Home » [NEW] สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้ | สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า กสิกร – Nangdep.vn

[NEW] สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้ | สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า กสิกร – Nangdep.vn

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า กสิกร: คุณกำลังดูกระทู้

Advertising :

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ ค้ำประกัน สินเชื่อโครงการพิเศษจากธนาคารกสิกรไทยตัวนี้ เหมาะกับคนที่อยากจะกู้เงินมาลงกับธุรกิจทั้งที แต่ดันไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันกับธนาคาร ทำให้พลาดโอกาสที่จะทำการกู้เงินเพื่อพัฒนาธุรกิจไป สินเชื่อนี้สามารถทำได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเลยนะคะ บทความนี้ เราก็เลยอยากจะมาแนะนำรายละเอียดของสินเชื่อกสิกรดี ๆ แบบนี้ให้กับทุกคนกันค่ะ

รับคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ที่ Line@ ของ iMoney

เพิ่มเพื่อน

Advertising :

NỘI DUNG BÀI VIẾT

รายละเอียดของสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เราเริ่มกันจากรายละเอียดของสินเชื่อ สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ กันก่อนเลยนะคะ

 • วงเงินกู้สินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ย ขั้นต่ำ MRR + 7% ต่อปี ซึ่ง MRR สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ในลิงค์นี้เลยค่ะ https://kasikornbank.com/th/rate/Pages/lending.aspx
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ วงเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี

หลักประกันของ สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

หลักประกันของสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะมี 2 สิ่งที่ใช้ค้ำประกันแทน นั่นก็คือ

 • บุคคลค้ำประกัน ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนนะคะ ซึ่งคนที่สามารถค้ำประกันได้ก็มี พ่อ แม่ ลูก สามี และภรรยา
 • บสย.หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย.

สำหรับค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ บสย. นั้น ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. ปีแรก และมีค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปีในปีถัดไป

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนี้ก็มีเพียงไม่กี่อย่าง คือ

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 25 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับเอกสารนะคะ เราจะขอแบ่งเป็น 2 แบบตามประเภทที่จะสมัครก็คือ เอกสารสำหรับบุคคลธรรดาและเอกสารสำหรับนิติบุคคลนะคะ สามารถเตรียมเอกสารได้ตามลิสต์ที่ iMoney แบ่งปันตามประเภทของธุรกิจของตัวเองเลยค่ะ

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครสินเชื่อ สำหรับบุคคลธรรมดา

เอกสารต่าง ๆ ก็เป็นเอกสารที่พอจะมีอยู่แล้วและหาได้ไม่ยากเลย ไปดูกันค่ะ ว่าต้องเตรียมอะไรเพื่อที่จะไปขอสินเชื่อกันบ้าง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ถ้าหากมีเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน ก็ให้เตรียมแนบมาด้วยค่ะ

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครสินเชื่อ สำหรับนิติบุคคล

เอกสารที่นิติบุคคลต้องเตรียมก็อาจจะมีหลายอย่าง และต้องเตรียมมากกว่าของแบบบุคคลธรรมดาเล็กน้อยนะคะ แต่ก็เป็นเพราะบุคคลในธุรกิจมีเยอะขึ้น จำนวนเอกสารจึงเยอะขึ้น ตามนี้เลยนะคะ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) เอกสารตัวนี้ขอได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยค่ะ ค่าธรรมเนียมชุดละ 200 บาท
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล เอกสารตัวนี้ขอได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยค่ะ ค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) (บอจ.5) เอกสารตัวนี้ขอได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเช่นกันค่ะ หน้าละ 50 บาทค่ะ
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ถ้าหากมีเอกสารอื่น ๆ เช่น ของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ก็ให้เตรียมแนบมาด้วยค่ะ

วิธีการสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วิธีการสมัครก็เพียงเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ธนาคารต้องการ และนำเข้าไปยื่นที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาได้ด้วยตนเองได้เลยค่ะ หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะ เราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสินเชื่อและจองคิวเพื่อที่จะเข้าไปทำเรื่องขอกู้สินเชื่อก่อนได้ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยเลยค่ะ โดยวิธีทำก็ง่ายและสะดวกมาก ๆ  เลยค่ะ

 1. ขั้นตอนแรกนะคะ เปิด Application K PLUS เลยค่ะ จะเป็นไอคอนสีเขียว ๆ มีทั้งระบบ IOS และ Android นะคะ ถ้าใครที่ยังไม่มีแอพนี้ สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ App store หรือ Play store ตามระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เราเลยว่าเราใช้อะไร แอพนี้นอกจากถอน โอน เติม จ่ายเนี่ย ก็ยังมีลูกเล่นอีกมากมาย รวมถึงการขอสินเชื่อด้วยค่ะ
 2. เมื่อเข้าแอพไปแล้วก็กดเลือกตรงช่องสินเชื่อเลยค่ะ จะอยู่บริเวณกลางหน้าจอนะคะ ปุ่มที่ 2 แถวที่ 2 ค่ะ จะเป็นรูปมือ กดเข้าไปเลยค่ะ
 3. พอเข้าไปแล้วก็จะมีสินเชื่อละลานตามากมาย แต่สำหรับบทความนี้เราจะขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกัน ซึ่งอยู่ในส่วนของสินเชื่อ SME จะอยู่ล่างสุดเลยค่ะ เลื่อนลงไปเลย เมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะ
 4. เมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอคำอธิบายต่าง ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อ SME นะคะ ในหน้านี้ให้เราเลือก ‘สนใจให้ติดต่อกลับ’
 5. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมาผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่นนะคะ เราสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราสนใจสินเชื่อตัวไหน แล้วคุณสมบัติเบื้องต้นเรามีครบไหม ตามที่ในบทความบอกไว้ จากนั้นจะเป็นการจองคิวกับฝ่ายสินเชื่อที่ธนาคารค่ะ เราสามารถตกลงเวลาที่จะเข้าไปทำเรื่องเพื่อที่จะได้ไม่ต้องนั่งรอคิวที่ธนาคารให้เสียเวลาเงินทองของเราเลยค่ะ

เห็นมั้ยคะว่ามีไม่กี่ขั้นตอนเองนะคะ ประหยัดเวลาการนั่งรอที่ธนาคารไปได้ตั้งเยอะ แถมไม่ต้องไปหลายรอบเนื่องจากเอกสารไม่ครบด้วย เจ้าหน้าที่ก็น่ารักใจดี พร้อมให้คำแนะนำสุด ๆ

วิธีการตรวจสอบสถานะการอนุมัติสินเชื่อ

สำหรับสินเชื่อนี้ เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของธนาคารก็จะทำการตรวจสอบ หากการขอกู้สินเชื่อของเราได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่ของธนาคารก็จะทำการติดต่อกลับมาอีกครั้งค่ะ

ช่องทางการผ่อนชำระคืนสินเชื่อ

สินเชื่อนี้มีให้เลือกทั้งการผ่อนชำระด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย การตั้งหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ และการโอนผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในส่วนนี้สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เลยค่ะ

เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับการทำธุรกิจสุด ๆ เลยนะคะ โดยเฉพาะ SME ที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการนำไปค้ำประกัน ถ้ากำลังมองหาสินเชื่อที่วงเงินเยอะ ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน และไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันอยู่ล่ะก็ แนะนำสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทยไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกสินเชื่อนึงนะคะ สวัสดีค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://kasikornbank.com/th/business/sme/TopProduct/Pages/no-collateral.aspx

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/loan/Documents/KSMENoCollateral_Factsheet.pdf

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้ ใช้อะไรค้ำ วงเงินแค่ไหน สมัครยังไง ใครกู้ได้บ้าง

was last modified: by


สมัครสินเชื่อกสิกรไทย เงินกู้ด่วน xpress loan สมัครง่าย อาชีพอิสระก็กู้ได้ กู้หลักแสน ผ่อนหลักพัน


สินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย สินเชื่อเงินด่วนกสิกร สินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทยXpressLoan
สินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย xpress loan สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ อาชีพอิสระก็กู้ได้ กู้หลักแสน ผ่อนหลักพัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
https://kbank.co/3ntbknq

แอปเงินด่วน ถูกกฎหมาย 2021 ลิ้งค์ลงทะเบียน กู้เงินผ่านแอป ไม่มีดอกเบี้ย ฟรี วงเงินผ่อนของ+ชอปปิ้ง ⬇️
https://credityou.co/a/shy
(ลงทะเบียนแล้วแนะนำเพื่อนต่อได้เงินด้วยนะ)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สมัครสินเชื่อกสิกรไทย เงินกู้ด่วน xpress loan สมัครง่าย อาชีพอิสระก็กู้ได้ กู้หลักแสน ผ่อนหลักพัน

รวมเพลงลูกทุ่ง หนุ่มไทบ้าน โคตรฮิต 3 | ทบ.2 ลูกอีสาน , รอสายใจสั่ง , สร้างฝันด้วยกันบ่ ฯ


ลูกทุ่งไทบ้าน หนุ่มไทบ้าน ขวัญใจไทบ้าน
ไม่อยากพลาด Playlist เพลงฮิต กด subscribe Grammy Big Official : https://bit.ly/1I6HkSK
และอีกหนึ่งช่องทาง www.bighit.online สถานีเพลงฮิตของคุณ!
00:05 ทบ.2 ลูกอีสาน ไผ่ พงศธร
04:19 รอสายใจสั่งมา ไมค์ ภิรมย์พร
08:23 ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ มนต์แคน แก่นคูน
12:41 ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น ไผ่ พงศธร
17:47 ขอจองเป็นแรงใจ ไมค์ ภิรมย์พร
22:19 ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ มนต์แคน แก่นคูน
26:44 อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร
31:20 ไม่สายเกินรอ ไมค์ ภิรมย์พร
34:56 โรงงานปิดคิดฮอดน้อง มนต์แคน แก่นคูน
39:08 อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร
43:28 กี่ปีแล้วน้อง ไมค์ ภิรมย์พร
47:44 สร้างฝันด้วยกันบ่ มนต์แคน แก่นคูน

รวมเพลงลูกทุ่ง หนุ่มไทบ้าน โคตรฮิต 3 | ทบ.2 ลูกอีสาน , รอสายใจสั่ง , สร้างฝันด้วยกันบ่ ฯ

กู้เงินกสิกร กู้30,000บาท ผ่อน600บาท/เดือน อนุมัติใน15นาที


กู้เงินกสิกร กสิกปล่อยกู้ สินเชื่อเงินด่วนกสิกร

กู้เงินกสิกร กู้30,000บาท ผ่อน600บาท/เดือน อนุมัติใน15นาที

#สินเชื่อพ่อค้า,แม่ค้า, ประกอบการรายย่อย​ วงเงินสูงถึง​ 200,000​ บ.ไม่ต้องค้ำ, กู้ง่าย​ ผ่านธนาคาร​


#สินเชื่อพ่อค้า,แม่ค้า, ประกอบการรายย่อย​ วงเงินสูงถึง​ 200,000​ บ.ไม่ต้องค้ำ, กู้ง่าย​ ผ่านธนาคาร​

สินเขื่ิอพ่อค้าแม่ค้า​ กสิกร​ สินเชื่อที่แม่ค้าแผงลอยก็ทำได้​ ปี​ 62


สินเขื่อที่พ่อค้า​ แม่ค้า​ก็ทำได้​ไม่ต้องมีคนค้ำ​ หรือ​ หลักทรัพย์​มาค้ำประกันเลย

สินเขื่ิอพ่อค้าแม่ค้า​ กสิกร​ สินเชื่อที่แม่ค้าแผงลอยก็ทำได้​ ปี​ 62

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า กสิกร

See also  [NEW] SST : ����ѷ ��Ѿ������� �ӡѴ (��Ҫ�) :: �������Ӥѭ�ͧ����ѷ | บริษัท มัด แมน จํา กัด - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.