Home » [Update] | คนโง่ – Nangdep.vn

[Update] | คนโง่ – Nangdep.vn

คนโง่: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บนโลกใบนี้มีสัตว์ชนิดไหนที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันช่างน่าสงสารบ้างหรือเปล่าครับ? คนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกสงสารพวกลูกหมา ลูกแมว ท่าทางน่ารักทั้งหลายเวลาที่โดนสิ่งมีชีวิตบ้าอำนาจอย่างมนุษย์บางส่วนรังแก หรือทิ้งขว้าง แต่สำหรับผม สัตว์ที่ทั้งโชคร้ายและน่าสงสารที่สุดก็คือ “ควาย” ครับ!

 

จะไม่ให้ผมรู้สึกสงสารมันได้อย่างไรล่ะครับ ก็คนสมัยนี้จะด่ากันแต่ละที เอะอะก็ “อีควาย!” บ้างล่ะ “ไอ้ควาย!” บ้างล่ะ แล้วไหนจะสำนวนที่ว่า “โง่เหมือนควาย!” บ้างล่ะ ผมได้ยินแล้วรู้สึกอนาถใจแทนควายมันจริงๆ ครับ ยืนเคี้ยวหญ้าอยู่เฉยๆ แท้ๆ ดันโดนด่าว่าโง่เสียได้ คุณแน่ใจหรือครับว่า ควายโง่ แน่ใจนะครับว่าไม่ได้คิดไปเอง อีกอย่างที่ด่าๆ กันว่า “โง่เหมือนควาย” เนี่ย สรุปแล้วมันโง่แบบไหน โง่เพราะอะไร โง่เพราะพูดไม่ได้? คิดเลขไม่เป็น? หรือโง่ที่ปล่อยให้สัตว์ประเสริฐอย่างเราจูงจมูก! ไหนๆ ก็ด่ามันว่าโง่ทั้งที อย่างน้อยๆ ก็ควรจะรู้นะครับว่า ทำไมต้องโง่เหมือนควาย

 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่า “ควาย” ไว้สองอย่าง ความหมายอย่างแรก หมายถึง ส่วนความหมายที่สอง หมายถึง โดยปรากฏความหมายของคำว่า “ควาย” ตามความหมายที่สองในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครั้งแรกฉบับปีพุทธศักราช 2534

 

คำว่า “ควาย” เป็นคำไทยแท้ที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม คนไทยส่วนใหญ่มักพูดคำว่า “ควาย” กันในความหมายแบบที่สอง คือใช้พูดเปรียบเทียบถึงความโง่ มากกว่าการพูดถึงตัวสัตว์ที่เป็นควายจริงๆ ส่วนคำว่า
“กระบือ” เองก็หมายถึงควายเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายถึงควายในความหมายที่สอง และเป็นคำที่ใช้ในลักษณะเป็นทางการมากกว่าการพูดกันทั่วๆ ไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า “ควาย” เป็นคำที่ไม่สุภาพนะครับ จะเห็นว่ามีการใช้กันทั้งสองคำ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะถนัดใช้คำว่าควายหรือกระบือ นอกจากนี้ยังมีคำว่า “เจ้าทุย” หรือ “ไอ้ทุย” ซึ่งก็หมายถึงควายเช่นกัน แต่คำว่า “ควายทุย” ในบางท้องถิ่นจะหมายถึงควายที่มีลักษณะเขาสั้น

 

หากลองพิจารณาคำว่า “ควาย” ดูดีๆ จะพบ การด่าว่า “อีควาย”, “ไอ้ควาย” หรือ “โง่เหมือนควาย” ในปัจจุบัน แม้จะเป็นการด่าเพื่อสื่อความว่าโง่ แต่กลับมีมิติทางความหมายที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ด่าและผู้ที่ถูกด่า กล่าวคือ คำว่า “โง่” มีความหมายย่อยของมันอยู่เหมือนกันว่าโง่แบบไหน ทั้งนี้พอจะจำแนกมิติทางความหมายของการด่าด้วยคำว่า “ควาย” เพื่อสื่อความว่า “โง่” ในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากศัพท์ในภาษาอังกฤษได้สามรูปแบบ คือโง่แบบ ignorant, stupid และ innocent

 

พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซฟอร์ดให้ความหมาย คำว่า Ignorant หมายถึง Lacking knowledge or awareness in general; uneducated or unsophisticated หรือ ขาดความรู้หรือสามัญสำนึกโดยทั่วไป ไร้การศึกษา หรือมีความคิดที่ไม่ซับซ้อน ส่วน Stupid หมายถึง Having or showing a great lack of intelligence or common sense หรือมีลักษณะหรือแสดงให้เห็นถึงการขาดสติปัญญา หรือสามัญสำนึกที่ดี และ Innocent หมายถึง Not guilty of a crime or offence หรือ ไม่รู้สึกผิดต่อการกระทำที่มีความผิด” ตามลำดับ

 

พูดง่ายๆ คือ Ignorant คือ โง่เพราะไม่รู้ Stupid คือ โง่เพราะไม่มีหัวคิด และ Innocent คือ โง่เพราะไร้เดียงสา จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันคนเราด่ากันว่าควายเพื่อสื่อความว่าโง่ในสามกรณีนี้ แต่สำหรับการด่าว่า “โง่เหมือนควาย” ในอดีต บรรพบุรุษผู้มั่นใจว่าตัวเองฉลาดกว่าควายของเราไม่ได้สื่อความว่าโง่ทั้งสามกรณีนี้หรอกนะครับ แต่จะสื่อความว่าโง่ในรูปแบบไหน ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า “โง่เหมือนควาย” มีที่มาที่ไปอย่างไร

 

ในความเป็นจริงน้องควายผู้น่าสงสารอยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณจนสามารถเรียกได้ว่า “ควาย” เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะมีสำนวนไทยเกี่ยวกับควายมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น หรือแม้แต่สำนวน “โง่เหมือนควาย” ก็เช่นเดียวกัน

See also  [Update] ตำนานแฮปปี้แลนด์ สวนสนุกสุดสยอง สุดสะพรึง | สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ - Nangdep.vn

 

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของสำนวน “โง่เหมือนควาย” ในแถบภาคอีสานของไทยอยู่ว่า ครั้งเมื่อพญาแถนสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ๆ เหล่ามนุษย์อยู่กันอย่างสงบสุข แต่พออยู่ไปนานวันก็เกิดปัญหาขึ้น เพราะอาหารไม่เพียงพอ เหล่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นกินอยู่ตลอดเวลา ทำให้อาหารเริ่มลดลงเรื่อยๆ เดือดร้อนถึงพญาแถนให้ต้องแก้ปัญหานี้ พญาแถนเลยส่งเจ้าแม่โพสพมาสอนมนุษย์ทำนา และส่งเทวดามาสอนเลี้ยงสัตว์ แต่ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ไม่สามารถผลิตอาหารได้ทันต่อความต้องการของตัวเองสักที ดังนั้นพญาแถนเลยแก้ปัญหาด้วยการให้พรแก่มนุษย์ผ่านทางสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งก็คือ “ควาย”

 

พญาแถนได้รับสั่งกับควายว่า “เจ้าจงไปบอกมนุษย์ว่าให้มนุษย์กินอาหาร 3 วันต่อ 1 มื้อ!” ควายจึงรับพรนั้นเพื่อนำไปบอกต่อแก่เหล่ามนุษย์ แต่ขณะที่กำลังเดินทางไปหามนุษย์ ก็ชักจะลืมๆ ว่าพญาแถนสั่งไว้ว่าอย่างไร พอถึงโลกมนุษย์ ควายก็นำสารจากพญาแถนมาบอกแก่มวลมนุษย์ให้ทราบโดยทั่วกันว่า “มนุษย์ทั้งหลายจงรับพรจากพญาแถนผู้เป็นใหญ่ ต่อไปนี้พวกเจ้าจะกินอาหาร 3 มื้อต่อ 1 วัน!” เรื่องทราบไปถึงพญาแถนก็ไม่พอใจกล่าวกับควายว่า “เจ้าโง่! ข้าบอกให้มนุษย์กิน 3 วันครั้งไม่ใช่วันละ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการลงโทษ ข้าขอสาบให้เจ้าจงไปช่วยพวกมนุษย์ไถนาก็แล้วกัน! ”

 

เป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนานเฮฮาตามประสาคนไทยดีใช่ไหมล่ะครับ แต่ทุกท่านคงไม่หลงเชื่อกันจริงๆ หรอกนะครับ ว่าสำนวน “โง่เหมือนควาย” จะมีที่มาจากเรื่องเล่า เพราะในความเป็นจริงดูเหมือนว่า การที่ใครต่อใครกล่าวว่าควายโง่นั้น จะมีที่มาจากบริบททางสังคมไทยอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับควายมากกว่า ถึงแม้จะฟังดูซับซ้อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการทำความเข้าใจหรอกนะครับ

 

เดิมทีควายเป็นสัตว์ป่าเหมือนสัตว์ป่าทั่วไป แต่โดยสัญชาติญาณเป็นสัตว์ที่สามารถฝึกฝนและทำให้เชื่องได้ มนุษย์จึงนำมาใช้แรงงาน นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตมนุษย์ของควาย คนไทยใช้แรงงานจากควายมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย อันเนื่องมาจากพื้นที่ในการตั้งอาณาจักรอยู่ในเขตราบลุ่ม อาชีพที่เหมาะสมคือการเกษตร ทำให้ “ควาย” มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยจนสามารถพูดได้ว่า“ควายคือชีวิตของคนไทย” ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย

 

จากหนังสือ “แอ่งอารยธรรมอีสาน” (๒๕๓๓) รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม เขียนไว้ว่า“”

 

ผู้ที่พยายามให้คำตอบในเรื่องนี้ก็คือ Charles Higham และอำพัน กิจงาม ซึ่งทำการวิเคราะห์กระดูกสัตว์และซากพืชที่มนุษย์นำมาอุปโภคบริโภคตามชั้นดินต่างๆ ในแหล่งโบราณคดีที่ทำการขุดค้นโดยเฉพาะที่บ้านเชียง โดยได้เสนอการค้นคว้าว่า “

 

นอกจากนี้หนังสือเรื่อง “วัว-ควายมาจากไหน? ในประวัติศาสตร์” โดย จารึก วิไลแก้ว ในวารสารศิลปวัฒนธรรมปีที่ 22 ฉบับที่ 6 เดือนเมษายน 2544 ได้เขียนไว้ว่า “”

 

หลักฐานต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “ควาย” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่โบราณ บริบททางสังคมไทยอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับควายนี่เอง ที่เป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดความคิดว่าควายนั้นโง่ ซึ่งต่อมาความคิดนี้ก็ได้พัฒนากลายเป็นภาพจำทางความคิด และเป็นจุดเริ่มต้นของสำนวน “โง่เหมือนควาย” รวมถึงการด่าว่า “อีควาย” และ “ไอ้ควาย” ในปัจจุบัน

 

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของภาพจำทางความคิดนี้ เกิดจากวิถีชีวิตสัมพันธ์กับธรรมชาติของคนไทย ผสมผสานกับอุปนิสัยจำเพาะของคนไทยที่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน  ทำให้เรามีสำนวนไทยที่เกี่ยวพัน หรือมีที่มาจากธรรมชาติมากมาย ซึ่งหลายสำนวนเกิดจากการสังเกตจนเป็นข้อสรุป ยกตัวอย่างเช่น โง่เหมือนควาย ซนเหมือนลิง ดุเป็นเสือ ซื่อเป็นแมวนอนหวด ปลาตื่นน้ำ หมาเห่าใบตองแห้ง ฯลฯ

 

สำนวน “โง่เหมือนควาย” น่าจะเกิดจากพฤติกรรมของควายตามการสังเกตและข้อสรุปจากการสังเกตนั้นของคนไทยที่มองว่า ควายยอมทำตามคำสั่งของมนุษย์โดยไม่ขัดขืน ยอมถูกเฆี่ยนตี ยอมให้มนุษย์เจาะจมูกแล้วลากจูง แม้ต้องลากคันไถหนักๆ แต่ก็ไม่เคยหนี ขัดขืน หรือแสดงความต้องการของตน ยอมอยู่นิ่งๆ และทำตามคำสั่งโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นพฤติกรรมโง่ๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยผู้ชาญฉลาดจะมองว่า ควายไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาดเหมือนตน

 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของควายในสายตาของมนุษย์ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของมันเข้าข่ายคำว่าโง่แบบ “ignorant” คือ โง่แบบไม่รู้ ไม่มีสามัญสำนึกโดยทั่วไป และไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรกับมันบ้าง ในขณะเดียวกันก็เข้าข่ายคำว่าโง่แบบ “stupid” ได้เหมือนกัน เพราะต่อให้มันโดนเฆี่ยนตี หรือใช้งานหนักขนาดไหน มันก็ไม่เคยขัดขืน แบบนี้มันยิ่งกว่าไร้หัวคิดเสียอีก จริงไหมครับ ด้วยเหตุนี้จึงพอจะอนุมานได้ว่า “โง่เหมือนควาย” สมัยก่อน คือ การโง่เพราะไม่รู้ และโง่เพราะไร้หัวคิดนั่นเองครับ

 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ควายอาจไม่ได้โง่ก็ได้นะครับ เพราะพฤติกรรมของควายเหล่านี้มีปัจจัยหลายอย่างที่ขับเคลื่อนให้มันแสดงออกเช่นนี้ พฤติกรรมเหล่านี้จึงไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าควายโง่ ยกตัวอย่างปัจจัยทางด้านสังคมวิทยา ควายจัดเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง การที่มันยอมทำตามมนุษย์ อาจเป็นเพราะมันมองว่ามนุษย์เป็นฝูงหรือหัวหน้าฝูงของมันก็เป็นได้ การแสดงออกของควายจึงเต็มไปด้วยความไว้วางใจ แต่มนุษย์ผู้ประเสริฐสุดในโลกหล้าดันมองว่าควายโง่เสียได้ สรุปแล้วเป็นใครที่โง่กันแน่

 

อย่างไรก็ตามที่มาของสำนวน “โง่เหมือนควาย” สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของธรรมชาติที่มีผลต่อภาษาและการใช้ภาษาของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญของภาษาคือธรรมชาติ ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้น คนชาติอื่นๆ ก็มีคำด่าว่าโง่ที่เปรียบเทียบกับสัตว์ หรือธรรมชาติเหมือนกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่น คนจีนมีคำด่าว่า 王八蛋  (wángbādàn) หมายถึง โง่เหมือนเต่า โดยคำว่า 王八 (wángbā) เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของเต่าหรือตะพาบน้ำ ส่วนคนอังกฤษเองก็มีคำด่าว่า dumb as a donkey! หรือ dumb donkey! หมายถึง โง่เหมือนลาครับ จะเห็นได้ชัดว่า สัตว์ที่นำมาเปรียบเทียบล้วนเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนชาตินั้นๆ กระบวนการในการสร้างคำหรือสำนวนก็เป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับ “โง่เหมือนควาย” ของคนไทยครับ

See also  [Update] คำศัพท์ ''ก่อตั้ง'' แปลว่าอะไร? | ก่อตั้ง - Nangdep.vn

 

นอกจากจะด่าว่าโง่โดยใช้สัตว์เปรียบเทียบแล้ว บางประเทศก็ใช้ผักหรือผลไม้ในการเปรียบเทียบด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น คนจีนมีคำด่าว่า 傻瓜 (shǎ guā) หมายถึง คนทึ่ม, คนโง่ โดยคำว่า 傻 (shǎ) แปลว่า โง่ ส่วน 瓜 (guā) แปลว่า แตง พอนำมารวมกันก็หมายถึงแตงโง่ คำนี้เป็นคำด่าแบบน่ารักๆ เอาไว้ใช้ด่าแฟนได้ครับ ส่วนคนเยอรมันเองก็มีคำด่าประมาณว่า blinde Tomate! หมายถึง ไอ้เซ่อ, ซุ่มซ่าม โดยคำว่า Tomate แปลว่า มะเขือเทศ ความหมายโดยรวมคือไอ้มะเขือเทศโง่นั่นเองครับ ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าแตงกับมะเขือเทศมันโง่อย่างไร แต่ที่สำคัญมันทำให้เรารู้ว่า ในการศึกษาจุดกำเนิดของภาษา บางครั้งก็ทำให้เราเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้คนได้เหมือนกันนะครับ

 

ทีนี้ทุกท่านคงจะเห็นที่มาที่ไปของสำนวน “โง่เหมือนควาย” และคงจะพอเข้าใจกันแล้วบ้างว่าควายอาจไม่ได้โง่อย่างที่เราคิด อีกทั้งควายยังถือได้ว่าเป็นสัตว์สำคัญที่อยู่คู่คนไทย และช่วยเหลือคนไทยไว้มากมาย ฉะนั้นเวลาจะด่าใครว่า อีควาย! หรือ ไอ้ควาย! ก็ให้สงสารควายมันสักนิดนะครับ ส่วนใครที่โดนด่าว่าโง่เหมือนควายก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ควรจะภูมิใจเสียด้วยซ้ำที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นควาย สัตว์โลกผู้น่ารัก และมีความสำคัญกับคนไทยมากขนาดนี้

 

by เต้าหู้นมสด

 

อ้างอิง

เอี่ยม ทองดี. 2534. ควายไทย: สัตว์กตัญญูผู้ถูกลืม. กรุงเทพฯ. ต้นอ้อ

ศรีศักร วิลลิโภดม. 2540. แอ่งอารยธรรมอีสาน : แฉหลักฐานโบราณคดีพลิกโฉมประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ. มติชน

นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์. 2549. ควายกับคน ความสัมพันธ์ในสังคมไทย : ศึกษาผ่านตำนาน เรื่องเล่า ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตควายที่เปลี่ยนไป

วีระพงศ์ มีสถาน. 2548. ควายให้กำเนิดคน : รวมคำบอกเล่าเคล้านิทานเกี่ยวกับควาย. กรุงเทพฯ. มติชน

 

 

Share this:

Like this:

Like

Loading…


น้องมันคนโง่ – เบลล์ นิภาดา | เพชร 300


เพชร 300 วันที่ 20 ธันวาคม 2563
ศิลปิน เบลล์ นิภาดา
เพลง น้องมันคนโง่
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ ไมค์ทองคำ ได้ที่
เว็บไซต์ : www.workpoint.co.th
เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/Goldenmictv

ออกอากาศ : เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
เวลา : ทุกวันอาทิตย์ 18.00 น.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

น้องมันคนโง่ - เบลล์ นิภาดา | เพชร 300

คนโง่ๆ (อย่างฉันจะรู้อะไร) : James เจมส์ เรืองศักดิ์ | Mission 4 Project | Official MV


คนโง่ๆ (อย่างฉันจะรู้อะไร) : James อัลบั้ม \”mission 4 project\” (2543)

RShomecoming Jamesเจมส์เรืองศักดิ์ โตมากับอาร์เอส คนโง่ๆอย่างฉันจะรู้อะไร Mission4Project

คนโง่ๆ (อย่างฉันจะรู้อะไร) : James เจมส์ เรืองศักดิ์ | Mission 4 Project | Official MV

คนเคยโง่ – ตั๊กแตน ชลดา【AUDIO VERSION】


คนเคยโง่ ตั๊กแตนชลดา
มือขวาทุบที่อกซ้าย มือซ้ายกะป้ายน้ำตา
ฮ้องแฮงๆ ขึ้นไปเทิงฟ้า ว่าอย่าซั่วหลาย
พ่อแม่เลี้ยงมาให้เป็นคน เป็นหยังจั่งกลายเป็นควาย
ถืกตั๋วจนเมื่อย เจ็บจนแป๋ตาย ชั่วย้อนเชื่อคนง่าย
จากคนต้องกลายเป็นควาย กลางทุ่ง
คงบ่มีอีกแล้วความโง่สิโผล่ให้เห็น
ต่อไปนี้สิเป็น คนดีที่ไม่ยอมโง่
พร้อมสิโผล่หัวออกมาบอกเจ้าว่า
พึ่งฮู้โตว่าโง่หลาย ทุ่มเทไปเขาบ่เห็นค่า
เศษฮักเขาโยนเข้าป่า เขี่ยหาก็ไม่เจอ
ตบหน้าตัวเองดังๆ ฮ้องบอกเจ้าของว่าพอได้แล้วเด้อ
ไอเราทั้งฮัก ทั้งห่วงเสมอ
แต่เขากลับไปบำเรอ ฮักกับคนอื่น
คงบ่มีอีกแล้วความโง่สิโผล่ให้เห็น
ต่อไปนี้สิเป็น คนดีที่ไม่ยอมโง่
พร้อมสิโผล่หัวออกมาบอกเจ้าว่า
พึ่งฮู้โตว่าโง่หลาย ทุ่มเทไปเขาบ่เห็นค่า
เศษฮักเขาโยนเข้าป่า เขี่ยหาก็ไม่เจอ
ตบหน้าตัวเองดังๆ ฮ้องบอกเจ้าของว่าพอได้แล้วเด้อ
ไอเราทั้งฮัก ทั้งห่วงเสมอ
แต่เขากลับไปบำเรอ ฮักกับคนอื่น
พึ่งฮู้โตว่าโง่หลาย ทุ่มเทไปเขาบ่เห็นค่า
เศษฮักเขาโยนเข้าป่า เขี่ยหาก็ไม่เจอ
ตบหน้าตัวเองดังๆ ฮ้องบอกเจ้าของว่าพอได้แล้วเด้อ
ไอเราทั้งฮัก ทั้งห่วงเสมอ
แต่เขากลับไปบำเรอ ฮักกับคนอื่น
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
แนะนำบทเพลงพิเศษ
โควิด ปิดสงกรานต์ ตั๊กแตน ชลดา 【MUSIC VIDEO】https://youtu.be/2sipBHXMmAU
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
แนะนำเพลงใหม่จากอัลบั้มที่ 12 คนรักนอกสมรส
🔘คนรักนอกสมรส 【LYRIC VIDEO】https://youtu.be/tjFFbhGZSOM
🔘 กล้องวงจรปิด 【LYRIC VIDEO】https://youtu.be/_Xw9YADt1CM
🔘 ยอมให้เธอนอกใจ 【LYRIC VIDEO】
https://youtu.be/W3UBZLKvtlo
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
ช่องทางการติดตาม
▪️Facebook : https://www.facebook.com/takkatan7002
▪️Instagram : https://www.instagram.com/takkatan_ch…
▪️Fanpage : https://bit.ly/3aGCSjk
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

คนเคยโง่ - ตั๊กแตน ชลดา【AUDIO VERSION】

คนโง่ๆออย่างฉันจะรู้อะไร เจมส์ เรืองศักดิ์


คนโง่ๆออย่างฉันจะรู้อะไร เจมส์ เรืองศักดิ์

คนโง่ๆออย่างฉันจะรู้อะไร เจมส์ เรืองศักดิ์

Purge Siren Sound Effect (HD)


link for the Sound effect: http://www.mediafire.com/file/by6dv7l9tmjym4j/Purge_Siren_Sound_Effect_%2528HD%2529.mp3/file
discord server: https://discord.gg/V9zAh2Vvf4 (made by me)
(This was a reuploaded video on my channel, because youtube desided to delete it, for some odd reason)

Purge Siren Sound Effect (HD)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คนโง่

See also  [NEW] expliquer en détail Comment ouvrir un compte Krungthai Bank en ligne via l'application Krungthai NEXT | เปิดบัญชี ออนไลน์ กรุงไทย - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.