Home » [NEW] 4 หัวใจหลักชี้ชัดภาพธุรกิจ | net profit margin คือ – Nangdep.vn

[NEW] 4 หัวใจหลักชี้ชัดภาพธุรกิจ | net profit margin คือ – Nangdep.vn

net profit margin คือ: คุณกำลังดูกระทู้

หลายคนคิดว่าการวิเคราะห์งบการเงินยาก ต้องเก่งเลข ต้องจำสูตรคำนวณ ต้องเข้าใจวิธีการทำบัญชีอย่างลึกซึ้ง

จริงๆ แล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ

การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อดูความสามารถในการเติบโต ความแข็งแกร่ง และข้อเสียของแต่ละบริษัท ก็คือการเอาตัวเลขดิบๆ ในงบการเงินมาหารเปรียบเทียบกัน เพื่อหาอัตราส่วนเท่านั้นเอง

เช่น เอากำไรมาเปรียบเทียบกับหนี้ดูว่า บริษัททำกำไรได้พอจ่ายหนี้ในแต่ละปีได้หรือเปล่า หรือเอาราคาตลาดของหุ้นมาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิดูว่า ถ้าซื้อหุ้นที่ราคานั้นๆ แล้วบริษัทจะทำกำไรสุทธิมาคืนทุนให้คุณได้ในเวลากี่ปี

ซึ่งอัตราส่วนหลักๆ ที่นักลงทุนนิยมใช้กัน ถ้าเข้าใจที่มาที่ไป ก็นำไปใช้วิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้นได้แล้วครับ ไม่ต้องนั่งจำสูตร ไม่ต้องนั่งจำว่าค่าแต่ละค่าควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงดี เท่าไหร่ถึงไม่ดี

แบบคลิกเข้าไปดู Jitta FactSheet แล้วเห็นอัตราส่วนต่างๆ ที่ Jitta คำนวณไว้ให้ปุ๊บ คุณก็จะเข้าใจและมองภาพรวมธุรกิจออกเลย แถมยังเอาไปอ้างอิงเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเดียวกันของบริษัทอื่นๆ ได้ เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่มั่นใจมากขึ้นด้วย

เพื่อให้เข้าใจประโยชน์ของอัตราส่วนแต่ละอันอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถแบ่งหน้าที่ของมันออกเป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทแสดงถึงสถานะธุรกิจในมิติที่ต่างกัน ดังนี้

ถ้าคุณอยากรู้ว่าบริษัทจะล้มง่ายมั้ย ก็ต้องมาวิเคราะห์สภาพคล่องกันครับ การวิเคราะห์สภาพคล่องคือการดูว่า บริษัทมีเงินใช้คล่องมือหรือไม่ มีเงินเข้ามาพอใช้หรือเปล่า ถ้าเงินขาดมือบ่อยๆ แบบนี้มีปัญหาในดำเนินธุรกิจแน่ๆ โดยอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินคือ

ถ้าน้อยกว่า 1 แสดงว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนเช่น เงินสด ลูกหนี้ทางการค้า สินค้าคงเหลือ ฯลฯ ไม่พอจ่ายหนี้ระยะสั้น ซึ่งเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี ดูท่าแล้วเงินน่าจะขาดมือ

ส่วนบริษัทที่มี current ratio มากกว่า 1 แปลว่าสภาพคล่องสูง แต่ถ้าสูงกว่า 1 มากๆ นี่ก็น่าคิดครับ ต้องไปดูเพิ่มเติมว่าบริษัทมีการใช้ทรัพย์สินหมุนเวียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่า เช่น ถือเงินสดเกินความจำเป็นไม่นำไปลงทุน

ที่ต้องตัดสินค้าคงเหลือ (inventory) ออกจากการคำนวณก็เพราะมันแปลงเป็นเงินสดได้ช้ากว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ แถมอาจจะลดมูลค่าลงด้วย เหมือน iPhone รุ่นเก่าที่ขายไม่ออก จะให้รีบขายเอาเงินไปจ่ายหนี้ก็ทำได้ยากครับ ส่วนเกณฑ์การดูก็เหมือนกับ current ratio ครับ เพียงแต่ใช้วัดสภาพคล่องได้ตรงจุดกว่า

ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถในการชำระดอกเบี้ย จนอาจถูกฟ้องล้มละลายได้ เนื่องจากถ้าการมีภาระหนี้สินที่สุง ทำให้จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยที่สูงตามไปด้วย ไม่ว่ากิจการนั้นจะกำไรหรือขาดทุน

การพิจารณาค่า D/E ละเอียดนั้นไม่มีค่าตายตัวว่าสามารถกู้เกินได้กี่เท่าของสินทรัพย์ที่มีแต่พิจารณาจาก Business model ธุรกิจมีนโยบาลการทำธุรกิจอย่างไร บางบริษัท มีการเติบโตสูงอาจจะต้องกู้เงินมาใช้ดำเนินงาน ซึ่งถ้าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ การกู้เงินมาลงทุนก็อาจจะเป็นโอกาสทำให้บริษัทเติบโตได้เร็ว หรืออย่างในกลุ่มธนาคารที่ธุรกิจมีการกู้เงินมาเพื่อปล่อยกู้ อาจะทำให้มีค่า D/E สูงถึง 10 เท่าได้

ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนใกล้เคียงกันมาก หักลบกันออกมาแล้วเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่เท่าไหร่ บริษัทอาจถูกปิดได้ เพราะไม่มีเงินสดในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เข้าบริษัทครับ

Free cash flow ใช้ประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจได้ด้วยนะครับ โดยการคิดลดแบบ discounted cash flow (DCF) เป็นการประเมินมูลค่าที่อิงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเข้าบริษัทครับ

นี่เป็นอีกตัวที่ไม่มีเกณฑ์บ่งชี้แน่นอน เลยต้องดูเปรียบเทียบกับอดีตของบริษัทเองว่าที่ผ่านมารักษาความเร็วในการหมุนเงินไว้ได้ดีขนาดไหน ถ้าแนวโน้มคงที่หรือลดลงก็จะดีมากครับ แต่ถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินกิจการระยะยาวได้ แล้วก็อย่าลืมเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วยนะครับ เพราะถ้าคู่แข่งหมุนเงินได้เร็วกว่า ก็เป็นไปได้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเค้าดีกว่า อาจจะน่าลงทุนกว่าครับ

รู้ว่าบริษัทมั่นคงแล้ว ก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำ และสร้างกำไรเติบโตต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริษัทและเงินลงทุนของคุณมากแค่ไหน โดยวิเคราะห์จากอัตราส่วนเหล่านี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรขั้นพื้นฐาน ไม่มีมาตรวัดที่แน่นอน แต่ใช้เปรียบเทียบกับหุ้นอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่าทำกำไรได้มากกว่าคู่แข่งหรือไม่ครับ

ถ้าแนวโน้มของ operating margin ลดลงเรื่อยๆ ก็เป็นไปได้ว่าต้นทุนอาจจะสูงขึ้น แต่ปรับราคาขึ้นไม่ได้ ทำให้กำไรขั้นต้นลดต่ำลง หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายไม่เพิ่มขึ้นตามครับ

อัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำกำไรทั้ง 3 ตัว ถ้ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องกันหลายๆ ปี ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี แสดงให้ว่าบริษัทน่าจะมีความสามารถทำกำไรให้คุณไปเรื่อยๆ ในระยะยาว

นอกจากคุณจะต้องมั่นใจว่าธุรกิจนั้นมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถทำกำไรไปได้ยาวๆ แล้ว คุณก็อาจจะอยากรู้ด้วยว่า เหล่าผู้บริหารใช้เงินลงทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน ไม่ได้เอาเงินคุณไปผลาญเล่นจนค่าใช้จ่ายบาน กำไรต่อเงินลงทุนแต่ละบาทของคุณลดลงเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ คุณสามารถวัดประสิทธิภาพในการบริหารเงินของบริษัทได้จาก

return on assets = net income / assets or net income / (equity + liabilities)

ROA ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือ ถ้า ROA สูงๆ มาพร้อมกับหนี้สินสูงๆ ด้วยแล้วละก็ แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้สร้างมาจากการกู้ยืม ไม่ใช่เงินลงทุนครับ แบบนี้ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือรักษาความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระดับสูงไว้ได้ บ่งบอกถึงความสามารถในการเติบโต และแข่งขันในตลาด รวมถึงมีความใส่ใจที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ยิ่งสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A น้อยเท่าไหร่ ยิ่งดี เหลือเป็นกำไรให้ธุรกิจนำไปต่อยอดเยอะขึ้น แถมถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทก็ยังคงประคับประครองตัวเองไปได้โดยต้องปลดพนักงาน

เช่นกันครับว่า อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรไม่มีเกณฑ์ตัวเลขที่แน่นอน คุณจำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเลขปัจจุบันกับอดีตเพื่อดูแนวโน้มของบริษัท และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยครับ

หลังจากวิเคราะห์คุณภาพของบริษัทใน 3 มิติไปแล้วว่าบริษัทมีความศักยภาพที่จะเติบโตในระยะยาวมากเพียงใด ที่เหลือคุณแค่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า บริษัทน่าลงทุนหรือไม่ ซึ่งสิ่งสุดท้ายที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ก็คือดูว่าหากคุณเข้าไปลงทุนในฐานะบริษัท คุณจะได้อะไรกลับมาบ้าง แล้วคุ้มค่าแค่ไหน

price to earning ratio = price / earning per share

คุณอาจจะเคยได้ยินนักวิเคราะห์พูดกันว่าหุ้นนี้ควรมี P/E เท่านั้นเท่านี้ แต่จริงๆ แล้วค่า P/E ไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม และค่า P/E ในอดีตของบริษัทเองด้วย เมื่อเปรียบเทียบแล้วผลออกมาว่า

P/E สูงกว่าปกติหรือเพิ่มขึ้น เป็นไปได้ว่า มีคนกำลังแห่ซื้อหุ้นตามข่าว ทำให้ราคาพุ่ง แต่กำไรที่ทำได้ยังเหมือนเดิม หรือหุ้นกำลังเติบโต มีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้คนสนใจซื้อเพิ่มขึ้น

P/E Ratio ต่ำกว่าปกติหรือลดลง เป็นไปได้ว่า คุณได้ค้นพบหุ้นดีราคาถูก! แต่ก็ต้องสังเกตดีๆ เพราะบางบริษัททำกำไรเพิ่มลดไม่แน่นอน พอกำไรเพิ่มขึ้นแต่ละที P/E ก็ลดลง ดูเป็นหุ้นดีราคาถูกได้ เช่น หุ้นก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (price to book value ratio)

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี  = ราคาปัจจุบัน  /  มูลค่าทางบัญชี

 price to book value ratio = price / book value per shares


เทรด Forex กับ Exness ให้ได้วันละ 1,000+++ สำหรับมือใหม่


หารายได้วันละ 1,000 ขึ้นไป จากการเทรด Forex กับ Exness โดยการทำตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางนำไปใช้ได้เอง สำหรับมือใหม่
Link สำหรับดาวน์โหลด Exness
https://www.exness.com/a/32faeg9c2n?platform=mobile\u0026pid=mobile_share
Link คลิปแนะนำการสมัครเทรดหุ้นกับ Exness
https://youtu.be/ib1k4TFcvTA
Link คลิป Exness เล่นยังไงสำหรับมือใหม่
https://youtu.be/1Q23lAiho30
Link คลิปเล่นยังไงให้ถูกล้างพอร์ต
https://youtu.be/fxjKGEH5nac
Link การฝากถอนเงินบัญชีเพื่อเทรด Forex กับ Exness
https://youtu.be/bGW897cWvZo
Link คลิป Exness เล่นยังไง Update 2021 เทรด Forex กับ Exness
https://youtu.be/gWe5hQl38fI
กลุ่มส่งสัญญาณการเทรดและข่าวสารสำคัญ
เพิ่มเพื่อนด้วย line id @734jzzai
หรือกดตาม Link ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://lin.ee/oM2QoEB
ฝากติดตาม พูดคุย สนทนากับเราได้ที่ Facebook: Chi Channel นะคะ
\”Music: www.bensound.com\”

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เทรด Forex กับ Exness ให้ได้วันละ 1,000+++ สำหรับมือใหม่

Margin / Free Margin / Margin Level คืออะไร คำนวณยังไง | พื้นฐาน Forex เบื้องต้น สอนฟรี


้http://www.RookieTraders.com : เมื่อเราเปิดโปรแกรมเทรดอย่าง MT4หรือ MT5 ขึ้นมา เราจะเจอคำเหล่านี้คือ Balance / Equity / Margin / Free Margin และ Margin Level แต่ละคำมีความหมายยังไง ผมได้อธิบายอย่างละเอียดไว้นะคลิปนะครับ และมีตัวอย่างการคำนวณ margin ที่ใช้ไปมาเวลาเราเปิดออร์เดอร์ว่ามันคิดยังไง ขึ้นกับ Leverage ที่เราเลือกไว้อย่างไร บางทีเปิดออร์เดอร์ไม่ได้ ขึ้น Not Enough Money หมายความว่ายังไง ทั้งๆที่เงินก็มีในพอร์ท และข้อระวังเกี่ยวกับ Margin Level ที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรรู้เอาไว้
สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า Leverage คืออะไร สามารถดูคลิปอธิบายได้ตามลิงค์ต่อไปนี้นะครับ
ทำความเข้าใจเรื่อง Leverage
https://www.youtube.com/watch?v=8YevU27g2pc
บทความ Margin คืออะไร ? Leverage คืออะไร ? สิ่งสำคัญกับการเทรดที่มือใหม่ควรรู้
http://bit.ly/3aJbL8z
forexmargin มาจิ้น forexพื้นฐาน

See also  [NEW] Lacoste กระเป๋าสตางค์ รุ่น NF2778DC S9000 | กระเป๋า lacoste ราคา - Nangdep.vn

Margin / Free Margin / Margin Level คืออะไร คำนวณยังไง | พื้นฐาน Forex เบื้องต้น สอนฟรี

[Binance]EP.19 รู้เรื่อง Margin (Cross) ก่อนลงมือเทรด


เทรดเหรียญ โปรอ๋อง binance crypto รายได้เสริม
ลิ้งค์สมัครเปิดบัญชีไบแนนซ์ ได้ค่าธรรมเนียมคืนกลับ (Kick Back) 20% และหากนำบัญชีที่สมัคร
ผ่านลิ้งมาเทรดด้วยโปรแกรมช่วยเทรด (Smart) สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการได้ในราคาพิเศษ
ลิ้งสมัคร Binance
https://www.binance.com/en/register?ref=OJYRCRVW
หรือสามารถใช้โค๊ด OJYRCRVW ใส่ตอนสมัครเปิดบัญชี Binance ผ่านแอพหรือ browser
Youtube : https://www.youtube.com/c/proaongch/
หมวด Crypto : https://youtube.com/playlist?list=PLGuA0uUqr7uQlFWvXZCzYLTCEt0Ojdaoo
หมวด Binance : https://www.youtube.com/playlistlist=PLGuA0uUqr7uR2522rI8oSC2qJR8IQzTDf
หมวดบอท (Smart)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGuA0uUqr7uTLa2tt7rt4tLXyhS3dD_tH
FB : https://www.facebook.com/ProAongCH/
website : https://proaongch.net/

[Binance]EP.19 รู้เรื่อง Margin (Cross) ก่อนลงมือเทรด

Net Profit Margin คืออะไร | ศัพท์การเงิน | บัญชีมีGIVE


คำศัพท์ทางบัญชี https://www.youtube.com/watch?v=KMIvXNRai5U
หาโบรกเกอร์ https://www.youtube.com/watch?v=xHsRwrcpjhI

Net Profit Margin คืออะไร | ศัพท์การเงิน | บัญชีมีGIVE

Margin คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?


🎁🎁 เข้าสู่เว็บไซต์ Eluforex 🌳 https://www.eluforex.com/ 🎁🎁
รายละเอียด เพิ่มเติม 🏆 https://www.eluforex.com/whatismargin/
.
📢📢 เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี!! 📢📢
Line ID ✅ @eluforex
Facebook 🌍 https://www.facebook.com/EluForex111749906971777/
.
🚩 Margin forex Forexbroker
โบรกเกอร์Forex Eluforex Thailand
Broker Reviewforex Investor

Margin คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ net profit margin คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.