Home » [NEW] อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงอะไร ? | วัว ไม่ กิน หญ้า – Nangdep.vn

[NEW] อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงอะไร ? | วัว ไม่ กิน หญ้า – Nangdep.vn

วัว ไม่ กิน หญ้า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ เช่น จะจัดแจงแต่งตามอารมณ์เรา เหมือนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า (สังข์ทอง). อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
สำนวนดังกล่าว อธิบายถึงการบังคับขืนใจผู้อื่นทำตามใจตัวเองนั้น ปัจจุบันนี้ถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายติดคุก หรือสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันได้ ดังนั้นสำนวนไทย สำนวนนี้จึงมักใช้ในเชิงเตือนสติว่า คุณไม่สามารถที่จะใช้ทั้งกำลัง และการบังคับขู่เข็นให้ใครทำอะไรตามใจเราได้เด็ดขาด นอกจากจะผิดหลักมนุษยธรรมและว ยังผิดกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย โดยที่มาของสำนวนนี้ จะมาจากการที่คนเลี้ยงโคพยายามจะทำให้โคที่ตัวเองเลี้ยงอยู่ ให้อ้วนพีมากขึ้น จะได้ขายในราคาที่สูงขึ้น โดยการบังคับให้โคนั้นกินหญ้าให้เยอะๆ โดยการกดเขาให้โคก้มกินหญ้า ซึ่งแน่นอนโคก็ไม่ได้กินหญ้ามากขึ้นตามที่หวัง แถมยังอาจจะได้รับอันตรายจากเขาโคที่อาจจะหงุดหงิด ขวิดจนได้เลือดได้แผลก็เป็นได้

 • อย่า หมายถึง ว. คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่าง ๆ.
 • ข่ม หมายถึง ก. โดยปริยายหมายความว่า แสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่าเหนือกว่า หรือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าด้อยกว่า เช่น แต่งตัวข่มเพื่อน พูดข่ม, บังคับ เช่น ข่มใจ ข่มอารมณ์
 • เขา หมายถึง น. สิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์บางพวก มีลักษณะแข็ง.
 • โค หมายถึง น. วัว (มักใช้เป็นทางการ) เช่น สั่งซื้อแม่โคพันธุ์ใหม่จากต่างประเทศ. (ป., ส.).
 • ขืน หมายถึง ก. ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม เช่น ขืนตัว ขืนเรือ
 • ให้ หมายถึง ก. มอบ เช่น ให้ช่อดอกไม้เป็นรางวัล, สละ เช่น ให้ชีวิตเป็นทาน, อนุญาต เช่น ฉันให้เขาไปเที่ยว
 • กิน หมายถึง ก. เคี้ยว เช่น กินหมาก, เคี้ยวกลืน เช่น กินข้าว, ดื่ม เช่น กินนํ้า, ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ
 • หญ้า หมายถึง น. ชื่อเรียกไม้ล้มลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Gramineae เช่น หญ้าคา [Imperata cylindrical (L.) P.Beauv.] หญ้าตีนกา [Eleusine indica (L.) Gaertn.] หญ้าแพรก [Cynodon dactylon (L.) Pers.]
See also  [Update] ทรูช้อปปิ้ง รุกออนไลน์ครบวงจรผ่าน True Shopping Official Store | สินค้าทรูช้อปปิ้ง - Nangdep.vn

อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า ภาษาอังกฤษ

สำนวนไทยดังกล่าวมีความหมายใกล้เคียงกันกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่กล่าวว่า You can lead a horse to water but you can’t make it drink. ซึ่งแปลตามตัวว่า คุณสามารถพาม้าไปกนน้ำได้ แต่ไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้นั่นเอง ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับสำนวนไทยที่ว่า อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า นั่นเอง

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน คำพังเพย อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

 1. ประยุทธไม่ชอบอะไรก็จะสั่งให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ได้ตามใจตน โดยไม่ดูถึงความเหมาะสมว่าควรหรือไม่ควร แบบนี้เข้าข่าย ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า บ้าอำนาจที่สุด
 2. งัวไม่กินหญ้า อย่าข่มเขา กาญจนาคพันธุ์ เล่าเรื่องสังข์ทอง จับตอนท้าวสามล กับนางมณฑา จะหาคู่ให้ 7 ธิดา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 มีว่า “จะจัดแจงแต่งตามอารมณ์เรา เหมือนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า”ไม่อยากขืนใจลูกสาว สุดท้ายท้าวสามล นางมณฑา ก็จัดให้มีพิธีเสี่ยงทายเลือกคู่
 3. การบังคับให้ลูกหลานทำอะไรตามใจตัวเอง ก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย และต้องรู้ว่าเรื่องใดควรบังคับให้ทำ หรือเรื่องใดควรปล่อย เช่น เรื่อง ความมีวินัยในชีวิต หรือเรื่องที่ควรรู้ในเรื่องดูแลตัวเอง หรือเอาตัวรอดในสังคม เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะส่งผลต่อชีวิตของเด็กในภาย ภาคหน้า เพราะทุกวันนี้ มีสิ่งล่อลวงมากมาย หากตามไม่ทัน ไม่รู้ว่าจะทีผลอะไรตามมาบ้าง ก็ย่อมจะไม่เป็นผลดีกับเด็ก อาจจะโตเป็น ผู้ใหญ่ที่ขาดวินัยในการใช้ชีวิต ทำอะไรตามแต่ใจตัวเอง
 4. แดงโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนสมัยใหม่ อยากทำอะไร เรียนอะไร พ่อแม่ก็ให้สิทธิ์ในการเลือกตามกำลังความสามารถ ความชอบของตัวเอง ไม่ถูก ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า บังคับให้เรียนตามที่พ่อแม่ต้องการ ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนและเรียนได้ ดี ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ความรู้ความคิดประสบการณ์ ของคนรุ่นหนึ่ง ไม่สามารถใช้กับคนอีกรุ่นได้อีกแล้ว อาจจะใช้ได้บางเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆ
 5. สามีภรรยากัน หลายคนจะชอบข่มคู่ของตัวเอง โดยเฉพาะผู้หญิง มักจะบังคับให้อีกฝ่ายทำอะไรตามใจตัวเอง ข่มเขาโคขีนให้กินหญ้า ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดผลเสียตามมา เช่น ผู้ชายเมื่อโดนบังคับมากๆ โดยจัดระบบ จัดระเบียบชีวิตทุกอย่าง สุด ท้ายก็อาจนอกใจบ้าง อยากให้กินหญ้านักใช่ไหม ก็ไปหาหญ้าอ่อนกินนอกบ้านเสียเลย
See also  [NEW] “Mo-Mo-Paradise Gold” อิ่มอร่อยเต็มที่ ชาบูสุกี้ยากี้ญี่ปุ่น เนื้อพรีเมียม | โมโม่ พาราไดซ์ สาขา - Nangdep.vn

อ้างอิงข้อมูล : 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงอะไร ?สำนวนดังกล่าว อธิบายถึงการบังคับขืนใจผู้อื่นทำตามใจตัวเองนั้น ปัจจุบันนี้ถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายติดคุก หรือสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันได้ ดังนั้นสำนวนไทย สำนวนนี้จึงมักใช้ในเชิงเตือนสติว่า คุณไม่สามารถที่จะใช้ทั้งกำลัง และการบังคับขู่เข็นให้ใครทำอะไรตามใจเราได้เด็ดขาด นอกจากจะผิดหลักมนุษยธรรมและว ยังผิดกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย โดยที่มาของสำนวนนี้ จะมาจากการที่คนเลี้ยงโคพยายามจะทำให้โคที่ตัวเองเลี้ยงอยู่ ให้อ้วนพีมากขึ้น จะได้ขายในราคาที่สูงขึ้น โดยการบังคับให้โคนั้นกินหญ้าให้เยอะๆ โดยการกดเขาให้โคก้มกินหญ้า ซึ่งแน่นอนโคก็ไม่ได้กินหญ้ามากขึ้นตามที่หวัง แถมยังอาจจะได้รับอันตรายจากเขาโคที่อาจจะหงุดหงิด ขวิดจนได้เลือดได้แผลก็เป็นได้สำนวนไทยดังกล่าวมีความหมายใกล้เคียงกันกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่กล่าวว่า You can lead a horse to water but you can’t make it drink. ซึ่งแปลตามตัวว่า คุณสามารถพาม้าไปกนน้ำได้ แต่ไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้นั่นเอง ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับสำนวนไทยที่ว่า อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า นั่นเอง


#ทำไมวัวไม่ค่อยกินหญ้า#กินอาหารทั้งๆที่สุขภาพ​ดี​ ยาถ่ายก็ฉีดวัวไม่อ้วนสักที?


สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชม  (ขอโทษทุกท่านเด้อครับผมช่วงนิที่ตอบคอมเมนต์ช้าครับ) บางลีลาอาจบ่สุภาพปานใด๋กะขออภัยเด้อครับ ขอบคุณความรักความเมตตา ขอบคุณทุกคอมเมนต์ ที่ทุกท่านมีให้กับกระเดิดน้อยchannal​ ฝากเบิ่งแยง ฝากเป็นกำลังใจ ฝากกดติดตาม กดรูปกระดิ่งไว้นำเด้อครับ พอมีแฮงเฮ็ดคลิปต่อไป ขอบคุณหลายๆ ครับ\r
สามารถ​ติดต่อได้ที่\r
Email : kradeidnxychanael@gmail.com\r
Line.   :steptongza01 \r
กระเดิดน้อยchannalคนเลี้ยงวัววัววัวไม่ค่อยกินอาหารวัวล่าสุดธีรวิชญ์ฟาร์มต้องกะเดิดๆ

See also  [NEW] Búp bê Nga | รัชเชีย - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

#ทำไมวัวไม่ค่อยกินหญ้า#กินอาหารทั้งๆที่สุขภาพ​ดี​ ยาถ่ายก็ฉีดวัวไม่อ้วนสักที?

วัวไม่กินฟาง สาเหตุเกิดจากคนเลี้ยง


คนเลี้ยงทำให้วัวไม่กินฟางได้อย่างไร ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ การเลี้ยงวัว วัวกินฟาง พอใจอินไทยแลนด์

วัวไม่กินฟาง สาเหตุเกิดจากคนเลี้ยง

ซอยจุ๊!! สูตรฉบับเซียนหรั่ง.. ระทึก!! ไฟไหม้กระท่อม !!!! [คนหัวครัว] EP.142


EPนี้ พี่ยังอยู่กับแก๊งเซียนหรั่ง @Thibaan Channel พร้อมด้วย สาระตั้ม ป๊อปไนกาตี้ เป็นการรวมตัวที่ใหญ่และครบครันมากครับวันนี้!!! ไหนๆก็อยู่ด้วยกันที่ไร่จิตภักดีนี้แล้ว พี่เลยจะชวนกินเมนูซอยจุ๊ แต่วันนี้ไม่ธรรมดาครับ เพราะจะเป็นสูตรแบบเซียนหรั่งด้วยย.. แต่ระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นครับ !!! ไฟไหม้กระท่อมครับพี่น้องง งานเข้าแล้ว เหตุการณ์จะเป็นยังไงและซอยจุ๊ของเซียนหรั่งจะเป็นหน้าตาแบบไหน ไปดูต่อในคลิปเลยครับ ลุยยย!!!
ถ้าชอบก็ติดตามพี่ด้วยนะเด็กๆ รักทุกคนนะแจ๊ะ
Youtube : @DJ Poom
คลิก : https://www.youtube.com/channel/UCQqreAASg_IfRYMEqKQpxzA
ติดต่อ Sponsor หรือสนับสนุนรายการ
Mail : djpoom955@hotmail.com
Line : @khonhuakrua
Tel. 0846439188
ติดตามช่องทางอื่นๆของพี่ ที่นี่!!!
Facebook : djpoom
คลิก : https://www.facebook.com/khonhuakrua/
Instagram : djpoom
คลิก : https://www.instagram.com/djpoom/?hl=th
Instagram : djpoommenu
คลิก : https://www.instagram.com/djpoommenu/?hl=th
Facebook : djpoommenu
คลิก : https://www.facebook.com/DJPoomMenu/
เซียนหรั่งdjpoomThibaanChannelหัวครัวทัวร์ริ่งสาระตั้มคนหัวครัวป๊อปไนกาตี้

ซอยจุ๊!! สูตรฉบับเซียนหรั่ง.. ระทึก!! ไฟไหม้กระท่อม !!!! [คนหัวครัว] EP.142

มือใหม่เลี้ยงวัวมาดูวิธีแก้ปัญหาวัวกินหญ้าไม่หมด


มือใหม่เลี้ยงวัวมาดูวิธีแก้ปัญหาวัวกินหญ้าไม่หมด

Ep.25 ลักษณะวัว7แบบที่ไม่ควรซื้อ..เพราะกำไรจะน้อยแถมยังจะขาดทุนอีกด้วย


เลือกซื้อวัวดี จะมีโอกาศขาดทุนน้อยที่สุด

Ep.25 ลักษณะวัว7แบบที่ไม่ควรซื้อ..เพราะกำไรจะน้อยแถมยังจะขาดทุนอีกด้วย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วัว ไม่ กิน หญ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.