Home » [NEW] 25 สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ม.หอการค้าไทย และ นิตยสาร Business+ ร่วมจัดงานมอบรางวัลแห่งปี – www.aripplc.com | นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ไทย – Nangdep.vn

[NEW] 25 สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ม.หอการค้าไทย และ นิตยสาร Business+ ร่วมจัดงานมอบรางวัลแห่งปี – www.aripplc.com | นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ไทย – Nangdep.vn

นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่งใหญ่
มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เปิดเผยว่า การมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018” ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และกระบวนการทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ดังนั้น องค์กรที่สามารถประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมนี้ได้ จึงเป็นสุดยอดองค์กรอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ รางวัลจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการดำเนินธุรกิจและมีความเป็นสุดยอดในด้านคุณภาพขององค์กร รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 นับเป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่นิตยสาร Business+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดขึ้น เพื่อหวังให้รางวัลนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานความสำเร็จสูงสุดขององค์กรธุรกิจไทยที่ผ่านมาตรวัด ทั้งผลสัมฤทธิ์เชิงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนถึงพร้อมในเชิงคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิ
“ผลสำเร็จของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ Thailand Top Company Awards 2018 ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ จะเป็นดังแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น” นายมนู กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี ซึ่งมีหลักคิดเดียวกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ทำการจัดอันดับ เฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย
ที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ ด้วยดัชนีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 25 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 13 รางวัล ได้แก่
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. โรงพยาบาลพระรามเก้า
8. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ปอร์เช่ ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านการหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 12 รางวัล ดังนี้
– BEST BUSINESS ALLIANCE OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี
– CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน
– CREATIVE INNOVATION TECHNOLOGY AWARD ได้แก่ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์งานทางธุรกิจยอดเยี่ยม
– CUSTOMER FOCUS AWARD ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร
– DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลดีเด่นแห่งปี
– FAST- GROWING COMPANY AWARD ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
– MOST TRUSTED BRAND AWARD ได้แก่ บริษัท โภคาส เวิล์ด (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค
– RISING STAR OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน แต่มียอดขายและกำไรเติบโตอย่างโดดเด่นแห่งปี
– TOP BUSINESS STRATEGY AWARD ได้แก่ ธนาคารออมสิน
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
– TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองคก์รธุรกิจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจ
อย่างมีนัยสำคัญ
– TOP IT SOLUTION SERVICES PROVIDER OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี
จนเป็นที่ยอมรับ
– TOP MANAGEMENT AWARD ได้แก่ เดลล์ อีเอ็มซี
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้าง
ผลประกอบการที่โดดเด่น

See also  [NEW] ARK: Genesis Season Pass on Steam | ark แปลว่า - Nangdep.vn

เกี่ยวกับรางวัล Thailand Top Company Awards การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เริ่มจากการตัดสินจากฐานข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนในประเทศไทย ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานงานของ Business+ และบมจ. บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด ประมวลผลและคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสูดในแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบเกณฑ์เชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เว็บไซต์ของงาน www.ThailandTopCompany.com

# # #

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
โทร.0-2439-4600 ต่อ 8203 มือถือ 08-1668-9239 อีเมล์ paricharts@corepeak.com

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข (สุ่น) ฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน บมจ. เออาร์ไอพี
โทร.0-2642-3400 ต่อ 2500 มือถือ 083-438-4555 Email: sunic@arip.co.th


Jack Ma วิธีประสบความสําเร็จในชีวิต สุดยอด แรงบันดาลใจ


Jack Ma วิธีประสบความสําเร็จในชีวิต สุดยอด แรงบันดาลใจ
Jack Ma แนะ “โลกใหม่น่ากลัวกว่าที่คิด เราจะพิชิตมันได้ย่างไร” เพื่อเป็น กำลังใจ และ จิตวิทยา ให้คุณฮึดสู้ เพื่อสร้าง อาชีพ ใน ฝัน หรือ ลงทุน อะไร ดี ของตัวเอง
คลิปนี้จะแบ่งเป็นสามช่วงคือ
0:34 1. ใครคือ Jack Ma
0:55 2. อนาคตน่ากลัวอย่างไร
2:03 3. ข้อแนะนำของคนแต่ละวัย
หากคุณต้องการกระโดดข้ามไปช่วงไหน คลิกข้ามคลิกได้เลย
1. ใครคือ Jack Ma 0:34
Jack Ma เกิดในครอบครัวยากจน แถมเรียนหนังสือไม่เก่ง โดนปฏิเสธเพียบ จบครูมหาลัยไม่ดังและเริ่มต้นด้วยอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ เริ่ม Alibaba กับลูกศิษย์ 17 คน
แต่ได้ลองผิดลองถูกจน Alibaba เป็นบริษัท ecommerce ดับต้นๆของโลก

See also  [NEW] 25 สตาร์ทอัพ น่าจับตาและชี้ทิศทางอนาคต ปี 2018 – THE STANDARD | บริษัทสตาร์ทอัพ - Nangdep.vn

2. อนาคตน่ากลัวอย่างไร 0:55
จากอดีจจนถึงปัจจุบันโลกพัฒนาจาก “การแข่งขันด้านความรู้” โดยระบบการศึกษาสร้างคนให้เหมือนเครื่องจักรเพื่อรองรับงานและธุรกิจในอดีต
แต่อนาคตเครื่องจักรจะพัฒนาจนกลายเป็นเหมือนคนแถมเก่งกว่าและอึดกว่า แล้วจะทำให้คนจะตกงานจำนวนมากเพราะถูกเครื่องจักรแทนที เช่น ในธุรกิจขนส่งมีการคาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าคนขับรถจะตกงานมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลกเพราะถูกแทนที่ด้วยรถขับเคลื่อนอัตโนมัตซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นกันตามท้องถนนแล้ว
ตัวอย่างที่ใกล้ตัวและเห็นชัดขึ้นในบ้านเราเช่น ในธุรกิจการเงินการธนาคารอย่าง ธนาคารไทยพานิชย์ประกาศลดคนลงครึ่งแบ็งค์หรือหมื่นกว่าคนใน 3 ปี หรือค้าปลีกยักใหญ่อย่าง Testco Lotus ลดพนักงานลงจำนวนมาก

Jack Ma ไม่ได้ให้ขู่ให้เรากลัวแล้วจากไป(เหมือนนักการเมืองไทย วอนคุกซะล่ะ เปลี่ยนเรื่องๆ) แต่พูดเพื่อเตือนใจแล้วมีข้อแนะนำเจ๋งๆมาฝากด้วยครับ
วิธีประสบความสำเร็จของคนแต่ละวัยบนโลกยุคใหม่ (ข้อแนะนของคนแต่ละวัย) 2:03
คนยังคงกังวลเรื่องอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ได้แค่บ่นไปวันวันว่าไม่รู้จะไปทางไหนดี มองทางไหนก็มืดมิด Jack บอกว่าเคยเป็นคนขี้บ่นมากก่อนเหมือนกัน แต่เค้าพบความจริงภายหลังว่า “โอาสก็เหมือนกาศ” โลกเรามีโอกาสอีกมากมายเสมอ ขึ้นอยู่ที่คุณมองเห็นมัน และจะไขว่ขว้าโอกาสที่เห็นนั้นได้อย่างไร
โลกจะไม่ได้แข่งขันกันเรื่องความรู้อีกต่อไป แต่จะแข่งขันกันด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การเรียนรู้ และอิสรภาพทางความคิดที่เครื่องจักรยังทำไม่ได้
ข้อแนะนำสำหรับคนหนุ่มสาว อายุ 25 30 ปีมี 5 ข้อดังนี้
1.ค้นหาตัวเอง ทุกคนมีความแตกต่างกันอยู่ในตัว ดั้งนั้นคุณควรเชื่อมั่นและค้นหาทางตัวตนของตัวเอง (ดูวีดีโอหาตัวเอง)
2.เลิกบ่นและหยุดกังวล เลิกบ่นถึงปัญหาต่างๆที่ผ่านมาและเลิกกังวลถึงอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงได้แล้ว เพราะมันทั้งเสียเวลาไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย
3. เปลี่ยนอากาศเป็นโอกาส จริงๆแล้วคุณสามารถค้นหาโอกาสใหม่ๆ ได้จากการหาทางแก้ปัญหาในเรื่องที่คนส่วนใหญ่บ่นกันซะด้วยซ้ำ เช่น เรื่องที่ผู้โดยสารบ่นว่า taxi เลือกรับคนมากน่าเบื่อสุดๆ และคนที่มีรถเยอะแยะบ่นว่าอยากหารายได้เสริมแต่ไม่รู้จะทำยังไง
ในขณะที่คนอื่นได้แต่บ่น บริษัท Urber ได้หาทางแก้ปัญหาโดยสร้า mobile applicatoin ให้ผู้โดยสารให้เลือก taxi ได้เองแบบไม่โดนเท และเจ้าของรถยนต์คนธรรมดาก็มีรายได้เสริม จน Uber กลายเป็นบริษัท taxi ใหญ่ระดับโลกที่ไม่ต้องลงทุนซื้อรถเองสักคัน
4. ลุยโลด ลองผิดลองถูกและลงมือทำให้มาก อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ เลิกกลัวความผิดพลาดเพราะคุณสามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอ ทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้น คือประสบการณ์อันมีค่ากับชีวิต และอย่ายอมแพ้
5. แตกต่างและโดดเด่น ประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและการผ่านสถาณ์การอันโหดร้ายมากมาย นั่นแหล่ะคือสิ่งที่สร้าง “ความแตกต่างและโดดเด่น” ให้กับตัวคุณเอง
ข้อแนะนำสำหรับคนอายุ 30 40 ปี
ถ้าคุณอยากมีธรุกิจของตัวเอง คุณต้องคิดทบทวนเรื่องตัวเองให้ดีว่าที่ผ่านมานั้นมีประสบการณ์เป็นอย่างไร วางแผนสร้างอนาคตจากสิ่งที่มีไปสู่สิ่งที่คุณต้องการ แล้วสู้ไม่ถอย
ข้อแนะนำสำหรับคนอายุ 40 50 ปี คุณควรเลือกโฟกัสทำเฉพาะเรื่องที่ตัวเองทำได้ดีเท่านั้น
ข้อแนะนำสำหรับคนอายุ 50 60 ปี คุณควรให้เวลากับการร่วมงานกับคนหนุ่มสาวเป็นหลัก เพราะพวกเขาทำเรื่องต่างๆได้ดีกว่าคุณ คุณควรเชื่อมั่นพวกเค้า ลุงทุนกับเค้าและทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเค้าไปได้ดี แล้วชีวิตคุณจะดีเอง

จงมุ่งมั่นทำเรื่องที่คุณเชื่อสักครั้งในชีวิต
แล้วมันจะเปลี่ยนคุณไปตลอดกาล, Jack Ma
เด็ดต้องโดน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Jack Ma วิธีประสบความสําเร็จในชีวิต สุดยอด แรงบันดาลใจ

ภรรยาผู้น่าสงสาร! ถูกสะกดวิญญาณไว้เพื่อช่วยเสริมความมั่งคั่งให้กับมหาเศรษฐี?【บันทึกพิศวง】


จวงเยว่หมิงคุณหนูจากตระกูลร่ำรวย
ตกหลุมรักลีกาชิงเด็กหนุ่มผู้ยากจน
ตอนมีชีวิตก็ช่วยทำให้ลีกาชิง
ได้กลายเป็นมหาเศรษฐี
เชื้อสายจีนที่ร่ำรวยที่สุด
หลังจากเสียชีวิตก็ถูกสะกดวิญญาณไว้
ที่อาคารจวงเยว่หมิง
เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้อีก?
วันนี้จะมาเล่าเรื่องการตายของจวงเยว่หมิง
และปัญหาฮวงจุ้ยที่อยู่เบื้องหลัง
กลุ่มอาคารที่มีชื่อเสียงในฮ่องกง
ให้ทุกคนได้ฟังกัน

ภรรยาผู้น่าสงสาร! ถูกสะกดวิญญาณไว้เพื่อช่วยเสริมความมั่งคั่งให้กับมหาเศรษฐี?【บันทึกพิศวง】

Ep.20 |พระพุทธเจ้าแนะนำสิ่งนี้ | ถ้าเป็นนักธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จ | Capt.Benz-ผู้กองเบนซ์


Ep.20 พระพุทธเจ้าทรงแนะนำนักธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จ ให้ตั้งใจทำ 3 สิ่งนี้
.
จกฺขุมา ตาดี
วิธูโร งานดี
นิสฺสยสมฺปณฺโณ connection ดี
.
ผู้กองเบนซ์
ปล. คำแปลอยู่ในคลิป
ปล.2 มันจะแรพๆ นิดนึง
คนที่มา consult ผมวันนั้น เค้าพูดเร็วครับ
ปล.3 ใครอยากเข้าร่วม BNI กลุ่ม Everest ติดต่อคุณป๊อป https://www.facebook.com/popzeeDD.SU

ติดต่องานวิทยากร,อบรมสัมมนา,สนับสนุนช่อง โทร 0944499464 (คุณจี้)
IG : capt.benz
FB : http://www.facebook.com/polcaptbenz
Line@ : captbenz
อ่านบทความ : https://www.blockdit.com/captbenz

See also  [NEW] 10 เคล็ดลับการตั้งสโลแกนสินค้าให้คนจำได้ พร้อมตัวอย่างสโลแกนแบรนด์ดังจากทั่วโลก | สโลแกน บริการ ลูกค้า - Nangdep.vn

Ep.20 |พระพุทธเจ้าแนะนำสิ่งนี้ | ถ้าเป็นนักธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จ | Capt.Benz-ผู้กองเบนซ์

สำเร็จได้ไวและไกล ต้องกล้าที่จะต่างจากคนอื่น | ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Bitkub


ต้องกล้าที่จะคิดให้แตกต่างจากคนอื่น
กล้า…ที่จะทำอะไรนอก comfort zone ของตัวเอง
ท๊อป จิรายุส กับสิ่งที่เขา \”ต้องแลก\” มาเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
และความล้มเหลวที่หลาย ๆ คนมองข้ามและไม่เคยเห็นมาก่อนของเขา
ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
Topp Jirayut @Bitkub : Thailand’s Cryptocurrency Exchange
เกลานิสัยอันตราย
เกลาไปพร้อมกัน
bitkub
เกลานิสัยติดกรอบ
🟦 กด JOIN เพื่อสมัครสมาชิก Klaoshow 👉🏻 https://bit.ly/3p2w8Uj
กด Subscribe 👉🏻 https://bit.ly/3u5JvVI เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนคลิปใหม่ๆ
🔔 กดกระดิ่งแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆ ส่งตรงถึงคุณให้ได้รับชมก่อนใคร
ติดตาม เกลา นิสัยอันตราย ในโซเชียลอื่นๆ ได้ตามนี้เลยครับ
📌Facebook Page : https://www.facebook.com/klaoshow
📌Instagram : https://www.instagram.com/klaoshow/
📌Line OpenChat : https://bit.ly/3dhmuID
🔺 Website : https://bit.ly/2I7M5Yi
🔺 Blockdit : https://bit.ly/2Jw91RM
📞 ติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์ได้ที่
Email : partner@klao.show
Call : 0846459656 คุณแคท
⭐️ ติดต่อประสานงานอินฟูเอนเซอร์
Email : info@klao365.org
Call : 0951469056 คุณบูม
🌈สั่งซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนโครงการเกลา นิสัยอันตราย : https://bit.ly/3sCQHIp
ร่วมสนับสนุนโครงการเกลา 🥺 ให้อยู่คู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
💧ธนาคารกรุงไทย💧
เลขที่บัญชี 6780224332
ชื่อบัญชี โครงการเกลานิสัยอันตราย โดย น.ส.ปนัดดา ตะโยเค และน.ส.ณัฐณิชา อัศดาสุข
— สารบัญเกลา —
ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
[00:00] Intro
[00:20] แนะนำตัว
[00:34] คำว่า ‘นิสัย’ คืออะไรสำหรับคุณท๊อป
[01:30] นิสัยของคุณท๊อปเป็นอย่างไร และได้นิสัยนี้มาจากไหน
[02:53] เป้าหมายสมัยเรียนของคุณท๊อปคืออะไร
[03:10] กว่าจะสอบติด Oxford ได้ ต้องแลกกับอะไรมาบ้าง
[04:49] หลังเรียนจบทำอะไรบ้าง
[06:01] การมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะส่งผลให้เรารู้ว่าเราควรมีนิสัยยังไง
[06:36] การจะเป็นผู้ประกอบการที่ดี ต้องมีนิสัย…
[08:00] เคยเป็นคนไม่กล้าพูดมาก่อน
[08:44] ลองทำสิ่งที่ไม่กล้า 1 อย่างในทุก ๆ วัน
[09:02] ไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกคนไหนที่ work life balance
[10:52] นิสัยที่คุณท๊อปยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
[12:40] ทำน้อยได้มากมีจริงไหม ?
[14:21] Great or Good
[16:46] คุณเคยอยากได้อะไรมาก ๆ จนยอมเสียสละทุกอย่างไหม
[17:26] 3 สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นที่สุดได้
[21:52] รับมือกับความล้มเหลวยังไง
[22:51] นิสัยที่จำเป็นต้องมีในโลกอนาคต
[25:30] ทักษะที่สำคัญที่สุดที่บริษัทจะมองหาในอนาคต
[27:14] นิสัยที่คนรุ่นใหม่ยังขาด
[28:48] ไม่มีใครอยากเป็นผมหรอก ถ้าทุกคนรู้ว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้าง
[29:41] ใครกำลังล้มเหลวอยู่ คุณมาถูกทางแล้ว
[31:23] ทำไมเราต้องเกลาตัวเองก่อน ?
สารบัญโดย นางสาวปัญฑารีย์ ขันชะลีย์ดำรงกุล

สำเร็จได้ไวและไกล ต้องกล้าที่จะต่างจากคนอื่น  | ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Bitkub

10 ข้อคิดของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจาก “ตัน ภาสกรนที”


หากกล่าวถึงนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่คนไทยไม่มีใครไม่รู้จักในปัจจุบันนั้นก็คือ คุณตัน ภาสกรนที กับเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวในแบรนด์อิชิตันที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เขาได้สร้างเอกลักษณ์ความเป็นนักธุรกิจผู้ไม่เคยตันในเส้นทางชีวิต มีความโดดเด่นในความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถพลิกธุรกิจจากวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างน่าชื่นชม
การนำเสนอตนเองอันโดดเด่นและการมีเอกลักษณ์ของการสร้างตัวตนที่ชัดเจนทำให้มีเขามีแฟนคลับที่ติดตามเขาอย่างล้นหลาม เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย
ปัจจุบันคุณตันสามารถสร้างแบรนด์อิชิตัน แบรนด์เครื่องดื่มชาเขียวของเขาให้โลดแล่นอยู่ในใจของคนไทยได้อย่างติดตราใจของคนไทยทั้งประเทศ
เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้ คุณตันทำได้อย่างไร แนวคิดอันสร้างสรรค์ของเขาถูกถ่ายทอดเป็นการลงมือทำให้แบรนด์อิชิตันยิ่งใหญ่ดังเช่นปัจจุบันได้ แนวคิดใดถูกหล่อหลอมเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จนี้ เรามาติดตามกันครับ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.ryounoi100lan.com/tanpassakornnatee/

10 ข้อคิดของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจาก “ตัน ภาสกรนที”

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.