Home » [NEW] เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ | นักเศรษฐศาสตร์ แห่งโลกอนาคต | นักเศรษฐศาสตร์โลก – Pickpeup

[NEW] เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ | นักเศรษฐศาสตร์ แห่งโลกอนาคต | นักเศรษฐศาสตร์โลก – Pickpeup

นักเศรษฐศาสตร์โลก: คุณกำลังดูกระทู้

มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford ทำนายเอาไว้ว่า อาชีพนักเศรษฐศาสตร์มีโอกาสถูกทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ถึง 43% (Source : Frey & Osborne (2013, 2017))

อย่างไรก็ดี แม้งานวิจัยนี้จะเข้าใจพัฒนาการของเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี แต่งานวิจัยนี้มองข้ามความเป็นไปได้ที่สำคัญมากข้อหนึ่งไป นั่นก็คือ มนุษย์ก็สามารถปรับตัว reinvent ตัวเอง และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ได้เช่นกัน กล่าวคือ แม้หน้าที่หลายอย่างของอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ในบริบทโลกปัจจุบันของ Frey & Osborne (2013, 2017) จะสามารถถูกใช้เทคโนโลยีมาทดแทนได้ แต่นักเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองโลกอนาคต จะสามารถมองเห็นโจทย์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในโลกใหม่ จะสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะ เพื่อจะสามารถรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เทคนิคใหม่ ๆ หรือข้อมูลประเภทใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตมาตอบโจทย์ทั้งปัญหาเก่าที่ไม่เคยตอบได้และปัญหาใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ส่วนตัวแล้วผู้เขียนมองว่า  เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ทุ่นแรงทุ่นเวลา เพื่อให้นักเศรษฐศาสตร์มีเวลาเพิ่มเพื่อที่จะไปคิดจัดการกับปัญหาใหม่ ๆ หรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป)

ในโลกใหม่นี้ นักเศรษฐศาสตร์ในแต่ละสาขาก็ต้องรับมือกับโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ เช่น นักเศรษฐศาสตร์การเงินก็ต้องทำความเข้าใจกับ Cryptocurrencies และผลกระทบในภาคการเงิน, นักเศรษฐศาสตร์การคลังอาจจะต้องมานั่งคิดว่า เราควรจะเก็บภาษีหุ่นยนต์ไหม ถ้าจะเก็บควรเก็บอย่างไร, นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องมาจัดการกับความเหลื่อมลํ้าที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น จากการที่มีผู้คนบางกลุ่มมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในขณะที่อีกกลุ่มไม่มีงานทำ เพราะสู้ AI ไม่ได้, นักเศรษฐศาสตร์การเมือง อาจจะมองถึงความเป็นไปได้ของการใช้ Blockchain ในการเพิ่มความโปร่งใสในการเลือกตั้ง หรือผลกระทบของ Social Media กับการเลือกตั้ง

นักเศรษฐศาสตร์มหภาคคงต้องมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการคำนวณ GDP ว่า จะครอบคลุมกิจกรรมในโลกดิจิตอล หรือ โลก Blockchain ด้วยได้อย่างไร รวมไปถึงว่า GDP ควรยังเป็นตัววัดเศรษฐกิจที่เหมาะสมไหมในโลกใหม่นี้ หรือเราควรจะสร้างตัววัดเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เหมาะสมกว่า, นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอาจจะต้องพิจารณาถึงระบบประกันสุขภาพที่คำนึงถึงการมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น มี IoT ที่สามารถเก็บกิจกรรมการออกกำลังกายและการนอนได้แบบรายคน หรือการมี 3D Bio-Printer ที่สามารถ สร้าง (Print) อวัยวะขึ้นมาได้

นักเศรษฐศาสตร์แรงงานอาจต้องย้ายมาวิเคราะห์ตลาดแรงงานในโลก Online โดยใช้ข้อมูลจาก Online Platform ต่าง ๆ หากลองมองดูงานวิจัยใหม่ ๆ บน Website ของ National Bureau of Economics Research (NBER) ซึ่งเป็นที่รวบรวมงานวิจัยใหม่ ๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก ก็จะเห็นงานวิจัยหัวข้อแปลกใหม่ ที่ตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์ในโลกใหม่นี้บ้างแล้ว เช่น

“Market Structure in Bitcoin Mining”
“Blockchain Disruption and Smart Contracts”
“Selecting Directors Using Machine Learning”
“Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment”
“Human Judgment and AI Pricing”
“Social Media, Sentiment and Public Opinions: Evidence from #Brexit and #USElection”
“Carpooling and the Economics of Self-Driving Cars”
“Death by Pokemon GO: The Economic and Human Cost of Using Apps While Driving”
“On the Rise of Fin Techs – Credit Scoring using Digital Footprints”
“The Impact of Big Data on Firm Performance: An Empirical Investigation”

See also  [Update] 10 เรื่องมันๆ ของวิศวกรแวดวงน้ำมัน ที่จบวิศวฯ สาขาไหนก็ทำงานได้ | ขุด เจาะ น้ำมัน - Nangdep.vn

ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้มีการริเริ่มตั้งกลุ่มวิชาการหรือกลุ่มปฏิบัติการใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าทำวิจัยรวมไปถึงพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องเหล่านี้ เช่น MIT Initiative on the Digital Economy, MIT Cryptoecono mics Lab, MIT Digital Currency Initiative, Oxford Internet Institute, Stanford Bitcoin Club, etc.

นอกจากนี้ ยังมีการจัด Economics Conference ในหัวข้อเฉพาะทางใหม่ ๆ เหล่านี้ เช่น Economics of AI, Digital Economics, etc. และมีการจัดตั้งวารสารวิชาการที่เน้นในเรื่องเฉพาะทางใหม่ ๆ เช่น Ledger (เป็น Multidisciplinary Journal ที่เกี่ยวกับ Blockchain ที่มีนักเศรษฐศาสตร์ร่วมอยู่ใน Editorial Board ด้วย นอกจากนี้ยังมี Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum ร่วมอยู่ใน Editorial Board ด้วยเช่นกัน)

ในอนาคต นอกจากเราจะเห็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ตอบคำถามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขานั้น ๆ แล้ว เราอาจได้เห็นสาขาใหม่ ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งจริง ๆ ก็เริ่มมีบ้างแล้วในกลุ่มย่อย ๆ) เช่น Digital Economics, AI Economics, หรือ Blockchain Economics (และอื่น ๆ อีกมาก มายที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ในปัจจุบัน) เช่นเดียวกับอาชีพอื่น แม้บางอาชีพอาจจะหายไป บางอาชีพอาจจะยังอยู่แต่กลายพันธุ์ไปบ้างเพื่อตอบโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง

Reference : Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment : how susceptible are jobs to computerisation?.Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
Disclaimer: ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ J

……………….
คอลัมน์ : เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ โดย ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,370 วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2561 หน้า 07

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ชีวิตประจำวัน จากโลกอนาคตในนอร์เวย์ (จบ)
ชีวิตประจำวัน จากโลกอนาคตในนอร์เวย์ (2)

อย่างไรก็ดี แม้งานวิจัยนี้จะเข้าใจพัฒนาการของเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี แต่งานวิจัยนี้มองข้ามความเป็นไปได้ที่สำคัญมากข้อหนึ่งไป นั่นก็คือ มนุษย์ก็สามารถปรับตัว reinvent ตัวเอง และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ได้เช่นกัน กล่าวคือ แม้หน้าที่หลายอย่างของอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ในบริบทโลกปัจจุบันของ Frey & Osborne (2013, 2017) จะสามารถถูกใช้เทคโนโลยีมาทดแทนได้ แต่นักเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองโลกอนาคต จะสามารถมองเห็นโจทย์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในโลกใหม่ จะสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะ เพื่อจะสามารถรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เทคนิคใหม่ ๆ หรือข้อมูลประเภทใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตมาตอบโจทย์ทั้งปัญหาเก่าที่ไม่เคยตอบได้และปัญหาใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ส่วนตัวแล้วผู้เขียนมองว่า เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ทุ่นแรงทุ่นเวลา เพื่อให้นักเศรษฐศาสตร์มีเวลาเพิ่มเพื่อที่จะไปคิดจัดการกับปัญหาใหม่ ๆ หรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป)ในโลกใหม่นี้ นักเศรษฐศาสตร์ในแต่ละสาขาก็ต้องรับมือกับโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ เช่น นักเศรษฐศาสตร์การเงินก็ต้องทำความเข้าใจกับ Cryptocurrencies และผลกระทบในภาคการเงิน, นักเศรษฐศาสตร์การคลังอาจจะต้องมานั่งคิดว่า เราควรจะเก็บภาษีหุ่นยนต์ไหม ถ้าจะเก็บควรเก็บอย่างไร, นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องมาจัดการกับความเหลื่อมลํ้าที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น จากการที่มีผู้คนบางกลุ่มมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในขณะที่อีกกลุ่มไม่มีงานทำ เพราะสู้ AI ไม่ได้, นักเศรษฐศาสตร์การเมือง อาจจะมองถึงความเป็นไปได้ของการใช้ Blockchain ในการเพิ่มความโปร่งใสในการเลือกตั้ง หรือผลกระทบของ Social Media กับการเลือกตั้งนักเศรษฐศาสตร์มหภาคคงต้องมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการคำนวณ GDP ว่า จะครอบคลุมกิจกรรมในโลกดิจิตอล หรือ โลก Blockchain ด้วยได้อย่างไร รวมไปถึงว่า GDP ควรยังเป็นตัววัดเศรษฐกิจที่เหมาะสมไหมในโลกใหม่นี้ หรือเราควรจะสร้างตัววัดเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เหมาะสมกว่า, นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอาจจะต้องพิจารณาถึงระบบประกันสุขภาพที่คำนึงถึงการมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น มี IoT ที่สามารถเก็บกิจกรรมการออกกำลังกายและการนอนได้แบบรายคน หรือการมี 3D Bio-Printer ที่สามารถ สร้าง (Print) อวัยวะขึ้นมาได้นักเศรษฐศาสตร์แรงงานอาจต้องย้ายมาวิเคราะห์ตลาดแรงงานในโลก Online โดยใช้ข้อมูลจาก Online Platform ต่าง ๆ หากลองมองดูงานวิจัยใหม่ ๆ บน Website ของ National Bureau of Economics Research (NBER) ซึ่งเป็นที่รวบรวมงานวิจัยใหม่ ๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก ก็จะเห็นงานวิจัยหัวข้อแปลกใหม่ ที่ตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์ในโลกใหม่นี้บ้างแล้ว เช่น”Market Structure in Bitcoin Mining””Blockchain Disruption and Smart Contracts””Selecting Directors Using Machine Learning””Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment””Human Judgment and AI Pricing””Social Media, Sentiment and Public Opinions: Evidence from #Brexit and #USElection””Carpooling and the Economics of Self-Driving Cars””Death by Pokemon GO: The Economic and Human Cost of Using Apps While Driving””On the Rise of Fin Techs – Credit Scoring using Digital Footprints””The Impact of Big Data on Firm Performance: An Empirical Investigation”ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้มีการริเริ่มตั้งกลุ่มวิชาการหรือกลุ่มปฏิบัติการใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าทำวิจัยรวมไปถึงพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องเหล่านี้ เช่น MIT Initiative on the Digital Economy, MIT Cryptoecono mics Lab, MIT Digital Currency Initiative, Oxford Internet Institute, Stanford Bitcoin Club, etc.นอกจากนี้ ยังมีการจัด Economics Conference ในหัวข้อเฉพาะทางใหม่ ๆ เหล่านี้ เช่น Economics of AI, Digital Economics, etc. และมีการจัดตั้งวารสารวิชาการที่เน้นในเรื่องเฉพาะทางใหม่ ๆ เช่น Ledger (เป็น Multidisciplinary Journal ที่เกี่ยวกับ Blockchain ที่มีนักเศรษฐศาสตร์ร่วมอยู่ใน Editorial Board ด้วย นอกจากนี้ยังมี Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum ร่วมอยู่ใน Editorial Board ด้วยเช่นกัน)ในอนาคต นอกจากเราจะเห็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ตอบคำถามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขานั้น ๆ แล้ว เราอาจได้เห็นสาขาใหม่ ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งจริง ๆ ก็เริ่มมีบ้างแล้วในกลุ่มย่อย ๆ) เช่น Digital Economics, AI Economics, หรือ Blockchain Economics (และอื่น ๆ อีกมาก มายที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ในปัจจุบัน) เช่นเดียวกับอาชีพอื่น แม้บางอาชีพอาจจะหายไป บางอาชีพอาจจะยังอยู่แต่กลายพันธุ์ไปบ้างเพื่อตอบโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองReference : Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment : how susceptible are jobs to computerisation?.Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.Disclaimer: ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ J……………….

See also  [Update] ‎Kahoot! Play & Create Quizzes | kahoot ไทย - Nangdep.vn
See also  [NEW] ส่องไฟตัวละคร ไฮสปีดสามสนามบิน | cp ย่อมาจาก - Nangdep.vn


08 01 2560 บรรยายพิเศษ นักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลกยุคใหม่ Part1- 2


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE) นิด้า จัดงาน Open House ของหลักสูตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ในงานมีปาฐกถาพิเศษ \”นักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลกยุคใหม่\” โดย ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด อาจารย์พิเศษหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และ การเสวนา \”เส้นทางอาชีพของ MFE\” ถ่ายทอดประสบการณ์โดยศิษย์เก่า

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
website : http://econ.nida.ac.th Email : econ@nida.ac.th

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ในระดับปริญญาโท เอก โทร. 027273176 80

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

08 01 2560 บรรยายพิเศษ นักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลกยุคใหม่ Part1- 2

[Official] บทสัมภาษณ์ \”ทำไมต้องเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์?\”


ขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์จากรุ่นพี่ \”ทำไมถึงเลือกเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ?\”
EconTUForAll WelcometoEconTU

สามารถรับชมวิดีทัศน์แนะนำคณะฯได้ที่นี่ https://youtu.be/f45gMJ0j2RY
หรือ
กดติดตามรับข้อมูลข่าวสารได้ที่ :
Facebook: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3mzEzyD1Zo9FOfxFDgE_7g
Website: www.econ.tu.ac.th

[Official] บทสัมภาษณ์ \

BITKUB ประกาศชัยชนะ ฟาดรายได้กว่า 5,000 ล้านใน 1 ปี !! | WOODY EXCLUSIVE


BITKUB ประกาศชัยชนะ ที่นี่ที่แรก !! WOODY EXCLUSIVE Talk กับ “ท๊อปจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา” เปิดเส้นทางจาก Startup สู่ Unicorn สายฟินเท็ค ที่ก้าวสู่ระดับโลก
ปลดล็อกวงการการเงินแบบก้าวกระโดด ฟาดรายได้ประมาณการกว่า 5,000 ล้านใน 1 ปี ฟังชัดๆพร้อมกัน เริ่มตอนนี้ยังทันไหม ?! 🤩
.
WoodyExclusive Bitkub blockchain crypto Bitcoin
.
ขอบคุณภาพจาก
www.ananda.co.th/th/news
https://medium.com/bitkub/

BITKUB ประกาศชัยชนะ ฟาดรายได้กว่า 5,000 ล้านใน 1 ปี !! | WOODY EXCLUSIVE

แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล


คิดยกกำลังสอง แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล

แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล

วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]


ย้อนอดีต 20 ปี \”ต้มยำกุ้ง\” วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีอธิบายง่าย ๆ สั้น ๆ ทุกขั้นตอน ในคลิปนี้ วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตเศรษฐกิจ2540
สามารถติดตามคลิปอธิบายเรื่องเศรษฐกิจแบบง่ายๆจาก รู้จริงเศรษฐกิจไทย ได้ทาง www.facebook.com/roojingthaiecon

วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นักเศรษฐศาสตร์โลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.