Home » [Update] การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนโลก | การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม – Nangdep.vn

[Update] การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนโลก | การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม – Nangdep.vn

การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม: คุณกำลังดูกระทู้

การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนโลก

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น จากเดิมที่พึ่งพิงแรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าอย่างประณีตชิ้นต่อชิ้น เปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องจักรและนวัตกรรมต่าง ๆ ในโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจำนวนมากโดยมนุษย์ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ควบคุมระบบในโรงงานเท่านั้น [1] การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้นที่บริเตนตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 [2] ผลจากการปฏิวัติไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของบริเตนให้เติบโตขึ้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในบริเตน รวมถึงผู้คนทั่วโลกในเวลาต่อมา [3]

 

ผลิตซ้ำเพื่อเปลี่ยนโลก

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทุ่นแรงการผลิตของมนุษย์ [4] โดยในช่วงศตวรรษที่ 17 บริเตนได้รับสินค้าจากประเทศในอาณานิคม เช่น ผ้าไหม บุหรี่ น้ำตาล ทองคำ และผ้าฝ้าย และส่งออกสินค้าไปยังประเทศใต้อาณานิคม เช่น สิ่งทอ และเครื่องเหล็ก เมื่อประชากรภายในบริเตนและประเทศใต้อาณานิคมมีจำนวนเพิ่มขึ้น บริเตนเริ่มหาทางผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า เช่น เครื่องปั่นด้าย ‘spinning jenny’ เครื่องกรอด้ายที่ใช้พลังงานน้ำ ‘water frame’ หรือเครื่องจักรไอน้ำที่ช่วยให้สินค้ามีคุณภาพและสามารถผลิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

เริ่มใหม่แล้วไปต่อ

 

เทคโนโลยีเหล่านี้เริ่มถูกนำไปใช้ในประเทศอื่น ๆ เช่น ในปีค.ศ. 1780 สหรัฐอเมริกาเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งทอจากบริเตน [2] หรือในปีค.ศ. 1807 ชาวบริเตนได้ช่วยก่อตั้งร้านขายเครื่องยนต์ขึ้นที่เมือง Liège ประเทศเบลเยียม  [1] ความรู้ด้านเทคโนโลยีจากบริเตนเริ่มขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบการทำงานจากอุตสาหกรรมครัวเรือนทั่วโลกถูกเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน [5]

 

จุดเริ่มต้นของอะไรอีกหลายอย่าง

 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) การใช้วัตถุดิบใหม่ ๆ ในการผลิต เช่น เหล็ก (iron) หรือเหล็กกล้า (steel) 2) การใช้แหล่งพลังงานใหม่ ๆ ในการผลิต เช่น ถ่านหิน เครื่องจักรไอน้ำ ไฟฟ้า ปิโตรเลียม และเครื่องยนต์สันดาปภายใน 3) การคิดค้นเครื่องยนต์แบบใหม่ เช่น หูกทอผ้า ‘power loom’ ที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและลดการใช้แรงงานมนุษย์ลงไปได้มาก 4) การใช้ระบบโรงงานแบ่งงานให้ลูกจ้างทำตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5) การพัฒนาการขนส่งและการสื่อสาร เช่น รถจักรไอน้ำ เรือกลไฟ รถยนต์ เครื่องบิน โทรเลข และวิทยุ และ 6) การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับโรงงาน [1]

 

นี่คือจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจที่เติบโต

 

See also  [Update] มหาเศรษฐีแสนล้าน ที่ตั้งเป้าบริจาคคืนสู่สังคม จนตัวเองเหลือ 0 บาท | เขาล้าน - Nangdep.vn

การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้เศรษฐกิจในบริเตนเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รายได้ของประชากรบริเตนเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 400 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1976 กลายเป็น 430 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1800 จากนั้น เพิ่มขึ้นเป็น 500 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1830 และก้าวกระโดดเป็น 800 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1860 [6]  ในปีค.ศ. 1914 บริเตนกลายเป็นผู้นำทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ สัดส่วนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 260 สังคมการเกษตรถูกเปลี่ยนเป็นสังคมโรงงาน ผู้คนย้ายจากอุตสาหกรรมครัวเรือนไปทำงานในโรงงาน [3] อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับตัวกับการทำงานในโรงงานด้วยเช่นกัน [1, 7]

 

มาไกลมากแล้ว

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่บริเตนจากความต้องการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มีส่วนอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ ปัจจุบัน แต่ละประเทศต่างเชื่อมโยงกันในยุคโลกาภิวัตน์ และหาทางสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน [7] เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มาถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกต่อไปอย่างไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] The Editors of Encyclopaedia Britannica. (September 4, 2019). Industrial Revolution. Retrieved from www.britannica.com/event/Industrial-Revolution

[2] Farago, A. (October 18, 2017). The Textile Industry During the Industrial Revolution. Retrieved from https://globaledge.msu.edu/blog/post/54483/the-textile-industry-during-the-industrial-revolution

See also  [Update] Workpoint TV ดูทีวีออนไลน์ ช่อง Workpoint TV | ทีวีออนไลน์ workpoint - Nangdep.vn
[3] BBC. (n.d.).The Industrial Revolution. Retrieved from https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zvmv4wx/

revision/9

[4] Gordon, J.S. (February 13, 2015). How the Industrial Revolution Began. Retrieved from www.barrons.com/

articles/how-the-industrial-revolution-started-1423887383

[5] History.com Editors. (September 9, 2019). Industrial Revolution. Retrieved from www.history.com/topics/

industrial-revolution/industrial-revolution

[6] Nardinelli, C. (n.d.). Industrial Revolution and the Standard of Living. Retrieved from www.econlib.org/

library/Enc/IndustrialRevolutionandtheStandardofLiving.html

[7] vcleary. (n.d.). IndustrialRevolution. Retrieved from https://webs.bcp.org/sites/vcleary/ModernWorldHistory

Textbook/IndustrialRevolution/Conclusion.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2020


การปฏิวัติอุตสาหกรรม #ประวัติศาสตร์ #การปฏิวัติ #อุตสาหกรรม #ประวัติศาสตร์สากล #สังคมศึกษา


การปฏิวัติอุตสาหกรรม
1. ความหมายของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
2. ความสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร
4. การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำไมเริ่มที่อังกฤษ
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม
6. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเเบ่งกี่ระยะอย่างไรบ้าง
7. ผลการปฏิวัติอุตสาหกรรม
8. สรุป

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การปฏิวัติอุตสาหกรรม #ประวัติศาสตร์ #การปฏิวัติ #อุตสาหกรรม #ประวัติศาสตร์สากล #สังคมศึกษา

ปฏิบัติการลับตามหานาซี ส่งกลับบ้านเกิด


ปฏิบัติการลับตามหานาซี ส่งกลับบ้านเกิด

เหตุการณ์เปลี่ยนโลก! \”Industrial Revolution\” การปฎิวัติอุตสาหกรรม – History World


สนใจติดต่อโฆษณา หรือ สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้รายการ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/HistoryWorld45
คลิปใหม่ทุกวันจ้าาาา อย่าลืมกดติดตามด้วย สนับสนุนเพจง่ายๆเพียงกดแชร์คลิปนี้
ช่องในเครือทั้งหมด
Comic World Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCicuJZl5riLYnzSrvEX01UA
Comic World Story Yotube:
https://www.youtube.com/channel/UCSsH_MLwk8oGxGiPDfIAuvQ
Manga World Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZWV6xtulPhPqiGeU9rtvw
History World Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC3_l4osjAYv0cAha63UuSmA
Football World Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCTzIDhr_uL_sttLGMsnnqQ
Gaming World Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCryQHlnzj2rZoBNCJX1pilA
Business World Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC6vpDob2EbJDIB1iJ40UYQ
Ghost World Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzNaMCZxVtUxfdLE3SYZdYg

See also  [NEW] Mawto Adobe Acrobat Pro DC 2020 [Full] ถาวร อ่านและแก้ไขไฟล์ PDF | โปรแกรมอโดบี แฟลช - Nangdep.vn

Facebook: https://www.facebook.com/comicworlddaily

เหตุการณ์เปลี่ยนโลก! \

รัชกาลที่9 ตรัสอะไร? จึงครองใจอเมริกันชน ที่สภาคองเกรส!


❤️ เพื่อเป็นแรงสนับสนุน 👇👇 กดลิงค์ได้เลย
❤️ เลือกซื้อ Line Sticker ทั้งหมดของ KanaLab
😃 https://store.line.me/stickershop/author/197223
😃 https://line.me/S/sticker/1773533
😃 https://line.me/S/sticker/1777143
😃 https://line.me/S/sticker/1806561
😃 https://line.me/S/sticker/1695521
😃 https://line.me/S/sticker/1812339
❤️โดเนททุน 😃 ผ่าน link https://paypal.me/kanalab/

https://www.youtube.com/c/KANALAB
https://www.youtube.com/c/ancienttales
เป็นช่องหนังสือเสียง รวบรวมความรู้
เรื่องเล่าทางโบราณ ประวัติศาสตร์
จากหนังสือ เรื่องเล่า ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
หวังให้ฟังง่าย ได้ประโยชน์แบบเพลินๆ
เพื่อไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้สูญหายไป
ขอบคุณทุกแหล่งที่มาของข้อมูล
kanalab ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย
พระราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์ ชาติ
กรุงเทพ รัชกาลที่1 รัชกาลที่2
รัชกาลที่3 รัชกาลที่4 รัชกาลที่5 รัชกาลที่6
รัชกาลที่7 รัชกาลที่8 รัชกาลที่9 รัชกาลที่10

ขอขอบคุณครับ
ทีมงาน Kana Laboratory

รัชกาลที่9 ตรัสอะไร? จึงครองใจอเมริกันชน ที่สภาคองเกรส!

การปฎิวัติอุตสาหกรรม CT 505


การปฎิวัติอุตสาหกรรม CT  505

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.