Home » [NEW] Geology and World Science | ขุดเจาะน้ํามัน – Nangdep.vn

[NEW] Geology and World Science | ขุดเจาะน้ํามัน – Nangdep.vn

ขุดเจาะน้ํามัน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เทคโนโลยีการขุดเจาะ

เทคโนโลยีการขุดเจาะ

 

ถ้าจะกล่าวถึงการขุดเพื่อหาปิโตรเลียมนั้น ส่วนที่ยากที่สุดก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะขุดตรงไหน เพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปิโตรเลียมนั้นเกิดจากการสะสมตัวกันของซากพืชซากสัตว์ใต้พื้นดิน ทำให้เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยการมองเพียงพื้นผิวภายนอกว่าส่วนไหนที่มีปิโตรเลียมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ท้องทะเล ดังนั้นการสำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ในปัจจุบันจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการหาขอบเขตพื้นที่ของการขุดเจาะ แต่ก่อนที่จะทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการขุดเจาะนั้น เรามาทราบที่มาของการขุดเจาะปิโตรเลียมครั้งแรกกันก่อนดีกว่า

การขุดเจาะเพื่อหาปิโตรเลียมใต้พื้นดินครั้งแรกในโลกเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) หรือกว่า 140 ปีมาแล้ว ซึ่งการขุดในสมัยนั้นยังดำเนินการบนบกและสามารถขุดได้ลึกเพียง 69 ฟุต (หรือราว ๆ 21 เมตร) แต่ในปัจจุบันการขุดเจาะเพื่อหาปิโตรเลียมนั้นสามารถทำได้ทั้งบนบกและใต้ทะเล โดยอุปกรณ์ขุดเจาะสมัยใหม่นี้สามารถขุดลงไปได้ลึกกว่า 3-4 กิโลเมตร (หรือมากกว่า 10,000 ฟุต)คราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการขุดเจาะที่ยูโนแคลใช้ดูบ้างว่าตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนี้ เรามีพัฒนาการในการขุดเจาะอย่างไรบ้าง

หลังจากขั้นตอนการสำรวจเสร็จสิ้นนักธรณีวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ก็จะแปลค่าของแหล่งสะสมปิโตรเลียมใต้ทะเลจากการวัดความไหวสะเทือนใต้พื้นทะเลจนสามารถคาดคะเนได้แล้วว่าน่าจะมีปิโตรเลียมฝังตัวอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นวิศวกรขุดเจาะก็จะเริ่มทำงานในส่วนของตน โดยอุปกรณ์ที่ต้องใช้รวมถึงขั้นตอนในการขุดเจาะมีดังนี้

ซ แท่นเจาะ (Drilling Rig)
ซ อุปกรณ์ขุดเจาะ (Drilling String)
ซ น้ำโคลน (Drilling Mud)
ซ การหยั่งหลุมเจาะ (Well Logging)
ซ การป้องกันหลุมเจาะพัง (Casing)

ที่ยูโนแคลไทยแลนด์เราใช้แท่นเจาะ (Rig) อยู่ 2 ประเภทได้แก่ แท่นเจาะชนิดเคลื่อนที่ได้ (Tender Barge) และ แท่นเจาะแบบขาหยั่ง (Jack-Up) ซึ่งการจะเลือกว่าจะใช้แท่นเจาะแบบใดก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ รวมถึงความยากง่ายและความซับซ้อนของกระบวนการเจาะในพื้นที่นั้น ๆ

ส่วนอุปกรณ์ขุดเจาะที่มีลักษณะเป็นสว่านหมุนประกอบด้วย หัวเจาะ (Bit) ซึ่งทำด้วยโลหะแข็ง มีฟันคม ซึ่งเมื่อถูกหมุนด้วยแรงหมุนและแรงกดที่มหาศาล ฟันคม นั้นจะสามารถตัดทะลุทะลวงหินและดินจนป่นเป็นเศษเล็กเศษน้อย ทำให้ก้านเจาะ สามารถเจาะลงไปได้ลึกขึ้น ส่วน ก้านเจาะ (Drill Pipe) มีลักษณะเป็นท่อนตรง กลางซึ่งยาวท่อนละประมาณ 10 เมตร ซึ่งสามารถนำก้านเจาะแต่ละท่อนมาขันเกลียวต่อกันให้ยาวขึ้นได้ โดยการทำงานของอุปกรณ์ทั้งสองนี้ก็คือทั้งหัวเจาะและก้านเจาะจะถูกยึดเข้าไว้ด้วยกัน และถูกสอดผ่านลงไปในแท่นหมุนกัดบดชั้นหินลงไป โดยมี น้ำโคลน (Drilling Mud หรือ Drilling Fluid) ซึ่งเป็นสารผสมพิเศษของโคลนผง สารเพิ่มน้ำหนัก ผงเคมีและน้ำที่ผสมกันจนมีความหนืดข้นตามต้องการ จะถูกสูบอัดลงไปในก้านเจาะด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นวัสดุหล่อลื่นให้แก่หัวเจาะและความหนืดของน้ำโคลนจะยึดเหนี่ยวเศษดินหินให้ลอยแขวนอยู่ได้ ก่อนที่จะถูกดันขึ้นมาพร้อมกันยังปากหลุมอีกครั้งหนึ่ง โดยผ่านช่องว่างระหว่างก้านเจาะกับผนังหลุม นอกจากนี้ความหนักของน้ำโคลนยังช่วยต้านแรงดันจากชั้นหินในหลุมได้ด้วย

See also  [Update] PUBG Thailand Series | pubg wiki - Nangdep.vn

ขั้นตอนต่อไปที่เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ การหยั่งหลุมเจาะ (Well Logging) เป็นการวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของหินและของเหลวที่บรรจุอยู่ในชั้นหินชั้นต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษาว่าชั้นหินใดบ้างที่มีปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่และยังสามารถคำนวณได้คร่าว ๆ อีกด้วยว่าในช่องว่างของชั้นหินที่มีรูพรุนนั้นน่าจะมีปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่กี่เปอร์เซนต์ ซึ่งขั้นตอนนี้ทำได้โดยการหย่อนอุปกรณ์ลงไปในหลุมเพื่อพิสูจน์อาทิ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องรับส่งกัมมันตภาพรังสี หรือคลื่นเสียงเป็นอุปกรณ์ช่วยในการวัด หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากหลุมเจาะมาพิสูจน์ปิโตรเลียมหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตัวคือการติดไฟได้

อีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การใส่ท่อกรุเพื่อป้องกันหลุมเจาะพัง (Casing) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากแรงดันใต้หลุม ประกอบด้วยวาล์วและท่อที่สวมกันเป็นช่วงจากท่อขนาดประมาณ 76 เซนติเมตร (30 นิ้ว) ในช่วงปากหลุม แล้วลดขนาดจนถึงประมาณ 18 เซนติเมตร (7 นิ้ว) ในช่วงก้นหลุม ซึ่งจะปิดปากหลุมอย่างแน่นหนาเพื่อต้านแรงดันที่อาจพุ่งขึ้นมา ทำให้เกิดการระเบิด (Blow-Out) และไฟลุกไหม้เป็นอันตรายได้ เมื่อเจาะหลุมลึกพอสมควรแล้วยังต้องมีมาตรการป้องกันหลุมถล่ม ซึ่งทำได้โดยการส่งท่อกรุลงไปตามความลึกของหลุม จากนั้นจึงเทซีเมนต์เพื่อยึดท่อกรุเหล็กติดกับผนังหลุมอีกทีหนึ่งด้วย

เมื่อทราบถึงอุปกรณ์และขั้นตอนของการขุดเจาะแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับหลุมชนิดต่าง ๆ กันบ้าง ในการเจาะสำรวจปิโตรเลียมระยะแรกนั้นเราจะเจาะหลุมที่เรียกว่า หลุมสำรวจ (Exploration Well) โดยใช้วิธีเจาะสุ่มซึ่งเราจะเรียกหลุมชนิดนี้ว่า ‘หลุมแรกสำรวจ’ (Wildcat Well) เพื่อสำรวจหาปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่เคยมีการเจาะพิสูจน์เลย จากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนของการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เราจะเจาะหลุมที่เรียกว่า หลุมประเมินผล (Delineation Well) และหลังจากที่เราแน่ใจแล้วว่ามีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมสำรองในปริมาณที่มากพอในเชิงพาณิชย์ เราจึงเจาะ หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียม (Development Well) เพื่อนำปิโตรเลียมที่สะสมตัวอยู่ใต้พื้นดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อไป

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงขั้นตอนหลังจากที่เราขุดปิโตรเลียมขึ้นมาได้พอสังเขปเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากที่เราขุดปิโตรเลียมขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) หรือ น้ำมันดิบ (Crude Oil) ก็ตาม เรายังมีอีกหนึ่งขั้นตอนก่อนที่จะส่งไปยังสถานีผลิต (Petroleum Unit) นั่นก็คือกรรมวิธีการแยกสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการออก รวมถึงแยกชนิดของปิโตรเลียมที่ได้ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ โดยปิโตรเลียมจากหลุมผลิตจะต้องผ่าน วาล์วควบคุม (Christmas Tree) ที่ประกอบด้วยวาล์วต่าง ๆ หลายตัวซึ่งมีไว้สำหรับเปิด-ปิด เพื่อส่งน้ำมันดิบและก๊าซต่อไปยังกระบวนการผลิตถัดไป โดยเจ้าวาล์วควบคุมนี้จะถูกติดตั้งไว้ตรงปากหลุม จึงทำหน้าที่เปรียบเสมือนประตูสู่โลกภายนอกของปิโตรเลียมนั่นเอง และเมื่อน้ำและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ถูกแยกออกจากก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดการลำเลียงและจัดเก็บปิโตรเลียมตามลักษณะของการนำไปใช้ โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกเพิ่มแรงดันอัดผ่านท่อขนส่งเพื่อลำเลียงไปยังโรงงานหรือ สถานีแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plant) เพื่อแยกก๊าซที่มีองค์ประกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแตกต่างกัน ออกมาตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ต้องการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ) ส่วนในกรณีของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได้นั้นจะถูกลำเลียงไปบรรจุใน เรือกักเก็บ (Floating Storage and Offloading Unit) ที่จัดเตรียมไว้ในบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเมื่อเรือกักเก็บบรรจุน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวได้มากในระดับหนึ่ง ก็จะมี เรือขนถ่าย (Tanker) ปิโตรเลียมจากเรือกักเก็บดังกล่าวไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

See also  [NEW] มาเปลี่ยนฟ้อนท์ (Font) ให้มือถือ Mi ของคุณ แบบไม่ต้องโหลดแอพเพิ่ม ไม่รูท | แอพหาเพื่อน 2018 - Nangdep.vn

กล่าวโดยสรุป การขุดเจาะหลุมเพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้นเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทำให้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานใช้เวลาและงบประมาณน้อยที่สุด ในสมัยก่อนการขุดเจาะหลุม 1 หลุมนั้นต้องใช้เวลากว่า 60 วัน โดยใช้งบประมาณกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อหลุม ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงและมีความเสี่ยงมาก เพราะหากเราขุดไปแล้วพบปริมาณน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ การลงทุนนั้นก็สูญเปล่า แต่ในปัจจุบัน ระยะเวลาในการขุดเจาะของลดลงเหลือน้อยกว่า 5 วันต่อ 1 หลุม โดยเงินลงทุนต่อหลุมจะลดลงเหลือน้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งพัฒนาการทั้งทางด้านระยะเวลาการขุดและงบประมาณที่ลดลงนี้เกิดขึ้นจากการที่ยูโนแคลไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงในการสำรวจและขุดเจาะ รวมถึงลดระยะเวลาในการทำงานลงแต่ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่ง ๆ ยูโนแคลจะเจาะหลุมประมาณ 150-200 หลุม และนับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มการขุดเจาะหลุมแรกในประเทศไทยเมื่อกว่า 20 ปีก่อน จวบจนปัจจุบันเราขุดหลุมสะสมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 2,000 หลุม และในปีต่อ ๆ ไปก็มีแนวโน้มว่าเราจะเจาะหลุมมากขึ้นเพื่อสำรวจหาแหล่งก๊าซใหม่ ๆ ให้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นของประชาชนชาวไทย

แหล่งที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…


น้ำมันมาจากไหน ?


อึ้ง… พบบ่อน้ำมันหลังบ้าน ขุดตรงไหนก็เจอ แต่เจ้าของกลับไม่ดีใจ
หนุ่มใหญ่บ้านน้ำภู ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ร้องสื่อหลังได้รับความเดือดร้อน บ่อปลาหลังบ้านเต็มไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงส่งกลิ่นรบกวน ปลาสัตว์น้ำตาย ขุดไปตรงไหนก็เจอ ใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยง หวั่นติดไฟไหม้ระเบิดตายทั้งครอบครัว เคยร้องหน่วยงานราชแล้ว แต่ยังเมิน
นายสำราญ ธนะบุตร อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 401 หมู่ 10 บ้านน้ำภู ต.เมือง อ.เมืองเลย ได้นำสื่อมวลชนเข้าพิสูจน์บ่อน้ำมันในบ่อปลาหลังบ้าน หลังจากได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า 3 เดือน เมื่อผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปหลังบ้านของนายสำราญ ก็เริ่มได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิง คล้ายอยู่ในปั๊มน้ำมัน ที่ขอบบ่อปลา นายสำราญได้เขียนป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟติดไว้กับรั้ว ส่วนที่ก้นบ่อน้ำ ได้มีหลุมที่ถูกขุดไว้แล้วหลายจุด ความลึกประมาณ 2030 เซนติเมตร หลังจากนั้นได้ขุดดินหลุมใหม่ เพื่อพิสูจน์ให้ผู้สื่อข่าวเห็น ปรากฏว่น้ำมันได้ซึมผสมกับน้ำออกมาเรื่อยๆ กลิ่นเหม็นรุนแรง ซึ่งนายสำราญได้นำไฟมาจุดทดสอบดู ปรากฏว่าจุดติดอย่างรวดเร็ว
นายสำราญเปิดเผยว่า ปกติสระน้ำหลังบ้าน ตนได้ปล่อยปลาเลี้ยงไว้กินในครอบครัว ทำเพิงกระท่อมไว้ด้านบน พักอาศัยนอนเฝ้าเลี้ยงปลา อยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันประมาณ 50 เมตร เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตนเริ่มได้กลิ่นน้ำมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ปลาลอยขึ้นมาตายเต็ม น้ำในสระมีแต่คราบน้ำมันเชื้อเพลง จนตอนนี้ปลาตายหมด ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว ตนก็ไม่สามารถจะนอนพักอาศัยอยู่ในกระท่อมนี้ได้ เพราะเหม็นน้ำมันมาก และกลัวจะเกิดไฟไหม้
หลังจากนั้น ตนรู้สึกว่า ทนไม่ไหวแล้ว จึงไปร้องเรียนต่อผู้ใหญ่บ้าน อบต. และไปถึงสำนักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดู พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันที่ขุดได้ในสระไปตรวจสอบ ซึ่งทราบในเบื้องต้นว่า เจ้าหน้าที่ได้ไปสอบถามกับเจ้าของปั๊มน้ำมันแล้ว ทางนั้นก็ปฏิเสธว่า น้ำมันที่พบในที่ดินของตน ไม่ได้รั่วไหลออกจากปั๊มแต่อย่างใด หลังจากนั้น 10 วัน เรื่องก็หายเงียบไป ตนเดินทางไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจใยดีจะมาแก้ปัญหาให้แต่อย่างใด จึงต้องขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน ให้นำเสนอข่าว เร่งรัดให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน เท่าที่ทราบตอนนี้ มีที่ดินบริเวณใกล้เคียงก็เริ่มพบน้ำมันแล้วเช่นกัน.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

น้ำมันมาจากไหน ?

ตอน การสูบน้ำมันดิบ


ตอน การสูบน้ำมันดิบ

แท่นขุดเจาะน้ำมัน


แท่นขุดเจาะน้ำมัน เที่ยวแท่นขุดเจาะน้ำมันฝาง

แท่นขุดเจาะน้ำมัน

บ่อน้ำมันไทย แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


กำลังการผลิตของบ่อน้ำมันไทยและอนาคตมีโอกาสที่ไทยจะเป็นเศรษฐีน้ำมันแบบซาอุอาระเบีย มีมากน้อยขนาดไหน สามารถก้าวขึ้นไปเป็นมหาอำนาจใน OPEC ได้หรือไม่?
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ บ่อน้ำมันไทยบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แม้ว่าจะเป็นแหล่งผลิตใหญ่แต่กำลังการผลิตในแต่ละวันยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานของคนไทยในแต่ละวัน ติดตามสถานะด้านพลังงานของประเทศไทยที่คลิปนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://bit.ly/1dQRXRC

บ่อน้ำมันไทย แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

วิธีวางแท่นขุดเจอะ น้ำมันกลางทะเล


วิธีวางแท่นขุดเจอะ น้ำมันกลางทะเล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ขุดเจาะน้ํามัน

See also  [NEW] กรณีศึกษา “เถ้าแก่น้อย” | บ เถ้าแก่ น้อย - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *