Wiki

[NEW] | องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย – Nangdep.vn

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย: คุณกำลังดูกระทู้

องค์การลูกเสือโลก

( WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT )

องค์การลูกเสือโลก คือ อะไร

          องค์การลูกเสือโลก คือ  องค์กรแห่งโลกที่ทำหน้าที่รักษาและดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพ (UNITY)  ของขบวนการลูกเสือแห่งโลก อันประกอบด้วย ประเทศสมาชิก 156 ประเทศในปัจจุบันนี้และทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลกให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยมีธรรมนูญลูกเสือโลก (Constitution and By – Laws of the World Organization of the Scout Movement) เป็นกฎหมายสำหรับยึดถือปฏิบัติการในการดำเนินกิจการลูกเสือทั่วโลก

ขบวนการลูกเสือ (  The  Scout Movement )  คืออะไร

          ขบวนการลูกเสือ  คือ  ขบวนการอาสาสมัครที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยถ้วนหน้า ไม่มีการแบ่งแยก และกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ  วรรณะ  ตลอดจนลัทธิทางศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองและยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก  ซึ่งประกอบด้วย สาระสำคัญ 3 ประการ คือ

 1. วัตถุประสงค์ (PURPOSE)
 2. หลักการ (PRINCEPLES)
 3. วิธีการ (METHOD)

การเรียกชื่อประเทศสมาชิก

          ตามบทบัญญัติของธรรมนูญลูกเสือโลก ประเทศสมาชิกขององค์การลูกเสือโลกแต่ละประเทศจะมีองค์การลูกเสือแห่งชาติ  ได้เพียง 1 องค์การเท่านั้น ( National  Scout Organization )  องค์การลูกเสือแห่งชาติ แต่ละองค์การมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความนิยมและตามลักษณะรูปแบบของการจัดองค์กรของคณะลูกเสือของแต่ละประเทศ

 1. 1. ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่จะเรียกชื่อองค์การลูกเสือแห่งชาติของตนว่า สมาคมลูกเสือ……… แล้ว ตามด้วยชื่อประเทศ เช่น
 • สมาคมลูกเสือมาเลเซีย ( The Scout Association of Malaysia)
 • สมาคมลูกเสือออสเตรเลีย (The Scout Association of Australia )
 • สมาคมลูกเสือศรีลังกา (The Scout Association of Srilanka )
 1. 2. บางประเทศใช้คำว่า “ คณะลูกเสือ ” ขึ้นต้นและตามด้วย “ ชื่อประเทศ ” ตัวอย่าง เช่น
 • คณะลูกเสืออเมริกา ( Boy Scouts of America )
 • คณะลูกเสือแห่งประเทศญี่ปุ่น ( Boy Scouts of Nippon  )
 • คณะลูกเสือแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ( Boy Scouts of the  Philippenes )
 • คณะลูกเสือแห่งประเทศไทย ( Boy Scouts of Thailand )  ต่อมาในปี พ.ศ.  2523 ประเทศไทยได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “ องค์การลูกเสือแห่งประเทศไทย ” ( National Scout Organization of Thailand ) หรือใช้ชื่อย่อว่า NSOT
 1. มีองค์การลูกเสือแห่งชาติหลายประเทศที่แยกออกเป็นสมาคมลูกเสือ (สาขา) หลายสมาคมโดยการแยกตามลัทธิหรือนิกายของศาสนาบ้าง ตามแนวปฏิบัติและความมุ่งประสงค์ของสมาคม ฯ บ้าง เช่น
READ  [Update] ▷ Nadzproject.com Website statistics and traffic analysis | www nadzproject com - Nangdep.vn

สหพันธ์ลูกเสืออียิปต์ (EGYPTIAN SCOUT FEDERATION) ซึ่งแยกออกเป็น 4 สมาคม   คือ

 • สมาคมลูกเสือ
 • สมาคมลูกเสือหญิง
 • สมาคมลูกเสือสมุทร
 • สมาคมลูกเสืออากาศ

สหพันธ์ลูกเสือฝรั่งเศส  (French Scouting) ซึ่งแยกออกเป็น 4 สมาคม   คือ

 • สมาคมลูกเสือทั่วไป
 • สมาคมลูกเสือสำหรับศาสนาของชาวยิว
 • สมาคมลูกเสือสำหรับนิกายโปรเตสแตนด์
 • สมาคมลูกเสือสำหรับนิกายคาทอลิก


โฆษณา องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ออกอากาศปี 2534


องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
สังกัดกระทรวงคมนาคม
ผู้นำบริการโทรคมนาคมของประเทศ
องค์การโทรศัพท์รับใช้ปวงประชา

บันทึกมาจากรายการ ข่าว 9 อ.ส.ม.ท. (ข่าวภาค 19.30 น.)
ในช่วงพักโฆษณาก่อนเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬา 9 อ.ส.ม.ท. ในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 16 มะนิลาเกมส์ 1991 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2534
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
โดย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณ

READ  [Update] ส่อง 5 เมืองรอบโลก เปิดโครงการรับ “ขวดน้ำ” ใช้แล้ว แลกตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า/รถเมล์ | ลี โอ ขวด ละ กี่ บาท - Nangdep.vn

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
EifelDX
ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์
ฝากเตือนให้พวกสาวๆ โดยเฉพาะ สมาชิกวงน้องสาวไอดอลกรุ๊ป BNK48 ทุกท่านทุกทีมและทุกรุ่นต่างๆ มาป่วนคลิปหรือมาถามหรือมา Comment คลิป จะทำการบล็อกคลิปหรือบล็อกความคิดเห็นทันที

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โฆษณา องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ออกอากาศปี 2534

20ปี อ.ส.ม.ท. | 20th Anniversary of M.C.O.T.


20ปี อ.ส.ม.ท. (องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย)
และภาพตารางรายการของวันที่11 เมษายน พ.ศ. 2540
ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
20th Anniversary of M.C.O.T. (Mass Communication Organization of Thailand.)
and Program schedule of April 11, 1997
CH.9 M.C.O.T.
เพลง \” อ.ส.ม.ท. ก้าวไกลรับใช้ประชาชน \”
Music \” MCOT Going forward to serving people \”
เพลง : https://www.youtube.com/watch?v=MHogh_Tftk
ที่มา
OAD AND HIS BAND

20ปี อ.ส.ม.ท. | 20th Anniversary of M.C.O.T.

กบนอกกะลา REPLAY : กบนอกกะลากับสังคมอุดมปัญญา ช่วงที่ 3/4 (10 เม.ย.52)


กบนอกกะลาตอนพิเศษ ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ อสมท. และสถานีโทรทัศน์ ModernineTV ต้นกำเนิดของแนวนโยบาย “สังคมอุดมปัญญา” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เกิด รายการสารคดีความรู้ดูสนุกที่ใช้ชื่อว่า “กบนอกกะลา” ขึ้น 20 นาฬิกา 30 นาที ของคืนวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2547 ในเวลาที่หน้าจอโทรทัศน์ไทย เคยเป็นพื้นที่จับจองเฉพาะของรายการบันเทิง และละครหลังข่าวเท่านั้น สถานีโทรทัศน์ ModernineTV เปิดพื้นที่นี้ให้กับ กบนอกกะลา ตอนถุงยางอนามัยสัญชาติไทย ออกอากาศ พร้อมกับการสร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ ผ่านสารคดีความรู้ดูสนุกที่อัดแน่นไปด้วยสาระและความสนุกสนานตามมาด้วย เส้นทางสายปูเค็ม ที่ทำให้คนพูดถึงกันทั้งเมือง และทำให้คนไทยทั่วประเทศ รู้จักรายการสารคดีแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการต่อยอดความรู้ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาและนำปัญญามาใช้กับการดำรงชีวิต ตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ กบนอกกะลาออกอากาศมาแล้ว ทั้งสิ้น 153 เรื่อง หรือ 225 ตอน ทุก ๆ เรื่อง ล้วนแล้วแต่มุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวคิดที่จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ของผู้ชมทั่วประเทศ และเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่สังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง การต่อยอดความรู้ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้หยุดเพียงหน้าจอโทรทัศน์ แต่ยังสร้างปรากฏการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการเรียนรู้ในครัวเรือนของเด็ก ๆ ทั่วประเทศในเวลาอย่างพร้อมเพรียงกัน ทุกวันศุกร์ 2 ทุ่มครึ่ง โดยมีรายการกบนอกกะลาเป็นสื่อการสอน พ่อ แม่ ย่าหรือยาย เป็นครู จากนั้น การเรียนรู้ก็ต่อยอดจากบ้านสู่โรงเรียน โดยมีครู เป็นผู้ใช้กบนอกกะลาเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน และที่มากไปกว่านั้น ทุกวันนี้น้อง ๆ นักเรียน ตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้ต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขาเอง ด้วยการสร้างรูปแบบการเรียนรู้นอกตำรา พาน้อง ๆ ออกสู่โลกกว้างนอกห้องเรียน ศึกษาและเรียนรู้สรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว ในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามเส้นทางการต่อยอดความรู้ เพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาครั้งนี้ได้ ในกบนอกกะลา
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala

READ  [Update] กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. | หุ้น กฟผ - Nangdep.vn

กบนอกกะลา REPLAY : กบนอกกะลากับสังคมอุดมปัญญา ช่วงที่ 3/4 (10 เม.ย.52)

🔴 LIVE ((( สด ))) เพลงเพราะ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง [ เพลงใหม่ ] ฟังต่อเนื่องชิวๆ 2020


ฟังเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมงฟังสบาย ฝากติดตาม ไลค์ แชร์ เป็นกำลังจัยไห้เราด้วยนะครับ🙏😊💖
👉true wallet 0651018743 🙏😊😊❤
เพลงสด เพลงออนไลน์ LIVEสดเพลง ฟังต่อเนื่องชิวๆ

🔴 LIVE ((( สด ))) เพลงเพราะ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง [ เพลงใหม่ ] ฟังต่อเนื่องชิวๆ 2020

กำเนิด อ.ส.ม.ท.เป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2520


คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2520 ให้ยุบเลิกบริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด และจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยขึ้นมาดำเนินงานแทน โดยตราเป็นพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2520 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2520 เหตุผลก็เพื่อจัดกิจการสื่อสารมวลชนของรัฐให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชนทิ้งช่วงจากวันตราพระราชกฤษฏีกาไม่กี่วัน อ.ส.ม.ท. ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2520
หลังจากมีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเม่อปี 2520 อาคารถาวรบรที่ดินถนนพระราม 9 แล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2524

กำเนิด อ.ส.ม.ท.เป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2520

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button