Home » [NEW] รู้ทัน การเงิน:เราควรต้องกังวลกับการกลับมาของ The Great Depression หรือไม่? | the great depression คือ – Nangdep.vn

[NEW] รู้ทัน การเงิน:เราควรต้องกังวลกับการกลับมาของ The Great Depression หรือไม่? | the great depression คือ – Nangdep.vn

the great depression คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติการเงินสหรัฐฯ ที่ลุกลามขยายตัวไปทั่วทั้งในยุโรปและเอเชีย จนในที่สุดส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาทางการเมืองอีกด้านหนึ่งด้วย จากปัญหา 2 ประการข้างต้น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รวมถึงนักธุรกิจ ผู้บริโภค ตลอดจนนักวิชาการบางท่าน มองเศรษฐกิจในแง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆ และในช่วงเศรษฐกิจขาลงอย่างรุนแรงเช่นปัจจุบัน ก็มักจะมีข่าวในทางลบต่อเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยิ่งทำให้มีการมองภาพเศรษฐกิจเลวร้ายเกินความจริง

ตัวอย่างของการมองเศรษฐกิจในแง่ร้ายเกินไปก็เช่น ในช่วงแรกของปีที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและส่งผลให้เงินเฟ้อขยายตัว ก็มีการแสดงความเห็นจากหลายฝ่ายว่าอาจจะเกิดปัญหา Stagflation (เศรษฐกิจซบเซาและเงินเฟ้อสูง) ขี้นในประเทศ และเมื่อเร็วๆนี้ เมื่อราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อลดลงมากก็มีความเห็นกันว่าจะเกิดปัญหาเงินฝืดหรือ Deflation ซึ่งผมได้เคยเขียนบทความที่ไม่เห็นด้วยกับทั้งแนวความคิดว่าประเทศไทยจะเกิดปัญหา Stagflation และ Deflation ไปแล้ว และจากสถานการณ์เศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี 2551 ก็พิสูจน์ได้ว่า ประเทศไทยไม่ได้เกิดปัญหา Stagflation ซึ่งเป็นไปตามที่ผมคาดไว้ และครั้งนี้ ผมก็คาดว่าในอนาคตข้อมูลเศรษฐกิจจะชี้ว่าประเทศไทยก็ไม่มีภาวะเงินฝืดเช่นเดียวกัน

ล่าสุดได้มีการนำเหตุการณ์มหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกหรือ The Great Depression ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 มาเปรียบเทียบกับวิกฤติการเงินครั้งนี้ ซึ่งผมก็มีความเห็นเหมือนกับกรณี Stagflation และ Deflation ว่า สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังห่างไกลอย่างมากต่อการกลายเป็นมหาวิกฤติและเป็นการวิตกกังวลมากเกินไป

ผมขอเล่าสถานการณ์และสาเหตุของการเกิด The Great Depression คร่าวๆ ก่อนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคืออะไร ปัญหาในครั้งนั้นเริ่มจากสหรัฐฯและลุกลามจนกลายเป็นวิกฤติของโลก โดยเริ่มจากการทรุดตัวลงอย่างรุนแรงของตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯในปี 1929 (พ.ศ. 2472) ซึ่งในที่สุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ลดลงถึงร้อยละ 80 จากระดับสูงสุด ตามด้วยการหดตัวอย่างรุนแรงของการใช้จ่ายในการบริโภค ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะแห้งแล้งทำให้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรและโภคภัณฑ์ก็ลดลงไปด้วยตามสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวอย่างรุนแรงและยืดเยื้อจากปี 1930 ต่อเนื่องไปจนเกือบตลอดคริสต์ทศวรรษ 1930 อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 25 ในปี 1933 เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนแตกตี่นรีบถอนเงินจากธนาคาร (Bank run) จนทำให้ธนาคารล้มละลายมากถึง 9,000 แห่ง ปัญหาทั้งหมดทำให้กว่าที่เศรษฐกิจสหรัฐฯและเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวก็กลางคริสต์ทศวรรษ 1940

ในช่วง The Great Depression ปัญหาเกิดในสหรัฐฯ และลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ผ่านการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก สิ่งสำคัญก็คือ สหรัฐฯ (และต่อมาตามด้วยประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ) ได้หันมาใช้นโยบายการกีดกันการค้า (Protectionist Policy) อย่างรุนแรง โดยออกกฎหมายขึ้นภาษีนำเข้าเรียกว่า Smoot-Hawley Tariff Act ในปี 1930 และใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับคู่ค้าที่มีการกีดกันการค้า จนในที่สุดหลายประเทศใช้มาตรการกีดกันทางการค้าพร้อมๆ กัน ทำให้การค้าระหว่างประเทศทรุดตัวลงมาก และนำไปสู่การหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพิงการค้ากับต่างประเทศ

แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิด The Great Depression มีหลากหลาย ผมขอสรุปแนวความคิดที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย คือนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาเริ่มจากการขยายปริมาณเงินมากเกินไปในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1920 จนเกิดปัญหาฟองสบู่ทั้งในตลาดทุน ตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์แต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันในเรื่องความรุนแรงของปัญหา

แนวความคิดของ Keynes หรือกลุ่ม Keynesian กล่าวว่า การแตกของฟองสบู่นำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจคือปัญหาเงินฝืด เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ จึงเกิดการลดลงของราคาสินค้าอย่างยืดเยื้อจากการที่อุปสงค์ต่ำกว่าอุปทานอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่กลับพยายามรักษาให้งบประมาณสมดุล ทำให้ในที่สุดเกิดการขาดความมั่นใจและเกิดความตื่นตระหนกจนนำไปสู่วิกฤติที่รุนแรง

ขณะที่ ศาสตราจารย์ Irving Fisher ได้อธิบายถึงสาเหตุหลักของการล่มสลายของตลาดหลักทรัพย์และกลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรง เพราะมีการก่อหนี้จำนวนมาก โดยเฉพาะหนี้เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ (Margin Loan) โดยสามารถกู้ได้ถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักทรัพย์ เมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงทำให้บริษัทหลักทรัพย์เรียกสินเชื่อคืนหรือเรียกเงินค้ำประกันเพิ่ม ผู้ลงทุนไม่มีเงินคืนจึงนำไปสู่การไม่ชำระหนี้ ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ทรุดตัวลงอย่างรุนแรง

นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มอื่น เช่น กลุ่ม Austrian และกลุ่ม Monetarist (รวมถึงประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คนปัจจุบันคือ Bernanke) เชื่อว่าสาเหตุที่วิกฤติรุนแรงมาก มาจากเมื่อเกิดวิกฤติ Fed ปรับลดปริมาณเงินลงถึง 1 ใน 3 ในช่วงตั้งแต่ปี 1929 ถึง 1933 ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องตึงตัวอย่างฉับพลัน ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของตลาดทุน การล้มละลายของธุรกิจ และธนาคารจำนวนมากต้องปิดตัวลง

ผมขอสรุปง่ายๆ ว่า The Great Depression มาจากนโยบายการเงินที่ผิดพลาด โดยเริ่มจากการให้ปริมาณเงินขยายตัวมากเกินไปจนนำไปสู่ปัญหาฟองสบู่ที่รุนแรง ประกอบกับการขาดการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ที่ดี ทำให้มีการให้สินเชื่อแบบ Margin Loan สูงมาก ขณะที่ Fed ได้ใช้มาตรการการเงินผิดซ้ำสอง ด้วยการลดปริมาณเงินลงทำให้ฟองสบู่แตกอย่างรุนแรง และเกิดการล่มสลายของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ภาครัฐก็ไม่ได้เข้าไปดูแลสถาบันการเงิน ปล่อยให้เกิดการล้มละลายจำนวนมากจนเกิดการตื่นตระหนกและกลายเป็นวิกฤติที่รุนแรง ขณะที่นโยบายการคลังก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาปัญหาโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยการกีดกันทางการค้า ก็นำไปสู่การล่มสลายของการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้วิกฤติรุนแรงยิ่งขึ้น

ผมอยากชี้ให้เห็นว่า แม้ที่มาของวิกฤติในปัจจุบันจะคล้ายกับ The Great Depression คือนโยบายการเงินที่ผิดพลาดซึ่งนำไปสู่ปัญหาฟองสบู่ และเมื่อเกิดการแตกของฟองสบู่ก็ทำให้เกิดวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจ แต่การแก้ปัญหาตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง โดยในปัจจุบัน Fed และธนาคารกลางของประเทศอื่นๆ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย (เพิ่มปริมาณเงิน) อย่างรวดเร็วและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินอย่างเต็มที่ พร้อมกับมีการค้ำประกันเงินฝาก ตลอดจนเพิ่มทุนให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อไม่ให้ธนาคารและสถาบันการเงินล้มละลาย ขณะเดียวกันรัฐบาลเกือบทุกประเทศก็พยายามเพิ่มและเร่งการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อบรรเทาปัญหาการทรุดตัวของอุปสงค์ และท้ายที่สุด เท่าที่ผ่านมายังไม่มีประเทศใดใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อแก้ปัญหาของตน อีกทั้งข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีขององค์การการค้าโลกทำให้การกีดกันการค้าเป็นไปได้ยากขึ้น จากเหตุผลที่ผมกล่าวมาแล้ว ผมเชื่อว่าวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันยังห่างไกลจากมหาวิกฤติ หรือ The Great Depression ในอดีตมาก ซึ่งในเบื้องต้นก็ดูได้จากจำนวนธนาคารที่ล้มละลายทั่วโลกจากวิกฤติครั้งนี้ยังต่ำกว่าร้อยแห่งซึ่งน้อยกว่าเมื่อครั้งที่เกิด The Great Depression อย่างเทียบกันไม่ได้ ขณะที่ล่าสุดอัตราการว่างงานของสหรัฐฯในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 7.2 แม้ว่าจะสูงมากและอาจจะสูงกว่าร้อยละ 10 ได้ในอนาคต แต่ก็ยังต่ำกว่าร้อยละ 25 ที่เคยเกิดขึ้นใน The Great Depression

See also  [Update] PANTIP.COM : I13067479 DOW...!!!{แตกประเด็นจาก I13063305} [หุ้น] | หุ้น sena pantip - Nangdep.vn

ผมมีความเห็นว่า แม้การระมัดระวังเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดี แต่ทว่าเราไม่ควรจะประเมินสถานการณ์ให้เลวร้ายเกินความเป็นจริงอย่างมาก เพราะผมคิดว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากจะยิ่งบั่นทอนขวัญและกำลังใจของธุรกิจและประชาชนให้แย่ยิ่งขึ้น เราจึงควรเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการของปัญหาเศรษฐกิจโลกด้วยการใช้ข้อมูล ความรู้ และการวิเคราะห์อย่างมีสติรอบคอบ

สุดท้าย ผมขอย้ำว่าเราไม่ควรต้องกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับ The Great Depression อีกครั้ง เพราะสถานการณ์ของปัญหาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังห่างไกลจากคำคำนั้นมาก


1929 | Le Grand Krach – TRADING 2.0


CATÉGORIE | Culture générale et histoire des faits économiques
Le krach de 1929 est une crise boursière qui se déroula à la Bourse de New York entre le jeudi 24 octobre et le mardi 29 octobre 1929. Cet événement, le plus célèbre de l’histoire boursière marque le début de la Grande dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle. Les joursclés du krach ont hérité de surnoms distincts : le 24 octobre est appelé « jeudi noir », le 28 octobre est le « lundi noir », et le 29 octobre est le « mardi noir », datesclés de l’histoire boursière. Conséquence directe, aux ÉtatsUnis, le chômage et la pauvreté explosent pendant la Grande dépression et poussent quelques années plus tard à une réforme agressive des marchés financiers.
http://trading20.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

See also  [Update] Download Cookie Run: Kingdom Mod Apk v1.5.002 (MOD MENU | cockie run - Nangdep.vn

1929 | Le Grand Krach - TRADING 2.0

เปลี่ยนตัวเองจาก ‘คนใช้เงินเดือนชนเดือน’ สู่ ‘คนเก็บเงินล้านแรกได้สำเร็จ’ | SUPER PRODUCTIVE EP.18


คลิปพอดแคสต์ย้ายไปลงที่ช่องยูทูบ THE STANDARD PODCAST แล้ว กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆ http://bit.ly/SUBthestandardpodcast​​​​​​
รวิศ หาญอุตสาหะ ชวน หนุ่มจักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach มาให้แนวทางสำหรับคนที่อยากเก็บเงินล้านได้สักที
ต้องถามอะไรตัวเองบ้างก่อนเก็บเงินล้าน พฤติกรรม หรือ mindset แบบไหนที่ควรปรับเปลี่ยน ต้องใช้เครื่องมือและมีความรู้อะไรบ้างในการลงทุน
ที่สำคัญ เก็บเงินได้จะช่วยให้ชีวิต Productive ขึ้นอย่างไร
หาคำตอบได้ใน พอดแคสต์ SUPER PRODUCTIVE ซีรีส์พิเศษ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนใหม่ในทุกมิติ
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
SUPERPRODUCTIVE TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

เปลี่ยนตัวเองจาก ‘คนใช้เงินเดือนชนเดือน’ สู่ ‘คนเก็บเงินล้านแรกได้สำเร็จ’ | SUPER PRODUCTIVE EP.18

The Great Depression Explained in 11 Minutes


Get a FREE mythology bundle ebook covering Greek, Norse, and Egyptian mythology here:
http://www.captivatinghistory.com/ebook
You can get the audiobook version of the Great Depression here:
https://www.audible.com/pd/B07KMKYGTC/?source_code=AUDFPWS0223189MWTBKACX0134153\u0026ref=acx_bty_BK_ACX0_134153_rh_us
You can get the paperback version of the Great Depression here:
https://www.amazon.com/GreatDepressionCaptivatingWorldwideIncluding/dp/1729642179
And the ebook version of the Great Depression here:
https://www.amazon.com/GreatDepressionCaptivatingWorldwideIncludingebook/dp/B07JY7KT2Q
The stock market crash of 1929 didn’t cause the Great Depression by itself, but it is a powerful symbolic starting point to the greatest economic disaster of the twentieth century. On that dark day in October 1929, fortunes were lost and fear of financial insecurity rose throughout the United States and the world. In 1932, the low point of the Depression, as much as a third of Americans were out of work and even more people were unemployed in other countries. The stock market reached its lowest point ever and wouldn’t rise to its preDepression levels for almost twenty years.
See all captivating history books here:
https://www.amazon.com/author/captivatinghistory
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/captivatinghistory
Follow us on Twitter: @CaptivHistory

See also  [NEW] Fitbit Official Site for Activity Trackers and More | ซ่อม fitbit - Nangdep.vn

The Great Depression Explained in 11 Minutes

วิธีซื้อบิทคอยน์ในแอพ Bitkub ทำตามได้ทันที อัพเดทล่าสุด 2021 #bitkub


คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อสมัคร Bitkub :
👉 https://www.bitkub.com/signup?ref=57025
ลิงค์สมัคร Binance พร้อมส่วนลดค่าธรรมเนียม 20% :
👉 https://accounts.binance.me/en/register?ref=YANYOXE4
สำรองกระเป๋า Satangpro :
👉 https://satangcorp.com/classic/signup?referral=STD7IUP8
Facebook Fanpage ช่องทางติดตามเฟสบุ๊ค :
👉 https://m.facebook.com/InvestorNetwork106757078025549/?view_public_for=106757078025549
กลุ่มเรียนรู้การเทรด Cryptocurrency :
👉
https://line.me/ti/g2/dK79G4TNm9Ci1FkYconMmBQC294blkmHSg9CA?utm_source=invitation\u0026utm_medium=link_copy\u0026utm_campaign=default
ลิงค์สมัครกระเป๋า Binance กระเป๋าคลิปโตอันดับ1ของโลก ลดค่าธรรมเนียม 20% :
👉 https://accounts.binance.me/en/register?ref=YANYOXE4
วิธีซื้อบิทคอยน์ :
🎦 https://youtu.be/KZugpILZEU
วิธีขายบิทคอยน์ :
🎦 https://youtu.be/sKa9AySBmog
เทคนิคกราฟสามเหลี่ยมที่เจอบ่อย :
🎦 https://youtu.be/TRXxrJtkpGA
วิธีการดูแนวรับแนวต้านเบื้องต้นใน Bitkub :
🎦 https://youtu.be/QwWbWQxlxBw
วิธีดูแนวรับแนวต้านด้วยแอพ Bitkub ในมือถือ :
🎦 https://youtu.be/a44jJ6oZlXY
วิธีตีเส้นเทรนไลน์กราฟบิทคอยน์เบื้องต้น :
🎦 https://youtu.be/phf7ZrwRXEc
วิธีติดตั้ง 2FA รหัสป้องกันสองชั้น :
🎦 https://youtu.be/CzpKiWkJg7w
ซื้อบิทคอยน์(BTC)ด้วยเงิน 10 บาท ได้หรือไม่? :
🎦 https://youtu.be/dCade3F_ggs
วิธีตั้งเป้าหมายในการเทรดเพื่อให้ได้เงิน 1,000,000 บาท :
🎦 https://youtu.be/AAmi_NBULT0
วิธีโอนบิทคอยน์ไปกระเป๋าอื่น :
🎦 https://youtu.be/U4DGaMEsVyY
วิธีซื้อบิทคอยน์ให้ถูกกว่าปัจจุบัน การช้อนซื้อ :
🎦 https://youtu.be/684XznH9aX4
วิธี Save กราฟในแอพ Bitkub ทำยังไง? :
🎦 https://youtu.be/QKoOS55rw0k
วิธีหาจุดเข้าซื้อด้วยเทคนิค Divergent ใน Bitkub :
🎦 https://youtu.be/OU9pXA4sNu8
วิธีดูเหรียญ 10 อันดับ Popular/Gainer/Loser ในแอพ Bitkub :
🎦 https://youtu.be/kWEZvt0G8ho
วิธีติดตั้ง Bitkub Connect เพื่อรับการแจ้งเตือน ฝาก ถอน ซื้อ ขาย ผ่าน Line ตลอด 24 ชม.
🎦 https://youtu.be/LLacx6sPLs
วิธีสมัคร bitkub :
🎦 https://youtu.be/9MhyWLBYE6U
โหลดแอพ :
Bitkub โดย Bitkub Online Co., Ltd
👍 https://apple.co/2kdlnlO
🙏 ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตามช่อง และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ขอบคุณมากครับ 🤝
✅ เว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับ 1 ของประเทศไทย
✅ ได้รับการรับรองจาก กลต.
✅ ทุนจดทะเบียนบริษัท 80 ล้านบาท
✅ (!)ค่าธรรมเนียมถอนก็ถูกกว่า!
bitkub bitcoin บิทคอยน์ ETH BTC

วิธีซื้อบิทคอยน์ในแอพ Bitkub ทำตามได้ทันที อัพเดทล่าสุด 2021 #bitkub

Educational Film: The Great Depression and its consequences for the Weimar Republic


Clip taken from the Production \”The Weimar Republic 19181933\”
http://vimeo.com/ondemand/weimarrepublic
Are you interested in any of our films or textbooks? Write us a mail at:
info@dokumentarfilm.com

Educational Film: The Great Depression and its consequences for the Weimar Republic

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ the great depression คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.