Home » [NEW] ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ สร้างโอกาส ให้ความรู้ด้านการเงินที่ยั่งยืนให้กับชุมชน | ศรี ส วัส เงิน ติด ล้อ – Nangdep.vn

[NEW] ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ สร้างโอกาส ให้ความรู้ด้านการเงินที่ยั่งยืนให้กับชุมชน | ศรี ส วัส เงิน ติด ล้อ – Nangdep.vn

ศรี ส วัส เงิน ติด ล้อ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

“ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องของสังคมไทย และหนึ่งในปัญหาเหล่านั้น คือ การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน ที่เกิดจากการไม่มีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน ไม่มีเครดิต จึงหันไปกู้หนี้นอกระบบ บริษัท เงินติดล้อฯ จึงได้จัดทำโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อ
ชีวิตหมุนต่อได้” ตั้งแต่ปี 2558 สร้างโอกาสทางความรู้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงกลุ่มพนักงานเงินติดล้อ ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

สำหรับปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ผ่านการเปิดรับอาสาสมัคร “เงินติดล้อ เราอาสา” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1. Research Place การหาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นผู้นำเสนอชุมชนที่ต้องการความรู้ด้านการเงิน และดำเนินการประสานงานเบื้องต้นกับผู้นำชุมชนนั้นๆ 2. Plan for Activities การวางแผนจัดกิจกรรม เป็นขั้นตอนการประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ การกำหนดวันสำรวจชุมชน และกำหนดวันจัดกิจกรรมร่วมกัน

โครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ดำเนินไปแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วมากกว่า 585 คน มีพนักงานอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการแล้วมากกว่า 247 คน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,336 วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จากแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เงินติดล้อ” และ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” ที่ต้องการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ แนวคิดดังกล่าว ได้นำมาสู่การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม หรือ CSV (Creating Shared Value) ในรูปแบบของการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม และโปร่งใส และทางด้านการจำหน่ายประกันวินาศภัย[caption id="attachment_254973" align="aligncenter" width="336"]

See also  [NEW] Lyn Around เปิดตัวน้ำหอมขวดแรก หอมมีเสน่ห์แบบหวานซ่อนเปรี้ยว | lyn around ลด 90 ที่ไหน - Nangdep.vn

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล“ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องของสังคมไทย และหนึ่งในปัญหาเหล่านั้น คือ การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน ที่เกิดจากการไม่มีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน ไม่มีเครดิต จึงหันไปกู้หนี้นอกระบบ บริษัท เงินติดล้อฯ จึงได้จัดทำโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ตั้งแต่ปี 2558 สร้างโอกาสทางความรู้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงกลุ่มพนักงานเงินติดล้อ ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินสำหรับปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ผ่านการเปิดรับอาสาสมัคร “เงินติดล้อ เราอาสา” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1. Research Place การหาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นผู้นำเสนอชุมชนที่ต้องการความรู้ด้านการเงิน และดำเนินการประสานงานเบื้องต้นกับผู้นำชุมชนนั้นๆ 2. Plan for Activities การวางแผนจัดกิจกรรม เป็นขั้นตอนการประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ การกำหนดวันสำรวจชุมชน และกำหนดวันจัดกิจกรรมร่วมกัน

3. Communicate with Volunteers การเปิดรับอาสาสมัคร การรวบรวมรายชื่ออาสาสมัคร การนัดประชุมเพื่อกำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และกำหนดงบประมาณจัดกิจกรรม 4. Conduct Survey ทีมงานและอาสาสมัครลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนนั้นๆ ผ่านแบบสำรวจที่ครอบคลุมพฤติกรรมและความสนใจด้านการเงิน เพื่อนำผลสำรวจมาวิเคราะห์ วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ 5. Activities ทีมงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเงินด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม หลังจากนั้นสรุปผลกิจกรรม เพื่อนำมาให้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 6. Follow up Results หลังจากจบกิจกรรม ทีมงานติดต่อผู้เข้ารับการอบรม เพื่อติดตามผลการอบรมและประโยชน์ที่ได้รับโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ดำเนินไปแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วมากกว่า 585 คน มีพนักงานอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการแล้วมากกว่า 247 คนจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,336 วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

See also  [NEW] Apostas Esportivas » Futebol, Tênis, NBA e mais! | เค ป ทาวน์ แอฟริกาใต้ - Nangdep.vn


โฆษณา ศรีสวัสดิ์ \”เงินติดล้อ\” – เป็นคนเร็ว (English subtitle)


เป็นคนเร็ว
ยุคของคนเร็ว แข่งกับเวลา
ได้รางวัล Bronze ในการประกวดหนังโฆษณาที่เมือง คานส์ (Cannes Lion ) ปี 2011
ได้รางวัล ภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม 30 วินาที งาน BAD Awards 2011

See also  [NEW] กักตัวทำงานอยู่บ้านว่างๆ แล้วเบื่อจังเลยค่ะ ทำอย่างไรให้หายเบื่อดีคะ – THE STANDARD | อยู่บ้านเฉยๆอยากมีรายได้ - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

โฆษณา ศรีสวัสดิ์ \

โฆษณา ศรีสวัสดิ์ \”เงินติดล้อ\” – ง่าย


โฆษณาศรีสวัสดิ์ \”เงินติดล้อ\” ง่าย
กรรมตามสนองพวกกู้นอกระบบ

โฆษณา ศรีสวัสดิ์ \

โฆษณา ศรีสวัสดิ์ \”เงินติดล้อ\” – ต้องเร็ว


โฆษณา ศรีสวัสดิ์ \”เงินติดล้อ\” ต้องเร็ว
สิบล้อไฟแรง
ได้รางวัล ภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม 30 วินาที ประเภทแคมเปญ งาน BAD Awards 2011

โฆษณา ศรีสวัสดิ์ \

เมืองไทยประกันชีวิต – กิจกรรมเยอะ


เมืองไทยประกันชีวิต - กิจกรรมเยอะ

เงินติดล้อ | เพราะความสุข ไม่ควรทำให้ใครต้องเป็นหนี้!


เตือนตัวเองให้ดี ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสุข อยากรู้วิธีปลดหนี้
ดูจบแล้ว “คิดให้ดี…ว่าคุณเผลอทำมันไปแล้วหรือยัง?” หนี้หรือความสุข
อยากรู้วิธีปลดหนี้ คลิก http://bit.ly/2VRJWDf

เงินติดล้อ | เพราะความสุข ไม่ควรทำให้ใครต้องเป็นหนี้!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ศรี ส วัส เงิน ติด ล้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *