Wiki

[NEW] “โดมิโน่ส์ พิซซ่า” เปลี่ยนมือรอบใหม่ “วาว แฟคเตอร์” คว้าสิทธิ์ในไทย 27 สาขา | domino’s pizza สาขา – Nangdep.vn

domino’s pizza สาขา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแผนการเข้าลงทุนในธุรกิจพิซซาจากสหรัฐอเมริกา “DOMINO’S PIZZA” ผ่านการซื้อกิจการจากเจ้าของเดิมในเมืองไทย เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเปิดร้านโดมิโน่ส์ พิซซ่าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการและ CFO บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W ระบุว่า “โดมิโน่ส์ พิซซ่า” เป็นแบรนด์พิซซาจานด่วนสัญชาติอเมริกัน ที่มีจุดเด่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และเป็นแบรนด์ที่มีความเป็น Neighborhood Restaurant สูง โดยโมเดลธุรกิจของโดมิโน่ส์พิซซ่าเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์

ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ของ W จะเป็นการซื้อกิจการร้านพิซซาจากเจ้าของเดิมในประเทศไทย และการเข้าทำสัญญาสิทธิการค้ากับ DOMINO’S PIZZA INTERNATIONAL FRANCHISING INC. หรือ “DPI” เพื่อให้ได้สิทธิในการเปิดร้าน “โดมิโน่ส์ พิซซ่า” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

“บริษัทมีการพิจารณาโครงการลงทุนในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยมีการเดินทางไปเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ร้านโดมิโน่ส์ พิซซ่าในหลายประเทศ รวมทั้งอเมริกา บวกกับการที่ทีมงานและผู้บริหารได้มีการหารือกับ DPI อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้จะได้รับความสำเร็จจากปัจจจัยต่างๆ ดังนี้”

DPI ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการค้า “โดมิโน่ส์ พิซซ่า” มีความเชี่ยวชาญและช่ำชองในธุรกิจ franchising QSR pizza เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันร้านโดมิโน่ส์ พิซซ่ามีทั้งหมดราว 17,000 สาขาทั่วโลก เป็นร้านที่บริหารโดย DPI เพียง 345 สาขา และที่เหลือบริหารโดยผู้รับสิทธิการค้า (Franchisee) จาก DPI แต่ปรากฏว่า DPI มี EBITDA และกำไรเท่ากับ 693 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับในปี 2562 และราคาหุ้นของ DPI มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหลายๆ บริษัทในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโนว์ฮาวและแพลตฟอร์มการทำธุรกิจแฟรนไชส์ คิวเอสอาร์ พิซซา ของ DPI

DPI มีโนว์ฮาวในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบธุรกิจอาหารส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแย่งส่วนแบ่งการตลาดอย่างรุนแรงผ่านทาง Food Aggregator แต่ด้วยแพลตฟอร์มที่ชัดเจนในการทำธุรกิจ สุดท้าย DPI ก็สามารถกลับมาทำกำไรแตะจุดสูงสุดได้ในปี 2019 ที่ นอกจากนี้ ทีมงานของ DPI ยังมีประสบการณ์ในการพลิกฟิ้นธุรกิจพิซซ่าในหลายๆ ประเทศ

DPI มีโครงสร้างการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับสิทธิการค้า หรือ Master Franchisee ที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มี Master Franchisee หลายๆ รายที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจ โดมิโน่ส์ พิซซ่ามีมาร์เกตแคปมากกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสาขาเกิน 1000 สาขา ยกตัวอย่างเช่น Domino’s Pizza Enterprises Ltd. Master Franchisee ในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ Jubilant Food Works Ltd.master franchisee ในประเทศ อินเดีย

การลงทุนครั้งนี้บริษัทจะได้มาซึ่งร้าน “DOMINO’S PIZZA” ที่พร้อมดำเนินการในทันทีจำนวน 27 สาขา โดยแบ่งเป็นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 26 สาขา และพัทยา 1 สาขา ซึ่งหากการลงทุนครั้งนี้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากสาขาที่มีอยู่ได้ในทันที

จากการที่บริษัทได้ศึกษาร่วมกับ DPI มาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี บวกกับแผนการพลิกฟื้นธุรกิจ และมีความเชื่อมั่นว่าบริษัท และ DPI จะสร้างความสำเร็จในธุรกิจนี้ในประเทศไทยได้

สำหรับธุรกิจอาหารแบรนด์อื่นๆ ที่มีอยู่นั้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารธุรกิจทั้งแบรนด์ Bake Cheese Tart, Zaku Zaku, Rapl,Le Boeuf, Creps & Co., และ Kagonoya ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยพิจารณาจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการและ CFO บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W ระบุว่า “โดมิโน่ส์ พิซซ่า” เป็นแบรนด์พิซซาจานด่วนสัญชาติอเมริกัน ที่มีจุดเด่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และเป็นแบรนด์ที่มีความเป็น Neighborhood Restaurant สูง โดยโมเดลธุรกิจของโดมิโน่ส์พิซซ่าเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ของ W จะเป็นการซื้อกิจการร้านพิซซาจากเจ้าของเดิมในประเทศไทย และการเข้าทำสัญญาสิทธิการค้ากับ DOMINO’S PIZZA INTERNATIONAL FRANCHISING INC. หรือ “DPI” เพื่อให้ได้สิทธิในการเปิดร้าน “โดมิโน่ส์ พิซซ่า” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย“บริษัทมีการพิจารณาโครงการลงทุนในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยมีการเดินทางไปเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ร้านโดมิโน่ส์ พิซซ่าในหลายประเทศ รวมทั้งอเมริกา บวกกับการที่ทีมงานและผู้บริหารได้มีการหารือกับ DPI อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้จะได้รับความสำเร็จจากปัจจจัยต่างๆ ดังนี้”DPI ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการค้า “โดมิโน่ส์ พิซซ่า” มีความเชี่ยวชาญและช่ำชองในธุรกิจ franchising QSR pizza เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันร้านโดมิโน่ส์ พิซซ่ามีทั้งหมดราว 17,000 สาขาทั่วโลก เป็นร้านที่บริหารโดย DPI เพียง 345 สาขา และที่เหลือบริหารโดยผู้รับสิทธิการค้า (Franchisee) จาก DPI แต่ปรากฏว่า DPI มี EBITDA และกำไรเท่ากับ 693 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับในปี 2562 และราคาหุ้นของ DPI มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหลายๆ บริษัทในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโนว์ฮาวและแพลตฟอร์มการทำธุรกิจแฟรนไชส์ คิวเอสอาร์ พิซซา ของ DPIDPI มีโนว์ฮาวในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบธุรกิจอาหารส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแย่งส่วนแบ่งการตลาดอย่างรุนแรงผ่านทาง Food Aggregator แต่ด้วยแพลตฟอร์มที่ชัดเจนในการทำธุรกิจ สุดท้าย DPI ก็สามารถกลับมาทำกำไรแตะจุดสูงสุดได้ในปี 2019 ที่ นอกจากนี้ ทีมงานของ DPI ยังมีประสบการณ์ในการพลิกฟิ้นธุรกิจพิซซ่าในหลายๆ ประเทศDPI มีโครงสร้างการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับสิทธิการค้า หรือ Master Franchisee ที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มี Master Franchisee หลายๆ รายที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจ โดมิโน่ส์ พิซซ่ามีมาร์เกตแคปมากกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสาขาเกิน 1000 สาขา ยกตัวอย่างเช่น Domino’s Pizza Enterprises Ltd. Master Franchisee ในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ Jubilant Food Works Ltd.master franchisee ในประเทศ อินเดียการลงทุนครั้งนี้บริษัทจะได้มาซึ่งร้าน “DOMINO’S PIZZA” ที่พร้อมดำเนินการในทันทีจำนวน 27 สาขา โดยแบ่งเป็นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 26 สาขา และพัทยา 1 สาขา ซึ่งหากการลงทุนครั้งนี้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากสาขาที่มีอยู่ได้ในทันทีจากการที่บริษัทได้ศึกษาร่วมกับ DPI มาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี บวกกับแผนการพลิกฟื้นธุรกิจ และมีความเชื่อมั่นว่าบริษัท และ DPI จะสร้างความสำเร็จในธุรกิจนี้ในประเทศไทยได้สำหรับธุรกิจอาหารแบรนด์อื่นๆ ที่มีอยู่นั้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารธุรกิจทั้งแบรนด์ Bake Cheese Tart, Zaku Zaku, Rapl,Le Boeuf, Creps & Co., และ Kagonoya ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยพิจารณาจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

READ  [NEW] ขายชุดกรองลมอัด คุณภาพดี ราคาถูก มีหลายรุ่นให้เลือก | ขาย น้ํา อัดลม - Nangdep.vn


Watch This if you Bought a Domino Joiner: Four Laws of the Domino Joiner


Here it is, the Festool Domino joiner video we’ve been super excited to share with you, the four laws of using the Domino joiner! Sedge walks through using the Domino joiner and outlines some basic rules to follow, so you can better utilize this awesome tool in your workshop. As always… Be Positive and Stay Sharp!
Domino joiners
Domino DF 500: http://bit.ly/3qzUgya
Domino DF 700: https://bit.ly/37sbohI
PICA Pencil: https://amzn.to/3v5bztq
Have you bought a Domino joiner? Do you want to buy a Domino joiner? Do you want to know how to better use your Domino joiner, then you’ve come to the right place!
Festool Domino Tips
SedgeTool is all about woodworking and having a great time doing it. SedgeTool is Brian “Sedge” Sedgeley who brings 30 years of woodworking experience and tons of energy to the team. Derick “Big D” Clements who has NO CLUE about woodworking but is ready to learn. Chris \”cameraman\” Seibert who films it all! If you want to have a good time and learn something about woodworking, then you’ve come to the right place.
All views and opinions expressed during SedgeTool are explicitly those of SedgeTool. They are not intended to represent any claims, value statements, or opinions of any of the tools, brands, subsidiaries, or parent companies of brands referenced, visible, or mentioned on the show. The SedgeTool team is here for entertainment and educational purposes only. SedgeTool is not a replacement for proper training or safety guidelines as outlined by the manufacturer’s owner’s manuals.
Website: https://www.sedgetool.com/
————————
Instagram: https://www.instagram.com/sedgetool/?hl=en
————————
Facebook: https://www.facebook.com/sedgetool
————————
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@sedgetool?lang=en

READ  [Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทิศต่างๆ แม่น้ำ ทวีปและภูมิภาค | ภาค เหนือ มี อะไร บ้าง - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Watch This if you Bought a Domino Joiner: Four Laws of the Domino Joiner

Marketing Mix Pizza Company Vs Pizza Hut


Marketing Mix Pizza Company Vs Pizza Hut

Domino’s Pizza – Từ Bờ Vực Phá Sản Đến Thương Hiệu Pizza Tỷ Đô


Domino’s Pizza Từ Bờ Vực Phá Sản Đến Thương Hiệu Pizza Tỷ Đô
Ngay từ nhỏ, Tom Monaghan đã nuôi nấng giấc mộng kinh doanh. Thế nhưng ước mơ này lại không được người mẹ ủng hộ. Hơn thế nữa, trong hành trình khởi nghiệp của mình, Monaghan đã đi qua một hành trình vô cùng gian nan. Trụ sở công ty bị lửa thiêu rụi, dính vào kiện tụng, nợ nần chồng chất đến mức suýt phá sản,… Thế nhưng bằng bản lĩnh của một người làm kinh doanh tài ba, Monaghan đã vượt lên tất cả, xây dựng nên một đế chế pizza đáng giá tỷ đô. Đó chính là Domino’s Pizza.
Nguồn: giaiphaplogo.com, agro.gov.vn, vi.wikipedia.org, energypr0802.wordpress.com

READ  [NEW] 10 เด็กที่เก่งที่สุดในโลก (มันจะเก่งไปไหน) | หมอ ที่ เก่ง ที่สุด ใน โลก - Nangdep.vn

Domino’s Pizza - Từ Bờ Vực Phá Sản Đến Thương Hiệu Pizza Tỷ Đô

EP48 ปี1 พีชจัดหนักแซนวิช 13 ฟุต หนัก 6.5 กิโล | SUBWAY THAILAND | PEACH EAT LAEK


อย่าลืม! กด Subscribe กด Like กด Share กันด้วยนะคร๊าบบบบ
Peach Eat Laek
กดติดตาม (Subscribe) : https://goo.gl/vEScwU
Facebook : https://goo.gl/quJkSQ
Instagram : https://goo.gl/nY6MmQ
ชีวิตติสท์แดก
กดติดตาม (Subscribe) : https://goo.gl/vFAP1j
Facebook : https://goo.gl/qMzTNh

EP48 ปี1 พีชจัดหนักแซนวิช 13 ฟุต หนัก 6.5 กิโล | SUBWAY THAILAND | PEACH EAT LAEK

Cheat Day Mukbang Pizza Domino Siêu To Khổng Lồ – Domino Ở Mỹ Có Ngon Không? | Thỏ \u0026 Alex


Video hôm nay là cheat day của mình nên sẽ tranh thủ làm 1 video mukbang pizza domino siêu to khổng lồ cho mọi người, Để thỏ với alex xem là pizza domino ở mỹ có ngon không nhé kiki
­\r
BE SOCIAL WITH ME!\r
­\r
Subscribe! ► https://goo.gl/9662b3\r
Follow me on Instagram! ► https://www.instagram.com/contho/\r
Like me on Facebook! ► https://www.facebook.com/con.tho.35\r
\r
► Liên Hệ: contho1104@gmail.com\r
\r
/vlog camera : sony a5000 \r
/beauty camera : canon 7D \r
/phần mềm edit : premiere / final cut pro\r
\r
­\r
VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG TẢI LẠI (REUP) LÊN KÊNH CỦA BẠN. CHÚNG TÔI LÀ YOUTUBE PARTNER NÊN KHI PHÁT HIỆN REUP SẼ BỊ REPORT KHIẾN KÊNH BẠN CÓ THỂ BỊ XOÁ HOẶC HẠN CHẾ CHỨC NĂNG.\r
\r
© Bản quyền thuộc về CON THỎ\r
© Copyright by CON THỎ Channel ☞ Do not Reup

Cheat Day Mukbang Pizza Domino Siêu To Khổng Lồ - Domino Ở Mỹ Có Ngon Không? | Thỏ \u0026 Alex

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ domino’s pizza สาขา

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button