Home » [NEW] DR ตัวช่วยลงทุนหุ้นต่างประเทศ | หุ้น ตัว ใหม่ – Nangdep.vn

[NEW] DR ตัวช่วยลงทุนหุ้นต่างประเทศ | หุ้น ตัว ใหม่ – Nangdep.vn

หุ้น ตัว ใหม่: คุณกำลังดูกระทู้

Depositary Receipt (DR) เป็นตราสารทางการเงินอีกประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากอยากจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้มีโอกาสที่จะระดมทุนจากนักลงทุนทั่วโลกได้มาก ถึงขั้นมีคำศัพท์เฉพาะ เพื่อเรียกตราสาร DR ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันอย่างคุ้นหูว่า American Depositary Receipt (ADR) แต่ความจริงแล้ว DR ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

1. Sponsored DR

หมายถึง DR ที่มีธนาคารเป็นผู้ออกตราสาร ในฐานะตัวแทนของบริษัทต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ทำให้มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น (Secondary Listing)

หมายถึง DR ที่มีธนาคารเป็นผู้ออกตราสาร ในฐานะตัวแทนของบริษัทต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ทำให้มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น (Secondary Listing)

 

ดังนั้น ผู้ถือ Sponsored DR จึงเหมือนถือหุ้นต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง โดย DR ลักษณะนี้มักจะซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ตามปกติ เช่น Sponsored DR ของ Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), Baidu, Inc. (BIDU), Nio Inc. (NIO), Sony Group Corporation (SONY) และ Sea Ltd. (SE) เป็นต้น

 

2. Unsponsored DR

หมายถึง DR ที่อาจมีธนาคารหรือตัวกลาง (Dealer) เป็นผู้ออกตราสาร แต่จะไม่มีการร่วมมือกันระหว่างตัวกลางกับบริษัทต่างชาติเหมือนกับ Sponsored DR ดังนั้น ผู้ถือ Unsponsored DR จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น สิทธิ์ในการออกเสียงหรือรับเงินปันผล อย่างไรก็ดี DR ลักษณะนี้จะซื้อขายได้เฉพาะในตลาดรองเท่านั้น (over-the-counter : OTC) เช่น Unsponsored DR ของ Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Meituan (MPNGY) หรือแม้กระทั่งหุ้นไทยบางตัว ก็มีตัวกลางที่นำไปจดทะเบียนในลักษณะนี้ เช่น PTT Public Company Ltd. (PUTRY), CP All Public Company Ltd. (CPPCY), Siam Cement Public Company Ltd. (SCVPY) เป็นต้น

หมายถึง DR ที่อาจมีธนาคารหรือตัวกลาง (Dealer) เป็นผู้ออกตราสาร แต่จะไม่มีการร่วมมือกันระหว่างตัวกลางกับบริษัทต่างชาติเหมือนกับ Sponsored DR ดังนั้น ผู้ถือ Unsponsored DR จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น สิทธิ์ในการออกเสียงหรือรับเงินปันผล อย่างไรก็ดี DR ลักษณะนี้จะซื้อขายได้เฉพาะในตลาดรองเท่านั้น (over-the-counter : OTC) เช่น Unsponsored DR ของ Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Meituan (MPNGY) หรือแม้กระทั่งหุ้นไทยบางตัว ก็มีตัวกลางที่นำไปจดทะเบียนในลักษณะนี้ เช่น PTT Public Company Ltd. (PUTRY), CP All Public Company Ltd. (CPPCY), Siam Cement Public Company Ltd. (SCVPY) เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม นิยามของ Unsponsored DR ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน เช่น ในกรณีของประเทศไทย DR ที่จดทะเบียนอยู่เข้าข่ายรูปแบบ Unsponsored DR เพราะไม่ได้มีการเพิ่มทุนเหมือนการทำ Secondary Listing แบบกรณี Sponsored DR แต่ก็สามารถซื้อขายในตลาดหุ้นได้เหมือนหุ้นไทยทั่วไป

 

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมี E1VFVN3001 เป็นตราสาร DR ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกโดย บล.บัวหลวง มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ E1VFVN30 ซึ่งเป็น ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นชั้นนำ 30 ตัวแรกของประเทศเวียดนาม โดยรูปแบบจะคล้ายคลึงกับ Unsponsored DR คือ ไม่ได้มีหุ้นออกใหม่ ซึ่ง E1VFVN3001 ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในหุ้นเวียดนาม เนื่องจากสามารถซื้อขายได้แบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชัน Settrade Streaming ได้เหมือนหุ้นไทย

 

อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ DR E1VFVN3001 สามารถซื้อขายในช่วงพักกลางวันได้ หรือซื้อขายได้ตลอดวันทำการตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 16:30 น. ทำให้การลงทุนใน DR สามารถทำได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วงเวลา 10:00 น. – 11.30 น. และ 13:00 น. – 14:30 น. เป็นช่วงที่สภาพคล่องของ DR มักจะดีกว่าช่วงเวลาอื่น เนื่องจากเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นเวียดนามเปิดทำการพร้อมกัน

 

ตราสาร DR จะมีราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) คล้ายกับกองทุนรวม โดยสำหรับกรณีของ DR E1VFVN3001 จะใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณระหว่างวัน (iNAV) คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

 

โดยสำหรับกรณี DR E1VFVN3001 iNAV จะคำนวณจากดัชนี VN30 ล่าสุด ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย (Bid-Offer) ของ DR ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องเท่ากับราคา iNAV เสมอไป เนื่องจากมีเหตุผลหลัก 2 ประการ ดังนี้

See also  [Update] ทุ่งลาเวนเดอร์ ภาพถ่ายสต็อก ทุ่งลาเวนเดอร์ รูปภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์ | ทุ่ง ลาเวนเดอร์ ฝรั่งเศส - Nangdep.vn

 

1. ราคา iNAV ของ DR

ถือว่าเป็นค่ากลางที่อยู่ระหว่างราคาซื้อและราคาขายหุ้นอ้างอิงของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) เพื่อรองรับการออก DR จึงทำให้เกิดส่วนต่างของราคา (Bid-Ask Spread)

ถือว่าเป็นค่ากลางที่อยู่ระหว่างราคาซื้อและราคาขายหุ้นอ้างอิงของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) เพื่อรองรับการออก DR จึงทำให้เกิดส่วนต่างของราคา (Bid-Ask Spread)

 

2. อัตราแลกเปลี่ยน

อาจส่งผลให้ราคา DR เคลื่อนไหวไม่ตรงกับราคา iNAV เช่น สมมติว่าราคา E1VFVN30 ETF ในเวียดนาม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ค่าเงินเวียดนาม คือ เงินดองแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ส่งผลให้ราคา DR สูงขึ้นและนักลงทุนได้กำไรมากขึ้น

อาจส่งผลให้ราคา DR เคลื่อนไหวไม่ตรงกับราคา iNAV เช่น สมมติว่าราคา E1VFVN30 ETF ในเวียดนาม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ค่าเงินเวียดนาม คือ เงินดองแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ส่งผลให้ราคา DR สูงขึ้นและนักลงทุนได้กำไรมากขึ้น

 

กล่าวโดยสรุป DR ถือว่า เป็นเครื่องมือในการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ แต่ไม่ว่าจะลงทุนในตราสารใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดี โดยเฉพาะหนังสือชี้ชวน ที่ให้รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น นอกจากนี้ควรประเมินทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง ตลอดจนเงื่อนไข ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

 

นักลงทุนที่สนใจ ลงทุนใน DR E1VFVN3001 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่

 

และสำหรับนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจ อยากเรียนรู้และทำความเข้าใจการลงทุน DR ตลอดจนกลไกการเคลื่อนไหวของราคา วิธีการซื้อขาย และกลยุทธ์การลงทุนใน DR เพื่อกระจายการลงทุน และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “ลงทุน DR ฉบับมือใหม่” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน


รีวิวหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุด เด็กไทยเตรียมไปแข่งระดับโลก!!! Robomaster S1


ตอนนี้ในไทยยังไม่มีของนะครับ
ลิงค์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ
https://www.kungmagic.com/
ID Line: @kungmagic
เบอร์โทร 0818609499
อย่าลืมติดตามช่อง\”รีวิวของ\”นะครับ:
https://bit.ly/2s6kEm1
สนใจติดต่อเรื่องการลงโฆษณาหรือการร่วมงาน กรุณาติดต่อผมทางนี้ เท่านั้น
For business inquires ONLY contact me here:
[email protected]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รีวิวหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุด เด็กไทยเตรียมไปแข่งระดับโลก!!! Robomaster S1

เจ้าหญิงผู้ชอบโกหก | The Truthless Princess Story | Thai Fairy Tales


เจ้าหญิงผู้ชอบโกหก | The Truthless Princess story in Thai | นิทานก่อนนอน | นิทาน | นิทานไทย | นิทานอีสป | การ์ตูน | 4K UHD | Thai Fairy Tales
Parental guidance:
Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 year’s of age.
คำแนะนำผู้ปกครอง
เนื้อหาบางส่วนของวีดีโอเราอาจจะไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 13
Watch Children’s Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales
Top 25 stories Play List
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc3aXYiyRbCs_t7LTcMYONDxRtcbp6R
💙 ชมวิดีโอเพิ่มเติม 💙 Watch More Videos in Thai 💙
► ราพันเซล Rapunzel in Thai https://youtu.be/wv7vDU7WhpU
► ทัมเบลินา Thumbelina in Thai https://youtu.be/OdlxdTQST9E
► แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ Jack and the Beanstalk in Thai https://youtu.be/cFYYeWuFBoA
► ไฮดี้ Heidi in Thai https://youtu.be/FxrEPqQFcfk
► เจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty in Thai https://youtu.be/TeZGebqXM2c
► โกลด์ดิล็อคกับหมีสามตัว Goldilocks and the Three Bears in Thai https://youtu.be/zqPISWt0COM
► หนูเมืองและหนูชนบท Town mouse and Country mouse in Thai https://youtu.be/z2ajdjmdf1Q
► มนุษย์ขนมปังขิง The Gingerbread Man in Thai https://youtu.be/4O07gGvcJXM
► ราชสีห์กับหนู Lion and the Mouse in Thai https://youtu.be/YiEQlbxbWfY
► ไก่แดงแสนขยัน The Little Red Hen in Thai https://youtu.be/_BAfybiLOw
► โฉมงามกับเจ้าชายอสูร Beauty and the Beast in Thai https://youtu.be/Rz9HCGmAbSs
► หนูน้อยหมวกแดง Little Red Riding Hood in Thai https://youtu.be/9ewYk4C1W1I
► ลิตเติ้ล เมอร์เมด – The Little Mermaid in Thai https://youtu.be/3ADF5NHTns
► สองสหายกับหมี The Bear and Two Friends in Thai https://youtu.be/Jp0Spku2oPo
► สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด Snow White And The Seven Drwafts in Thai https://youtu.be/pXUnHZiYEPY
► รัมเพลสติลสกิน Rumpelstiltskin in Thai https://youtu.be/vZBJg8nQAys
► ลูกเป็ดขี้เหร่ The ugly duckling in Thai https://youtu.be/AhkakdxFTgQ
► เจ้าชายกบ Frog prince in Thai https://youtu.be/xmwH5ZL0hrw
► ซินเดอเรลล่า Cinderella in Thai https://youtu.be/O6m9VNwML1E
► ฮันเซล และ เกรเทล Hansel and Gretel in Thai https://youtu.be/eSr2F3BWCR8
officialthaifairytales
ช่องแฟรี่เทลส์ แชนเนล และวีดีโอทั้งหมดของทางช่องนั้นไม่ได้มีเนื้อหาสำหรับเด็กที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็กที่อายุไม่เกิน 13 ปี และไม่ได้มีไว้เพื่อเด็กอายุ ต่ำกว่าเกณฎ์ 13 ปี
ช่องแฟรี่เทล แชนเนล กับเจ้าของของทางช่อง ตัวแทน และหน่วยงานและพนักงานทั้งหมดไม่ได้มีการเก็บข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่มีการยอมให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามละเมิดข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
ทางช่องแฟรี่ เทล แชนเนล ขอปฏิเสธความรับผิดชอบด้านการเก็บข้อมูลทั้งหมดต่อระเบียบการข้อบังคับของยูทูปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนับสนุน ของยูทูป และกลุ่มบุคคลที่สามทั้งหมด
Disclaimer ►
The Thai Fairy Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Thai Fairy Tales CHANNEL and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Thai Fairy Tales CHANNEL. Further, Thai Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection. WingsTFT

See also  [Update] 17 เครื่องสำอางค์แบรนด์เกาหลี ยอดฮิต ตัวท้อป ขายดี ราคาถูกกว่าไทย พลาดแล้วเสียใจแย่ | laneige ราคา เกาหลี - Nangdep.vn
See also  [Update] "Shopee ออนไลน์" shopping platform ที่โตเร็วในอาเซียน ! | shopee ใครเป็นเจ้าของ - Pickpeup

เจ้าหญิงผู้ชอบโกหก | The Truthless Princess Story | Thai Fairy Tales

วิเคราะห์หุ้น Kiss IPO ตัวใหม่


วิเคราะห์หุ้น Kiss  IPO ตัวใหม่

เงือกน้อย หนัง | การ์ตูน – นิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว อารีอา เงือกน้อยที่งดงามที่สุดในอาณาจักรแห่งท้องทะเล และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดสุดที่รักของเธอ เดินทางขึ้นเรือ วันหนึ่งในขณะที่เจ้าชายและเงือกน้อยอารีอากำลังชื่มความงามของมหาสมุทร พวกเค้าสังเกตเห็นว่าในน้ำ ไม่มีสิ่งมีชีวิตในทะเลเลย เงือกน้อยอารีอาเดินไปที่ท้ายเรือและกระโขนลงไปในทะเล อารีอารีบว่ายน้ำไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึก แต่กลับไม่เห็นเพื่อนปลาเลย ท้องทะเลก็ดูเงียบสกัดอย่างน่าประหลาด และว่างเปล่า เมื่อเธอเข้ามาใกล้ขึ้น เธอก็ร้องเรียกเพื่อนรักทั้งหลาย
ตเติ้ล เมอร์เมด Aria | เงือกน้อย | เงือกน้อย หนัง | การ์ตูน นิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก
🎉🎉 กรุณาสมัครสมาชิกฟรี: https://goo.gl/8Y9WxM 🎉🎉
เทพนิยายช่องเพื่อดูเรื่องราวก่อนนอนที่ดีที่สุด. ตรวจสอบด้านล่างเลือกเรื่องราวที่คุณชื่นชอบและดูเลย!
นิทานก่อนนอนสําหรับเด็ก
👗เทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงสำหรับเด็ก👗
🚩 ราพันเซล (ใหม่) Rapunzel (new): https://youtu.be/S9JpLTfIlZY
🚩 ซินเดอเรลล่า Cinderella: https://youtu.be/hEYvUbJqK5c
🚩 ราพันเซล Rapunzel: https://youtu.be/Uzni3lTBs4Y
🚩 ตเติ้ล เมอร์เมด Little Mermaid: https://youtu.be/uBlvhsC2dWY
🚩 12เจ้าหญิงเริงระบำ The Twelve Dancing Princesses:
https://youtu.be/XL7gFqt1Pq0
🚩 สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด การ์ตูน Snow White and the Seven Dwarfs : https://youtu.be/_avSDQbkFrE
🚩 โฉมงามกับอสูร Beauty and the Beast: https://youtu.be/40Vs64i2pvo
🚩 เจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty: https://youtu.be/CMdaI64tBfU
🚩 ราชินีหิมะ Snow Queen: https://youtu.be/gVeDucG5eQk
🚩 องค์หญิงและถั่ว The Princess and the Pea: https://youtu.be/aKXlsxFd5Ns
🚩 เจ้าชายกบ The Frog Prince: https://youtu.be/o44BspmI0UE

🎈 เด็กคลาสสิกเทพนิยาย 🎈
🚩 เดอะนัทแครกเกอร์ The Nutcracker: https://youtu.be/RzAt0wAOPpI
🚩 มนุษย์ขนมปังขิง Gingerbread Man: https://youtu.be/tIzRMIgNz7U
🚩 อลิซท่องแดนมหัศจรรย์ Alice in Wonderland: https://youtu.be/mcZ7qYqp4h4
🚩 แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ Jack and the Beanstalk: https://youtu.be/ktF_8H5lCaE
🚩 ทัมเบลินา Thumbelina: https://youtu.be/PX4sNo4vwLw
🚩 และโคมไฟวิเศษ Aladdin and His Magic Lamp
: https://youtu.be/OmM0rQbRntU
🚩 พินอคคิโอ Pinocchio: https://youtu.be/0qJGjMK2brs
🚩 ฮันเซลและเกรเทล Hansel and Gretel: https://youtu.be/vvVxm7BkiHo
🚩 พ่อมดแห่งออซ Wizard of Oz: https://youtu.be/GqW01mmtTzQ
🚩 ปีเตอร์ แพน Peter Pan: https://youtu.be/_B_fYw9hs18
🚩 อาถรรพ์วันคริสต์มาส A Christmas Carol: https://youtu.be/CF9iS15erM
🚩 เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ The Little Match Girl: https://youtu.be/A0kJYivsH9Y
🚩 หนูน้อยโกลดิล็อคส์ กับหมีสามตัว Goldilocks and the Three Bears: https://youtu.be/53yqPLH6uDU
🚩 หนูน้อยหมวกแดง Little Red Riding Hood: https://youtu.be/NZo6cK98Gak
🚩 อาลีบาบากับโจร 40 คน Ali Baba and the Forty Thieves: https://youtu.be/Qci0aqZiaS8
🚩 ช่างทำรองเท้าและเอลฟ์ The Elves and the Shoemaker: https://youtu.be/HdjI4IlSdCo
🚩 เมาคลีลูกหมาป่า The Jungle Book: https://youtu.be/SLj7H7jLjPk
🚩 พุซ อิน บู๊ทส์ Puss in Boots: https://youtu.be/JjaPCEQ8FL4
🚩 ไฮดี้ สาวน้อยแห่งเทือกเขาแอลป์ Heidi : https://youtu.be/34y62rvIyM
🚩 รัมเพิลสติลสกิน Rumpelstiltskin: https://youtu.be/Utn0SAXbTl8
🚩 เจ้าชายความสุข Happy Prince: https://youtu.be/j3JpCkemAZM
🚩 ชุดใหม่ของพระราชา The Emperor’s New Clothes: https://youtu.be/GBKXTx45yGE

เงือกน้อย หนัง | การ์ตูน - นิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก

Money [email protected] – วีไอรุ่นใหม่มองหุ้นปี 61 – มีนาคม 2561


https://www.facebook.com/MoneyTalkTV/posts/1842714112466065

Money Talk@SET - วีไอรุ่นใหม่มองหุ้นปี 61 - มีนาคม 2561

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ หุ้น ตัว ใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *