenic
shēn
เซิน

สารหนู

Astatine
nuǒ
หนั่ว

แอสทาทีน

Barium
bèi
เป้ย

แบเรียม

Berkelium
péi
เผย

เบอร์คีเลียม

Beryllium

พี

เบริลเลียม

Bismuth

ปี้

บิสมัท

Boron
péng
เผิง

โบรอน

Bromine
xiù
ซิ่ว

โบรมีน

Cadmium

เก๋อ

แคดเมียม

Caesium

เซ่อ

ซีเซียม

Calcium
gài
ก้าย

แคลเซียม

Californium
kāi
คาย

แคลิฟอร์เนียม

Carbon
tàn
ท่าน

คาร์บอน

Cerium
shì
ซื่อ

ซีเรียม

Chlorine

หลู่ร์

คลอรีน

Chromium

เก๋อ

โครเมียม

Cobalt

กู

โคบอลต์

Copper
tóng
ถง

ทองแดง

Curium

จู

คูเรียม

Dysprosium

ตี๋

ดิสโพรเซียม

Einsteinium
āi
อาย

ไอน์สไตเนียม

Erbium
èr
เอ้อ

เออร์เบียม

Europium
yǒu
โหย่ว

ยูโรเพียม

Fermium
fèi
เฟ้ย

เฟอร์เมียม

Fluorine

ฝู

ฟลูออรีน

Francium
fāng
ฟาง

แฟรนเซียม

Gadolinium
qiú
ฉิว

แกโดลิเนียม

Gallium
jiā
เจีย

แกลเลียม

Germanium
duǒ
ตั่ว

เจอร์เมเนียม

Gold
jīn
จิน

ทอง

Hafnium
jiá
เจี๋ย

แฮฟเนียม

Helium
hài
ไห้

ฮีเลียม

Holmium
huó
หัว

โฮลเมียม

Hydrogen
qīng
ชิง

ไฮโดรเจน

Indium
yīn
อิน

อินเดียม

Iodine
diǎn
เตี่ยน

ไอโอดีน

Iridium

อี

อิริเดียม

Iron
tiě
เถี่ย

เหล็ก

Krypton

เค่อ

คริปทอน

Lanthanum
làn
ล่าน

แลนทานัม

Lawrencium
láo
เหลา

ลอว์เรนเซียม 

Lead
qiān
เชียน

ตะกั่ว

Lithium

หลี่

ลิเธียม

Lutetium

หลู่

ลูทีเชียม

Magnesium
měi
เหม่ย

แมกนีเซียม

Manganese
měng
เหมิ่ง

แมงกานีส

Mendelevium
mén
เหมิน

เมนเดลีเวียม

Mercury
gǒng
ก่ง

เมอร์คิวรี

Molybdenum

มู่

โมลิบดีนัม

Neodymium

หนู่ร์

นีโอไดเมีย

Neon
nǎi
หน่าย

นีออน

Neptunium

หนา

เนพทยูนเอียม

Nickel
niè
เนี่ย

นิกเกิล

Niobium

หนี่

ไนไอเบียม

Nitrogen
dàn
ต้าน

ไนโตรเจน

Nobelium
nuò
นั่ว

โนเบเลียม

Osmium
tiě
เถี่ย

ออสเมียม

Oxygen
yǎng
หยาง

อ๊อกซิเจน

Palladium

ป่า

แพลเลเดียม

Phosphorus
lìn
ลิ่น

ฟอสฟอรัส

Platinum

ป๋อ

แพลทินัม

Plutonium

ปู้

พลูโตเนียม

Polonium

โป้

พอโลเนียม

Potassium
jiǎ
เจี่ย

โพแทสเซียม

Praseodymium

ผู่

เพรซีโอดิเมียม

See also  [Update] PANTIP.COM : X6143540 ทำไมใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบอุปกร์ณอิเล็กทรอนิกส์นะครับ [วิศวกรรมและเทคโนโลยี] | pantip ทองคำ - Nangdep.vn

Promethium

โป่

โพรมีเทียม

Protactinium

ผุ

โพรโทแอกทิเนียม

Radium
léi
เหลย

แร่เรเดียม

Radon
dōng
ตง

เรดอน

Rhenium
lái
ไหล

รีเนียม

Rhodium
lǎo
เหล่า

โรเดียม

Rubidium

หรู่

รูบิเดียม

Ruthenium
liǎo
เหลี่ยว

รูทีเนียม

Samarium
shàn
ซ่าน

ซาแมเรียม

Scandium
kàng
ค่าง

สแคนเดียม

Selenium

ซี

ซีลีเนียม

Silicon
huò
ฮั่ว

ซิลิคอน

Silver
yín
อิ๋น

เงิน

Sodium

น่า

โซเดียม

Strontium
sōng
ซง

Strontium

Sulfur
liú
หลิว

กำมะถัน

Tantalum
dàn
ต้าน

แทนทาลัม

Technetium

เต๋อ

เทคนิเซียม 

Tellurium

ตี้

เทลลูเรียม

Terbium

เท่อ

เทอร์เบียม

Thallium
shé
เสอ

แทลเลียม

Thorium

ถู่

ทอเรียม

Thulium
diū
ติว

ทูเลียม

Tin

สี

ดีบุก

Titanium
tài
ท่าย

ไทเทเนียม

Tungsten

อู้

ทังสเตน

Uranium
yóu
โหยว

วานาเดียม

Vanadium
fán
ฝาน

วานาเดียม

Xenon
xiān
เซียน

ซีนอน

Ytterbium

อี้

อิตเทอร์เบียม

Yttrium
dìng
ตี้ง

อิตเทรียม

Zinc
xīn
ซิน

สังกะสี

Zirconium
gào
เก้า

เซอร์โคเนียม

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน
1.  periodic table of elements  ;  periodic table of the elements
พินอิน (Pinyin): yuánsù zhōuqí biǎo
อักษรจีน: 元素周期表

ความหมาย: ตารางธาตุ

2. Alchemy, or transmutation, has placed new elements on the periodic table, including plutonium.
พินอิน (Pinyin): 
อักษรจีน: 炼金术,或嬗变,已经在元素周期表中增加了新元素,包括钚。
ความหมาย:

3. So as we go across the row, and this is my beautiful picture of a periodic table here.
พินอิน (Pinyin): 
อักษรจีน: 那么当我们沿着行向右走的时候,这是我漂亮的元素周期表。
ความหมาย:

4. Alkali metal:Any of the six chemical elements in the leftmost group of the periodic table (lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium).
พินอิน (Pinyin): 
อักษรจีน: 碱金属: 碱金属是元素周期表中的Ia族元素,按原子序数增加的顺序排列为︰锂、钠、钾、铷、铯和。
ความหมาย:

5. Alkaline earth metal Any of the six chemical elements in the second leftmost group of the periodic table (Beryllium, magnesium, calcium, strontium, Barium, and radium). Their name harks Back to medieval alchemy.
พินอิน (Pinyin): 
อักษรจีน: 碱土金属: 碱土金属是元素周期表中的IIa族元素,即铍、镁、钙、锶、钡、镭。名称的来源可追溯至中世纪的炼金术。
ความหมาย:

6. For this reason, the discovery of chemical elements in the periodic table, while unique, non-obvious when first isolated and purified, and very useful, was none the less not considered patentable
พินอิน (Pinyin): 
อักษรจีน: 因此,元素周期表中化学元素,虽然首次分离和提纯时是独一无二的,并非一目了然,且用途广泛,却仍然不能考虑申请专利
ความหมาย:

7. As for updating the periodic table, element 118 would slot in just below radon in the column that contains inert gases.
พินอิน (Pinyin): 
อักษรจีน: 至于元素周期表的升级,118号元素的位置就在氡列那些气体元素之后。
ความหมาย:

1. periodic table of elements ; periodic table of the elements: yuánsù zhōuqí biǎo元素周期表ตารางธาตุ2. Alchemy, or transmutation, has placed new elements on the periodic table, including plutonium.炼金术,或嬗变,已经在元素周期表中增加了新元素,包括钚。3. So as we go across the row, and this is my beautiful picture of a periodic table here.那么当我们沿着行向右走的时候,这是我漂亮的元素周期表。4. Alkali metal:Any of the six chemical elements in the leftmost group of the periodic table (lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium).碱金属: 碱金属是元素周期表中的Ia族元素,按原子序数增加的顺序排列为︰锂、钠、钾、铷、铯和。5. Alkaline earth metal Any of the six chemical elements in the second leftmost group of the periodic table (Beryllium, magnesium, calcium, strontium, Barium, and radium). Their name harks Back to medieval alchemy.碱土金属: 碱土金属是元素周期表中的IIa族元素,即铍、镁、钙、锶、钡、镭。名称的来源可追溯至中世纪的炼金术。6. For this reason, the discovery of chemical elements in the periodic table, while unique, non-obvious when first isolated and purified, and very useful, was none the less not considered patentable因此,元素周期表中化学元素,虽然首次分离和提纯时是独一无二的,并非一目了然,且用途广泛,却仍然不能考虑申请专利7. As for updating the periodic table, element 118 would slot in just below radon in the column that contains inert gases.至于元素周期表的升级,118号元素的位置就在氡列那些气体元素之后。

See also  [Update] Mua hàng nội thất và đồ gia dụng IKEA chính hãng tại TPHCM | ikea thai - Nangdep.vn


Pronounce Difficult Words in English – 10 Hardest Words to Pronounce


Can you pronounce these difficult words in English? Try this list of the 10 hardest words to pronounce. These are words more commonly used in English. Many words are hard to pronounce because they are complicated words, in terms of their spelling, or particularly difficult pronunciation. However, if you don’t think that these are the hardest English words then please share your thoughts in the comments below. Let me know if you can think of any other difficult words to pronounce.
Find out more on this subject and sign up for my Free MiniPronunciation Course: https://bit.ly/10HardestWords
🇬🇧 MY BRITISH ACCENT Course: www.englishlikeanative.co.uk
Don’t Forget to LIKE \u0026 SUBSCRIBE for a virtual HiFive!
Englishlikeanative
For those of you who are new to this channel my name is Anna English. I am British, therefore I teach British English, though you will find some videos here that look at the differences between British English and American English. The best way to make use of this channel is to go to the home page, click on the videos tab and browse through the hundreds of available lessons. If you would like to be notified when I broadcast live and release new videos then please turn on notifications by clicking on the bell icon.
======== FREE TRIALS =========
If you haven’t already, then I recommend taking advantage of the following free trials to aid your English learning.
FREE MUSIC www.amazon.co.uk/music/unlimited?\u0026tag=e006921
FREE MOVIES www.amazon.co.uk/tryprimefree?tag=e006921
FREE AUDIOBOOKS http://amzn.to/2lPS05r
======== TRAVEL CREDIT ========
HOTEL: $35 Credit: www.airbnb.co.uk/c/annat30863
FLIGHT \u0026 HOTEL: https://www.booking.com/?aid=1444434
====== LANGUAGE COURSES =======
🇬🇧 MY BRITISH ACCENT Course: www.englishlikeanative.com
🇬🇧 Private Classes $10 iTalki Credits: http://go.italki.com/englishlikeanative
🇬🇧 Sensations English (recommended resource): https://sensationsenglish.com/?affid=WM89CUKZLW
======= RELATED VIDEOS =======
Here are some of the best lessons that I have done recently which you may have missed. If you enjoy them then feel free to let me know in the comments section.
CONNECTED SPEECH https://youtu.be/SgNrKGl9rE8
PRONUNCIATION https://youtu.be/8VHHuX24wAA
STOP SAYING YES https://youtu.be/IZRrZPaZ2OM
10 WAYS TO IMPRESS IN INTERVIEW: https://youtu.be/gd7kgGD8Xko
====== My Links =======
INSTAGRAM: www.instagram.com/britishenglishpro
FACEBOOK: www.facebook.com/BritishEnglishLikeaNative
TWITTER: www.twitter.com/1_like_a_native
MY OTHER YOUTUBE CHANNELS
www.youtube.com/user/verbalessons
www.youtube.com/user/annatyrie
www.youtube.com/c/BellaBeansTV
==============================
Thanks for Watching
Anna ❤ 🇬🇧

See also  [NEW] กองทุน SSF ต่างจาก LTF อย่างไร? และ RMF ปรับกฎเกณฑ์ใหม่ ยังไงบ้าง? | rmf กับ ltf ต่าง กัน อย่างไร - Nangdep.vn

BUSINESS ENQUIRIES ONLY: englishlikeanative@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Pronounce Difficult Words in English - 10 Hardest Words to Pronounce

Mukbang 딸기 귤 탕후루 쿄호젤리 Tanghulu Strawberry tangerine Kyoho jelly TwinRoozi Family 쌍둥이루지 가족


http://bitly.kr/YpujBWa2gBi9
유튜브 정책으로 댓글을 달 수 없습니다.
You can’t comment with YouTube policy.
음악
https://player.epidemicsound.com/
프리미어 효과
인스턴트studio
https://www.youtube.com/channel/UCe9z…
TwinRoozi 쌍둥이루지 PinwheelJelly

Mukbang 딸기 귤 탕후루 쿄호젤리 Tanghulu Strawberry tangerine Kyoho jelly TwinRoozi Family 쌍둥이루지 가족

about แปลว่าอะไรบ้าง


vid
1 about เกี่ยวกับ / เรื่อง
2 about ประมาณ
3 about ราวๆ
4 about to กำลังจะ
1 about เกี่ยวกับ
What is this book about?
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร
I don’t know what you’re talking about.
ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
2 about ประมาณ
There are about 5000 people at this show.
ม่ีประมาณห้าพันคนอยู่ที่การแสดงนี้
I spend about 300 baht a day on food.
ผมใช้จ่ายประมาณสามร้อยบาทต่อวันสำหรับค่าอาหาร
3 about ราวๆ
Let’s meet at the cinema about 5 o’clock.
ให้เราเจอกันที่โรงหนังราวๆ ห้าโมงเย็นดีไหม
It will take about 3 hours to get there.
มันจะใช้เวลาราวๆ สามชั่วโมงกว่าจะถึง
4 about to กำลังจะ
I am about to go eat dinner now, do you wanna come with me?
ฉันกำลังจะไปกินข้าวเย็น คุณอยากไปกับฉันด้วยไหม
Quick! The train is about to leave.
เร็วๆ หน่อย รถไฟกำลังจะออกแล้ว
สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมินไลน์
LINE ID = @EnglishbyChris
WEBSITE
http://www.englishbychris.com/portfolioitems/about2/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Teacherchrischiangmai/

about แปลว่าอะไรบ้าง

แกรมม่าเยอรมัน Verben mit Präposition A2-B1


ดูคลิปเต็มได้ที่
https://youtu.be/FPCwaJHeZ4
สนใจเรียนติดต่อ
ทางเฟสบุ๊ต Bo Krubolive
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100020938576554
Line: https://line.me/ti/p/VJ5P0NDvAW
เรียนภาษาเยอรมัน เยอรมันกับครูโบ Krubolive GermanAndBo

แกรมม่าเยอรมัน Verben mit Präposition A2-B1

suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?


suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?
ใครดูจบ อย่าลืม comment \”suppose\” ให้ฝ้ายนะคะ ❤

Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
LINE@ : @krufyi.easyenglish

suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ mit แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.