Home » [NEW] บ้านปู จำกัด (มหาชน) | บริษัท บ้าน ปู จํา กัด – Nangdep.vn

[NEW] บ้านปู จำกัด (มหาชน) | บริษัท บ้าน ปู จํา กัด – Nangdep.vn

บริษัท บ้าน ปู จํา กัด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Banpu Transformation เร่งสปีดพอร์ตพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ (Banpu Transformation) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยใช้กลยุทธ์ Greener & Smarter และเพิ่มกลยุทธ์ Faster มาเร่งความเร็วในการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในพอร์ตโฟลิโอ (Greener Portfolio)

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านของ Banpu Transformation เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเมื่อ 4-5 ปี ที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตอกย้ำการเกิดยุค Never Normal ที่โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องเรียนรู้และปรับตัว พร้อมเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวสู่เป้าหมายของความยั่งยืนทางธุรกิจ โดย Banpu Transformation ให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องหลักคือ การเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดและฉลาดให้มากขึ้น ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งได้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 3 ปีผ่านหน่วยงาน Digital Center of Excellence (DCOE) เพื่อให้บ้านปูพร้อมแข่งขันในฐานะผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ด้วยความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (supply chain) ของการส่งมอบอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บ้านปูมี บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เป็นเรือธงในการสร้างและขับเคลื่อนพอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน และพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานเพื่อตอบเทรนด์พลังงานยุคใหม่ ปัจจุบันกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบ้านปู เน็กซ์ มีอยู่ทั้งหมด 694 เมกะวัตต์ นับเป็น 22.4% ของกำลังการผลิตพลังงานรวมของบ้านปูทั้งหมดที่ 3,097 เมกะวัตต์ และยังคงเดินหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังผลิตพลังงานสะอาดให้ถึง 1,600 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตพลังงานรวม 6,100 เมกะวัตต์ ภายในอีก 4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บ้านปูยังมีพอร์ตก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงไปสู่พลังงานที่สะอาดขึ้น (Bridging Energy) ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 600-700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ

ในรอบปีที่ผ่านมา บ้านปู เน็กซ์ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้างความแตกต่างในการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดที่ฉลาดขึ้นอย่างครบวงจร ด้วย 5 โซลูชันพลังงานฉลาด (Smart Energy Solutions) ประกอบด้วย ฉลาดวิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมที่สามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรม รูปแบบ และช่วงเวลาการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มโรงงาน ฉลาดผลิต พัฒนา Smart Energy Application ให้แก่ลูกค้าที่ติดตั้ง Solar rooftop เพื่อใช้งาน เป็นบริการหลังการขาย รวมไปถึงโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำ ฉลาดเก็บ บ้านปู เน็กซ์ e-PromptMove ซึ่งเป็นต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบรถเทรลเลอร์รายแรกของไทย ฉลาดใช้ บริการยานยนต์ไฟฟ้า อย่าง Muvmi และ บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์แชริ่ง ที่เติมเต็มการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยบริการรับ-คืนรถแบบไร้สัมผัส และฉลาดหมุนเวียน ลงทุนใน Gepp Sa-ard ผู้ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลของบ้านปู (Digital Transformation) บริษัทฯ ได้จัดตั้ง DCOE ในปี 2561 เพื่อเป็นหน่วยงานเรือธงในการนำบ้านปูสู่การปรับเปลี่ยนวิธีทำงานให้ตอบรับโลกยุคใหม่ ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ ไปจนถึงการทำงานในทุกขั้นตอน ที่สามารถนำเทคโนโลยีและแนวคิดแบบดิจิทัลเข้าไปเสริมประสิทธิภาพได้ รวมไปถึงนำนวัตกรรมต่าง ๆ ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทั้งแบบ B2B, B2C และ B2G ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมมือกับหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวางแผนและขยายผลกระบวนการในการพัฒนาทักษะให้พนักงาน ทั้งการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น และการยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น

See also  [NEW] Neuralink: Elon Musk & hersenimplantaten | neuralink - Nangdep.vn

ปัจจุบันความสำเร็จของขั้นตอน Digital Transformation เห็นเป็นรูปธรรมแล้วใน 4 ประเทศนำร่อง ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน และอินโดนีเซีย ซึ่งในประเทศเหล่านี้มีหน่วยงาน Digital Capability Centers ตั้งอยู่ที่สำนักงานในประเทศนั้น ๆ และมีทีมงานทำงานร่วมกับ DCOE ที่สำนักงานใหญ่ในประเทศไทย โดยได้ขับเคลื่อนกระบวนการ Digital Transformation ที่เหมาะกับบริบทของธุรกิจในแต่ละประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ไอเดีย พัฒนา และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนั้น ๆ จากเครือข่ายเทคโนโลยีของบ้านปู โดยมีดิจิทัลโปรดักส์ กว่า 82 เคสและยังคงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นอกจากกลยุทธ์ Greener & Smarter แล้ว บ้านปูยังได้เพิ่มกลยุทธ์ Faster เข้ามาด้วย เพื่อเร่งการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความยั่งยืน (Environment, Social and Governance Principles : ESG) ให้กับทั้งธุรกิจ ความยั่งยืนด้านพลังงาน และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้มีความครบวงจรมากที่สุด โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าและสตารท์อัพด้านเทคโนโลยีพลังงาน

นางสมฤดี กล่าวว่า บ้านปูยังได้ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกา โดบลงทุนกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในแหล่งก๊าซฯ ที่บริเวณมาเซลัส ปัจจุบันมีกำลังการผลิตก๊าซฯ ประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งการที่นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา มีนโยบายการส่งเสริมพลังงานสะอาด แต่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการผลิตก๊าซฯ จากแหล่ง แต่จะส่งผลดีต่อโครงการต่อเนื่องจากการใช้ก๊าซฯ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า เพราะนโยบายของนายไบเดน จะเน้นเรื่องการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมากขึ้น และภาคการขนส่ง ที่มีการเปลี่ยนรถยนต์ของทางราชการเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด โดยจะใช้ก๊าซฯ ที่ผลิตได้จากแหล่งในประเทศไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ก็จะทำให้มีการใช้ก๊าซฯ มากขึ้น
สำหรับธุรกิจถ่านหินของบ้านปู จะไม่มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในแหล่งใหม่ ๆ แต่จะผลิตโดยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จัดหาถ่านหินที่มีกำมะถันต่ำ มีค่าความร้อนสูง ซึ่งในเหมือลที่ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และจีนมีคุณภาพสูง และมีการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารงานเหมือง นอกจากนี้ จะมีการติดตั้งพลังงานสะอาดในบริเวณเหมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มต้นที่ออสเตรเลียมีการทำโซลาร์ฟาร์มขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าในเหมืองที่เซนเทนเนียล และจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยในอนาคต

ส่วนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ใน 5 ปีนี้ จะมีการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดมากขึ้น โดยจะผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน ซึ่งในปีนี้จะมีการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น และเวียดนาม ส่วนในจีนกำลังดูเพิ่มเติมจากปัจจุบันมีพลังงานหมุนเวียนรวม 177 เมกะวัตต์ โดยจะเพิ่มประเทศในการลงทุนมากขึ้น และจะเข้าไปลงทุนโครงการโซลาร์รูฟ และโซลาร์ลอยน้ำมากขึ้นด้วย

See also  [Update] ไท ทา นิ ค เต็ม เรื่อง ดาวน์โหลด | ไท ทา นิ ค 1 - Nangdep.vn


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งน้องใหม่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด 17-03-20


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งน้องใหม่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด 17-03-20

ความยั่งยืน ด้วยหัวใจ กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)


“ความเป็นผู้นำ บวกกับ mindset ที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทีมงาน จะสามารถช่วยให้องค์กรฝ่าวิกฤติและปัญหาต่างๆ ได้”

และเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ที่ถูกปลูกฝังผ่านวัฒนธรรมขององค์กร (Banpu HEART) และ ต้องเดินและลงมือทำไปด้วยกัน

ด้วยแนวคิดในการทำธุรกิจแบบนี้เอง ส่งผลทำให้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สู่ความเป็นเลิศระดับโลกด้านความยั่งยืน (World Class Sustainability Leader: Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยยังคงรักษาสถานะผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุด

ในตอนนี้ เราจะพาทุกคนไปพบกับ คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อไปทำความเข้าใจ ว่าเรื่องของความยั่งยืนมีผลกับองค์กร ธุรกิจ และ คน อย่างไร? และ องค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน จะสามารถรับมือกับวิกฤติได้ง่ายขึ้นไหม?

ติดตามรับชมกันได้ ในตอนนี้ได้เลยครับ
GCNT ThePractical DJSI2020 Sustainability

ความยั่งยืน ด้วยหัวใจ กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

รวมฮาโบ๊ะบ๊ะ แบบ แจ๊ส ๆ ยืน 1 ถึง 3


รายการ ยืน1ถึง3
ทุกวันอังคาร เวลา 20.05 ช่อง 23 เวิร์คพอยท์
=========================================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/workpoint​
Website: https://www.workpointtv.com​
Instagram: https://www.instagram.com/workpoint​
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY

See also  [NEW] Setting Up the Appointment Scheduler | col officemate - Nangdep.vn

รวมฮาโบ๊ะบ๊ะ แบบ แจ๊ส ๆ ยืน 1 ถึง 3

PODCAST : BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


สามารถติดตามข่าวสารจาก Money Chat จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Facebook
:https://www.facebook.com/moneychatthailand
Youtube
:https://www.youtube.com/moneychatthailand
Podcasts
:moneychat
รายการเปิดจอรอเทรด
ออกอากาศทางช่อง NEW18 ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 10.0010.30น.

PODCAST : BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

EP.449 หุ้น BANPU ทุ่มเงินซื้อแหล่งพลังงานธรรมชาติ [ นักลงทุนมือใหม่ ]


หุ้น BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กับการทุ่มเงินกว่าหมื่นล้านบาทเพื่อซื้อแหล่งพลังงานธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ของบริษัทอีกช่อง
ข้อมูลจาก https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=BANPU\u0026ssoPageId=1\u0026language=th\u0026country=TH
///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
สูตรดูแลผมและผิว By แม่ปุ๊ก
Thapanee Wangpatravanich
Soratda Ariyasajjathum
Yuthna Suradeadsh
พื้นที่นี้ขายของ ๆจ้าาา ^^
สำหรับเครื่องมื่อสำนักงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ
หาซื้อได้จาก Office mate Onlineคลิ๊ก https://bit.ly/35tk99j KTC PROUD
เงินด่วนอนุมัติใช้ง่ายๆคลิ๊ก https://1th.me/EaV20
ช็อปกันเพลินๆโปรฯดีๆที่ Shopee คลิ๊กเลย https://bit.ly/3mrEnHs
DTAC ย้ายค่ายออนไลน์ คลิ๊กเลย https://bit.ly/2HNkN9r
โครงการบ้านจัดสรรค์ทำเลทองจากสัมมากร คลิ๊กเลย https://bit.ly/3e5O5MG
ช็อปที่ JD central โปรฯโดนๆสินค้าคุณภาพ คลิ๊ก https://bit.ly/34B4WUG
หนังสือมากมายที่ ASIA BOOK คลิ๊ก https://bit.ly/3mxhgv9
สั่งของออนไลน์ในบิ๊กซี ที่BIG C online คลิ๊กเลย https://bit.ly/3jCjcAQ
ร้านหนังสือ นายอินทร์ คลิ๊ก https://bit.ly/31Pd4yY
อยากได้หนังสือเล่มไหนลองมาหาที่ SEED Book online คลิ๊ก https://bit.ly/3kzV0jI
ช็อปที่ใช่ รู้ใจคุณที่ True Shopping คล๊ก https://bit.ly/2HKUqS3

เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
หุ้นbanpu หุ้น หุ้นถ่านหิน

EP.449 หุ้น BANPU ทุ่มเงินซื้อแหล่งพลังงานธรรมชาติ [ นักลงทุนมือใหม่ ]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บริษัท บ้าน ปู จํา กัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.