Home » [NEW] เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ? 12 นักษัตร -ชวด ฉลู ขาล เถาะ .. Chinese zodiac | 1970 พศ – Nangdep.vn

[NEW] เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ? 12 นักษัตร -ชวด ฉลู ขาล เถาะ .. Chinese zodiac | 1970 พศ – Nangdep.vn

1970 พศ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ปีชวด ฉลู ขาล เถอะ .. เชื่อว่าหลายคนท่องได้ทั้ง 12 ปีนักษัตร แต่ก็มีอีกหลายคน (เช่นข้าพเจ้านี่เอง) ที่ท่องได้ถึงแค่ปีขาล เพราะหลังจากปีเถาะ ก็เริ่มจะเลือนๆ ไปแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้คำต่างๆ ปีต่างๆ ของปีนักษัตร ทั้งปี พ.ศ. และภาษาอังกฤษที่เรียกกันค่ะ

NỘI DUNG BÀI VIẾT

เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ?

ปี พ.ศ. – ปีนักษัตร Chinese zodiac

ปีชวด, ปีหนู : Rat

คนที่เกิดปีชวด 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575

ปีฉลู, ปีวัว :  Cow

คนที่เกิดปีฉลู 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576

ปีขาล, ปีเสือ :  Tiger

คนที่เกิดปีขาล 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565, 2577

ปีเถาะ, ปีกระต่าย : Rabbit

คนที่เกิดปี 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578

ปีมะโรง, ปีงูใหญ่ : Dragon

คนที่เกิดปี 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 , 2567, 2579

ปีมะเส็ง, ปีงูเล็ก :  Snake

คนที่เกิดปี 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580

ปีมะเมีย, ปีม้า : Horse

คนที่เกิดปี 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581

See also  [Update] โคตรซิ่ง 10 อันดับหนังแข่งรถที่ทำเงินสูงสุดในโลก Fast & Furious กวาดเรียบ!! | รถ ใน fast 6 - Nangdep.vn

ปีมะแม, แพะ : Goat

คนที่เกิดปี 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582

ปีวอก, ปีลิง : Monkey

คนที่เกิดปี 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571, 2583

ปีระกา, ปีไก่ : Rooster

คนที่เกิดปี 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572, 2584

ปีจอ, ปีหมา : Dog

คนที่เกิดปี 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573, 2585

ปีกุน, หมู :  Pig

คนที่เกิดปี 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586

เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ?

แบบปี ค.ศ.

What Your Chinese Zodiac Animal Sign Is

Your Chinese Zodiac sign is derived from your birth year, according to the Chinese lunar calendar. See the years of each animal below or use the calculator on the right to determine your own sign.

หนู Rat : 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960
วัว Ox : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961
เสือ Tiger : 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962
กระต่าย Rabbit : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963
มังกร Dragon : 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964
งู Snake : 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

ม้า Horse : 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966
แพะ Goat : 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967
ลิง Monkey : 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968
ไก่ Rooster : 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969
หมา Dog : 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970
หมู Pig : 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

See also  [Update] PANTIP.COM : N9154973 ออทิสติกของลูก [] | เกมส์ เถ้าแก่ น้อย ตอน ขาย ไอ ศ ครีม - Nangdep.vn

What Your Chinese Zodiac Animal Sign Is

เดือนมกราคม ปี 2562 เป็นปีนักษัตรอะไร ?

ตรุษจีนในปี 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ ดังนั้นถ้าเป็นทางจีน เมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน ก็เป็น ปีกุน (ส่วนทางไทยต้องรอเดือนเมษายน ถึงจะเปลี่ยนเป็นปีกุน)

ตารางวันตรุษจีนในปีต่างๆ

ปีชวด
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 , 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 , 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ปีฉลู
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 , 26 มกราคม พ.ศ. 2552 , 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ปีขาล
28 มกราคม พ.ศ. 2541 , 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 , 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปีเถาะ
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 , 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 , 22 มกราคม พ.ศ. 2566

ปีมะโรง
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 , 23 มกราคม พ.ศ. 2555 , 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ปีมะเส็ง
24 มกราคม พ.ศ. 2544 , 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 , 29 มกราคม พ.ศ. 2568

ปีมะเมีย
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 , 31 มกราคม พ.ศ. 2557 , 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ปีมะแม
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 , 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 , 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

ปีวอก
22 มกราคม พ.ศ. 2547 , 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 , 26 มกราคม พ.ศ. 2571

ปีระกา
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 , 28 มกราคม พ.ศ. 2560 , 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2572

ปีจอ
29 มกราคม พ.ศ. 2549 , 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 , 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2573

ปีกุน
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 , 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 , 23 มกราคม พ.ศ. 2574

ราศี ภาษาอังกฤษ คือ Zodiac (โซ’ดิแอค) แปลว่า จักรราศี
ส่วนคำศัพท์ horoscope (ฮอร’ระสโคพ) ดวงชะตาราศี

เกิดวันนี้อยู่ปีอะไร astro.meemodel.com , pantip.com/topic/38211985 , ปฏิทินร้อยปี

บทความแนะนำ


ดวงชะตาคนปีฉลู พ.ศ.2504 พ.ศ.2516 พ.ศ.2528 พ.ศ.2540 พ.ศ.2552, 2564 Zodiac OX year


ดวงชะตาคนปีฉลู พ.ศ.2504 พ.ศ.2516 พ.ศ.2528 พ.ศ.2540 พ.ศ.2552, 2564 Zodiac OX year
People under the sign of the Ox are usually hard working, honest, creative, ambitious, cautious, patient and handle things steadily. On the negative side, Ox people might be stubborn, narrowminded, indifferent, prejudiced, slow and not good at communication.
born in 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
http://www.mordoo.net
https://www.facebook.com/mordoo.net
Line: MordooDigital
[email protected]
ดูดวง เนื้อคู่ ดูลายมือ ดูโหงวเฮ้ง พยากรณ์ตัวเลข ทำนายเบอร์โทรศัพท์ แปลความหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มีอิทธิพลที่สามารถส่งเสริมดวงชะตาของเจ้าของ ให้เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานได้ วิชาโหราเลขศาสตร์ สามารถพยากรณ์และแปลความหมายของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมนุษย์เราได้ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน บัตรประชาชน และตัวเลขอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำนายไฝ ดูเครื่องหมายมงคล แต่งงานกับใครจะได้เป็นมหาเศรษฐี คู่ใครดี คู่ใครยากจน เลิกกัน หย่าร้างกันตั้งแต่หม้อข้าวยังไม่ทันจะดำ คู่ใครดีปานกลาง คู่ใครได้ไปนอก แต่งงานแล้วไปต่างประเทศ การงาน การเงิน การเรียน เพื่อนที่เสริม เพื่อนที่ไม่เสริม วิธีแก้ไข คาถาแก้จน
http://www.mordoo.net
https://www.facebook.com/mordoo.net
Line: MordooDigital
[email protected]

See also  [Update] เปิดตำนาน “ต้มยำกุ้ง” อะไรคือสาเหตุวิกฤตปี 2540 สรุปให้คุณเข้าใจในบทความเดียว.. | วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ดวงชะตาคนปีฉลู พ.ศ.2504 พ.ศ.2516 พ.ศ.2528 พ.ศ.2540 พ.ศ.2552, 2564 Zodiac OX year

วิธีหา พศ เป็น คศ และ วิธีหา พศ เป็น คศ


วิธีหา พศ เป็น คศ
วิธีหา พศ เป็น คศ
คิด พ.ศ. เป็น ค.ศ.ยังไง
ระยะห่างระหว่าง พ.ศ. กับ ค.ศ

วิธีหา พศ เป็น คศ และ วิธีหา พศ เป็น คศ

\”เหรียญการแข่งขันกี่ฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่5\”| The Colletion |EP.3|


โอ้โห!!! นี่เราจะรวยขนาดนั้นเลยเหรอ…มีคนบอกว่าเหรียญนี้ราคาเล่นกันหลักแสน งั้นลองมาชมคลิ๊ปนี้กันดู…
ร้านปาหนัน​รับซื้อ​​​​​​​​​
❤รับซื้อเหรียญ เหรียญที่ระลึก เหรียญนิยม
❤รับซื้อธนบัตรโบราณ ธนบัตรที่ระลึก
❤รับซื้อเงินตราโบราณ
❤รับซื้อเครื่องเงิน ทองเก่า หรือชำรุด
❤รับซื้ออาวุธโบราณ
❤ของเก่า ของสะสมหายาก
✨⭐️ติดต่อ ร้านปาหนันจิวเวลรี่⭐️✨
🔵 ร้านปาหนัน จิวเวลรี่ แฟนเพจ
✉️ inbox www.facebook.com/panunjewelry/inbox
[email protected] : https://lin.ee/s3s5yqP​​​​​​​​​​
☎️ 054067303 ร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้าถึง4โมงเย็น จันทร์เสาร์)

\

เปลี่ยน พ.ศ.เป็น ค.ศ.


เป็น พ.ศ.เป็น ค.ศ. เเละเปลี่ยน ค.ศ.เป็น พ.ศ.

เปลี่ยน พ.ศ.เป็น ค.ศ.

เพลงเก่ายุค 90 หาฟังยาก l หมากเกมนี้, เธอปันใจ, รักน้องคนเดียว l


ฟังเพลงยาวจุใจ ฟังได้ 24 ชั่วโมง กด SUBSCRIBE ได้ที่นี่
00:00 หมากเกมนี้ อินคา
03:26 คงจะมีสักวัน เต๋อ เรวัต
08:00 อาจจะเป็นคนนี้ แหวน ฐิติมา
12:07 เธอปันใจ อัสนี \u0026 วสันต์
15:25 รู้ตัวหรือเปล่า Paper Jam
19:26 ยินยอม อัสนี \u0026 วสันต์
22:34 ที่แล้วก็แล้วไป เต๋อ เรวัต
25:33 รักแท้มีแค่ครั้งเดียว อินคา
29:48 อยากตะโกน บิลลี่ โอแกน
33:57 รักน้องคนเดียว ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
38:17 ฟักทอง อัสนี \u0026 วสันต์
42:20 ใครไม่เกี่ยวถอยไป ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย

เพลงเก่ายุค 90 หาฟังยาก l หมากเกมนี้, เธอปันใจ, รักน้องคนเดียว l

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 1970 พศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *