Home » Sự khác biệt giữa máy tính xách tay và máy tính là gì?

Sự khác biệt giữa máy tính xách tay và máy tính là gì?