Home » [NEW] เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Worldwide School | เรียน ภาษา อังกฤษ นิวซีแลนด์ pantip – Nangdep.vn

[NEW] เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Worldwide School | เรียน ภาษา อังกฤษ นิวซีแลนด์ pantip – Nangdep.vn

เรียน ภาษา อังกฤษ นิวซีแลนด์ pantip: คุณกำลังดูกระทู้

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Worldwide School

 

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Worldwide School of English

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับท่าเรือร้านค้า ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ มีหลักสูตร General English 7 ระดับ หลักสูตร Academic English Preparation หลักสูตร FCE, CAE และ BEC (Business English) และหลักสูตร TESOL+TKT และหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาอื่นๆอีกมากมาย นักเรียนในแต่ละห้องมีเฉลี่ยห้องละ 10 คน และไม่เกิน 14 คนต่อห้อง ทุกบ่ายวันศุกร์ทางโรงเรียนจะมีหลักสูตรสนทนา และหลักสูตรพิเศษ หรือกิจกรรมราคาถูกต่างๆ

โรงเรียนจดทะเบียน และได้รับการรับรองโดย NZQA มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมกลังเลิกเรียน กิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างความคุ้นเคย และการท่องในช่วงวันหยุด

Website: www.worldwideschoolofenglish.com

สถานที่ตั้งของสถาบัน

The Strand Arcade
233 Queen Street, Reception Level 4 PO Box 1802

เหตุผลที่เลือกมาเรียนที่ Worldwide School of English

† มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเรียนที่นี่ เช่น จากยุโรป อเมริกาใต้ เอเชีย ตะวันออกกลาง และ นักเรียนจากหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้แก่ ฮาวาย ซามัวร์ และหมู่เกาะคุก
† มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องสมุดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น ทีวี และวีดีโอ คอมพิวเตอร์ หนังสือ และแบบฝึกหัดต่างๆ
† มีกิจกรรมทางสังคมที่จัดโดยอาจารย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ในวันแรกที่คุณไปถึงคุณจะถูกสัมภาษณ์ ทดสอบ และถูกจะถูกจัดไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม และในวันแรกนี้ก็จะมีการปฐมนิเทศและพบกับที่ปรึกษา ในแต่ละเดือนจะมีการทดสอบและมีการรายงานผลให้ทราบ

1. General English Course

† Morning Classes

เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.15 น. เปิดสอนทั้งหมด 7 ระดับ ตั้งแต่ Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced และ Proficiency นักเรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบวัดระดับในวันแรกที่เข้าเรียนก่อน และในระหว่างที่เรียนจะต้องสอบผ่านในทักษะต่างๆที่ได้เรียนไป ซึ่งการสอบจะมีในวันพุธที่หนึ่งและสามในแต่ละเดือน ซึ่งจะทดสอบทักษะด้าน การอ่าน/การพูด และ การเขียน/การฟัง อีกทั้งอาจารย์จะให้หารประเมินไวยากรณ์และคำศัพท์ ในแต่ละระดับอาจารย์จะสอนไวยากรณ์และทักษะที่จำเป็น ซึ่งอาจารย์จะช่วยพัฒนาการเขียนการอ่านด้วยการฝึกต่างๆ

† Afternoon classes

เรียนวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1.30 ถึง 3.30pm และมีวิชาเลือกในวันศุกร์ จะเน้นในด้านการฟังและการพูดซึ่งจะใช้การจับคู่และกลุ่ม การพูดคุยในหัวข้อที่หลากหลาย และจากเกมส์ เพลง วีดีโอ คำศัพท์ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยพัฒนา การฟังและการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

† Afternoon Special class options

เรียนวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1.30 to 3.30pm และมีวิชาเลือกในวันศุกร์
นอกจากเปิดสอน General English ในช่วงบ่ายแล้ว ทางโรงเรียนยังมีการเสนอชั้นเรียนพิเศษในช่วงบ่ายสำหรับนักเรียน Full-time General English นอกจากนี้ยังมีใน Academic English Pronunciation, New Zealand Studies และ Self Access วิชาเลิกเหล่านี้ และวิชาเลือกใหม่อื่นๆที่ถูกเสนอซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียน วิชาเลือกใหม่นี้จะประกาศหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะเริ่มคลาสใหม่ ตารางสำหรับวิชาเลือกจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และวิชาเลือกใหม่ๆจะถูกเพิ่มเข้าไป ดังนั้นนักเรียนไม่สามารถสมัครจากต่างประเทศได้

† Self Access

การศึกษาส่วนบุคคล เป็นหลักสูตรเลือกในช่วงบ่ายที่ถภูกออกแแบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ในการตัดสินใจเลือกว่าทักษะด้านไหนที่นักเรียนคนนั้นต้องปรับปรุง และอาจารย์ก็จะทำการออกแบโปรแกรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนในแต่ละระดับ ตามความสนใจ และปัญหาของแต่ละบุคคล นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด และคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหนังสือ วีดีโอ เทป นิตยสาร แบบฝึกหัดไวยากรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์

† Friday afternoon options

นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนการสนทนา ในหัวข้อพิเศษ ชมภาพยนต์ ลงสอบIELTS หรือ TOEIC หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งทางโรงเรียนจะจัดอยู่ในราคาถูกคืออยู่ที่ NZ$10 แต่บางครั้งโรงเรียนก็เสนอกิจกรรมที่ราคาสูงขึ้นประมาณ NZ$50

2. Academic English

TESOL plus TKT programme

โปรแกรม TESOL plus TKT ของโรงเรียนสอนภาษา Worldwide มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 1. พัฒนาความเข้าใจในเรื่องวิธีการและทฤษฎีของ TESOL
 2. เพิ่มความกระตือรือร้นนักเรียน และแหล่งทรัพยากรการสอนภาษา
 3. จัดหานักเรียนที่มีโอกาศที่จะสังเกตคุณสมบัติและประสบการณ์การเป็น ESL instructors ในห้องเรียน
 4. พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาของนักเรียน
 5. พัฒนาความชำนาญในภาษอังกฤษของนักเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

โปรแกรม TESOL plus TKT ถูกออกแบบสำหรับ:

 • คนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษที่สนใจในการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและการฝึกฝนของ English language teaching (TESOL)
 • อาจารย์ชาวต่างชาติที่ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและการฝึกฝน TESOL ในสภาพแวดล้อมแบบอังกฤษ

โปรแกรม 5 สัปดาห์ Full time (26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) $2375 รวมค่าหนังสือ และค่าธรรมเนียมการสอบ

English Preparation

IELTS

หลักสูตรเปิดสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในระดับ Upper-Intermediate ไปถึง Advanced IELTS คลาสที่ โรงเรียนสอนภาษา Worldwide ใน 5 สัปดาห์แรกจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการสอบ IELTS และโปรแกรมการพัฒนาทักษะ

เรียนวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1.30-3.30 น. นักเรียนยังได้รับการส่งเสริมในเรื่องการฝึกฝนการสอบในคลาสบ่ายวันศุกร์ นักเรียนสามารถเลือกได้ 2 ทักษะต่อสัปดาห์ การอ่าน การฟังหรือการเขียน) เพื่อที่จะฝึกในตอนบ่ายวันศุกร์

ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะเน้นไปทักษะที่แตกต่างกัน และคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ IELTS:
สัปดาห์ที่ 1: อธิบายเรื่องการสอบและทักษะ และทำการทดสอบเบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 2:เรียนเรื่องทักษะการอ่าน และคำศัพท์ และเริ่มไปสู่การเขียน
สัปดาห์ที่ 3: เรียนเรื่องทักษะการเขียน และคำศัพท์Vocabulary and Writing Skills Focus
สัปดาห์ที่ 4: ทบทวนเรื่องการเขียน คำศัพท์ และเรียนเรื่องทักษะการฟัง
สัปดาห์ที่ 5: เรียนเรื่องการพูด และทำทดสอบครั้งสุดท้าย

TOEIC

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเลือกในช่วงบ่าย การสอบ TOEIC เป็นการสอบที่ถูกตัดตั้งโดย ETS ซึ่งโรงเรียนสอนภาษา Worldwide เป็นศูนย์สอบ TOEIC ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถสอบได้ที่โรงเรียน ทางโรงเรียนมีห้องสมุดอุปกรณ์ สำหรับการสอบที่นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

Business English (BEC Exam preparation)

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจของโรงเรียนสอนภาษา Worldwide เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่เตรียมตัวสอบ Cambridge Business English Certificate (BEC) ซึ่งเป็นการสอบที่จัดโดย Cambridge ESOL ซึ่งเปิด 3 ครั้งต่อปี

เวลาเรียน วันจันทร์ ถึงพฤหัสบดี เวลา 1.30 – 15.30 น. (พร้อมกับการทดสอบในวันศุกร์)

Cambridge Exam Preparation Classes

โรงเรียนสอนภาษา Worldwide เปิดสอนหลักสูตร เตรียมสอบ Cambridge FCE และ CAE ตั้งแต่ปี 2000 เปิดสอน 3 ครั้งต่อปี มีทั้งหลักสูตร 12 และ 10 ชั่วโมง

การสอบ Cambridge เป็นการสอบที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและอเมริกาใต้ นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตร FCE และ CAE ที่โรงเรียนสอนภาษาส่วนใหญ่แล้วมีอัตราการสอบผ่านที่ดี ซึ่งมีนักเรียนที่สอบผ่านสูงภึง 95% และเป็นหนึ่งโรงเรียนที่มีอัตราสอบผ่านสูงสุดในโลกโดยทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง

3. Special Programme

Combo Programme

English Language Courses and Travelling in New Zealand.

โรงเรียนสอนภาษา Worldwide ก็เป็นอีโรงเรียนหนึ่งที่เปิดหลักสูตร Combo Schools ตั้งแต่ปี 1997 ซึ่งเป็นการเรียนควบคู่กับการท่องเที่ยวในโรงเรียนที่มีเครือข่าย ประกอบด้วย 4 เมืองได้แก่

Queenstown เมืองแห่งการพจญภัย มีกิจกรรมให้ทำตลอดปี เช่น ชมวิว สกี สโนว์บอร์ด
Christchurch เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเยวมากมาย
Napier เป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียง และสวยงาม มีสภาพอากาศดี 
Auckland
 เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน New Zealand และเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ และเป็นเมืองท่าของ New Zealand .

ด้วยหลักสูตร Combo นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนใน New Zealand ใน 4 สถานที่ ซึ่งมีให้เลือก 2 Combo คือ Combo และ SUPER Combo

Combo
Combo สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 4 ถึง13 สัปดาห์ นักเรียนสามารถเลือกได้อย่างน้อย 2 Combo Schools ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นักเรียนต้องเลือกว่าจะลงเรียนที่ไหน และนานเท่าไหร่ นักเรียนที่ลงเรียน 12 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นจะได้เดินทางฟรีระหว่างโรงเรียน

SUPER Combo
นักเรียนที่ลงเรียน SUPER Combo ต้องถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น นักเรียนที่ลง SUPER Combo ให้จองเฉพาะโรงเรียนแรกมาจะไปลงเรียนที่ไหนก่อน แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการย้ายไปไหนก็จะต้องเสียสิทธ์เวลาเรียนในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายไป หลังจากที่มาถึง New Zealand นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้ว่าจะไปลงเรียนที่ไหน

English plus Internship

New Zealand Internship Programme – Work Experience and English Course

ประสบการณ์การฝึกงานและการทำงานใน New Zealand การฝึกงานของนักเรียนต่างชาติใน New Zealand ทางเลือกนี้เปิดสำหหรับนักเรียนที่ต้องการหรืออยากจะทำงานใน New Zealand นักเรียนต้องติดต่อกับทางโรงเรียน หรือตัวแทนก่อนที่จะสมัคร

หลังจากที่เรียนภาษาอังกฤษไปแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โรงเรียนจะจัดนักเรียนฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับที่เรียนมา สามารถผึกงานได้นานสูงสุด 5 เดือน ซึ่งภาษาอังกฤษในระดับสูงเป็นสิ่งจำเป็น โดยผู้ที่สมัครโปรแกรมนี้ต้องเริ่มทำตั้งแต่เบื้องต้น ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนต้องส่งจดหมายสมัครมาที่โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. งานด้านไหนที่สนใจไปทำ
 2. ส่งจดหมายสมัครงานที่ประกอบไปด้วยประสบการณ์ และการศึกษา
 3. เวลาที่นักเรียนอยากจะเข้ามา และระยะเวลาเรียนภาษาอังกฤษและฝึกงาน
 4. ควรส่งบุคคลอ้างอิงจากมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือนายจ้างของผู้สมัครไปด้วย ในตำแหน่งทางธุรกิจและตำแหน่งวิชาชีพนักเรียนจำเป็นต้องมีบุคคลอ้างอิงที่เป็นนายจ้างอย่างน้อย 1 คน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่ทำในระหว่างที่ทำงานหรือฝึกงาน ทางบริษัทจะมีทำการสัมภาษณ์ก่อนที่จะบรรจุเข้าฝึกงานเพื่อจะได้เห็นว่านักเรียนแต่ละคนเหมาะสมกับงานแบบใด

English Plus Farm Experience

สัมผัสชีวิตในฟาร์มที่ New Zealand ด้วยโปรแกรม English Plus Farm Experience นักเรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศถายในฟาร์มที่สวยงาม หลังจากที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือในระหว่างช่วงวันหยุด โรงเรียนสอนภาษา Worldwide School จะจัดเตรียมให้นักเรียนที่สนใจได้พบกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในฟาร์มในระยะเวลาตั้งแต่ 3 วันจนถึง 2 อาทิตย์

นักเรียนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพแข็งแรงและสามารถช่วยงานในฟาร์มได้ในขณะที่อยู่ที่นั่น เช่นช่วยงานบ้าน งานที่ไร่ การดูแลสัตว์ที่คอก นักเรียนต้องลงเรียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่โรงเรียนสอนภาษา Worldwide ก่อนแล้วทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนไปอยู่ที่ฟาร์ม

English plus Summer Sports

การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ท่ามกลางแสงอาทิตย์ และการเล่นเซิร์ฟ

English plus Summer Sports Programmes

การเรียนภาคฤดูร้อนใน New Zealand (เดือนตุลาคม ถึงเมษายน) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่จะไปชายหาด และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ลองเล่นกีฬาทางน้ำ

English plus Summer Sport in New Zealand

ดำน้ำ NZ$ 575 (ต่อท่าน)
PADI Open Water Course: เรียนภาคบ่ายระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 สัปดาห์ บอกกับการดำน้ำ 1 สัปดาห์สุดท้ายที่มหาสมุทร

การเล่นเซิร์ฟ NZ$ 575 (ต่อท่าน)
เรียนเซิร์ฟกับครูผู้สอนซึ่งเป็นครูผู้สอนมืออาชีพรวมปิคนิคอาหารกลางวันที่ชายหาด

การแล่นเรือ
แล่นเรือกับครูผู้สอน พร้อมกับการไปปิคนิคอาหารกลางวันบนเกาะ

ระยะเวลาเรียน: เรียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม PLUS Summer Sports

ที่พักอาศัย: โอมสเตย์ หรืออพาร์ทเม้นท์นักเรียน
เริ่มเรียน: วันจันทร์ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน)

โปรแกรม English plus Flight Attendant: International Flight Attendant Training in New Zealand
นักเรียนที่จะลงเรียนหลักสูตรนี้อย่างแรกต้องมีภาษาอังกฤษดี อย่างที่สองคือนักเรียนต้องลงหลักสูตร International Flight Attendant training course

หลักสูตร 12 สัปดาห์
หลักสูตร 12 สัปดาห์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจาก Airline & Aviation Knowledge และ Specialist Flight Attendant Training, Flight Attendant Preparation, ทริปการเดินทางและท่องเที่ยว New Zealand 3 วัน และการบรรยายการบริการบนเครื่อง ความปลอดภัย และเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีทริปการเดินทางไปยังศูนย์ Qantas ใน เพื่อที่จะฝึกอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

นักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องมีผลคะแนนIELTS อย่างน้อย 5.5 หรือ TOEFL 500+ และลงเรียน General English อย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่โรงเรียนสอนภาษา Worldwide เพื่อที่จะเข้าเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรที่ได้รับ: International Flight Attendant Qualification ราคา NZ$5795

โปรแกรมนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนอายุน้อยที่ Auckland ประเทศ New Zealand หนึ่งในหลักสูตรเลือกพิเศษสำหรับผู้ปกครองสามารถฝากฝากบุตรหลานไว้ให้ทางโรงเรียนดูแล หรือครอบครัวที่จะส่งเด็กๆเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ใน New Zealand นักเรียนในโปรแกรมทุกคนจะได้เรียนวิชาเดียวกันกับที่นักเรียนคนอื่นๆใน New Zealand ได้เรียน

Gallery


เรียนภาษาอังกฤษฟรี – พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris


เรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐานถึงคล่อง
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ
วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน
ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น
เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด
เรียนฟรี สะดวกสบายที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้
สิ่งที่สำคัญ อย่าลืมทบทวนบ่อยๆ
ไม่ว่าคุณเป็นผู้เริ่มต้น หรือมีพื้นฐานแล้ว
ทุกคนทุกระดับสามารถรับประโยชน์จากวีดีโอนี้ได้
ผมขอมอบวีดีโอนี้ให้ช่วยคนไทยทุกคนเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับ
สู้ๆ
ช่วยผมให้ถึง 50,000 LIKES ✅ 30/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 LIKES ✅ 25/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 200,000 LIKES ✅ 05/05/2021
ช่วยผมให้ถึง 500,000 LIKES ✅ 01/09/2021
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 LIKES
ช่วยผมให้ถึง 50,000 วิว ✅ 17/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 วิว ✅ 20/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 500,000 วิว ✅ 18/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 วิว ✅ 22/08/2020
ช่วยผมให้ถึง 2,000,000 วิว ✅ 01/06/2021
ช่วยผมให้ถึง 5,000,000 วิว ✅ 10/08/2021
ช่วยผมให้ถึง 10,000,000 วิว
สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
หรือจากเว็ปไซต์
http://www.EnglishbyChris.com/ร้านค้า
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
https://www.englishbychris.com/portfolioitem/learnfree10hourvideo/
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris

BOOK 1 ระดับต้น
00:05:34
1. Introducing oneself
การแนะนำตัวเอง
00:50:30
2. Greetings
การทักทาย
01:29:43
3. Articles
เป็นคำนำหน้านาม
01:55:02
4. Pronouns and nouns
คำสรรพนาม และคำนาม
02:10:22
5. Tenses
โครงสร้างเวลา
02:48:59
6. Time and numbers
การบอกเวลาและตัวเลข
03:17:49
7. Feelings
ความรู้สึก
03:39:30
8. Family
ครอบครัว
03:49:33
9. Questions and answers
การถามตอบ
03:59:07
10. Weather
สภาพอากาศ
04:05:40
11. Prepositions of place + Prepositions/adverbs of time
การใช้บุพบทบอกสถานที่ + การใช้บุพบทบอกเวลา
04:13:28
12. Directions
การบอกทิศทาง
04:20:58
13. Other prepositions / adjectives / conjunctions
คำบุพบท / คำขยาย / คำเชื่อม ต่างๆ ที่สำคัญๆ
04:43:31
14. Shopping
ชอปปิง
04:54:15
15. Jobs
อาชีพต่างๆ

BOOK 2 ระดับกลาง
05:06:58
1. Everyday life
ชีวิตประจำวัน
05:15:54
2. Healthcare
เรื่องสุขภาพ
05:30:37
3. Travel and tourism
การท่องเที่ยว
05:42:13
4. Job interview
การสัมภาษณ์งาน
06:04:56
5. Synonyms and antonyms
คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม
06:27:23
6. Idioms
สำนวน
06:40:29
7. Conditional sentences
ประโยคที่แสดงเงื่อนไข
06:50:24
8. Phrasal verbs
กริยาที่ประกอบด้วยสองส่วน
07:11:56
9. Modal auxiliaries
กริยาช่วย
07:31:26
10. Tags
รูปของประโยคคำถามย่อ
07:46:01
11. Spelling rules
กฎไวยากรณ์
08:06:55
12. Prefixes and Suffixes
คำที่อยู่หน้าคำหลัก คำที่อยู่หลังคำหลัก
08:16:10
13. Slang
คำสแลง
08:28:02
14. News and media
ข่าว และ สื่อมวลชน
08:50:44
15. Technology
เทคโนโลยี

BOOK 3 ระดับสูง
09:07:27
1. Science
วิทยาศาสตร์
09:16:08
2. Geography
ภูมิศาสตร์
09:23:42
3. History
ประวัติศาสตร์
09:32:16
4. Engineering
วิศวกรรม
09:42:22
5. Business
ธุรกิจศึกษา
09:52:32
6. Law
กฎหมาย
10:00:47
7. Politics
การเมือง
10:08:02
8. Psychology
จิตวิทยา
10:16:50
9. Literature
วรรณกรรม
10:22:30
10. Art
ศิลปะ
10:29:32
11. Music
ศึกษาดนตรี
10:36:50
12. Religion
ศาสนา
10:45:25
13. Language
ภาษา
10:55:01
14. Physical education
พลศึกษา
11:02:44
15. Cooking
การทำอาหาร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษฟรี - พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris

ครูสอนภาษารีแอคลิซ่า Blackpink | Tina Academy Ep.244


♡ดูตัวอย่างหนังสือของติน่า https://www.tinaacademy.com/books
♡ติดต่อซื้อหนังสือ @linetina (มี @ ด้วย)
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @linetina https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x

ครูสอนภาษารีแอคลิซ่า Blackpink | Tina Academy Ep.244

ZEZA เรียนภาษา English ที่ NZLC : New zealand


ZEZA เรียนภาษา English ที่ NZLC : New zealand

EP5 เรียนภาษาที่เมกา 6 เดือนต้องใช้เงินกี่บาท แพงมั้ย | Maayisme


วิดิโอนี้เมแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เมใช้ในการเรียนภาษาทั้งหมดให้ดูกันนะคะ

EP5 เรียนภาษาที่เมกา 6 เดือนต้องใช้เงินกี่บาท แพงมั้ย | Maayisme

วีซ่าทำงานฟาร์มที่นิวซีแลนด์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำงานได้ | BBMigration


วีซ่าทำงานฟาร์มนิวซีแลนด์
งานฟาร์ม งานปลูกผัก เก็บผลไม้ แพคผลไม้
ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำงานได้
Sompatson Chantong Licensed Immigration Adviser 201901013
มาฝึกภาษาอังกฤษกัน ติดตามช่อง
https://www.youtube.com/c/PINPOINTenglish?sub_confirmation=1
ติดตามใน Facebook Page:
ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้ https://www.facebook.com/PINPOINTenglish
ทำวีซ่านิวซีแลนด์ https://www.facebook.com/bbmigration.bangkok
แนะแนวการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ทำวีซ่านิวซีแลนด์: https://www.bbmigration.co.th
กลุ่มเฟสบุ๊คสำหรับคนที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่านิวซีแลนด์: https://www.facebook.com/groups/newzealandvisa

วีซ่าทำงานฟาร์มที่นิวซีแลนด์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำงานได้ | BBMigration

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียน ภาษา อังกฤษ นิวซีแลนด์ pantip

See also  [Update] อ่านนโยบายระหว่างประเทศของ โดนัลด์ ทรัมป์ ผ่านรอยร้าวของครอบครัว | โดนัลด์ ทรัมป์ - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.