Home » [NEW] Accounts Payable Accountant – บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด | บริษัท สยาม ไว เนอ รี่ จํา กัด – Nangdep.vn

[NEW] Accounts Payable Accountant – บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด | บริษัท สยาม ไว เนอ รี่ จํา กัด – Nangdep.vn

บริษัท สยาม ไว เนอ รี่ จํา กัด: คุณกำลังดูกระทู้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกรายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป

 • จัดประเภทสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคารวมถึงคำนวณค่าเสื่อมราคาในระบบ SAP
 • ตรวจนับสินทรัพย์และสรุปรายงานการตรวจนับ
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและกระทบยอดบัญชีภาษีซื้อ
 • จัดทำรายงานภาษีรายเดือน (ภ.พ.30)
 • จัดทำรายงานเคลื่อนไหวสินทรัพย์และกระทบยอดในงบแสดงฐานะทางการเงิน
 • กระทบยอดบัญชีด้าน AP ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-8 ปี
 • มีทักษะการใช้มาตรฐานการบัญชีและภาษี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีใน Microsoft Office
 • ทักษะการสื่อสารที่ดีและการประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 3 – 10 ปี

สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)

การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี

เกี่ยวกับบริษัท

คุณสมบัติคุณสมบัติพื้นฐานคุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : 1 อัตรา เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ ประสบการณ์ : 3 – 10 ปี สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง) การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : บัญชี เกี่ยวกับบริษัท

Siam Winery is one of Asia’s leading wine producers. In 1982 Chalerm Yoovidhya founded Siam Winery with the ambition to become Asia’s leading company in producing & marketing of wine and grape-based product. We are now seeking for qualified candidates in the following position:-

ข้อมูลของบริษัท

Name of Company :

Siam Winery Trading Plus Co., Ltd

Primary Industries :

Beverages/Food/Restaurant

Number of Employee :

1000″

Registration :

12 Million Baht

Website :

http://www.siamwinery.com
http://www.spywinecooler.com
Siam Winery

was founded in 1986 by Chalerm Yoovidhya* as the first step towards realising his vision of a ‘Thai Wine Culture’. Over the past quarter of a century, Chalerm has worked on this by offering wine as a moderate alcoholic alternative to beer and spirit, in harmony with his partners and the environment.

Today, Siam Winery is the flagship of Thailand’s flourishing wine industry and one of South-East Asia’s foremost producers and distributors of wine and wine-based beverages. The company aspires to become a leader in Asia’s expanding wine industry.

 • Also chairman of RedBull UK

The inspiration behind Siam Winery’s inception and growth has come from our genuine love and passion for wines from Western cultures and a strong appreciation for both old world and new world wines.

Through Siam Winery, we are determined to introduce “New Latitude Wines” to the world and to establish more developed, sophisticated and enriching wine culture in Thailand. We believe that wine cultures vary from region to region according to the local way of life. What they have in common though is their association with well-being and bringing people together, either through celebration or just as part of the enjoyment of daily life.

Throughout the years, quality has been our number one priority and is an area where we will never compromise. These days we have a strong winemaking team and state-of-the-art equipment. We maintain our vineyards to international standards and our raw materials are carefully selected from the highest quality grape varietals to offer our customers the best quality products.

Overview
Our operations in Thailand consist of:

 • Vineyards in 3 locations spanning over 300 acres
 • The largest winery in Southeast Asia with a capacity of over 30 million litres per annum
 • Production capacity of 1 million units per day
 • Full-service logistics and ware-housing system
 • In-house marketing and sales team

• Wine tourism and wine retail • Over 900 employees

The products are sold locally and in over 26 countries across the globe through a network of partners. The product ranges from wine – based beverages to locally-produced still wines, imported still wines and non-alcoholic beverages.

SPY Wine Cooler is the first drink in the local market targeting female consumers and has maintained a majority market share in the Ready-to-Drink (‘RTD’) sector since its inception.

Monsoon Valley is the premium new latitude wine from Siam Winery’s vineyards in Thailand.

The World of Wines™ selections are award-winning wines imported from around the world, exclusively selected by our wine experts for customers in Thailand and Southeast Asia. Brands under World of Wines™ selection umbrella includes Mon Clair from South Africa, Peter Vella and Carlo Rossi from the US, May Y Sol from Chile and many more to

See also  [Update] เดอะบิ๊กทรี (วงดนตรีอังกฤษ) อาชีพ สมาชิกและรายชื่อจานเสียง | วง big three - Nangdep.vn

come.

Premium One™ is a portfolio of imported premium brands from leading international beverage producers. Since 2010, Siam Winery has added Gerolsteiner sparkling mineral water, Armand de Brignac Champagne, McGuigan and Tempus Two as well as Concha Y Toro’s Casillero Del Diablo to the portfolio.

Additionally, the company operates wine tourism and a retail shop in Hua Hin.

(Insert logo Main logo) SPY, MV, HHH vineyard, Fresco, WOW, MC, PV, AdB, NF, F.Castel, MH, CdD, Mar Y Sol, Gerol, Red Bull

Name of Company : Siam Winery Trading Plus Co., Ltd Primary Industries : Beverages/Food/Restaurant Number of Employee : 1000″ Registration : 12 Million Baht Website : http://www.siamwinery.comhttp://www.spywinecooler.comwas founded in 1986 by Chalerm Yoovidhya* as the first step towards realising his vision of a ‘Thai Wine Culture’. Over the past quarter of a century, Chalerm has worked on this by offering wine as a moderate alcoholic alternative to beer and spirit, in harmony with his partners and the environment.Today, Siam Winery is the flagship of Thailand’s flourishing wine industry and one of South-East Asia’s foremost producers and distributors of wine and wine-based beverages. The company aspires to become a leader in Asia’s expanding wine industry.The inspiration behind Siam Winery’s inception and growth has come from our genuine love and passion for wines from Western cultures and a strong appreciation for both old world and new world wines.Through Siam Winery, we are determined to introduce “New Latitude Wines” to the world and to establish more developed, sophisticated and enriching wine culture in Thailand. We believe that wine cultures vary from region to region according to the local way of life. What they have in common though is their association with well-being and bringing people together, either through celebration or just as part of the enjoyment of daily life.Throughout the years, quality has been our number one priority and is an area where we will never compromise. These days we have a strong winemaking team and state-of-the-art equipment. We maintain our vineyards to international standards and our raw materials are carefully selected from the highest quality grape varietals to offer our customers the best quality products.OverviewOur operations in Thailand consist of:• Wine tourism and wine retail • Over 900 employeesThe products are sold locally and in over 26 countries across the globe through a network of partners. The product ranges from wine – based beverages to locally-produced still wines, imported still wines and non-alcoholic beverages.SPY Wine Cooler is the first drink in the local market targeting female consumers and has maintained a majority market share in the Ready-to-Drink (‘RTD’) sector since its inception.Monsoon Valley is the premium new latitude wine from Siam Winery’s vineyards in Thailand.The World of Wines™ selections are award-winning wines imported from around the world, exclusively selected by our wine experts for customers in Thailand and Southeast Asia. Brands under World of Wines™ selection umbrella includes Mon Clair from South Africa, Peter Vella and Carlo Rossi from the US, May Y Sol from Chile and many more tocome.Premium One™ is a portfolio of imported premium brands from leading international beverage producers. Since 2010, Siam Winery has added Gerolsteiner sparkling mineral water, Armand de Brignac Champagne, McGuigan and Tempus Two as well as Concha Y Toro’s Casillero Del Diablo to the portfolio.Additionally, the company operates wine tourism and a retail shop in Hua Hin.(Insert logo Main logo) SPY, MV, HHH vineyard, Fresco, WOW, MC, PV, AdB, NF, F.Castel, MH, CdD, Mar Y Sol, Gerol, Red Bull

See also  [NEW] ไอคอนของสถานี ภาพเวกเตอร์สต็อก ไอคอนของสถานี ภาพประกอบที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์ | สัญลักษณ์ ปั๊มน้ํามัน - Nangdep.vn

พันธกิจของบริษัท

We operate our business according to the 8 guiding principles which are embedded in our manifesto:

GREAT BRANDS
We put all our efforts to build brands that inspire consumer to enter the wine category

GREAT PEOPLE
We want to be a great place to work at, so people can develop to be the best they can

INNOVATION
We will add new products and ways to produce and distribute to ensure our future growth

FOCUS ON WINE
We stick to our vision of Building a Thai Wine Culture

QUALITY
We ensure that our products always match our set quality standards and satisfy consumers

PLANET
Be responsible Citizens that make a difference by helping to preserve the environment and communities around us

PROFIT
Maximize long term return to our owner while being mindful of our overall responsibilities

EXPORT
We drive the growth of our business abroad to open new markets

นโยบายทรัพยากรบุคคล

GREAT PEOPLE

We will strive to ensure that Siam Winery is a great place to work for, so our employee can employ their full capability for a great productivity

Recruitment & Selection

We will use all means to find great people, who fit to us and put them in the right job.

Compensation & Benefits

We will ensure that our total remuneration package is competitive and motivates our employees to be productive and achieve best results.

Learning & Development

We will ensure that our employees receive training and development programs which help them reach full capabilities and they can grow with us.

Employee Engagement

We will contribute to making Siam Winery a place, where our employees are engaged and participate in all company activities. This in turn will lead to a strong productive working culture.

Safety & Security

We will ensure that our employees are working under a good safety and security conditions within the company premise. Enforcing discipline amongst staff for the benefit of all.
Career Oportunity

We will strive to ensure that Siam Winery is a great place to work for, so our employee can employ their full capability for a great productivityWe will use all means to find great people, who fit to us and put them in the right job.We will ensure that our total remuneration package is competitive and motivates our employees to be productive and achieve best results.We will ensure that our employees receive training and development programs which help them reach full capabilities and they can grow with us.We will contribute to making Siam Winery a place, where our employees are engaged and participate in all company activities. This in turn will lead to a strong productive working culture.We will ensure that our employees are working under a good safety and security conditions within the company premise. Enforcing discipline amongst staff for the benefit of all.

Siam Winery aims to recruit and to employ qualified candidates to join our fast-growing team. We stress that the most important resource of the Company are our “employees”. We are an equal opportunity firm. Our recruitment philosophy is to recruit and hire persons based on their qualifications, which are considered suitable for the position, through our effective recruitment system regardless of race, religious, ethnicity, gender and class of society.

If you are a proactive person, take pride in your contribution with highly competent, experienced, determined professional and want to be part of our fast-growing team, this could be your next long term role.

See also  [Update] บุก Pantip ประตูน้ำ ย้อนระลึก ความทรงจำดีๆกับ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า และรู้จักกับ พาลาเดียม ประตูน้ำ | pantip ประตูน้ำ - Nangdep.vn

Please join our team by sending your application, preferably in English, to [email protected]

We are offering competitive remuneration package and fringe benefits for successful candidates.

ข้อมูลติดต่อและแผนที่

Company Name :

Siam Winery Trading Plus Co., Ltd

Address :

174/1-4 Soi Vibhavadi-Rangsit 78, Vibhavadi-Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok 10210

Telephone :

0-2533-5600

Fax :

0-2996-6081

Home Page :

http://www.siamwinery.com
http://www.spywinecooler.com

Contact Person :

Chanitra Wangkanon

Position :

Recruitment

ชื่อผู้ติดต่อ : Chanitra Wangkanon – Recruitment

ที่อยู่ : 174/1-4 Soi Vibhavadi-Rangsit 78, Vibhavadi-Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok 10210

โทรศัพท์ : 0-2533-5600

โทรสาร : 0-2996-6081

โฮมเพจ : http://www.siamwinery.com , http://www.spywinecooler.com

Company Name : Siam Winery Trading Plus Co., Ltd Address : 174/1-4 Soi Vibhavadi-Rangsit 78, Vibhavadi-Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok 10210 Telephone : 0-2533-5600 Fax : 0-2996-6081 Home Page : http://www.siamwinery.comhttp://www.spywinecooler.comContact Person : Chanitra Wangkanon Position : Recruitment ชื่อผู้ติดต่อ : Chanitra Wangkanon – Recruitment ที่อยู่ : 174/1-4 Soi Vibhavadi-Rangsit 78, Vibhavadi-Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok 10210 โทรศัพท์ : 0-2533-5600 โทรสาร : 0-2996-6081 โฮมเพจ : http://www.siamwinery.com , http://www.spywinecooler.com


เปิดประวัติ ทนายครอบครัว “กระทิงแดง”


เปิดประวัติอีก 1 คน ที่อยู่เบื้องหลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ในคดีขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 โดย นายสมัคร เชาวภานันท์ ทนายความของตระกูลอยู่วิทยา พบอดีตเคยเป็น สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรมคณะกรรมมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ
จากกรณีที่สื่อต่างประเทศ ระบุว่า อัยการของไทยสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ทายาทเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มกระทิงแดง ในคดีขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต เมื่อปี 2555 หลังมีการสอบปากคำพยานใหม่ 2 ราย ช่วงเดือน ธ.ค. 62 หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนาน 7 ปี ระบุว่า เป็นเหตุสุดวิสัย มิใช่เกิดจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังของนายวรยุทธ แต่เกิดจากความประมาท ปราศจากความระมัดระวังของผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม อีก 1 บุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ทายาทเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มกระทิงแดง รอดพ้นจากการถูกอัยการและตำรวจสั่งไม่ฟ้องในคดีขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต เมื่อปี 2555 คือ นายสมัคร เชาวภานันท์ ทนายความของนายวรยุทธ อยู่วิทยา
นายสมัคร เชาวภานันท์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2492 ปัจจุบันอายุ 71 ปี
การศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ (รุ่นเดียวกับ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อดีตอัยการสูงสุด, นายดิเรก อิงคนินันท์ อดีตประธานศาลฎีกา, นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ อดีตอธิบดีกรมขนส่งทางอากาศ, นายชุติชัย สาขากร อดีตรองอัยการสูงสุด,นายไพรัช กังวานสุระ อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง,นางฉันทนา ประทุมสุวรรณ อดีตอัยการอาวุโส, ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิบัตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรม (ระดับสูง) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรม
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 4212
ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
อุปนายกฝ่ายบริหารและโฆษก สภาทนายความ
กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการอำนวยการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมัยที่ 12
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่ปรึกษากฎหมายให้กับ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
วิทยากรและอาจารย์ สภาทนายความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาชิกวุฒิสภาประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรมคณะกรรมาธิการการยุติธรรม และการตำรวจ
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บูรพากอล์ฟ จำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2561
ประธานชมรมนิติศาสตร์ มธ.2512 สมัยที่ 39 (ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน)
อาจารยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ปรึกษากรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรศัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เคยเป็น สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา สายวิชาชีพ ในปี 25512554 และ 25542557
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด และ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
ประธานที่ปรึกษา บริษัท AIA จำกัด (ประเทศไทย)
นอกจากนี้ ยังมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท บูรพากอล์ฟ จำกัด ธุรกิจสนามกอล์ฟของตระกูลอยู่วิทยา ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วย
ในปี 2555 ที่มีการเลือกรองประธาน ส.ว.คนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างลง นายสมัคร ถือเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งที่ถูกเสนอชื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงคะแนนเลือกเป็นรองประธาน ส.ว. เนื่องจากการเป็นทนายความของตระกูลอยู่วิทยา ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่ผลการลงมติปรากฏว่า นายบุญชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นผู้ได้รับเลือก
หลังจากการรัฐประหารปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขึ้นมาทำหน้าที่แทนรัฐสภา นายสมัคร ได้เข้าเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ของ สนช. ซึ่งมี พล.ร.อ.ศิษฐวัชร์ วงษ์สุวรรณ น้องชายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน โดยในช่วงเวลานี้เอง มีกระแสข่าวว่า นายสมัคร ได้ยื่นเรื่องของคณะกรรมาธิการชุดนี้ เพื่อขอความเห็นในคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หลังจากนั้นกรรมาธิการได้ประสานไปยังอัยการ จนนำไปสู่การสอบพยานเพิ่มเติมและนายวรยุทธหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาในที่สุด
ข้อมูลจาก:ผู้จัดการออนไลน์
บอสกระทิงแดง
.
.
ติดตาม
Bluesky ฟ้าวันใหม่ บลูสกาย
Youtube : https://bit.ly/3dgEL6Y
Facebook : https://web.facebook.com/BLUESKYChannel
Twitter : https://twitter.com/blueskychannel
Website : https://blueskychannel.tv/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เปิดประวัติ ทนายครอบครัว “กระทิงแดง”

แบบบ้านใต้ถุนสูง ขนาดเล็กพร้อมราคาABS-2015 House 3D บ้านโมเดิร์น 3 ห้องนอน ระเบียงใหญ่


แบบบ้านใต้ถุนสูง ขนาดเล็กพร้อมราคาABS2015 House 3D บ้านโมเดิร์น 3 ห้องนอน ระเบียงใหญ่
มีพื้นที่ใช้สอยรวม 138 ตร.ม.ไม่รวมพื้นที่โล่งใต้ถุนบ้าน
มี 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องครัว, 1 ห้องนั่งเล่น, 1 เก็บของ, สามารถนำรถเข้ามาจอดใต้ถุนบ้านได้ และมีระเบียงค่อนข้างกว้างใหญ่
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook เพจ : บ้านAbsoluteABS
https://www.facebook.com/HomeAbsolute33/
Line ID : absabsolute
Email : [email protected]
There is a total area of 138 square meters, excluding the open area under the house.
There are 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 kitchen, 1 living room, 1 storage, can bring the car to park under the house. And has a rather large balcony
Contact for more information at
Facebook Page: บ้าน AbsoluteABS
https://www.facebook.com/HomeAbsolute33/
Line ID: absabsolute
Email: [email protected]

แบบบ้านใต้ถุนสูง ขนาดเล็กพร้อมราคาABS-2015 House 3D บ้านโมเดิร์น 3 ห้องนอน ระเบียงใหญ่

พรศักดิ์ ส่องแสง ในความผูกพันของ เหลือเฟือ/ลุงพล/ซ่าส์ หมาว้อ


คลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อ รำลึก ถึงพี่พรศักดิ์ ส่องแสง แง่มุมดีๆ ของพี่ที่มีต่อน้อง ขอให้ดวงวิญญาณของพี่สู่สรวงสวรรค์ ชั้นฟ้า สาธุ ขอบคุณสำหรับการติดตาม อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ เธอเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ กรุณาอย่าปิดกั้นการมองเห็น ขอบคุณครับ
เหลือเฟือ_ชาแนล พรศักดิ์_ส่องแสง พลพันลาว ซ่าส์_หมาว้อ

พรศักดิ์ ส่องแสง ในความผูกพันของ เหลือเฟือ/ลุงพล/ซ่าส์ หมาว้อ

BUS-205 (Sec.1)


บริษัท สยามไวน์เนอรี่ จํากัด (Siam Winery) คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ BUS205

BUS-205 (Sec.1)

สยามไวน์เนอรี่


สยามไวน์เนอรี่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ บริษัท สยาม ไว เนอ รี่ จํา กัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *