Wiki

[NEW] เรียนป.โท ในแคนาดา พร้อมโอกาสขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดา (PGWP) | เรียน โท การ ตลาด ที่ไหน ดี – Nangdep.vn

เรียน โท การ ตลาด ที่ไหน ดี: คุณกำลังดูกระทู้

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Post-Graduate Programs in Canada

เรียนป.โท ในแคนาดา

หากคุณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดา เพื่อวุฒิการศึกษา ตลอดจนโอกาสที่จะขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดา (PGWP: Post-Graduation Work Permit) หลังจบการศึกษา คุณจะอยู่ในกลุ่มที่จะสนใจหลักสูตร Post-Graduate Programs โดยเราได้สรุปข้อมูล 2 ทางเลือกในการเรียนต่อแคนาดาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาให้ไว้ในบทความนี้แล้ว

Post-Graduate Programs คืออะไร?

หลักสูตร Post-Graduate Programs คือ การศึกษาต่อในหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ทางเลือก ได้แก่

1) Master’s Degree คือ การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรการเรียนอาจจะเน้นศึกษาเชิงทฤษฎี (theory-based) และมีการศึกษาที่เน้นค้นคว้าวิจัย (research-focused) รวมถึงจะมีข้อกำหนดในส่วนของเงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาต่อ เช่น GPA ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และอาจรวมถึงสาขาการเรียนที่จบก่อนหน้าที่เคร่งครัดมากกว่า 

2) Post-Degree Diploma / Graduate Certificate หรืออาจเรียกว่า Post-Baccalaureate คือ การศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิต (บุคคลที่จบป.ตรีแล้ว) ที่หลักสูตรการเรียนจะเน้นไปที่การฝึกฝน พัฒนาความรู้และทักษะให้ผู้เรียนมีความพร้อมและประสบการณ์สำหรับการทำงานในสายงานเฉพาะทางที่สนใจ หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว (career training) และมักจะมีเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาต่อที่ยืดหยุ่นกว่าปริญญาโท

เปรียบเทียบ 2 ทางเลือก

นอกจากจาก 2 ตัวเลือกนี้แล้ว ยังมีตัวเลือกอื่นอีกไหม? 

• หากความตั้งใจของคุณ คือ การไปแคนาดาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา พร้อมเก็บเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์การทำงานระยะสั้น 1-2 ปี โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปอยู่และทำงานในประเทศแคนาดาระยะยาว คุณอาจจะเหมาะสมกับโครงการ Work & Study มากกว่า – อ่านเพิ่มเติมที่นี่

• หากคุณประสงค์ที่จะเรียนและศึกษาต่อหลังจบป.ตรีแล้ว และต้องการขอ PGWP แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่สนใจได้ คุณอาจจะลองดูทางเลือกในการเรียน Undergraduate Programs ใหม่ – อ่านเพิ่มเติมที่นี่

เรียนต่อแคนาดา ทำงานได้ไหม? เลือกโปรแกรมเรียนต่ออย่างไรดี?

ทำไมการเรียนต่อแคนาดาถึงน่าสนใจ?

1. การทำงานระหว่างเรียน :

ระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตรเชิงวิชาการ (ไม่รวมการเรียนปรับภาษาอังกฤษ) นักเรียนสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

2. การทำงานเต็มเวลาช่วงปิดเทอม :

ช่วงปิดเทอม สามารถทำงานเต็มเวลาได้สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง +

3. โอกาสทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบ :

เมื่อจบการศึกษาในระดับ Post-Graduate Diploma (หลักสูตรระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) หรือปริญญาโทแล้ว ผู้เรียนสามารถขอใบอนุญาตทำงาน (PGWP : Post-Graduate Work Permit) ได้นานถึง 3 ปี

4. โอกาสเป็น Permanent Residence :

หากทำงานด้วย PGWP อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถสมัครขอ PR : Permanent Residence ของแคนาดาได้อีกด้วย

5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ประหยัดกว่า :

อัตราแลกเปลี่ยน THB-CAD ต่ำกว่า THB-USD จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่ออเมริกา

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่แคนาดา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อแคนาดา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Post-Graduate Diploma สำหรับความรู้ละทักษะสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง

ตัวอย่างสาขาการเรียน

Post-Graduate Diploma

• Accounting
• Business Law
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Global Banking and Economics
• Hospitality Management
• Hospitality Marketing
• Human Resources Management
• Information and Communication Technology
• International Business Management
• Journalism
• Marketing
• Project Management
• Sales
• Supply Chain Management
• Computer and Information
• Data Analytic
• Health Information Management
• Hospitality Services Management
• International Supply Chain Management
• Web & Mobile App Design
• Web & Mobile App Development
• Supply Chain and Logistic

สรุปเรื่องการขอ PGWP หลังจบการศึกษา

ทางเลือกสำหรับการเรียนประกาศนียบัตรและปริญญาโทที่แคนาดา เพื่อให้สามารถขอ PGWP : Post-Graduation Work Permit สำหรับการทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบได้ ได้แก่

1. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

ที่ใช้เวลา 1 ปี

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 1 ปี

2. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

ที่ใช้เวลา 1 ปี 2 หลักสูตร

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้สูงสุดถึง 2-3 ปี

3. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือปริญญาโท

ที่ใช้เวลา 2 ปี

สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้สูงสุดถึง 3 ปี

หมายเหตุ: สำหรับระยะเวลาของ PGWP ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐบาลแคนาดาที่จะพิจารณาอนุมัติ และสามารถนโยบายเรื่องระยะเวลาของ PGWP ได้ที่นี่

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study in Canada คลิก

# เรียนป.โท ในแคนาดา
Photo Credits : iStock, Pexels


5 สาขา ยอดฮิต คณะบริหารธุรกิจ | สาขาไหนน่าสนใจบ้าง? | มัน เรียน อะไร?? (Ep4.)


คณะบริการธุรกิจ​ การตลาด สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการเงิน​ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการ KeepLearningTH​ dek63​ dek64​ dek65​ แนะแนวการศึกษา​ ช่องแนะแนวอาชีพ​ อาชีพ​ มันเรียนอะไร​
แนะแนว 5 สาขายอดฮิต ในคณะบริหารธุรกิจ เป็นแนวทางให้น้อง ๆ ที่สนใจและจะเลือกเรียนในคณะนี้
เกร็ดความรู้เล็ก ๆ
สาขาการตลาด (Marketing)
เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
เรียนเกี่ยวกับหลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศการจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
เรียนเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับ ระบบบริหารการสั่งซื้อการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการในการจัดการวางแผนการจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดโดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค
สาขาการเงิน (Finance)
สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การลงทุนในที่ต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเงิน การคลัง รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คนที่จะเรียนสาขานี้ต้องมีความรู้รอบตัว ชอบคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ต้องมีความรู้หลากหลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน และกฎหมาย
สาขาการจัดการ (Management)
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กรและทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง
เรียนในสิ่งที่ใช่ ทำในสิ่งที่ชอบ
ติดตามพี่ตูนและพูดคุยเรื่องแนะแนวอาชีพ
สนใจมารีวิวอาชีพหรือติดต่องาน
Facebook : https://www.facebook.com/KeepLearningTH​
ขอบคุณที่รับชมนะครับ^^

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

5 สาขา ยอดฮิต คณะบริหารธุรกิจ | สาขาไหนน่าสนใจบ้าง? | มัน เรียน อะไร?? (Ep4.)

เรียนไป เล่าไป EP.1 | เรียนรามเป็นยังไง ยากไหม ต่างจากที่อื่นยังไง ต้องเข้าเรียนรึเปล่า มีกี่คณะ?


เรียนราม เรียนรามคำแหง รามมีกี่คณะ เรียนรามต่างจากที่อื่นยังไง สอบรามยากไหม รามต้องเข้าเรียนไหม ค่าเทอมราม
เป็นคลิปแรกของเรานะทุกคนนนน อาจจะมีงงๆกันบ้าง55555 ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะค้าาาาา 🙆🏻‍♀️
IG : praewthanida

เรียนไป เล่าไป EP.1 | เรียนรามเป็นยังไง ยากไหม ต่างจากที่อื่นยังไง ต้องเข้าเรียนรึเปล่า มีกี่คณะ?

[ใหม่ล่าสุด] 🔥 ดาบพิฆาตอสูร (ท่าเต้นที่รอคอย) Demon Slayer 鬼滅の刃​, Gurenge Kimetsu no Yaiba ทันจิโร่


🍿 เรียนเต้นออนไลน์ได้ที่: https://www.theinner.Studio
🔥 ซื้อยาคูลท์ น้าเรรู้ววว … ไม่ต้องตกใจน๊า \”เนซึโก๊ะ\” ยืมดาบ \”เร็นโกคุ เคียวจูโร่\” เอามาใช้เต้น แปปเดียวนะทุกคน 🤣
🤗 คอมเมนต์ตัวละครที่ชอบมาได้เลย! 🤗
🦯 คามาโดะ ทันจิโร่
🦯 คามาโดะ เนซึโกะ
🦯 สึยูริ คานาโอะ
🦯 อากาสึมะ เซ็นนิตสึ
🦯 โทมิโอกะ กิยู
🦯 โคโช ชิโนบุ
🦯 ฮาชิบิระ อิโนสึเกะ
🦯 ชินาสึกาวะ เก็นยะ
🦯 อุโรโกะดากิ ซาคอนจิ
🦯 เร็นโกคุ เคียวจูโร่
🦯 อุซุย เท็นเก็น
🦯 โทคิโตะ มุอิจิโร่
🦯 คันโรจิ มิตสึริ
🦯 อิกุโระ โอบาไน
🦯 ซาบิโตะ
🦯 มาโคโมะ
🦯 ชินาสึกาวะ ซาเนมิ
🦯 ฮิเมจิมะ เกียวเม
🦯 อุบุยาชิกิ คางายะ
🦯 อุบุยาชิกิ อามาเนะ
🦯 อุบุยาชิกิ คิริยะ
🦯 คามาโดะ ทันจูโร่
🦯 คามาโดะ คิเอะ
🦯 คามาโดะ ทาเคโอะ
🦯 คามาโดะ ฮานาโกะ
🦯 คามาโดะ ชิเงรุ
🦯 คามาโดะ โรคุตะ
🦯 ทามาโยะ
🦯 ยูชิโร่
🦯 คันซากิ อาโออิ
🦯 นาคาฮาระ สุมิ
🦯 เทราอุจิ คิโยะ
🦯 ทาดาคะ นาโฮะ
🦯 โคโช คานาเอะ
🦯 มูราตะ
🦯 โกโต้
🦯 คุวาจิมะ จิโกโร่
🦯 โฮตารุ ฮางาเนะสุกะ
🦯 สึกิคุนิ โยริอิจิ
🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗
Choreography by MILD
🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗
ดาบพิฆาตอสูร DemonSlayer Gurenge Kimetsu_no_Yaiba ทันจิโร่ 鬼滅の刃​
▶ รับสมัครผู้สอนเต้น:
http://www.theinner.Studio/teacher
▶ SUBSCRIBE กดติดตาม:
http://goo.gl/TVzkb8
▶ YOUTUBE
https://www.youtube.com/theinnerStudio
▶ FACEBOOK
http://facebook.com/theinnerStudio
▶ TIKTOK
@theinnerTiktok
▶ INSTAGRAM:
http://instagram.com/theinnerOfficial
▶ LINE
@theinnerStudio
▶ TEL:
0639805000, 0849009100, 0951820096, 0832007000
▶ OFFICIAL WEBSITE:
http://www.theinner.Studio
▶ พิกัด GPS
ค้นคำว่า \”The Inner Studio\” ใน Google Map ได้ทันที
┏━━━━━━━━━━┓
🔥 THE INNER STUDIO 🔥
┗━━━━━━━━━━┛
▶ สาขา 1: เอสพลานาด รัชดา (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
▶ สาขา 2: เสนาเฟสท์ เจริญนคร (BTS กรุงธนบุรี)
▶ สาขา 3: เกทเวย์ เอกมัย (BTS เอกมัย)
🟢 LINE: @theinnerStudio
☎️ โทร: 0639805000, 0849009100, 0951820096, 0832007000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
No copyright infringement intended! Educational purposes only! All rights go to respective owners!

[ใหม่ล่าสุด] 🔥 ดาบพิฆาตอสูร (ท่าเต้นที่รอคอย) Demon Slayer 鬼滅の刃​, Gurenge Kimetsu no Yaiba ทันจิโร่

แอบดี – STAMP [ Official Music Video ]


เพลง แอบดี
ศิลปิน : แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง/โปรแกรมมิ่ง/ทุกๆสิ่งที่ดีงาม : ปกป้อง จิตดี
Cello  : สมรรถยา วาทะวัฒนะ
ควบคุมการร้อง / Vocal edited : สุธี แสงเสรีชน
มิกซ์ / มาสเตอร์ มณฑล ดิลกชวนิศ

เนื้อเพลง
อยู่คนเดียวได้บ้างแล้ว ฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อย
เปิดรูปดูได้เล็กน้อย ค่อยๆดีขึ้นทุกวัน
เมื่อคืนนอนไม่ฝันร้าย หยุดร้องไห้ได้แล้วบางวัน
แอบดีขึ้นมาแล้วบ้าง แค่ยังคิดถึงเธอทุกนาที
สบายดีไม่เป็นไร สบายใจได้แล้วนะเธอ
จากวันที่เธอลาไปก็มาไกลจากตรงที่เดิม
ฉันขอโทษที่ทำให้เป็นห่วง ช่วงนั้นไม่พร้อมที่จะเจอ
ขอบคุณจริงๆที่หวังดี แต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นมาแล้วล่ะเธอ
( ซ้ำ )
คงจะมีสักวันที่ใจฉันไม่ไหวหวั่น
และในวันนั้นเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกัน ใช่ไหม
( ซ้ำ )
คงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่ง เพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึง
คงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่ง เพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึง
มันก็ดีขึ้นนิดนึง มันผ่านไปตั้งนานแล้ว ฉันก็แค่ยังคิดถึง ทุกๆนาที
Director : Chayanop Boonprakob
Producer : Pitchaya Jasusboonpracha
Line Producer : Benjaporn Pokachang
DOP : Maneerat Srinakarin
Assistant director : Thanaram prameboon
Production Manager : Natsha Chompooiam
Production Design : Krittin kookaittipoom
Prop Man : Phitsanuwat kumprasert
Paison chueanak
Yoschai kummongkol
Anusorn sirapuek
Make up : Cheadta Sudsalee
Wassana khamleemat
Hair Stylist : Piyanut rasi
Acting Coach : Rangsima Ittipornwanich
Editor : Asamaporn Samakphan
Camera Team : Camera B
Lighting Team : Siam light
นักแสดง
พีช : Pachara Chirathivat
ลิซ่า : Risa Suzuki
แฟนใหม่พีช : Ploypapat Khunphrom
แฟนใหม่ลิซ่า : Mondop Heamtan
เพื่อนเชียร์บอล : Subtawee Ithisupornrat
Suprom Punnakabut
Location : Sailom Sangdad Homey Studio

แอบดี - STAMP [ Official Music Video ]

เรียน ป.โท MBA logistic and supply chain คุ้มมั้ย?😉 ไม่มีเงินเก็บเรียนได้ปะ??? 🤑


ขวัญอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนปริญญาโท สาขาการจัดการโลจีสติดส์และโซ่อุปทานให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ รวมถึงค่าใช้จ่ายตอนที่ขวัญเรียนอยู่ และขวัญจ่ายค่าเทอมยังไงในเมื่อมีเงินติดตัวแค่ 30,000 บาท!!!!!!! และเงินเดือนหลังจากเรียนจบ ขวัญอัพขึ้นมายังไงบ้าง!!! 😁

เรียน ป.โท MBA logistic and supply chain คุ้มมั้ย?😉 ไม่มีเงินเก็บเรียนได้ปะ??? 🤑

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน โท การ ตลาด ที่ไหน ดี

READ  [NEW] โปรแกรมทำนามบัตร 5 อันดับ 20015 สุดไฉไล ใครๆก็ทำได้ สไตล์ iNeedtoKnow | โปรแกรม สํา เร็ จ รูป ภาษา อังกฤษ - Nangdep.vn

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button