Home » [NEW] รู้จัก Streaming Media Technology | video streaming คือ – Nangdep.vn

[NEW] รู้จัก Streaming Media Technology | video streaming คือ – Nangdep.vn

video streaming คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

รู้จัก Streaming Media Technology

อัปเดท : 20 มีนาคม พ.ศ.2547 , แสดง : 61,467 , ความคิดเห็น : 21

20 มีนาคม พ.ศ.2547 ,61,467 ,

ปัจจุบันนี้สื่อผสม(Multimedia) ได้มีการนำมาใช้ในงานนำเสนอในหลายรูปแบบ เนื่องจากจะสามารถทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจได้ดีกว่าการใช้สื่ออักษร ภาพ หรือเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยระบบเครือข่ายได้ถูกนำมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลเช่นเดียวกัน เนื่องจากประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้รับชมจำนวนมากได้ในการนำเสนอเพียงครั้งเดียว และการใช้สื่อผสม ประเภท Video เพื่อใช้ในการนำเสนอผ่าน web browser ในระบบ intranet และ internet ซึ่งเป็นระบบ network ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้มากที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

สำหรับวิธีการส่งข้อมูล Audio และ Video ผ่าน web browser มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ การใช้ Web Server ในการนำข้อมูลส่งไปยัง โปรแกรมที่ใช้นำเสนสื่อนั้นๆ และอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ Streaming Media Server ซึ่งจะใช้ Server โดยเฉพาะในการให้บริการข้อมูล Audio/Video ถ้าเป็นเมื่อก่อน การนำเสนอสื่อ Audio/Video บน Web จะใช้การ download-and-play ซึ่งการที่จะชมสื่อนั้นๆได้นั้น จะต้องทำการ download ข้อมูลทั้งหมดมาก่อนจึงจะสามารถเล่นได้ ซึ่งถึงแม้จะเป็นสื่อขนาดเล็กเพียง 30 วินาทีก็ตาม อาจจะต้องใช้เวลา Download ถึง 20 นาทีก่อนที่จะสามารถนำมาใช้ฟัง/ชม ได้

แต่ปัจจุบันการชม Audio/Video จาก Streaming Media Server จะแตกต่างออกไป โดยที่ Streaming Media file จะเริ่มเกือบจะในทันทีที่เล่น ระหว่างที่ข้อมูลกำลังถูกส่ง ผู้ชมสามารถรับฟัง/ชม สื่อนั้นๆได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ download ข้อมูลทั้งหมดก่อน ไม่ว่าสื่อนั้นๆจะมีขนาด 30 วินาที หรือ 30 นาทีก็ตาม โดยมี Buffer เป็นตัวช่วย

ในขณะที่การนำเสนอข้อมูล Audio/Video ผ่านระบบ internet กำลังเป็นที่นิยม วิธีการนำเสนอจึงได้ถูกนำมาพัฒนา โดยวิธีการส่งแบบแรกคือการใช้ Web Server ในการให้บริการ และ วิธีการที่สองคือการใช้ Streaming Media Server ในการให้บริการนั่นเอง ซึ่งในแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป จึงต้องมีการพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้งานที่ต้องการ
 

Streaming With Web Server

การใช้งาน : การใช้งาน multimedia file บน web server เริ่มจากทำการแปลง Audio/Video ให้อยู่ในรูปแบบสื่อที่เหมาะสมสำหรับการส่งข้อมูลบน internet โดยพิจารณาจาก bandwidth เช่น 28.8,33.6,56.6 kilobits per second สำหรับ modem ทั่วไป ทำการ upload แฟ้มมัลติมีเดียไปยัง web server และสร้างเว็ปเพจที่ระบุ URL ของแฟ้มมัลติมีเดียนั้นๆ เมื่อมีการเรียกใช้งานแฟ้มมัลติมีเดีย client-side player จะทำงานและเริ่ม download แฟ้มมัลติมีเดีย เมื่อแฟ้มทั้งหมด download เสร็จสิ้นแล้วจึงทำการ play ไฟล์นั้นๆ

การส่งข้อมูล : Web Server ใช้การติดต่อผ่าน HyperText Transport Protocol (HTTP) ในการติดต่อระหว่าง server และ client ซึ่ง HTTP จะควบคุม Transmission Control Protocol (TCP) ซึ่งจะจัดการเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทั้งหมด
เป้าหมายของ TCP คือการเพิ่มระดับการส่งข้อมูลให้อยู่ในระดับสูงสุดโดยที่ยังมีความถูกต้องในข้อมูลนั้นๆ โดยใช้ Algorithm ที่เรียกว่า slow start โดยในตอนต้น TCP จะทำการส่งข้อมูลจำนวนน้อยๆ และค่อยๆเพิ่มขึ้นจนปลายทางแจ้งมาว่า packet มีการสูญหาย TCP จะถือว่าปริมาณการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อน packet loss คือค่าการส่งข้อมูลสูงสุด และจะใช้ค่านั้นในการส่งข้อมูลต่อไป
   
 

Streaming With Streaming Media Server

การใช้งาน : ขั้นตอนเบื้องต้นของการเตรียมแฟ้มมัลติมีเดีย จะเหมือนกับการเตรียมสำหรับใช้บน Web Server แต่จะแตกต่างตรงที่ว่าแฟ้มที่ได้จะ upload ไปยัง Streaming Media Server ซึ่ง Streaming Media Server และ Web Server อาจจะอยู่บน Server Machine ที่ให้บริการตัวเดียวกันก็ได้ เมื่อแฟ้มมัลติมีเดียถูกเรียกใช้งาน Web Browser จะส่งไฟล์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Meta File ไปยัง Client Player ซึ่งใน meta file นี้จะระบุปลายทางไปยัง Streaming Media Server หลังจากนั้น Client Player จะติดต่อกับStreaming Media Server โดยตรงโดยไม่ผ่าน Web Browser อีก

การส่งข้อมูล : ถึงแม้ว่า Streaming Media Server สามารถที่จะใช้ HTTP/TCP เหมือนกับ Web Server ได้ แต่ก็สามารถใช้ protocol อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น User Datagram Protocol (UDP) ซึ่งมีจุดเด่นที่ความเร็ว ขนาดเล็ก และไม่มีการทำงานเกี่ยวการส่งข้อมูลซ้ำหรือคำนวณอัตราการส่งข้อมูล ซึ่งจะเหมาะกับการส่งข้อมูลแบบ realtime ซึ่งข้อมูลที่สูญหายบางส่วนหรือข้อมูลที่เกิด delay จะถูกละความสนใจไป
นอกจากนี้ อาจมีการใช้งาน Protocol เฉพาะสำหรับการ streaming media เลยก็ได้เช่น Realtime Streaming Protocol (RTSP)

จุดเด่นของการใช้ Web Server เป็นผู้ให้บริการ

จุดเด่นของการใช้ Web Server คือการที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในการนำเสนอได้ทันที แต่งานที่เพิ่มให้แก่ Web Server อาจทำให้บริการของ Web Server ที่มีอยู่เดิม ทำงานได้ประสิทธิภาพต่ำลง

จุดเด่นของการใช้ Streaming Media Server เป็นผู้ให้บริการ

1. ใช้ Protocol ซึ่งเหมาะสมกับการนำเสนอ Realtime Audio/Video ซึ่งก็คือ UDP
2. ถูกออกแบบเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้จำนวนมาก
3. สามารถเพิ่มบริการพิเศษต่างๆได้เช่น pay-per-view หรือการติดโฆษณา
4. สามารถปรับเปลี่ยน การส่งข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับ client แต่ละรายได้ดี
5. สามารถควบคุมการนำเสนอได้ เช่นควบคุมให้ดูได้เฉพาะกลุ่ม หรือช่วงเวลา
 

Streaming Media Server Software

ปัจจุบัน software สำหรับให้บริการ Streaming Mediaจะมาจาก 2 บริษัทใหญ่คือ Microsoft Corporation และ RealNetworks Inc.

Microsoft Corporation : มี software ที่เกี่ยวกับการ Streaming Media หลายตัว แต่ละตัวมักจะมีจุดเด่นในการใช้งานต่างกันเช่น Microsoft Media Service ที่จะใช้ได้ดีใน internet หรือ Netshow Theater ที่ต้องการ Bandwidth สูงและเหมาะกับ intranet อย่างไรก็ตาม software ของ microsoft มักจะสนับสนุนเฉพาะ win32 platform เท่านั้น

See also  [Update] PwC Salaries in Bangkok, Thailand Area | pwc thailand คือ - Nangdep.vn

RealNetworks Inc. : software จะแบ่งเป็นการใช้งานแต่ละด้านเช่น Streaming Audio / Streaming Video และ software จะแบ่งขีดความสามารถการใช้งานผ่าน license ที่ได้ขอซื้อใช้งาน software จะสนับสนุน platform ที่มีเกือบทั้งหมดเช่น Unix Solaris ฯลฯ
 

Windows Media Services

เป็นซอฟท์แวร์ที่ให้บริการสื่อมัลติมีเดียผ่านอินเตอร์เน็ต

Platform Windows 95,98,NT,2000,XP,2003
File Formats ASF,WAV,AVI,MOV,MIDI,AU,MP3
Protocol MMS Protocol , MSBD Protocol , HTTP
Standard Media File ASF
Standard Metafile ASX
Client Player Windows Media Player 7 & 9
Endcoder Windows Media Encoder 7 & 9

การทำงานของ Windows Media Services

Advanced Streaming Format ( ASF ) เป็นรูปแบบข้อมูลสำหรับเผยแพร่ภาพและเสียงบนระบบเน็ตเวิร์ค ข้อมูลASFอาจจะอยู่ในรูปไฟล์.asf หรือเป็นการถ่ายทอดข้อมูลสดซึ่งสร้างจากWindows Media Encoder ก็ได้ สำหรับ ASF ที่มีเฉพาะข้อมูลเสียงจะเรียกว่า Windows Media Audio ซึ่งมีนามสกุลเป็น.wma

ASF Stream Redirector ( ASX ) ASX metafiles มีลักษณะเป็น text file ซึ่งจะเป็น URL ของไฟล์ ASF สำหรับให้ข้อมูลแก่ Windows Media Player เพื่อใช้ในการติดต่อกับตัว Streaming Media Player

Windows Media Services Protocols เป็น Protocol ที่ Windows Media Services ใช้ในการติดต่อระหว่างส่วนต่างๆในระบบ

Microsoft Media Server Protocol ( MMS Protocol ) MMS Protocol จะใช้ในการติดต่อระหว่าง Media Player กับ Windows Media Server

Media Stream Broadcast Distribution Protocol ( MSBD Protocol ) MSBD Protocol จะใช้ในการติดต่อระหว่าง Windows Media Encoder และ Windows Media Server หรือใช้ติดต่อระหว่าง server ด้วยกันเอง

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ในแต่ละ component สามารถใช้ HTTP ในการติดต่อได้ทั้งหมด ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ HTTP สามารถใช้ในการติดต่อผ่าน firewall ทั่วไปได้
 

Real Server

เป็นซอฟท์แวร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้ในการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียในระบบเน็ตเวิร์คทั้งอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

Platform Windows 95,98,NT,2000,XP,2003 Macintosh Unix Solaris
File Formats RM,RA,RV,WAV,AVI,MOV,MIDI,AU,MP3
Standard Media File RA,RV,RM
Standard Metafile RAM,SMIL
Client Player Real Player
Endcoder Real Producer
Protocol RTSP Protocol , PNA Protocol , HTTP

การทำงานของ real server

Real Media ( RM ) Real Media File เป็นสื่อมัลติมีเดียที่ถูกสร้างขึ้นจาก Real Producer เพื่อใช้เฉพาะสำหรับ Real Player โดยจะมี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

– Real Audio ใช้นามสกุล .ra สำหรับสื่อข้อมูลเสียง
– Real Video ใช้นามสกุล .rv สำหรับสื่อข้อมูลวิดีโอ( ไม่รวมเสียง )
– Real Media ใช้นามสกุล .rm สำหรับสื่อข้อมูลวิดีโอและข้อมูลเสียง

Real Media Metafile ( RAM ) Real Media Metafile เป็น text file ที่ระบุลำดับของ URL ที่เก็บ media file สามารถระบุ file ที่เล่นเพียง file เดียวหรือระบุหลาย file เพื่อให้เล่นตามลำดับก็ได้
Ramgen จะเป็นshortcut ไปยังfile .ram ซึ่งจะอยู่ในลักษณะ URL ที่จะชี้ไปยังหน้าเว็บเพจหรือตัวfile .ram นั้นเอง

Synchronized Multimedia Integration Language ( SMIL ) SMIL เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ควบคุมการแสดงผลของสื่อมัลติมีเดียว่าแสดงอย่างไรและเมื่อไหร่ โดยสามารถกำหนดได้ทั้งรูปแบบและเวลา SMIL จะมีลักษณะเป็น text file เช่นเดียวกับ RAM file แต่ข้อมูลที่ระบุ อยู่ในSMIL file นั้น จะมีทั้ง URL ของสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบการแสดงผล ช่วงเวลาที่เริ่มแสดงและหยุดแสดง รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการแสดงผลสื่อมัลติมีเดียสองแฟ้มหรือมากกว่าได้ในคราวเดียวกัน

   
Real Server Protocols

Real Time Streaming Protocol ( RTSP ) RTSP เป็นโปรโตคอลที่ใช้รูปแบบ client/server ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการแสดงสื่อมัลติมีเดีย สำหรับ Real Server เวอร์ชั่นใหม่ RTSPจะสนับสนุน SureStreamTM ซึ่งจะสามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลที่อัตราความเร็วสูงที่สุดในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ

Progressive Networks Audio ( PNA ) PNA เป็นโปรโตคอลที่ใช้รูปแบบ client/server ซึ่งถูกใช้ใน Real Server เวอร์ชั่นเก่า ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีใช้อยู่บ้าง

HyperText Transmission Protocol ( HTTP )
HTTP ถูกใช้สำหรับการติดต่อระหว่างเว็บเพจกับReal Player และเป็นโปรโตคอลที่ใช้ติดต่อผ่าน firewall

ถึงแม้ว่า Streaming Media Server แต่ละตัว จะมีโปรโตคอลที่ใช้งานต่างกันเช่น RTSP ของ Real Network และ MMS ของ Microsoft แต่การทำงานในระดับการส่งข้อมูลจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีการใช้บริการโปรโตคอล TCPและ UPD

Transmission Control Protocol ( TCP ) : TCP protocol จะเป็นการส่งข้อมูลแบบสองทาง คือ มีการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับตลอดเวลา โดยข้อมูลที่รับ-ส่งจะมีความถูกต้องอยู่ในระดับสูง จะใช้ในการควบคุมระหว่าง server และ client เช่น การ play , pause , forward

User Datagram Protocol ( UDP ) : UDP protocol จะเป็นการส่งข้อมูลทิศทางเดียว คือ ข้อมูลจะส่งจาก server ไปยังclient โดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นจึงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า TCP protocol จึงได้ถูกนำมาใช้ในการส่งข้อมูลมัลติมีเดีย

ข้อมูลอื่นๆ 

Multimedia Presentation : Web Server vs Streaming Media Server

Web Server

– ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม Software / Hardware
– ไม่สามารถชมสื่อแบบ realtime ได้ ต้องทำการ download มาก่อน
– ไม่มีการบริหาร bandwidth ของระบบ network

Streaming Media Server

– ต้องทำการเพิ่ม software ของ streaming media server
– สามามารถนำเสนอแบบ realtime ได้ ทั้งแบบ on-demand และ broadcast
– มีการจัดการเกี่ยวกับการส่งข้อมูลในระบบเครื่อข่าย สำหรับผู้ใช้จำนวนมาก
– มีความยืดหยุ่น สามารถกำหนดข้อบังคับต่างๆในการนำเสนอได้

See also  [NEW] งาน หางาน สมัครงาน Call center บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์,ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 3-6,8,17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | scblife เงินเดือน - Nangdep.vn

Multimedia File : Advance Streaming Format (ASF) vs Real Media (RM)

Advance Streaming Format (ASF)

– รูปแบบการ codec ใกล้เคียงกับ multimedia file ทั่วไป
– มีประสิทธิภาพในการนำเสนอผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป ภาพไม่กระตุก
– มีขนาดใหญ่หากต้องการสื่อคุณภาพสูง

Real Media (RM)

– เป็นสื่อมัลติมีเดียที่เป็นลักษณะเฉพาะของ real
– ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพดีในการนำเสนอผ่าน internet
– จำเป็นต้องดูด้วย real player เท่านั้น
– สามารถใช้งานร่วมกับ smil ได้

Multimedia Encoder : Windows Media Encoder vs Real Producer

Windows Media Encoder

– multimedia file ที่จะนำมาใช้แปลงคือ avi,wav,mp3 เท่านั้น
– สามารถระบุประเภทการใช้งานและคุณภาพของสื่อที่จะแปลงได้หลากหลาย
– เนื่องจากแฟ้มที่ได้จากการแปลงจะเป็นนามสกุล ASF ดังนั้นจึงมีขนาดใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับ real media

Real Producer

– multimedia file ที่นำมาใช้แปลงมีความหลากหลายเช่น avi,mov,qt,au,mpg
– สามารถระบุประเภทและคุณภาพของงานได้ แต่ไม่ละเอียดเท่า Windows Media Encoder
– สามารถแปลง multimedia file ต่างๆ เป็นนามสกุลของ Real Media ได้เท่านั้น ขนาดเล็ก คุณภาพดี

Multimedia Player : Windows Media Player vs Real Player Plus G2

Windows Media Player

– สนับสนุน multimedia file หลายชนิด
– มีความสามารถอื่นๆเช่น เป็น mini browser , สามารถ search หา site ที่ broadcast เพลงได้ ฯลฯ
– player มีสำหรับ win32 , macintosh

Real Player Plus G2

– สนับสนุนเฉพาะไฟล์ของ real media แต่สามารถเพิ่ม plug-in สำหรับเล่นสื่อ multimedia อื่นๆได้
– สามารถ search หา site ที่ออกอากาศได้ , ทำ link และ bookmard ได้
– player มีสำหรับ operating หลายตัวเช่น win32,macintosh,linux

Streaming Media Server : Windows Media Services vs Real Server

Windows Media Services

– สามารถทำได้ได้ดีกับ OS ของ Microsoft
– มีระบบ help & wizard ที่ดี
– มีการบริหาร การนำเสนอสื่อที่ดี
– สามารถ download จาก www.microsoft.com ได้ฟรี

Real Server

– ใช้ได้กับ OS หลายตระกูล เช่น win32 , unix , solaris , linux
– สนับสนุนสื่อเฉพาะของ real แต่สามารถทำงานได้ดีมาก
– มีระบบ Administration ที่ดี และมีระบบ Server Monitor ที่มีประสิทธิภาพ
– ความสามารถของ software มีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับ license ที่ซื้อจากบริษัท
 

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Streaming Technology

Bandwidth : ปริมาณการส่งข้อมูลที่สามารถส่งได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในระบบเครือข่าย bandwidth ที่สูงจะแสดงถึงการส่งผ่านข้อมูลที่เร็วกว่า bandwidth ต่ำ ค่าของ bandwidth จะแสดงในรูป bits per second (bps)

Broadcast : อธิบายถึงการส่งสัญญาณกระจายไปยังเครื่องผู้รับ ในการรับสัญญาณทางฝั่งผู้รับจะไม่สามารถควบคุม สื่อที่ทำการส่งสัญญาณขณะนั้นได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งสัญญาณแบบ on-demand เครื่องผู้รับจะสามารถทำการควบคุมการเปิด ปิด หรือเล่นสื่อนั้นๆได้

Broadcast Multicast : ทำการส่งสัญญาณจากเครื่องให้บริการ(server)หนึ่งสายสัญญาณไปยังผู้รับ(client)จำนวนมาก โดยที่ผู้รับจะรอทำการตรวจสอบจาก IP ของเครื่องให้บริการในมุมมองของผู้รับ การ broadcast multicast จะถือว่าผู้รับไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการ เพราะผู้รับเพียงแต่รอฟังสัญญาณเท่านั้น

Broadcast Unicast : เป็นการรับสัญญาณซึ่งการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ จะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีการติดต่อกันตลอดเวลาระหว่างการส่งข้อมูล

On-Demanded : อธิบายถึงการส่งสัญญาณไปยังเครื่องผู้รับ โดยที่ผู้รับสามารถควบคุมสื่อนั้นๆ ได้ เช่นในกรณีของสื่อวิดีโอ ผู้รับสามารถ play , pause , forwarded ได้ ซึ่งไม่สามารถทำได้ในการส่งสัญญาณแบบ broadcast

On-Demanded Unicast : เป็นการติดต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับ ซึ่งผู้ส่งจะสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสัญญาณ สำหรับผู้รับแต่ละราย

Codec : เป็นคำย่อของ Compressor/Decompressor ซึ่งเป็นหลัก Algorithm ที่ใช้ในการบันทึกสื่อวิดีโอหรือเสียง ซึ่งในแต่ละ Algorithm จะมีความแตกต่างกันทั้งในรูปแบบการจัดเก็บ ขนาดที่บีบอัดได้ และคุณภาพของสื่อ

Distributed Component Object Model ( DCOM) : เป็นส่วนเพิ่มเติมของ Component Object Model (COM) ซึ่งจะช่วยจัดการให้ software component สามารถติดต่อกันได้โดยตรง ผ่านระบบ network รวมไปถึง internet และ intranet ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

Firewall : ระบบหรือองค์ประกอบของระบบซึ่งควบคุมจุดต่อระหว่างระบบเครือข่าย และคอยป้องกันไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาต เข้ามายังในระบบเครือข่าย firewall จะเช็คข้อมูลที่รับเข้า และส่งออกทั้งหมดว่าไม่มีข้อมูลใดที่ขัดต่อระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้

Reference

http://www.microsoft.com/
http://www.realnetworks.com/
http://www.approach.com/
http://www.zdnet.co.uk/
http://www.thirstymonkey.com/

ผู้เขียน/อ้างอิง : จักรกฤษณ์ แร่ทอง

จักรกฤษณ์ แร่ทอง


รักควรมีสองคน – DUOทีมเมีย(พร จันทพร) vs ทีมชู้(เนย ภัสวรรณ) [ MV VERSION ]


เพลง : รักควรมีสองคน
ศิลปิน : ทีมเมีย (พร จันทพร) VS ทีมชู้ (เนย ภัสวรรณ)
\rคำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
\rเรียบเรียง : นิค สะเลอปี้/ใบกะเพา/อาร์มโน๊ต ผีบอก
มาสเตอร์ : อ.อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องาน โทร.0887473659 พี่หนุ่ย พีอาร์พอดีม่วน
ติดต่องานโชว์ โทร.0837899325 พ่อเปิ้ล แมงปอมิเดีย
(พร)เธอ หรือเธอบ่ฮู้จัก ว่าเขาคือคนฮัก ของเฮา มาแต่ดน
เธอ คือจั่งหน้าด้าน หน้าทน แอบแชท แอบคอล ขอเบิ่งอีหยังกัน
(เนย)ตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น
แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด
อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน
แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งได๋
(พร)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกยุเบาะ
(เนย)บ่ เฮา เลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้ว
(พร)ความ ฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(เนย)แล้วสิให้เฮ็ดจังใด กะหัวใจ มันฮัก
(พร)ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
(เนย)กะอย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั่น
(เนย)ตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น
แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด
อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน
แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งได๋
(พร)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกยุเบาะ
(เนย)บ่ เฮา เลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้ว
(พร)ความ ฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(เนย)แล้วสิให้เฮ็ดจังใด กะหัวใจ มันฮัก
(พร)ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
(เนย)กะอย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั่น
(พร)ความ ฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(เนย)แล้วสิให้เฮ็ดจังใด กะหัวใจ มันฮัก
(พร)ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
(เนย)กะอย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั่น
(พร) แต่ฉันบ่ให้ฮัก (เนย)แต่ฉันสิฮัก
ดาวน์โหลดเพลง \”รักควรมีสองคน พร จันทพร, เนย ภัสวรรณ\”
โทร 49228383 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
มีให้โหลดเป็นเสียงเรียกเข้า เสียงรอสาย ผ่านการโทรทางไลน์แล้ว ในไลน์เมโลดี้
► https://melody.line.me/melody/33544
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=bj5NdxGAGls
Spotify : https://open.spotify.com/album/6YMCjigbJU79NmMpwrROU5?si=077d86fcdeb148e5
JOOX : https://www.joox.com/th/single/Qc22_vGQ4gvFZ1PWBpu+mw==
iTunes \u0026 Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1580562630
iTunes Ringtone : https://itunes.apple.com/th/album/1581444273?app=itunes
TIDAL : https://tidal.com/browse/track/194124559
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZGJDwUH8k
รักควรมีสองคน
พรจันทพร
เนยภัสวรรณ

See also  [NEW] Kanye West Childhood Story เปิดเผยประวัติความเป็นมา | kanye west คือใคร - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รักควรมีสองคน  - DUOทีมเมีย(พร จันทพร) vs ทีมชู้(เนย ภัสวรรณ) [ MV VERSION ]

EFM อังคารคลุมโปง วันนี้โฟนอินกับ ”หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” 19 ต.ค.2564 l AtimeOnline


AtimeOnline อังคารคลุมโปง EFM กดติดตาม AtimeOnline
YT : https://www.youtube.com/user/atimeonline?sub_confirmation=1
FB : https://www.facebook.com/efmstation
IG : https://www.instagram.com/efm_station/?hl=en
TT: https://www.tiktok.com/@efmstation?lang=en\u0026is_copy_url=1\u0026is_from_webapp=v3
00:00 intro
03:08 เข้ารายการ
06:43 โรงพยาบาลสยอง จาก หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
24:01 pr.Toyota
25:55 เบรกโฆษณา
29:19 หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จาก หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
44:06 คำเตือนและพูดคุย กับหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
52:39 เบรกโฆษณา
01:03:35 เพื่อนที่ทำงาน จากคุณตูน
01:16:15 ช่วยด้วย จากคุณแบงค์
01:29:50 เบรกโฆษณา
01:35:16 pr.รายการคชาภา พาไปดู
01:36:01 ปากดี…ผีไม่กลัว จากคุณเหน่ง

EFM อังคารคลุมโปง วันนี้โฟนอินกับ ''หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” 19 ต.ค.2564 l AtimeOnline

Hot Battle : Streaming คืออะไร ทำไมยุคนี้อะไรๆ ก็ต้อง Stream


เดี๋ยวนี้เรามักจะได้ยินคำว่า “สตรีมมิ่ง” (Streaming) จากสื่อต่างๆ มากมาย เลยนะคะ แต่เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะยังงงๆ อยู่ว่า เอ๊ะ จริงๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมถึงเพิ่มมาได้ยินกันบ่อยช่วงหลังๆ มานี้ ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันใน Hot Battle ค่ะ

Hot Battle : Streaming คืออะไร ทำไมยุคนี้อะไรๆ ก็ต้อง Stream

อีกไม่นาน นานแค่ไหน – Getsunova x Three Man Down feat. พระมหาไพรวัลย์ [Official Visualizer]


อีกไม่นาน นานแค่ไหน Getsunova x Three Man Down feat. พระมหาไพรวัลย์
คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ, พีรพล เอี่ยมจำรัส
ธรรมเทศนา : พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ, พีรพล เอี่ยมจำรัส
เรียบเรียง : Getsunova \u0026 Three Man Down
Produced by : ปณต คุณประเสริฐ, พูนศักดิ์ จตุระบุล
Vocals Directors : พูนศักดิ์ จตุระบุล, พีรพล เอี่ยมจำรัส
Music Directors \u0026 Sound Design : ปณต คุณประเสริฐ, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิขย์, Three Man Down
Recorded at Kandee Ztudio
Engineered \u0026 Recorded by วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์, จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง
Digital Editing : วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิขย์
Mixed \u0026 Mastered by Shane Edward At Studio 28
Animation by Uninspired by current events
อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นานนี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
เราจะมี เราจะมี ค่ำคืนวันที่ดี
เราจะมี เราจะมี ความรักที่สดใสร่วมกัน
เธอขอเวลาปรับปรุงตัวเองข้อเสียทุกอย่าง
แค่ขอเวลาไม่นาน
เธอสัญญา เธอสัญญา จะทำตามอย่างว่ามา
ฉันก็รอ ฉันก็รอ อดทนอย่างไม่ท้อ
ยอมให้โอกาส ปล่อยเธอทำผิดซ้ำๆ
ให้ฉันต้องเจ็บและช้ำจนใจมันเริ่มหมดหวัง
เพราะผ่านมานานแสนนาน
กลับเหมือนไม่มีวี่แวว
โปรดบอกกับฉันได้มั้ยจริงๆแล้ว
อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นานนี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
(อันนี้ผมร้องได้ยังครับ)
โปรดเธอช่วยรู้ตัวหน่อยได้ไหม
ว่าคนที่รอเขาท้อใจ
ถ้าหากมันฝืนไปต่อไม่ไหวก็หยุดสักที
เริ่มใหม่ตอนนี้มันก็ยังทัน
ดีกว่าเราถอยไปข้างหลัง
มันคงจะดีกว่าที่ต้องจมกันอยู่ตรงนี้
เพราะผ่านมานานแสนนาน
กลับเหมือนไม่มีวี่แวว
โปรดบอกกับฉันได้มั้ยจริงๆแล้ว
อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นานนี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมานรู้สึกว่า
อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นานนี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
(นิมนต์ครับพส.)
สภาพ…ทนเพื่ออะไร มนุษย์หน่ะมันเกิดมาเพื่อเป็นคน มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหิน
เอ่อถ้ามันเป็นสภาพของหินคือมันแข็งแกร่งใช่มั้ย มันแข็งแกร่ง มันทนทาน
อะไรที่ทนไม่ได้อย่าทน ทนเพื่อใคร โดยเฉพาะทนเพื่อคนอื่น อย่าทน
เกิดมาไม่ได้เพื่อเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับสร้างความพอใจให้กับคนอื่น อย่าหาทำ
อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นานนี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
เหมือนว่านานตลอดกาล x 4
🎧Music Streaming Platform : 22.10.21
Download Getsunova 1230128
ติดตาม Getsunova เพิ่มเติมได้ที่นี่
www.facebook.com/whitemusicrecord
www.facebook.com/thegetsunova
IG @whitemusicrecord
IG @getsunova
อีกไม่นานนานแค่ไหน Getsunova ThreeManDown พระมหาไพรวัลย์
NewSingle WhiteMusicRecord

อีกไม่นาน นานแค่ไหน - Getsunova x Three Man Down feat. พระมหาไพรวัลย์ [Official Visualizer]

SuperM 슈퍼엠 ‘호랑이 (Tiger Inside)’ MV


SuperM’s new single “호랑이 (Tiger Inside)” is out!
🎧Listen and download on your favorite platform: https://SuperM.lnk.to/TigerInside
🎁Official Store: https://SuperM.lnk.to/OfficialStore

►Subscribe to SuperM on YouTube!
https://www.youtube.com/superm?sub_confirmation=1
►SuperM Official
https://www.supermofficial.com
https://www.youtube.com/SuperM
https://www.instagram.com/SuperM
https://www.tiktok.com/@superm_smtown
https://www.twitter.com/SuperM
https://www.facebook.com/SuperM
https://www.vlive.tv/channel/9ADC8B
SuperM 슈퍼엠 호랑이 TigerInside SuperOne WeAreTheFuture SuperMthefuture
SuperM 슈퍼엠 ‘호랑이 (Tiger Inside)’ MV ℗© SM Entertainment under exclusive license to UMG Recordings, Inc.

SuperM 슈퍼엠 ‘호랑이 (Tiger Inside)’ MV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ video streaming คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.