Home » [NEW] แรงโน้มถ่วง เป็นหนึ่งในสี่แรงหลักของธรรมชาติ ที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่โดยรอบ | ขนาดของโลก – Nangdep.vn

[NEW] แรงโน้มถ่วง เป็นหนึ่งในสี่แรงหลักของธรรมชาติ ที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่โดยรอบ | ขนาดของโลก – Nangdep.vn

ขนาดของโลก: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

แรงโน้มถ่วง เป็นหนึ่งในสี่แรงหลักของธรรมชาติ ร่วมกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์อ่อน และแรงนิวเคลียร์เข้ม

แรงโน้มถ่วง คือแรงที่กระทำระหว่างมวล แรงซึ่งดึงดูดวัตถุรอบข้างเข้าสู่จุดศูนย์กลางของตัวเอง และในจักรวาลแห่งนี้ ทุกวัตถุมีมวล ส่งผลให้ทุกวัตถุมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวขนาดใหญ่ในกาแล็กซีหรือร่างกายของเรา

มวลและน้ำหนัก

มวล (Mass) คือ ปริมาณเนื้อสสารทั้งหมดที่ประกอบเป็นวัตถุนั้นๆ ซึ่งไม่ว่าวัตถุชิ้นนั้นจะไปอยู่ในสถานที่ใด มวลจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม (Kg) แตกต่างจากน้ำหนัก (Weight) ซึ่งเป็นผลของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุนั้นๆ และในทางวิทยาศาสตร์ น้ำหนักมีทิศทางและเป็นปริมาณเวกเตอร์ (Vector) โดยแปรผันตามค่าแรงโน้มถ่วงและมวลของวัตถุ โดยมีหน่วยเป็นนิวตัน (Newton) แตกต่างจากภาษาพูดทั่วไปของเราที่เรียกน้ำหนักเป็นหน่วยกิโลกรัม

ในจักรวาล หากทำการชั่งน้ำหนักตัวบนดวงจันทร์ ย่อมได้ผลที่แตกต่างจากน้ำหนักที่ชั่งบนโลก เพราะแรงโน้มถ่วงบนดาวแต่ละดวงมีค่าไม่เท่ากัน และถ้าเรา มีน้ำหนักราว 100 ปอนด์ (45 กิโลกรัม) บนโลก บนดวงจันทร์เราจะมีน้ำหนักเพียง 17 ปอนด์ (8 กิโลกรัม) นอกจากนี้ บนดาวพุธและดาวอังคารเราจะหนักราว 38 ปอนด์ (17 กิโลกรัม), หนัก 91 ปอนด์ (41 กิโลกรัม) บนดาวศุกร์และดาวยูเรนัส, 253 ปอนด์ (115 กิโลกรัม) บนดาวพฤหัสบดี, 107 ปอนด์ (49 กิโลกรัม) บนดาวเสาร์และ 114 ปอนด์ (52 กิโลกรัม) บนดาวเนปจูน

แรงโน้มถ่วงของโลก คือ แรงดึงดูดที่มวลของโลกกระทำต่อวัตถุรอบข้าง โดยการดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางหรือแก่นของดวงดาว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ใบหญ้า สัตว์ สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่อากาศ ทั้งหมดล้วนถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดไว้ไม่ให้กระจายตัวออกไปในอวกาศ เช่นเดียวกับดาวเทียมและสถานีอวกาศที่ถูกมนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก รวมไปถึงดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของโลกอีกด้วย

See also  [Update] polo | polo - Nangdep.vn

โดยทั่วไปนั้น แรงโน้มถ่วงจะแปรผันตามขนาดมวลและระยะห่างระหว่างวัตถุ การที่มีมวลมาก ย่อมส่งผลให้มีแรงดึงดูดมาก โดยเฉพาะวัตถุที่มีมวลขนาดใหญ่ เช่น ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าโลกของเราหลายล้านเท่า จึงมีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะทำให้ดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรรอบตัวมันเอง เช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างมวล วัตถุที่อยู่ใกล้ชิดกัน แรงโน้มถ่วงที่กระทำระหว่างกันย่อมมีมากกว่าวัตถุที่อยู่ห่างไกลออกไป

การค้นพบแรงโน้นถ่วง

ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ต่างมีข้อสังเกตและรับรู้ได้ว่าโลกของเรานั้น มีแรงลึกลับบางอย่างที่ทำการยึดเหนี่ยวตัวเราให้อยู่ติดบนพื้นผิวโลก จนกระทั่งในปี ค.ศ.1666 ไอแซ็ค นิวตัน (Isaac Newton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ให้คำนิยามต่อแรงลึกลับนี้ว่า “แรงโน้มถ่วง”

จากข้อสงสัยที่ว่าทำไมผลแอปเปิลที่หลุดจากต้นนั้น หล่นลงพื้นแทนที่จะลอยขึ้นไปในอากาศ การหล่นของแอปเปิลเป็นผลของแรงโน้มถ่วงที่กระทำระหว่างมวลทั้ง 2 เช่นเดียวกับการดึงดูดดวงจันทร์ให้โคจรรอบโลกของเรา

แนวคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตันนี้ ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ใน “หนังสือหลักการคณิตศาสตร์ว่าด้วยปรัชญาธรรมชาติ” (The Mathematical Principles of Natural Philosophy) ในปี ค.ศ.1687 จนกลายเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย รวมถึงการคิดค้น “กฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน” (Newton’s laws of universal gravitation) ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญให้กับกลศาสตร์ดั้งเดิมผ่าน “กฎการเคลื่อนที่” (Three Laws of Motion) ที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ในยุคต่อมา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง

แรงโน้มถ่วงทำให้โลกและดวงดาวทั้งหลายมีรูปร่างเป็นทรงกลม

ถึงแม้ตัวเราจะมีมวล แต่มวลของเราเล็กมากเมื่อเทียบกับมวลของโลก ดังนั้น แรงโน้มถ่วงของตัวเราจึงไม่มีผลต่อโลกแม้แต่น้อย

หากชั่งน้ำหนักตัวบนยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mount Everest) น้ำหนักที่ได้จะมีค่าต่ำกว่า (เล็กน้อย) กับน้ำหนักตัวที่ชั่งบนพื้นที่ราบระดับน้ำทะเล

ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ ซึ่งแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นี้ มีค่าเพียง 1 ใน 6 ของแรงโน้มถ่วงโลก

สถานีอวกาศนานาชาติที่ระดับความสูงราว 400 กิโลเมตร ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก แต่การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้สถานีอวกาศไม่ตกลงสู่พื้น นักบินอวกาศรู้สึกไร้น้ำหนักเพราะพวกเขาอยู่ในสภาวะการตกอย่างเสรี (Free fall) ตลอดเวลา

แรงโน้มถ่วงมีค่าเป็นศูนย์ในอวกาศ ดังนั้น หากลอยตัวอยู่ในอวกาศเราจะไม่มีน้ำหนักเลยแม้แต่น้อย

หากเราสามารถเดินทางด้วยความเร็ว 11 กิโลเมตรต่อวินาที จะทำให้เราสามารถเดินทางหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้ หรือที่เรียกว่า “ความเร็วหลุดพ้น” (Escape velocity)

ถึงแม้วัตถุสองชิ้นจะมีน้ำหนักต่างกัน แต่แรงโน้มถ่วงจะทำให้พวกมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากัน ซึ่งหากเราทิ้งลูกบอลที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีน้ำหนักต่างกัน 2 ลูก ลงจากหน้าต่างพร้อมกัน ลูกบอลทั้งสองจะตกถึงพื้นในเวลาเดียวกัน (ในสภาวะที่ไม่มีแรงต้านจากอากาศ)

หลุมดำ (Black hole) มีมวลและความหนาแน่นมหาศาล ส่งผลให้แรงโน้มถ่วงของหลุมดำดึงดูดได้แม้กระทั่งแสง จนปัจจุบันนี้ เรายังไม่รู้ว่าข้างในหลุมดำมีอะไร

ถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่เราไม่สามารถรับรู้ได้มากนักเพราะความเบาบางของแรงที่กระทำต่อเรา แต่แรงโน้มถ่วงเป็นแรงเดียวที่ยึดเหนี่ยวเราไว้กับพื้นโลก แรงโน้มถ่วงไม่มีการลดทอนหรือถูกดูดซับเนื่องจากมวลใดๆ ทำให้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่สำคัญมากในการยึดเหนี่ยวเอกภพเข้าไว้ด้วยกัน

ข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)

Idaho National Laboratory

See also  [NEW] VISA & STUDY ABROAD เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาอังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา ฝึกงาน Intern แคนาดา ฝึกงานอเมริกา เรียนต่อโท | ประเทศในทวีปออสเตรเลีย - Nangdep.vn

สำนักข่าว BBC

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ : แผ่นเปลือกโลก และการเปลี่ยนแปลง


Universe Size Comparison 2018


3 months ago I uploaded Universe Size Comparison 3D, and it was a great success. After a couple new objects having come to my attention and some improved rendering quality, I finally made Universe Size Comparison 2018, this time going all the way from humans to the entire Universe. Enjoy!
Support the channel on Patreon!
https://www.patreon.com/HarryEvett
Made with Blender 2.79
Music:
The Dark Side Of The Sun by Savfk (copyright and royalty free hybrid epic cinematic trailer music) https://www.youtube.com/watch?v=6FdN8tlohp4\u0026t=2s
It’s an amazing music channel. Check it out: https://www.youtube.com/channel/UCXlppUGWeGtHBp_1xKsawmQ
Discord:
https://discord.gg/B4pfwmK
Instagram:
https://www.instagram.com/harryevett_official/

All measurements shown represent diameter.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Universe Size Comparison 2018

ขนาดของเอกภพ


สรุปภาพยนตร์
จักรวาลของเรากว้างใหญ่เพียงใด? การเดินทางจากโลกผ่านระบบสุริยะออกนอกกาแล็กซีของเรา ไปยังจักรวาลที่อยู่ไกลออกไป
ข้อเท็จจริงน่ารู้
1. จักรวาลขยายตัวอยู่ตลอดเวลา
2. ในตอนนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของจักรวาลก็มีขนาดเป็นพันล้านปีแสง
3. ระบบสุริยะของเราเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก
นอกเหนือไปจากกาแล็กซีของเรา ยังมีกาแล็กซีอีกจำนวนมหาศาล
credit twig aksorn

See also  [NEW] Lời Bài Hát: Buồn Của Anh Ca Sĩ: K, Buồn Của Anh | ]k - Nangdep.vn

ขนาดของเอกภพ

Khan Academy ขนาดของโลก ขนาดระบบสุริยะจักรวาล ขนาดดวงอาทิตย์ ข่าน อะคาเดมี ตอนที่12


รายการ \”ติวทูคิดส์\” เพื่อติว ONet ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ\r
บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินโครงการต่อยอดจากโครงการ \”ไทยคิด ไทยคม\” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนในด้านการศึกษาของเยาวชนไทย \r
โดยร่วมกับ วันทูคอล จัดทำรายการ \”ติวทูคิดส์\” เพื่อติว ONet ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ติดตามรายการ ติวทูคิดส์ ติว ONET ประถมกับไทยคมและ

Khan Academy ขนาดของโลก ขนาดระบบสุริยะจักรวาล ขนาดดวงอาทิตย์ ข่าน อะคาเดมี ตอนที่12

จักรวาลใหญ่แค่ไหนกัน? | เทียบความใหญ่ของดาวเเต่ละดวง | Universe


1 Light Year หรือ 1 ปีเเสง = 9.461 ล้านล้าน กิโลเมตร.

จักรวาลใหญ่แค่ไหนกัน? | เทียบความใหญ่ของดาวเเต่ละดวง | Universe

10 ขนาดของสิ่งต่าง ๆ ที่คุณจินตนาการไม่ถึง (ใหญ่มาก!)


เราเคยได้ยินเรื่องราวของความใหญ่โตของสิ่งต่าง ๆ มาเยอะแล้ว แต่คงนึกไม่ออกว่าขนาดจะใหญ่เท่าไหน เมื่อเทียบกับของอีกสิ่งหนึ่ง ก่อนจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ มันช่างมโหฬารกว่าที่เราคิดไว้ซะอีก ถึงจะไม่น่าเชื่อ แต่มันมีอยู่จริงๆ และหากเราไปยืนเทียบกันดู จะกลายเป็นคนตัวเล็กเท่ามดไปเลย ไปดูกันว่าแต่ละสิ่งจะไซส์บิ๊ก จนบ้านหรือรถกลายเป็นของจิ๋วไปได้ขนาดไหน
10 ไททานิคกับเรือโอเอซิส ออฟ เดอะ ซีส์
9 อุ้งเท้าอินทรีฮาร์ปีกับมือคน
8 หัวใจวาฬสีน้ำเงินกับคน
7 ดวงจันทร์แทนที่ด้วยดาวเคราะห์ดวงอื่น
6 พีระมิดแห่งกิซ่ากับคน
5 รูปปั้นนกสดายุกับอาคาร
4 ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในโลกกับคน
3 ประตูของหอจดหมายเหตุกับเสาไฟด้านข้าง
2 ใบพัดกังหันลมกับคน
1 เต่ามะเฟืองยักษ์กับคน

แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR
Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE

For copyright matters please contact us at: [email protected]

10 ขนาดของสิ่งต่าง ๆ ที่คุณจินตนาการไม่ถึง (ใหญ่มาก!)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ขนาดของโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.