Home » [NEW] เรียนป.โท ในแคนาดา พร้อมโอกาสขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดา (PGWP) | เรียน โท การ ตลาด ที่ไหน ดี – Nangdep.vn

[NEW] เรียนป.โท ในแคนาดา พร้อมโอกาสขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดา (PGWP) | เรียน โท การ ตลาด ที่ไหน ดี – Nangdep.vn

เรียน โท การ ตลาด ที่ไหน ดี: คุณกำลังดูกระทู้

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Post-Graduate Programs in Canada

เรียนป.โท ในแคนาดา

หากคุณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดา เพื่อวุฒิการศึกษา ตลอดจนโอกาสที่จะขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดา (PGWP: Post-Graduation Work Permit) หลังจบการศึกษา คุณจะอยู่ในกลุ่มที่จะสนใจหลักสูตร Post-Graduate Programs โดยเราได้สรุปข้อมูล 2 ทางเลือกในการเรียนต่อแคนาดาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาให้ไว้ในบทความนี้แล้ว

Post-Graduate Programs คืออะไร?

หลักสูตร Post-Graduate Programs คือ การศึกษาต่อในหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ทางเลือก ได้แก่

1) Master’s Degree คือ การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรการเรียนอาจจะเน้นศึกษาเชิงทฤษฎี (theory-based) และมีการศึกษาที่เน้นค้นคว้าวิจัย (research-focused) รวมถึงจะมีข้อกำหนดในส่วนของเงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาต่อ เช่น GPA ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และอาจรวมถึงสาขาการเรียนที่จบก่อนหน้าที่เคร่งครัดมากกว่า 

2) Post-Degree Diploma / Graduate Certificate หรืออาจเรียกว่า Post-Baccalaureate คือ การศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (บุคคลที่จบป.ตรีแล้ว) ที่หลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การฝึกฝน พัฒนาความรู้และทักษะให้ผู้เรียนมีความพร้อมและประสบการณ์สำหรับการทำงานในสายงานเฉพาะทางที่สนใจ หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว (career training) และมักจะมีเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาต่อที่ยืดหยุ่นกว่าปริญญาโท

เปรียบเทียบ 2 ทางเลือก

นอกจากจาก 2 ตัวเลือกนี้แล้ว ยังมีตัวเลือกอื่นอีกไหม? 

• หากความตั้งใจของคุณ คือ การไปแคนาดาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา พร้อมเก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์การทำงานระยะสั้น 1-2 ปี โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปอยู่และทำงานในประเทศแคนาดาระยะยาว คุณอาจจะเหมาะสมกับโครงการ Work & Study มากกว่า – อ่านเพิ่มเติมที่นี่

• หากคุณประสงค์ที่จะเรียนและศึกษาต่อหลังจบป.ตรีแล้ว และต้องการขอ PGWP แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่สนใจได้ คุณอาจจะลองดูทางเลือกในการเรียน Undergraduate Programs ใหม่ – อ่านเพิ่มเติมที่นี่

เรียนต่อแคนาดา ทำงานได้ไหม? เลือกโปรแกรมเรียนต่ออย่างไรดี?

ทำไมการเรียนต่อแคนาดาถึงน่าสนใจ?

1. การทำงานระหว่างเรียน :

ระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตรเชิงวิชาการ (ไม่รวมการเรียนปรับภาษาอังกฤษ) นักเรียนสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

2. การทำงานเต็มเวลาช่วงปิดเทอม :

ช่วงปิดเทอม สามารถทำงานเต็มเวลาได้สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง +

3. โอกาสทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบ :

เมื่อจบการศึกษาในระดับ Post-Graduate Diploma (หลักสูตรระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) หรือปริญญาโทแล้ว ผู้เรียนสามารถขอใบอนุญาตทำงาน (PGWP : Post-Graduate Work Permit) ได้นานถึง 3 ปี

4. โอกาสเป็น Permanent Residence :

หากทำงานด้วย PGWP อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถสมัครขอ PR : Permanent Residence ของแคนาดาได้อีกด้วย

5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ประหยัดกว่า :

อัตราแลกเปลี่ยน THB-CAD ต่ำกว่า THB-USD จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่ออเมริกา

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่แคนาดา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อแคนาดา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Post-Graduate Diploma สำหรับความรู้ละทักษะสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง

ตัวอย่างสาขาการเรียน

Post-Graduate Diploma

• Accounting
• Business Law
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Global Banking and Economics
• Hospitality Management
• Hospitality Marketing
• Human Resources Management
• Information and Communication Technology
• International Business Management
• Journalism
• Marketing
• Project Management
• Sales
• Supply Chain Management
• Computer and Information
• Data Analytic
• Health Information Management
• Hospitality Services Management
• International Supply Chain Management
• Web & Mobile App Design
• Web & Mobile App Development
• Supply Chain and Logistic

สรุปเรื่องการขอ PGWP หลังจบการศึกษา

ทางเลือกสำหรับการเรียนประกาศนียบัตรและปริญญาโทที่แคนาดา เพื่อให้สามารถขอ PGWP : Post-Graduation Work Permit สำหรับการทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบได้ ได้แก่

1. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

ที่ใช้เวลา 1 ปี

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 1 ปี

2. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

ที่ใช้เวลา 1 ปี 2 หลักสูตร

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้สูงสุดถึง 2-3 ปี

3. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือปริญญาโท

ที่ใช้เวลา 2 ปี

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้สูงสุดถึง 3 ปี

หมายเหตุ: สำหรับระยะเวลาของ PGWP ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐบาลแคนาดาที่จะพิจารณาอนุมัติ และสามารถนโยบายเรื่องระยะเวลาของ PGWP ได้ที่นี่

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study in Canada คลิก

# เรียนป.โท ในแคนาดา
Photo Credits : iStock, Pexels


5 สาขา ยอดฮิต คณะบริหารธุรกิจ | สาขาไหนน่าสนใจบ้าง? | มัน เรียน อะไร?? (Ep4.)


คณะบริการธุรกิจ​ การตลาด สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการเงิน​ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการ KeepLearningTH​ dek63​ dek64​ dek65​ แนะแนวการศึกษา​ ช่องแนะแนวอาชีพ​ อาชีพ​ มันเรียนอะไร​
แนะแนว 5 สาขายอดฮิต ในคณะบริหารธุรกิจ เป็นแนวทางให้น้อง ๆ ที่สนใจและจะเลือกเรียนในคณะนี้
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ
สาขาการตลาด (Marketing)
เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
เรียนเกี่ยวกับหลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศการจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
เรียนเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับ ระบบบริหารการสั่งซื้อการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการในการจัดการวางแผนการจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดโดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค
สาขาการเงิน (Finance)
สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การลงทุนในที่ต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเงิน การคลัง รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คนที่จะเรียนสาขานี้ต้องมีความรู้รอบตัว ชอบคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ต้องมีความรู้หลากหลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน และกฎหมาย
สาขาการจัดการ (Management)
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กรและทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง
เรียนในสิ่งที่ใช่ ทำในสิ่งที่ชอบ
ติดตามพี่ตูนและพูดคุยเรื่องแนะแนวอาชีพ
สนใจมารีวิวอาชีพหรือติดต่องาน
Facebook : https://www.facebook.com/KeepLearningTH​
ขอบคุณที่รับชมนะครับ^^

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

5 สาขา ยอดฮิต คณะบริหารธุรกิจ | สาขาไหนน่าสนใจบ้าง? | มัน เรียน อะไร?? (Ep4.)

เรียนไป เล่าไป EP.1 | เรียนรามเป็นยังไง ยากไหม ต่างจากที่อื่นยังไง ต้องเข้าเรียนรึเปล่า มีกี่คณะ?


เรียนราม เรียนรามคำแหง รามมีกี่คณะ เรียนรามต่างจากที่อื่นยังไง สอบรามยากไหม รามต้องเข้าเรียนไหม ค่าเทอมราม
เป็นคลิปแรกของเรานะทุกคนนนน อาจจะมีงงๆกันบ้าง55555 ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะค้าาาาา 🙆🏻‍♀️
IG : praewthanida

เรียนไป เล่าไป EP.1 | เรียนรามเป็นยังไง ยากไหม ต่างจากที่อื่นยังไง ต้องเข้าเรียนรึเปล่า มีกี่คณะ?

[ใหม่ล่าสุด] 🔥 ดาบพิฆาตอสูร (ท่าเต้นที่รอคอย) Demon Slayer 鬼滅の刃​, Gurenge Kimetsu no Yaiba ทันจิโร่


🍿 เรียนเต้นออนไลน์ได้ที่: https://www.theinner.Studio
🔥 ซื้อยาคูลท์ น้าเรรู้ววว … ไม่ต้องตกใจน๊า \”เนซึโก๊ะ\” ยืมดาบ \”เร็นโกคุ เคียวจูโร่\” เอามาใช้เต้น แปปเดียวนะทุกคน 🤣
🤗 คอมเมนต์ตัวละครที่ชอบมาได้เลย! 🤗
🦯 คามาโดะ ทันจิโร่
🦯 คามาโดะ เนซึโกะ
🦯 สึยูริ คานาโอะ
🦯 อากาสึมะ เซ็นนิตสึ
🦯 โทมิโอกะ กิยู
🦯 โคโช ชิโนบุ
🦯 ฮาชิบิระ อิโนสึเกะ
🦯 ชินาสึกาวะ เก็นยะ
🦯 อุโรโกะดากิ ซาคอนจิ
🦯 เร็นโกคุ เคียวจูโร่
🦯 อุซุย เท็นเก็น
🦯 โทคิโตะ มุอิจิโร่
🦯 คันโรจิ มิตสึริ
🦯 อิกุโระ โอบาไน
🦯 ซาบิโตะ
🦯 มาโคโมะ
🦯 ชินาสึกาวะ ซาเนมิ
🦯 ฮิเมจิมะ เกียวเม
🦯 อุบุยาชิกิ คางายะ
🦯 อุบุยาชิกิ อามาเนะ
🦯 อุบุยาชิกิ คิริยะ
🦯 คามาโดะ ทันจูโร่
🦯 คามาโดะ คิเอะ
🦯 คามาโดะ ทาเคโอะ
🦯 คามาโดะ ฮานาโกะ
🦯 คามาโดะ ชิเงรุ
🦯 คามาโดะ โรคุตะ
🦯 ทามาโยะ
🦯 ยูชิโร่
🦯 คันซากิ อาโออิ
🦯 นาคาฮาระ สุมิ
🦯 เทราอุจิ คิโยะ
🦯 ทาดาคะ นาโฮะ
🦯 โคโช คานาเอะ
🦯 มูราตะ
🦯 โกโต้
🦯 คุวาจิมะ จิโกโร่
🦯 โฮตารุ ฮางาเนะสุกะ
🦯 สึกิคุนิ โยริอิจิ
🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗
Choreography by MILD
🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗
ดาบพิฆาตอสูร DemonSlayer Gurenge Kimetsu_no_Yaiba ทันจิโร่ 鬼滅の刃​
▶ รับสมัครผู้สอนเต้น:
http://www.theinner.Studio/teacher
▶ SUBSCRIBE กดติดตาม:
http://goo.gl/TVzkb8
▶ YOUTUBE
https://www.youtube.com/theinnerStudio
▶ FACEBOOK
http://facebook.com/theinnerStudio
▶ TIKTOK
@theinnerTiktok
▶ INSTAGRAM:
http://instagram.com/theinnerOfficial
▶ LINE
@theinnerStudio
▶ TEL:
0639805000, 0849009100, 0951820096, 0832007000
▶ OFFICIAL WEBSITE:
http://www.theinner.Studio
▶ พิกัด GPS
ค้นคำว่า \”The Inner Studio\” ใน Google Map ได้ทันที
┏━━━━━━━━━━┓
🔥 THE INNER STUDIO 🔥
┗━━━━━━━━━━┛
▶ สาขา 1: เอสพลานาด รัชดา (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
▶ สาขา 2: เสนาเฟสท์ เจริญนคร (BTS กรุงธนบุรี)
▶ สาขา 3: เกทเวย์ เอกมัย (BTS เอกมัย)
🟢 LINE: @theinnerStudio
☎️ โทร: 0639805000, 0849009100, 0951820096, 0832007000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
No copyright infringement intended! Educational purposes only! All rights go to respective owners!

[ใหม่ล่าสุด] 🔥 ดาบพิฆาตอสูร (ท่าเต้นที่รอคอย) Demon Slayer 鬼滅の刃​, Gurenge Kimetsu no Yaiba ทันจิโร่

แอบดี – STAMP [ Official Music Video ]


เพลง แอบดี
ศิลปิน : แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง/โปรแกรมมิ่ง/ทุกๆสิ่งที่ดีงาม : ปกป้อง จิตดี
Cello  : สมรรถยา วาทะวัฒนะ
ควบคุมการร้อง / Vocal edited : สุธี แสงเสรีชน
มิกซ์ / มาสเตอร์ มณฑล ดิลกชวนิศ

เนื้อเพลง
อยู่คนเดียวได้บ้างแล้ว ฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อย
เปิดรูปดูได้เล็กน้อย ค่อยๆดีขึ้นทุกวัน
เมื่อคืนนอนไม่ฝันร้าย หยุดร้องไห้ได้แล้วบางวัน
แอบดีขึ้นมาแล้วบ้าง แค่ยังคิดถึงเธอทุกนาที
สบายดีไม่เป็นไร สบายใจได้แล้วนะเธอ
จากวันที่เธอลาไปก็มาไกลจากตรงที่เดิม
ฉันขอโทษที่ทำให้เป็นห่วง ช่วงนั้นไม่พร้อมที่จะเจอ
ขอบคุณจริงๆที่หวังดี แต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นมาแล้วล่ะเธอ
( ซ้ำ )
คงจะมีสักวันที่ใจฉันไม่ไหวหวั่น
และในวันนั้นเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกัน ใช่ไหม
( ซ้ำ )
คงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่ง เพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึง
คงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่ง เพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึง
มันก็ดีขึ้นนิดนึง มันผ่านไปตั้งนานแล้ว ฉันก็แค่ยังคิดถึง ทุกๆนาที
Director : Chayanop Boonprakob
Producer : Pitchaya Jasusboonpracha
Line Producer : Benjaporn Pokachang
DOP : Maneerat Srinakarin
Assistant director : Thanaram prameboon
Production Manager : Natsha Chompooiam
Production Design : Krittin kookaittipoom
Prop Man : Phitsanuwat kumprasert
Paison chueanak
Yoschai kummongkol
Anusorn sirapuek
Make up : Cheadta Sudsalee
Wassana khamleemat
Hair Stylist : Piyanut rasi
Acting Coach : Rangsima Ittipornwanich
Editor : Asamaporn Samakphan
Camera Team : Camera B
Lighting Team : Siam light
นักแสดง
พีช : Pachara Chirathivat
ลิซ่า : Risa Suzuki
แฟนใหม่พีช : Ploypapat Khunphrom
แฟนใหม่ลิซ่า : Mondop Heamtan
เพื่อนเชียร์บอล : Subtawee Ithisupornrat
Suprom Punnakabut
Location : Sailom Sangdad Homey Studio

แอบดี - STAMP [ Official Music Video ]

เรียน ป.โท MBA logistic and supply chain คุ้มมั้ย?😉 ไม่มีเงินเก็บเรียนได้ปะ??? 🤑


ขวัญอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนปริญญาโท สาขาการจัดการโลจีสติดส์และโซ่อุปทานให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ รวมถึงค่าใช้จ่ายตอนที่ขวัญเรียนอยู่ และขวัญจ่ายค่าเทอมยังไงในเมื่อมีเงินติดตัวแค่ 30,000 บาท!!!!!!! และเงินเดือนหลังจากเรียนจบ ขวัญอัพขึ้นมายังไงบ้าง!!! 😁

เรียน ป.โท MBA logistic and supply chain คุ้มมั้ย?😉 ไม่มีเงินเก็บเรียนได้ปะ??? 🤑

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน โท การ ตลาด ที่ไหน ดี

See also  [NEW] H2395364 ===ทำไมเงินปอนด์ถึงมีราคาแพง ==== [] | ค่าเงินปอน - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.