Wiki

[NEW] รถไฟอินเดีย—ยักษ์ใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ — ห้องสมุดออนไลน์ของวอชเทาเวอร์ | อินเดีย ภาย ใต้ การ ปกครอง ของ อังกฤษ – Nangdep.vn

อินเดีย ภาย ใต้ การ ปกครอง ของ อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

รถไฟ​อินเดีย—ยักษ์​ใหญ่​ที่​ครอบ​คลุม​ทั้ง​ประเทศ

โดย​ผู้​เขียน​ตื่นเถิด! ใน​อินเดีย

4,000 กว่า​ปี​มา​แล้ว มี​ช่าง​ก่อ​สร้าง​ซึ่ง​ทำ​อิฐ​อยู่​ทาง​ภาค​เหนือ​ของ​อินเดีย. อย่าง​ไร​ก็​ตาม พวก​เขา​ไม่​เคย​นึก​ฝัน​ว่า​อิฐ​เหล่า​นั้น​จะ​ถูก​นำ​ไป​ใช้​ใน​เครือข่าย​ทาง​รถไฟ​ขนาด​ยักษ์​แห่ง​อนุ​ทวีป​อินเดีย.

การ​รถไฟ​อินเดีย​เป็น​ระบบ​ยักษ์​ใหญ่! ระบบ​รถไฟ​นี้​เป็น​วิธี​หลัก​ใน​การ​คมนาคม​ของ​อินเดีย ประเทศ​ซึ่ง​มี​ประชากร​มาก​กว่า​หนึ่ง​พัน​ล้าน​คน. นอก​จาก​การ​เดิน​ทาง​ตาม​ปกติ​ของ​ประชาชน​ทั่ว​ไป​ใน​แต่​ละ​วัน​แล้ว อินเดีย​มี​ธรรมเนียม​ที่​สืบ​ทอด​กัน​มา​นาน​ซึ่ง​ทำ​ให้​ผู้​คน​นับ​ล้าน​ที่​อยู่​ห่าง​ไกล​จาก​ญาติ ๆ ต้อง​เดิน​ทาง​กลับ​บ้าน​บ่อย ๆ เมื่อ​มี​เหตุ​การณ์​บาง​อย่าง​เกิด​ขึ้น​ใน​ครอบครัว เช่น การ​เกิด, การ​ตาย, งาน​เทศกาล, งาน​แต่งงาน, หรือ​การ​เจ็บ​ไข้.

โดย​เฉลี่ย​แล้ว​ทุก​วัน​มี​รถไฟ​กว่า 8,350 ขบวน​วิ่ง​ไป​ตาม​ราง​ซึ่ง​ยาว​เกือบ 80,000 กิโลเมตร​และ​ขน​ส่ง​ผู้​โดยสาร​มาก​กว่า 12.5 ล้าน​คน. ขบวน​รถ​สินค้า​ลำเลียง​สินค้า​ซึ่ง​มี​น้ำหนัก​มาก​กว่า 1.3 ล้าน​ตัน. รวม​กัน​แล้ว แต่​ละ​วัน​รถไฟ​เหล่า​นี้​วิ่ง​เป็น​ระยะ​ทาง​มาก​กว่า​ระยะ​ทาง​ระหว่าง​โลก​กับ​ดวง​จันทร์​ถึง​สาม​เท่า​ครึ่ง!

ลอง​คิด​ถึง​สถานี 6,867 แห่ง, รถ​จักร 7,500 คัน, รถ​โดยสาร​และ​รถ​สินค้า​มาก​กว่า 280,000 คัน, และ​ทาง​รถไฟ​ทั้ง​สิ้น​ที่​ยาว 107,969 กิโลเมตร​รวม​ทั้ง​ทาง​สาย​รอง แล้ว​คุณ​จะ​เข้าใจ​ว่า​ทำไม​การ​รถไฟ​อินเดีย​จึง​ต้อง​จ้าง​พนักงาน​ประมาณ 1.6 ล้าน​คน ซึ่ง​เป็น​แรงงาน​ที่​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​โลก. ถูก​แล้ว ยักษ์​ใหญ่​อย่าง​แท้​จริง!

ยักษ์​ใหญ่​นี้​เกิด​ขึ้น​ได้​อย่าง​ไร?

อะไร​กระตุ้น​ให้​มี​การ​สร้าง​ทาง​รถไฟ​ใน​อินเดีย? โครงการ​อัน​ใหญ่​โต​นี้​เริ่ม​ขึ้น​เมื่อ​ไร? แล้ว​อิฐ​อายุ​ประมาณ 4,000 ปี​เหล่า​นั้น​เกี่ยว​ข้อง​อย่าง​ไร?—ดู​กรอบ​หน้า 14.

ตอน​กลาง​ศตวรรษ​ที่ 19 อินเดีย​ผลิต​ฝ้าย​ดิบ​ปริมาณ​มหาศาล ซึ่ง​ถูก​ขน​ส่ง​ทาง​ถนน​ไป​ยัง​ท่า​เรือ​เพื่อ​ส่ง​ออก. กระนั้น อินเดีย​ก็​ไม่​ใช่​ผู้​ส่ง​ออก​ราย​ใหญ่​ที่​ส่ง​ฝ้าย​ให้​แก่​โรง​ทอ​ผ้า​ใน​อังกฤษ เพราะ​ส่วน​ใหญ่​โรง​ทอ​ผ้า​เหล่า​นั้น​รับ​ฝ้าย​มา​จาก​รัฐ​ทาง​ตะวัน​ออก​เฉียง​ใต้​ของ​สหรัฐ. อย่าง​ไร​ก็​ตาม ผล​ผลิต​ฝ้าย​ของ​อเมริกา​ตก​ต่ำ​ลง​ใน​ปี 1846 จาก​นั้น​ก็​มี​สงคราม​กลาง​เมือง​เกิด​ขึ้น​ตั้ง​แต่​ปี 1861 ถึง 1865 จึง​ทำ​ให้​มี​ความ​จำเป็น​เร่ง​ด่วน​ที่​ต้อง​มี​แหล่ง​นำ​เข้า​ฝ้าย​มา​ทดแทน. อินเดีย​คือ​ทาง​ออก. แต่​การ​ขน​ส่ง​ต้อง​รวด​เร็ว​ขึ้น​เพื่อ​ทำ​ให้​โรง​ทอ​ผ้า​ใน​มณฑล​แลงคาเชียร์​ของ​อังกฤษ​ดำเนิน​กิจการ​ต่อ​ไป​ได้. มี​การ​ก่อ​ตั้ง​บริษัท​การ​รถไฟ​อินเดีย​ตะวัน​ออก (1845) และ​การ​รถไฟ​แห่ง​คาบสมุทร​อินเดีย​ใหญ่ (1849). นอก​จาก​นั้น​มี​การ​เซ็น​สัญญา​กับ​บริษัท​อีสต์อินเดีย​แห่ง​อังกฤษ ซึ่ง​เป็น​พ่อค้า​ราย​ใหญ่​แห่ง​อนุ​ทวีป​อินเดีย. งาน​ดำเนิน​ไป​อย่าง​รวด​เร็ว และ​ใน​วัน​ที่ 16 เมษายน 1853 รถไฟ​ขบวน​แรก​ของ​อินเดีย​ก็​เริ่ม​วิ่ง​ไป​ตาม​ทาง​ที่​ยาว 34 กิโลเมตร​จาก​บริเวณ​ท่า​เรือ​ซึ่ง​เรียก​กัน​ว่า​บอริบันเดอร์ ใน​เมือง​บอมเบย์ (ปัจจุบัน​คือ​มุมไบ) ถึง​เมือง​ธานา.

จาก​เมือง​บอมเบย์ เพื่อ​จะ​ไป​ยัง​พื้น​ที่​ซึ่ง​มี​การ​ผลิต​ฝ้าย​ใน​เขต​ชนบท​อัน​ห่าง​ไกล​นั้น​ย่อม​หมาย​ความ​ว่า​ต้อง​ข้าม​เทือก​เขา​คาสต์​ตะวัน​ตก ซึ่ง​เป็น​ภูเขา​ที่​ขรุขระ​สูง​ชัน. วิศวกร​และ​คน​งาน​ชาว​อังกฤษ รวม​ทั้ง​คน​งาน​ชาว​อินเดีย​หลาย​พัน​คน ซึ่ง​บาง​ครั้ง​มี​ถึง 30,000 คน​ใน​เวลา​เดียว​กัน ต้อง​ทำ​งาน​ด้วย​ความ​เหนื่อย​ยาก​โดย​ไม่​มี​เทคโนโลยี​สมัย​ใหม่​คอย​ช่วยเหลือ. โดย​การ​สร้าง​ราง​แบบ​เลี้ยว​ไป​เลี้ยว​มา​เพื่อ​ขึ้น​ภูเขา​สูง​เป็น​ครั้ง​แรก​ใน​โลก พวก​เขา​วาง​ราง​ซึ่ง​มี​ช่วง​ที่​ลาด​ชัน​ขึ้น 555 เมตร​ใน​ระยะ​ทาง​เพียง 24 กิโลเมตร. พวก​เขา​ขุด​อุโมงค์ 25 อุโมงค์​ซึ่ง​มี​ความ​ยาว​รวม​ทั้ง​สิ้น 3,658 เมตร. มี​การ​วาง​ราง​ไป​ถึง​ที่​ราบ​สูง​เดคคาน และ​รถไฟ​ก็​พร้อม​จะ​เริ่ม​กิจการ. งาน​นี้​ดำเนิน​ไป​อย่าง​รวด​เร็ว​ทั่ว​ประเทศ เพราะ​ได้​รับ​การ​กระตุ้น​ไม่​เพียง​จาก​การ​ค้า​แต่​จาก​ความ​จำเป็น​ที่​ต้อง​เคลื่อน​ย้าย​กอง​ทหาร​และ​เจ้าหน้าที่​อย่าง​รวด​เร็ว​ด้วย ใน​ขณะ​ที่​ชาว​อังกฤษ​ได้​ผล​ประโยชน์​เพิ่ม​ขึ้น​จาก​อนุ​ทวีป​แห่ง​นี้.

การ​เดิน​ทาง​โดย​รถไฟ​ชั้น​หนึ่ง​ซึ่ง​เริ่ม​ให้​บริการ​ใน​ศตวรรษ​ที่ 19 สำหรับ​คน​จำนวน​น้อย​ที่​สามารถ​จ่าย​ค่า​โดยสาร​ได้ ทำ​ให้​พอ​ทน​ความ​ร้อน​และ​ฝุ่น​ได้. รถ​โดยสาร​ส่วน​ตัว​มี​เตียง​นอน​ที่​สบาย, ห้อง​ส้วม​และ​ห้อง​อาบ​น้ำ, พนักงาน​ที่​จัด​เครื่อง​ดื่ม​ดับ​กระหาย​ตั้ง​แต่​น้ำ​ชา​ยาม​เช้า​ไป​จน​ถึง​อาหาร​ค่ำ, พัด​ลม​ที่​มี​ถัง​น้ำ​แข็ง​อยู่​ด้าน​ล่าง​เพื่อ​ให้​ลม​ที่​เย็น​สบาย, ช่าง​ตัด​ผม, และ​นวนิยาย​ชุด​ของ​วีลเลอร์​ใน​ห้อง​สมุด​รถไฟ รวม​ไป​ถึง​นวนิยาย​เรื่อง​ล่า​สุด​จาก รัดยาร์ด คิปลิง นัก​เขียน​ที่​เกิด​ใน​อินเดีย. หลุยส์ รุสเซเล ซึ่ง​เดิน​ทาง​ใน​ช่วง​ทศวรรษ 1860 กล่าว​ว่า เขา​สามารถ “เดิน​ทาง​เป็น​ระยะ​ทาง​ไกล ๆ ขนาด​นี้​ได้​โดย​แทบ​ไม่​รู้สึก​เหนื่อย​ล้า.”

ยักษ์​ใหญ่​เติบโต​ขึ้น

พอ​ถึง​ปี 1900 เครือข่าย​การ​รถไฟ​ของ​อินเดีย​ก็​กลาย​เป็น​เครือข่าย​ที่​ใหญ่​ที่​สุด​เป็น​อันดับ​ห้า​ของ​โลก. รถ​จักร​ที่​ใช้​เครื่อง​ยนต์​ไอ​น้ำ, ดีเซล, และ​ไฟฟ้า​และ​รถ​ทั้ง​หมด​รวม​ทั้ง​รถ​โดยสาร ซึ่ง​ก่อน​หน้า​นั้น​ล้วน​ต้อง​นำ​เข้า​มา​จาก​ต่าง​ประเทศ มา​ถึง​ตอน​นี้​ก็​สามารถ​ผลิต​เอง​ภาย​ใน​ประเทศ. เครื่อง​ยนต์​บาง​รุ่น​เป็น​ยักษ์​ใหญ่​อย่าง​แท้​จริง เช่น รถ​จักร​ที่​หนัก​ถึง 230 ตัน, เครื่อง​ยนต์​ไฟฟ้า​ที่​มี​กำลัง​ถึง 6,000 แรง​ม้า, และ​เครื่อง​ยนต์​ดีเซล​หนัก 123 ตัน​ซึ่ง​มี​กำลัง 3,100 แรง​ม้า. ใน​ปี 1862 มี​การ​ใช้​รถไฟ​สอง​ชั้น​ขบวน​แรก​ของ​โลก. อินเดีย​ภูมิ​ใจ​ที่​มี​ชานชาลา​ที่​ยาว​ที่​สุด​ใน​โลก คือ​ยาว 833 เมตร ซึ่ง​อยู่​ที่​เมือง​ขารากปุระ​ใน​รัฐ​เบงกอล​ตะวัน​ตก และ​มี​ชานชาลา​ที่​มี​หลังคา​ยาว​ที่​สุด คือ​แต่​ละ​ชานชาลา​ยาว 305 เมตร ที่​สีอัลดาห์​ใน​เมือง​กัลกัตตา.

รถไฟ​ขบวน​แรก ๆ วิ่ง​บน​ราง​ขนาด 1.68 เมตร. ต่อ​มา เพื่อ​จะ​ประหยัด​เงิน มี​การ​สร้าง​ราง​ขนาด​กว้าง​หนึ่ง​เมตร​รวม​ทั้ง​ราง​ที่​แคบ​กว่า​หนึ่ง​เมตร​สำหรับ​ทาง​ขึ้น​เขา. ใน​ปี 1992 เริ่ม​มี​โครงการ​เปลี่ยน​ราง​ให้​มี​ขนาด​เดียว​กัน และ​จน​ถึง​ปัจจุบัน ราง​รถไฟ​ระยะ​ทาง​ประมาณ 7,800 กิโลเมตร​ถูก​เปลี่ยน​จาก​ขนาด​กว้าง​หนึ่ง​เมตร​และ​แคบ​กว่า​หนึ่ง​เมตร​ไป​เป็น 1.68 เมตร.

รถไฟ​ที่​ชาน​เมือง​มุมไบ​ขน​ส่ง​ผู้​โดยสาร​หลาย​ล้าน​คน​และ​ดู​เหมือน​ว่า​มี​คน​แน่น​ขนัด​ตลอด. ระบบ​รถไฟ​ใต้​ดิน​ของ​เมือง​กัลกัตตา​สามารถ​ขน​ส่ง​ผู้​โดยสาร​ได้​วัน​ละ 1.7 ล้าน​คน. เมือง​เชนไน (ชื่อ​เดิม​คือ​มัทราส) มี​ระบบ​รถไฟ​ยก​ระดับ​เป็น​แห่ง​แรก​ใน​อินเดีย. เมื่อ​เร็ว ๆ นี้​ก็​มี​ระบบ​การ​จอง​ตั๋ว​ทาง​คอมพิวเตอร์​และ​ตู้​ที่​ให้​บริการ​ข้อมูล​ข่าวสาร​แบบ​มัลติมีเดีย​เพิ่ม​เข้า​มา​อีก. ระบบ​รถไฟ​นี้​เป็น​ยักษ์​ใหญ่​ที่​ไม่​เคย​ว่าง​และ​ยัง​ก้าว​หน้า​ไป​เรื่อย ๆ.

“รถไฟ​แคระ” ที่​น่า​เพลิดเพลิน

เพื่อ​จะ​หลีก​หนี​จาก​ความ​ร้อน ชาว​อังกฤษ​ที่​อยู่​ใน​อาณานิคม​นี้​ชอบ​เดิน​ทาง​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา. โดย​หวัง​ว่า​จะ​ไป​ถึง​ภูเขา​ได้​เร็ว​ยิ่ง​ขึ้น จึง​มี​การ​สร้าง​ทาง​รถไฟ​บน​ภูเขา​พร้อม​กับ “รถไฟ​แคระ.” หลัง​จาก​นั้น​การ​เดิน​ทาง​จึง​เร็ว​ขึ้น นั่น​คือ​เมื่อ​เทียบ​กับ​การ​ขี่​ม้า​หรือ​การ​นั่ง​แคร่. ยก​ตัว​อย่าง “รถไฟ​แคระ” ใน​ภาค​ใต้​ของ​อินเดีย​ได้​บรรทุก​ผู้​โดยสาร​ขึ้น​เขา​นิล​คีรี หรือ​เทือก​เขา​สี​น้ำเงิน. ความ​เร็ว​โดย​เฉลี่ย​ของ​รถไฟ​นี้​คือ 10.4 กิโลเมตร​ต่อ​ชั่วโมง​และ​อาจ​เป็น​รถไฟ​ที่​แล่น​ช้า​ที่​สุด​ใน​อินเดีย. แต่​การ​เดิน​ทาง​ใน​เส้น​ทาง​นี้​ช่าง​น่า​ประทับใจ​จริง ๆ โดย​ผ่าน​ไร่​ชา​ไร่​กาแฟ​ที่​อยู่​ตาม​เทือก​เขา​จน​ถึง​เมือง​กูนูร์​ซึ่ง​อยู่​สูง 1,712 เมตร! ทาง​สาย​นี้​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ตอน​ปลาย​ศตวรรษ​ที่ 19 และ​มี​ความ​ชัน 1 ต่อ 12, มี​ทาง​โค้ง 208 โค้ง, และ​อุโมงค์ 13 อุโมงค์. ทาง​นี้​ใช้​ระบบ​ฟัน​เฟือง​แบบ​อับต์. มี​แท่ง​เหล็ก​ที่​มี​ฟัน​เป็น​เหมือน​บันได​ที่​รถ​จักร​ใช้​ปีน​ขึ้น​เขา โดย​ดัน​ขบวน​รถไฟ​จาก​ด้าน​ท้าย. ทาง​รถไฟ​สาย​นี้​เป็น​สาย​หนึ่ง​ที่​เก่า​แก่​ที่​สุด​และ​ชัน​ที่​สุด​ใน​โลก​ซึ่ง​ใช้​เทคโนโลยี​ฟัน​เฟือง​และ​แรง​จับ.

READ  [Update] Top 10 Active Venture Capital Investors in Thailand in 2020! | venture capital thailand - Nangdep.vn

รถไฟ​สาย​หิมาลัย​แห่ง​เมือง​ดาร์ชีลิง​ปีน​ขึ้น​เขา​บน​ราง​ที่​กว้าง​เพียง​สอง​ฟุต โดย​มี​อัตรา​ความ​ชัน 1 ต่อ 22.5 จน​ถึง​ฆูม ซึ่ง​เป็น​สถานี​รถไฟ​ที่​อยู่​สูง​ที่​สุด​ใน​อินเดีย คือ​สูง​กว่า​ระดับ​น้ำ​ทะเล 2,258 เมตร. ทาง​สาย​นี้​มี​ช่วง​ที่​เวียน​เป็น​วง​ขึ้น​ไป​สาม​ช่วง​และ​มี​ช่วง​ที่​ต้อง​ถอย​หลัง​สลับ​กับ​การ​เดิน​หน้า​หก​ช่วง. ช่วง​ที่​มี​ชื่อเสียง​ที่​สุด​คือ ทาง​วน​บาทาเซีย ซึ่ง​ทำ​ให้​ผู้​โดยสาร​อยาก​กระโดด​ลง​จาก​รถไฟ​แล้ว​ปีน​ขึ้น​เนิน​ที่​ปก​คลุม​ด้วย​หญ้า เพื่อ​จะ​กระโดด​ขึ้น​รถไฟ​อีก​ครั้ง​หลัง​จาก​ที่​รถไฟ​ผ่าน​โค้ง​มา​แล้ว. การ​เดิน​ทาง​ที่​น่า​ตื่นเต้น​มา​ถึง​จุด​สุด​ยอด​เมื่อ​ได้​เห็น​ทิวทัศน์​เขา​กันเจนจุงกา ซึ่ง​เป็น​ภูเขา​ที่​สูง​เป็น​อันดับ​สาม​ของ​โลก. ใน​ปี 1999 องค์การ​ยูเนสโก​ได้​ประกาศ​ให้​ทาง​รถไฟ​สาย​นี้​เป็น​หนึ่ง​ใน​มรดก​โลก ซึ่ง​ทำ​ให้​อนาคต​ของ​เส้น​ทาง​สาย​นี้​มั่นคง​ยิ่ง​ขึ้น.

เพื่อ​จะ​ไป​ถึง​ศิมลา ซึ่ง​อยู่​สูง 2,200 เมตร​และ​เคย​เป็น​เมือง​หลวง​ใน​ฤดู​ร้อน​ของ​อินเดีย​สมัย​ที่​อยู่​ใต้​การ​ปกครอง​ของ​อังกฤษ รถไฟ​ต้อง​ลอด​อุโมงค์ 102 อุโมงค์, ข้าม​สะพาน 869 สะพาน, และ​เลี้ยว​โค้ง 919 โค้ง​ใน​ระยะ​ทาง​เพียง​แค่ 95 กิโลเมตร! ผู้​โดยสาร​อาจ​เห็น​ทิวทัศน์​อัน​งดงาม​ผ่าน​ทาง​หน้าต่าง​บาน​ใหญ่​และ​หลังคา​ที่​ทำ​จาก​ใย​แก้ว​ที่​โปร่ง​ใส. ถูก​แล้ว การ​ขึ้น “รถไฟ​แคระ” นั้น​น่า​เพลิดเพลิน​จริง ๆ. แต่​เนื่อง​จาก​มี​การ​เก็บ​ค่า​โดยสาร​ใน​อัตรา​ค่อนข้าง​ต่ำ รถไฟ​ภูเขา​จึง​ประสบ​กับ​การ​ขาด​ทุน​อย่าง​น่า​เสียดาย. ผู้​ชื่น​ชอบ​รถไฟ​ต่าง​หวัง​ว่า​จะ​มี​ทาง​แก้​เพื่อ​ช่วย​รถไฟ​ที่​ให้​ความ​เพลิดเพลิน​นี้​คง​อยู่​ต่อ​ไป​ได้.

การ​เดิน​ทาง​ระยะ​ไกล​ด้วย​รถไฟ

กล่าว​กัน​ว่า การ​ที่​รถไฟ​ถูก​นำ​เข้า​มา​ใน​อินเดีย​นั้น​ทำ​ให้ “ยุค​หนึ่ง​สิ้น​สุด​ลง​และ​มี​อีก​ยุค​เริ่ม​ขึ้น​แทน” และ​กล่าว​กัน​อีก​ว่า “ทาง​รถไฟ​เชื่อม​ต่อ​อินเดีย​เข้า​ด้วย​กัน​อย่าง​ที่​ไม่​มี​แผนการ​ผนึก​ให้​เป็น​หนึ่ง​เดียว​ใด ๆ สามารถ​ทำ​ได้​นับ​ตั้ง​แต่​นั้น​มา.” เป็น​เช่น​นั้น​จริง ๆ! ถ้า​คุณ​ต้องการ คุณ​อาจ​ขึ้น​รถไฟ​ที่​จัมมู ณ เชิง​เขา​หิมาลัย แล้ว​ไป​ลง​ที่​กันยากุมารี จุด​ใต้​สุด​ของ​อินเดีย ที่​ซึ่ง​ทะเล​อาหรับ, มหาสมุทร​อินเดีย, และ​อ่าว​เบงกอล​มา​บรรจบ​กัน. คุณ​จะ​ได้​เดิน​ทาง​เป็น​ระยะ​ทาง 3,751 กิโลเมตร​ผ่าน 12 รัฐ​โดย​ใช้​เวลา​ประมาณ 66 ชั่วโมง​บน​รถไฟ. แม้​ว่า​คุณ​จะ​ตี​ตั๋ว​นอน คุณ​ก็​อาจ​เสีย​ค่า​โดยสาร​ไม่​ถึง 15 ดอลลาร์ (สหรัฐ). คุณ​จะ​มี​โอกาส​ได้​รู้​จัก​กับ​ผู้​คน​ที่​เป็น​มิตร​ชอบ​พูด​ชอบ​คุย​จาก​หลาย​วัฒนธรรม​และ​จะ​ได้​เห็น​หลาย​สิ่ง​ใน​ประเทศ​ที่​น่า​ทึ่ง​นี้. จอง​ตั๋ว​เสีย​สิ แล้ว​ก็​ขอ​ให้​คุณ​เดิน​ทาง​อย่าง​มี​ความ​สุข!

[กรอบ​หน้า 14]

อิฐ​โบราณ​พวก​นั้น

ใน​ช่วง​ที่​บริเตน​ปกครอง​อินเดีย (ปี 1757-1947) รถไฟ​ใน​อนุ​ทวีป​อินเดีย​ปรากฏ​ว่า​เป็น​วิธี​ที่​ดี​ที่​สุด​ใน​การ​เคลื่อน​ย้าย​กอง​ทหาร​ใน​ระยะ​ทาง​ไกล ๆ. ภาย​ใน​ช่วง​สาม​ปี​ที่​มี​การ​เฉลิม​ฉลอง​รถไฟ​ขบวน​แรก​ของ​อินเดีย วิศวกร​ก็​ได้​วาง​ราง​ระหว่าง​เมือง​การาจี​ถึง​เมือง​ลาฮอร์​ซึ่ง​ปัจจุบัน​อยู่​ใน​ประเทศ​ปากีสถาน. ตอน​นั้น​ไม่​มี​ก้อน​หิน​โรย​ทาง​รถไฟ​เพื่อ​ทำ​ให้​ราง​มั่นคง แต่​ใกล้ ๆ กับ​หมู่​บ้าน​หารัปปา คน​งาน​ได้​พบ​อิฐ​เผา. วิศวกร​ชาว​สกอตแลนด์​ชื่อ​จอห์น​และ​วิลเลียม บรันตัน คิด​ว่า​อิฐ​เหล่า​นั้น​คง​จะ​ใช้​ได้​ดี​และ​เป็น​การ​ประหยัด​ค่า​ใช้​จ่าย​ด้วย. ขณะ​ที่​คน​งาน​กำลัง​ขุด​ชั้น​ดิน​ที่​มี​อิฐ​อยู่​มาก​มาย​นั้น​ก็​ได้​พบ​รูป​ปั้น​เล็ก ๆ และ​ตรา​ประทับ​ที่​ทำ​ด้วย​ดิน​เหนียว​ซึ่ง​มี​คำ​จารึก​เป็น​ภาษา​ที่​ไม่​มี​ใคร​รู้​จัก แต่​เรื่อง​นี้​ก็​ไม่​ได้​ทำ​ให้​งาน​สร้าง​ทาง​รถไฟ​ซึ่ง​สำคัญ​ที่​สุด​หยุด​ชะงัก​ลง. มี​การ​สร้าง​ทาง​รถไฟ​บน​อิฐ​หารัปปา​เป็น​ระยะ​ทาง 160 กิโลเมตร. หก​สิบ​ห้า​ปี​ต่อ​มา นัก​โบราณคดี​ได้​ขุด​ค้น​บริเวณ​หมู่​บ้าน​หารัปปา​อย่าง​เป็น​ระบบ และ​ได้​พบ​ซาก​ปรัก​หัก​พัง​ของ​อารยธรรม​ที่​น่า​ทึ่ง​ใน​ลุ่ม​แม่น้ำ​สินธุ ซึ่ง​มี​อายุ​ย้อน​หลัง​ไป​มาก​กว่า 4,000 ปี เป็น​สมัย​เดียว​กัน​กับ​เมโสโปเตเมีย​โบราณ!

[กรอบ​หน้า 16]

การ​รถไฟ​กอนกาน—ความ​มหัศจรรย์​สมัย​ใหม่

กอนกาน​เป็น​ผืน​แผ่นดิน​ซึ่ง​มี​ช่วง​กว้าง​ที่​สุด​ประมาณ 75 กิโลเมตร อยู่​ทาง​ชายฝั่ง​ตะวัน​ตก​ของ​อินเดีย ระหว่าง​ทะเล​อาหรับ​กับ​เทือก​เขา​ซาห์ยาดรี. เนื่อง​จาก​มี​อาณา​บริเวณ​จาก​เมือง​มุมไบ ศูนย์กลาง​การ​พาณิชย์​ของ​อินเดีย ลง​ไป​ทาง​ใต้​จน​ถึง​เมือง​ท่า​หลัก​มังกาลอร์ ทาง​รถไฟ​กอนกาน​จึง​จะ​ทำ​ให้​มี​ข้อ​ได้​เปรียบ​มาก​ทาง​การ​ค้า. เป็น​เวลา​หลาย​ศตวรรษ​ที่​เมือง​ท่า​ตาม​ชายฝั่ง​มี​การ​ค้า​ขาย​เช่น​นั้น ทั้ง​ภาย​ใน​อินเดีย​และ​กับ​ต่าง​ประเทศ. แต่​การ​ออก​ทะเล​มี​อันตราย โดย​เฉพาะ​ใน​ฤดู​มรสุม เมื่อ​แม่น้ำ​สาย​ต่าง ๆ ไม่​สามารถ​ล่อง​เรือ​ได้ และ​ถนน​กับ​ทาง​รถไฟ​ก็​อยู่​ลึก​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​เพื่อ​หลีก​เลี่ยง​อุปสรรค​หลาย​อย่าง​ตาม​ธรรมชาติ. ผู้​คน​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​แถบ​นี้​ต่าง​ก็​อยาก​ให้​มี​ทาง​ที่​ตัด​ตาม​ชายฝั่ง​โดย​ตรง​เพื่อ​จะ​ขน​ส่ง​สินค้า​ให้​ไป​ถึง​ตลาด​ใหญ่​อย่าง​รวด​เร็ว โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ของ​ที่​เน่า​เสีย​ได้. ทาง​แก้​คือ​อะไร?

การ​รถไฟ​กอนกาน​เป็น​โครงการ​ที่​ใหญ่​ที่​สุด​แห่ง​ศตวรรษ​ที่ 20 ใน​อนุ​ทวีป. โครงการ​นี้​รวม​ถึง​อะไร​บ้าง? การ​สร้าง​ราง​เป็น​ระยะ​ทาง 760 กิโลเมตร​โดย​มี​เขื่อน​ดิน​บาง​ช่วง​สูง​ถึง 25 เมตร​หลาย​เขื่อน​และ​มี​การ​ขุด​ดิน​ลึก​ถึง 28 เมตร. มี​การ​สร้าง​สะพาน​มาก​กว่า 2,000 สะพาน รวม​ทั้ง​ปัณวัลณาดี สะพาน​ข้าม​หุบเขา​ที่​สูง​ที่​สุด​ใน​เอเชีย ซึ่ง​สูง 64 เมตร ที่​ทอด​ข้าม​หุบเขา​กว้าง 500 เมตร และ​อีก​สะพาน​หนึ่ง​ทอด​ข้าม​แม่น้ำ​ชา​รา​วา​ตี​ซึ่ง​ยาว 2,065 เมตร. การ​เจาะ​เข้า​ไป​ใน​เทือก​เขา​เพื่อ​ให้​ทาง​รถไฟ​เป็น​ทาง​ที่​ตรง​ที่​สุด​เท่า​ที่​จะ​ตรง​ได้ โดย​ขุด​อุโมงค์ 92 อุโมงค์ ซึ่ง​มี 6 อุโมงค์​ที่​ยาว​กว่า 3.2 กิโลเมตร. ที่​จริง อุโมงค์​ที่​ยาว​ที่​สุด​ใน​อินเดีย​จน​ถึง​ปัจจุบัน​ก็​คือ​หนึ่ง​ใน​อุโมงค์​เหล่า​นี้ นั่น​คือ​อุโมงค์​การ์บูเท​ซึ่ง​ยาว 6.5 กิโลเมตร.

มี​ปัญหา​มาก​มาย เช่น ฝน​ที่​เท​ลง​มา​อย่าง​หนัก, ดิน​ถล่ม, และ​โคลน​ถล่ม รวม​ทั้ง​การ​เจาะ​อุโมงค์​เข้า​ไป​ใน​หิน​แข็ง​และ​ที่​ยาก​ยิ่ง​กว่า​นั้น​คือ​การ​เจาะ​เข้า​ไป​ใน​ดิน​เหนียว​นิ่ม ซึ่ง​มี​การ​พรรณนา​ว่า​เป็น​เหมือน​ยา​สี​ฟัน. อุปสรรค​ทาง​ธรรมชาติ​ทั้ง​หมด​นี้​ต้อง​ใช้​ทักษะ​ทาง​วิศวกรรม​และ​เทคโนโลยี​เข้า​ช่วย. ระบบ​ระบาย​อากาศ​ด้วย​พัด​ลม​แรง​เหวี่ยง​และ​พัด​ลม​ไอพ่น​ใน​อุโมงค์ รวม​ทั้ง​มาตรการ​ด้าน​ความ​ปลอด​ภัย​อื่น ๆ ล้วน​เป็น​โครงการ​มโหฬาร​อยู่​ใน​ตัว​แล้ว และ​ยัง​ต้อง​มี​การ​เวร​คืน​ที่​ดิน​จาก​เจ้าของ​ที่​ดิน 42,000 ราย ซึ่ง​เป็น​งาน​ขนาด​มหึมา​ทาง​ด้าน​กฎหมาย.

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ใน​วัน​ที่ 26 มกราคม 1998 หลัง​จาก​ใช้​เวลา​ก่อ​สร้าง​เพียง​เจ็ด​ปี ซึ่ง​เป็น​สถิติ​ใหม่​สำหรับ​โครงการ​ยักษ์​ขนาด​นี้ รถไฟ​ขบวน​แรก​ของ​การ​รถไฟ​กอนกาน​ก็​ได้​รับ​สัญญาณ​ให้​ออก​วิ่ง​ได้. การ​เดิน​ทาง​จาก​เมือง​มุมไบ​ถึง​เมือง​มังกาลอร์​มี​ระยะ​ทาง​สั้น​กว่า​ทาง​ที่​คดเคี้ยว​เส้น​ทาง​เดิม​ถึง 1,127 กิโลเมตร​และ​ใช้​เวลา​น้อย​ลง​ถึง 26 ชั่วโมง. การ​รถไฟ​กอนกาน​ทำ​ให้​ผู้​ที่​เดิน​ทาง​โดย​รถไฟ​ได้​เห็น​ทัศนียภาพ​ใหม่ ๆ ที่​น่า​ทึ่ง, ทำ​ให้​นัก​ท่อง​เที่ยว​มี​สถาน​ที่​ใหม่ ๆ ให้​สำรวจ, และ​ทำ​ให้​ผู้​คน​หลาย​ล้าน​มี​เศรษฐกิจ​ที่​ดี​ขึ้น.

[แผนที่]

(ราย​ละเอียด​ดู​จาก​วารสาร)

มุมไบ

มังกาลอร์

[รูปภาพ]

ปัณวัลณาดี สะพาน​ข้าม​หุบเขา​ที่​สูง​ที่​สุด​ใน​เอเชีย

[ที่​มา​ของ​ภาพ

Dipankar Banerjee/STSimages.com

[กรอบ/ภาพ​หน้า 16]

READ  [Update] 8 เทรนด์ธุรกิจมาแรงปี 2020 ตอบโจทย์คนอยากทำธุรกิจส่วนตัว | ทําธุรกิจอะไรดี 2561 - Nangdep.vn

แฟรีควีน

รถ​จักร​ไอ​น้ำ​ที่​ยัง​ใช้​งาน​อยู่​ซึ่ง​เก่า​แก่​ที่​สุด​ใน​โลก​คือ​รถ​จักร​แฟรีควีน. รถ​จักร​คัน​นี้​ถูก​สร้าง​ขึ้น​เมื่อ​ปี 1855 ที่​เมือง​ลีดส์ ประเทศ​อังกฤษ โดย​บริษัท​วิศวกรรม​ของ​คิตสัน, ทอมป์สัน​และ​ฮิววิตสัน มัน​ลาก​รถไฟ​ที่​บรรทุก​ถุง​ไปรษณีย์​จาก​สถานี​เหาราห์​ใกล้​เมือง​กัลกัตตา​ถึง​รานีกานจ์​ใน​รัฐ​เบงกอล. ใน​ปี 1909 หลัง​จาก​ที่​เลิก​ใช้​รถ​จักร​คัน​นี้​แล้ว มัน​ก็​ถูก​เก็บ​ไว้​ใน​พิพิธภัณฑ์​รถไฟ​แห่ง​ชาติ กรุง​นิวเดลี ซึ่ง​เป็น​ที่​ชื่น​ชอบ​ของ​ผู้​คลั่งไคล้​รถไฟ. เพื่อ​ฉลอง​วัน​ครบ​รอบ 50 ปี​ที่​อินเดีย​ได้​รับ​เอกราช มี​การ​นำ​รถ​จักร​เก่า​แก่​ที่​ไว้​ใจ​ได้​คัน​นี้​ออก​มา​ใช้​งาน​อีก​ครั้ง. ตั้ง​แต่​ปี 1997 รถไฟ​แฟรีควีนเอกซเพรสส์ ได้​วิ่ง​ขน​ส่ง​นัก​ท่อง​เที่ยว​เป็น​ระยะ​ทาง 143 กิโลเมตร​จาก​เมือง​เดลี​ถึง​เมือง​อัลวาร์​ใน​รัฐ​ราชสถาน.

[กรอบ​หน้า 17]

ความ​หรูหรา​และ​ความ​เร็ว—อินเดีย​ก็​มี!

ความ​หรูหรา อินเดีย​มี​อดีต​ที่​เก่า​แก่​และ​ค่อนข้าง​มั่งคั่ง. การ​ท่อง​เที่ยว​ทาง​รถไฟ​แบบ​พิเศษ​ทำ​ให้​มี​โอกาส​ได้​มอง​เห็น​ภาพ​คร่าว ๆ ใน​ประวัติศาสตร์​ได้​อย่าง​สะดวก​สบาย แม้​ว่า​ต้อง​จ่าย​ด้วย​ราคา​แพง. รถไฟ​พาเลซ ออน วีลส์ ซึ่ง​ขับ​เคลื่อน​โดย​รถ​จักร​ไอ​น้ำ เริ่ม​วิ่ง​ใน​ปี 1982. รถ​โดยสาร​ที่​ปรับ​ปรุง​ใหม่​อย่าง​หรูหรา​ซึ่ง​แต่​เดิม​เป็น​รถ​สำหรับ​มหา​ราชา​และ​อุปราช​นั้น ยัง​คง​มี​บรรยากาศ​ของ​ราชสมบัติ​ให้​เห็น​อยู่. ภาย​นอก​เป็น​สี​ขาว​ไข่มุก, ผนัง​กรุ​ด้วย​ไม้​สัก​จาก​พม่า, โคม​ระย้า​แก้ว​เจียระไน, และ​ผ้า​ปัก​ที่​มี​ลวด​ลาย​ทำ​ด้วย​ทอง​และ​เงิน​ล้วน​ทำ​ให้​มี​บรรยากาศ​ของ​ความ​โอ่อ่า. ห้อง​นอน​แบบ​พระ​ราชวัง, ห้อง​อาหาร, ห้อง​นั่ง​เล่น​และ​ห้อง​สมุด, อาหาร​นานา​ชาติ​รส​เยี่ยม, และ​การ​บริการ​โดย​พนักงาน​ที่​สวม​เครื่อง​แบบ​ทำ​ให้​ผู้​โดยสาร​รู้สึก​ได้​รับ​การ​เอา​ใจ​ใส่​อย่าง​ดี.

ใน​ปี 1995 เนื่อง​จาก​มี​การ​เปลี่ยน​ราง​เป็น​ขนาด​กว้าง รถไฟ​พาเลซ ขบวน​ใหม่​จึง​ถูก​สร้าง​ขึ้น และ​รถไฟ​ขบวน​เดิม​ก็​ถูก​ปลด​ระวาง. รถไฟ​ที่​หรูหรา​ขบวน​ใหม่​ที่​มี​ชื่อ​ว่า​เดอะ รอยัล โอเรียนต์ ยัง​คง​วิ่ง​บน​ราง​ขนาด​หนึ่ง​เมตร​แบบ​เก่า​ใน​รัฐ​คุชราต​และ​ราชสถาน​ซึ่ง​อยู่​ทาง​ตะวัน​ตก​ของ​อินเดีย. รถไฟ​เหล่า​นี้​วิ่ง​ตอน​กลางคืน​เป็น​ส่วน​ใหญ่ และ​ผู้​โดยสาร​ก็​ใช้​เวลา​ตอน​กลางวัน​เที่ยว​ชม​สถาน​ที่​ต่าง ๆ. ผู้​โดยสาร​เดิน​ทาง​ผ่าน​ทะเล​ทราย​เกรตธาร์ ซึ่ง​มี​ป้อม​ปราการ​และ​วิหาร​โบราณ. ผู้​โดยสาร​อาจ​ขี่​อูฐ​ข้าม​เนิน​ทราย​และ​ขี่​ช้าง​ไป​ยัง​ป้อม​อัมเบอร์​ที่​มี​ชื่อเสียง. ใกล้ ๆ กัน​นั้น​คือ​เมือง​ชัยปุระ หรือ​นคร​ชมพู ซึ่ง​มี​เรื่อง​ราว​ทาง​ประวัติศาสตร์​มาก​มาย​เกิด​ขึ้น​ที่​นั่น​และ​ยัง​เป็น​เมือง​ที่​มี​ชื่อเสียง​ด้าน​อัญมณี​และ​หัตถกรรม. รายการ​ที่​รวม​อยู่​ใน​การ​ท่อง​เที่ยว​นี้​คือ​สถาน​อนุรักษ์​พันธุ์​นก, เขต​สงวน​พันธุ์​เสือ, และ​ถิ่น​อาศัย​ของ​สิงโต​เอเชีย​กลุ่ม​สุด​ท้าย​ที่​ยัง​หลง​เหลือ​อยู่​ใน​ป่า. อย่า​พลาด​ชม​พระ​ราชวัง​ทะเลสาบ​อุทัยปุระ และ​แน่นอน ทัชมาฮาล! รายการ​ทั้ง​หมด​นี้​และ​รายการ​อื่น ๆ ทำ​ให้​การ​ผจญ​ภัย​ทาง​รถไฟ​เป็น​เรื่อง​ที่​น่า​ตื่นเต้น.

ความ​เร็ว รถไฟ​ของ​อินเดีย​แข่ง​กับ​รถไฟ​ความ​เร็ว​สูง​ของ​ฝรั่งเศส​และ​ญี่ปุ่น​ไม่​ได้. แต่​การ​เดิน​ทาง​ระยะ​ไกล​ที่​สะดวก​สบาย​และ​รวด​เร็ว​ก็​เป็น​ไป​ได้​โดย​รถ​ด่วน​พิเศษ​ที่​วิ่ง​ระหว่าง​เมือง​ของ​การ​รถไฟ​อินเดีย​ซึ่ง​มี 106 คู่. รถไฟ​ราชธานี และ​ชาตับดี ซึ่ง​วิ่ง​ด้วย​ความ​เร็ว​เกือบ 160 กิโลเมตร​ต่อ​ชั่วโมง โดย​ให้​การ​บริการ​ที่​สะดวก​สบาย​คล้าย​กับ​การ​โดยสาร​เครื่องบิน. รถ​ปรับ​อากาศ​มี​ที่​นั่ง​ที่​ปรับ​เอน​ได้​หรือ​ไม่​ก็​เตียง​นอน​ที่​สบาย. อาหาร​และ​อาหาร​ว่าง, ผ้า​ปู​เตียง, น้ำ​ดื่ม​สะอาด, และ​การ​ปฐม​พยาบาล​ต่าง​ก็​รวม​อยู่​ใน​ค่า​ตั๋ว​ของ​รถไฟ​ที่​เลิศ​หรู​นี้.

[แผนที่]

(ราย​ละเอียด​ดู​จาก​วารสาร)

ชัยปุระ

อุทัยปุระ

[รูปภาพ]

ฮาวามาฮาล ชัยปุระ

ทัชมาฮาล อาคระ

เดอะ รอยัล โอเรียนต์

ภาย​ใน​รถไฟ “พาเลซ ออน วีลส์”

[ที่​มา​ของ​ภาพ

Hira Punjabi/STSimages.com

[แผนที่/รูปภาพ​หน้า 13]

(ราย​ละเอียด​ดู​จาก​วารสาร)

นิวเดลี

[รูปภาพ]

ทาง​รถไฟ​สาย​หลัก​บาง​สาย

รถ​จักร​ไอ​น้ำ ซาวาร์

รถ​จักร​ไอ​น้ำ รถไฟ​สาย​หิมาลัย​แห่ง​เมือง​ดาร์ชีลิง (ดี​เอช​อาร์)

รถ​จักร​ไฟฟ้า อาคระ

รถ​จักร​ไฟฟ้า มุมไบ

รถ​จักร​ดีเซล ไฮเดอราบัด

รถ​จักร​ดีเซล ศิมลา

[ที่​มา​ของ​ภาพ]

Map: © www.MapsofIndia.com

[แผนที่/รูปภาพ​หน้า 15]

(ราย​ละเอียด​ดู​จาก​วารสาร)

มุมไบ

[รูปภาพ]

สถานี​เชิร์ชเกท มุมไบ

[ที่​มา​ของ​ภาพ]

Sandeep Ruparel/STSimages.com

[แผนที่/รูปภาพ​หน้า 15]

(ราย​ละเอียด​ดู​จาก​วารสาร)

เขา​นิลคีรี

[รูปภาพ]

เครื่องจักร​ไอ​น้ำ​ดัน “รถไฟ​แคระ” แห่ง​เขา​นิลคีรี​ขึ้น​ทาง​ลาด​ชัน

[แผนที่/ภาพ​หน้า 18]

(ราย​ละเอียด​ดู​จาก​วารสาร)

ดาร์ชีลิง

[รูปภาพ]

ทาง​วน​บาทาเซีย ที่​ซึ่ง​ขบวน​รถไฟ​วน​ข้าม​ตัว​เอง

ทิวทัศน์​ของ​เขา​กันเจนจุงกา​จาก​ทาง​วน​บาทาเซีย

[ที่​มา​ของ​ภาพ​หน้า 14]

Trains on pages 2, 13, 15 middle, 16-18: Reproduced by permission of Richard Wallace


  ESC 615 อินเดียยุคอาณานิคม 1


  คลิปที่ 1 หัวข้อ \”อินเดียยุคอาณานิคม\” ได้พูดถึง Concept คร่าวๆของการตกเป็นอาณานิคมของอินเดีย ตั้งแต่การตั้งสถานีการค้าของชาติจักรวรรดินิยม (ตั้งแต่ ค.ศ. 16001800)

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

  ESC 615 อินเดียยุคอาณานิคม 1

  ส่องคอมเมนต์ชาวโลก-เกี่ยวกับ10ประเทศที่รอดจากการล่าอาณานิคมจากชาวยุโรป “มีประเทศไทยด้วย”


  READ  [NEW] รีวิวแอพ SF showtimes in Hand [WP] แอพสำหรับคนรักหนัง ติดตามข่าวสาร เช็ครอบหนัง ดูตัวอย่าง และอื่นๆอีกมาก | แอ พ sf cinema - Nangdep.vn

  สนับสนุนช่องได้ที่ : https://www.paypal.me/meawness
  ทรูวอลเล็ต : 0934161477
  พร้อมเพย์ 093416477
  นายจตุรนต์ พงพานิช
  fanpage https://www.facebook.com/MeowNesZ/
  ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชม รักทุกท่านนะครับจุ้บๆ

  ส่องคอมเมนต์ชาวโลก-เกี่ยวกับ10ประเทศที่รอดจากการล่าอาณานิคมจากชาวยุโรป “มีประเทศไทยด้วย”

  โลกจับจ้อง! วิกฤต Myanmar รัฐประหารผลัก \”กองกำลัง – PDF\” แข็งแกร่ง! กระจายกรำศึก NUG ชี้มีแปรพักตร์


  QUAD AUKUS CPTPP whatshappeninginmyanmar savemyanmar CHINA USA KNDO กะเหรี่ยง LISA KNU คะฉิ่น KIA KACHIN KNLA BGF กลุ่มชาติพันธุ์ อาระกัน AA ARAKAN MYANMAR UWSA SSA รัฐประหาร ชุมนุม เมียนมา ประท้วง รัฐฉาน อองซานซูจี มินอ่องล่าย ทหารเสือราชินี รีคอน คอมมานโด รัฐฉาน นักรบปฎิบัติการพิเศษ ทหารอากาศ

  ฝากติดตาม กด subscribe กดกระดิ่ง กดไลท์ กดแชร์ ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ
  กะเหรี่ยงระอุ! เมียนมาตรึงกำลัง KNU \”เอาคืน\” ปิดเส้นทางตัดเสบียงอาหาร
  https://youtu.be/egyD7CKOo9A
  กองทัพ KIA คะฉิ่น \”ไร้พ่าย\” สมรภูมิ 2021 ใครหนุนหลัง \”เมียนมา\” ไม่กล้าชน!
  https://youtu.be/S8kf8t3Teeg
  เมียนมาระอุ! เปิดศึก”กะเหรี่ยงรัฐฉานคะฉิ่น” ผูกมิตรกองทัพอาระกัน
  https://youtu.be/yIeWORRzQ4o
  เปิดภาพวินาที!กะเหรี่ยง \”ยึดฐาน\” เมียนมา เปิดฉากสมรภูมิ 2021
  https://youtu.be/H8BEMfKX2Co
  เมียนมาพ่ายซ้ำ! KIA ยึดฐาน รอดีเดย์ศึกใหญ่ “กะเหรี่ยงรัฐฉานคะฉิ่น” ระอุ!
  https://youtu.be/e7NFUpyK5eQ
  รัฐฉานเดือด ! \”เหนือใต้\” รบกันเอง เปิดกลวิธี \”ต้านรัฐประหาร\” เมียนมา
  https://youtu.be/naveRAp1b6U
  \”สันติภาพ\” สะดุด กลุ่มชาติพันธ์ุยุติ \”สัญญาหยุดยิง\” จับอาวุธดูแลผู้ชุมนุม
  https://youtu.be/KeHiFwBf0n4
  เปิดขุมกำลังรบเมียนมา
  https://youtu.be/bYLciAa4Bqg
  นาทีรัฐประหารเมียนมา
  https://youtu.be/KWHKrihJ5pg
  กว่าจะเป็นนักรบปฎิบัติการพิเศษ
  https://youtu.be/2ONAN7GK8pY
  รีคอนนักรบเดนตาย
  https://youtu.be/bL5ndxosCog
  กลิ่นรัฐประหารโชยกองทัพเมียนมา
  https://youtu.be/upsopE9Vd0s
  ฝางเส้นสุดท้ายกองทัพยึดอำนาจซูจี
  https://youtu.be/Ja7hK2XYe7c

  โลกจับจ้อง! วิกฤต Myanmar รัฐประหารผลัก \

  ผ่าทฤษฎี “คนไทยมาจากไหน?”


  คนไทยมาจากไหน? คนไทยมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่ใด? ยังเป็นปัญหาที่มีคำตอบแตกต่างกันไปหลายแนว และวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ 5 ทฤษฎี คนไทยมาจากไหน? ว่าแต่ละทฤษฎีจะมีความเป็นมาและน่าเชื่อถืออย่างไร ก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณาตามกันไป จะมีทฤษฎีอะไรบ้าง ไปฟังกันเลยครับ

  ข้อมูลอ้างอิง
  สายชล สัตยานุรักษ์. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ : ประวัติศาสตร์สังคมไทย ฉบับสมบูรณ์. สกว. 2558.
  กาญจนี ละอองศรี, พิเศษ เจียรจันทร์พงษ์ “แนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดไทย และการก่อตัวของชุมชน” ในเอกสารการสอน ประวัติศาสตร์ไทย หน่วยที่ 18. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  สันต์ ท. โกมนบุตร แปล. จดหมายเหตุลาลูแบร์, ราชอาณาจักรสยาม. กรุงเทพ : ก้าวหน้า. 2510.
  และอื่นๆ

  ผ่าทฤษฎี “คนไทยมาจากไหน?”

  กล่องทิ้งเด็ก : เกาหลีใต้ | ร้อยเรื่องรอบโลก EP125


  สังคมเกาหลีใต้ให้คุณค่ากับความเป็นครอบครัวอย่างเหนียวแน่น ครอบครัวที่จะต้องประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และลูก นั่นทำให้หญิงนอกสมรส และลูกนอกสมรส ยังเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสังคม
  กล่องทิ้งเด็ก เกิดขึ้นจากเจตนาดี เพื่อช่วยรักษาชีวิตน้อยๆ ให้เติบโตไปอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น แถมยังเป็นจุดเริ่มของอีกปัญหา คือชีวิตของเด็กหลังจากนั้น
  หมายเหตุ : คลิปวิดีโอนี้ถ่ายทำไว้ตั้งแต่กลางปี 2019
  เกาหลีใต้ รอบโลก
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  ติดตามชมวิดีโอใหม่ๆ ได้ใน “เล่าเรื่องรอบโลก by กรุณา บัวคำศรี“
  แล้วอย่าลืมกด Subscribe!
  หรือแวะมาทักทายพูดคุยกันได้ที่
  Facebook: https://www.facebook.com/KarunaBuakamsri
  Email: online@alkalink.com

  กล่องทิ้งเด็ก : เกาหลีใต้ | ร้อยเรื่องรอบโลก EP125

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

  ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ อินเดีย ภาย ใต้ การ ปกครอง ของ อังกฤษ

  Cẩm Nhung

  Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button