Home » [Update] คำศัพท์ ”*ค*” แปลว่าอะไร? | นิ ค วู จิ ซิ ค – Nangdep.vn

[Update] คำศัพท์ ”*ค*” แปลว่าอะไร? | นิ ค วู จิ ซิ ค – Nangdep.vn

นิ ค วู จิ ซิ ค: คุณกำลังดูกระทู้

Longdo Dictionary ไทย (TH) – ไทย (TH)Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH)Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา อารบิก (AR) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n ) ระยะทิ้งช่วง
See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version — use with care ) desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) English-Thai: Longdo DictionaryEnglish-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]English-Thai: Nontri Dictionaryabacus(n) ลูกิด
abbreviation(n) การย่อ,ำย่อ
aberration(n) วามผิดปกติ,วามวิปริต,วามวิปลาส
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วราว
abhorrence(n) วามรังเกียจ,วามขยะแขยง,วามเกลียดชัง,วามชิงชัง
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รออย
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่น
ability(n) ศักยภาพ,วามสามารถ,สมรรถภาพ
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอน
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอน
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยวามสามารถ,ด้วยวามสามารถ
abnormality(n) วามผิดปกติ,วามวิปริต,วามวิปลาส,วามพิกล
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเรื่องบิน
abomination(n) วามขยะแขยง,วามรังเกียจ,วามเกลียด
abort(vi) แท้ง,ลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง,การลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งลอดก่อนกำหนด
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,รูด,ถลอก
abreast(adv) พร้อมกัน,เียงู่กันไป,เสมอกัน
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,รบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างรบถ้วน,อย่างแน่นอน
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,วามหมกมุ่น
absurdity(n) วามไร้เหตุผล,วามไร้สาระ,วามไม่สมเหตุสมผล
abundance(n) วามดกดื่น,วามอุดมสมบูรณ์,วามมากมาย
abutment(n) ตัว้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
accelerate(vi,vt) เร่งวามเร็ว
acceleration(n) การเร่งวามเร็ว
accelerator(n) ันเร่ง
acceptation(n) วามหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การรอบรอง
accommodate(vt) อำนวยวามสะดวก,สงเราะห์,จัดหาที่พักให้
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมิด,ผู้สมบ,ผู้มีส่วนร่วม
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,ล่องแล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) วามสำเร็จ,การบรรลุผล
accord(n) วามสอดล้อง,ข้อตกลง,วามพร้อมใจ,วามกลมกลืนกัน
accord(vi,vt) สอดล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) วามสอดล้อง,ข้อตกลง,วามพร้อมใจ,วามกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accouchement(n) การให้กำเนิด,การลอดลูก
accouter(vt) สวม,แต่งเรื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเรื่องแบบ
accuracy(n) วามถูกต้อง,วามเที่ยงตรง,วามแม่นยำ
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เราะห์ร้าย,อัปรีย์
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่วาม,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่วาม
accustom(vt) ชิน,ุ้นเย,เยชิน
accustomed(adj) ชิน,ุ้นเย,เยชิน
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,นเก่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
hubristic (n ) คนโอหัง
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น

แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม
นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม
แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ

นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้
But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้

zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
’bout (slang ) คำย่อของ about ;เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้บนอินเทอร์เน็ต ( * w *m iiiita)
See also: S. about,
‘scuse me (slang ) คำย่อของ excuse me; เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้ในการสนทนาบนอินเทอรืเน็ต ( * w *m iiiita)
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*??งค์การบริหารส่วน* (n) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริหารงานส่วนท้องถิ่น

*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ – เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น

ตัวอย่าง
1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict – black tie only.
การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น

2. Thai students have a very strict dress code when they go to school.
นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4

-dwarf- (n ) คนแคระ
-kuy-[[kuːy]] (n ) kuy (n ) ภาษากูย หรือ ภาษากวย เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู พบในไทยพื้นที่จังหวัดแถบภาคอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
100ce[วันฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ one hundrice
101ma[ทีนทิฟอมา] (adj ) คําย่อของ twenty forma
101ma[ทีนทิฟอมา] (adj ) คําย่อของ teenty forma
101ma[เท็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ tenty forma
10ce[เท็นซฺ] (adv ) คําย่อของ tence
1ce[วันซฺ] (adv ) คําย่อของ once
1ma[ฟอ’มะ] (adj ) คําย่อของ forma
200ce[ทุฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ two hundrice
20ce[เซเคิน’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ secontice
20ce[ทเวน’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ twentice
21ma[เซเคินทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ seconty forma
21ma[ทเว็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ twenty forma
22nd[เซเคินทิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ seconty second
22nd[ทเว็นทิเซเคินดฺ] คําย่อของ twenty second
23rd[เซเคินดิเธอด] (adj ) คําย่อของ seconty third
23rd[ทเว็นดิเธอด] (adj ) คําย่อของ twenty third
2ce[ทไวซฺ] (adv ) คําย่อของ twice
300ce[ฑริฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ three hundrice
30ce[เธอ’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ thirtice
30ce[ธเรน’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ threntice
31ma[เธอทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ thirty forma
31ma[เธร็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ threnty forma
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ thirty second
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ thirty second
32nd[ธเร็นทิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ threnty second
33rd[เธอดิเธอด] (adj ) คําย่อของ thirty third
33rd[เธร็นดิเธอด] คําย่อของ threnty third
33rd[ธเร็นทิเซเธอด] (adj ) คําย่อของ threnty third
33rd[ธเร็นดิเธอด] (adj ) คําย่อของ threnty third
3ce[ไธรซฺ] (adv ) คําย่อของ thrice
400ce[ฟอฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ four hundrice
40ce[ฟอไทซฺ] (adv ) คําย่อของ fortice

41ma[ฟอทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ forty forma
4ce[โฟซ] (adv ) คําย่อของ fource
500th[ไฟฟฺฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ five hundrice

Japanese-Thai: Longdo Dictionary〜歳[〜さい, ~ sai] (n) ลักษณนามของอายุ เช่น 14歳 14ปีี
บางรั้งอาจจะเขียนโดยใช้ตัว 才 แทน
あまり[あまり, amari] (adj adv) ไม่่อย
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, ลุมเรือ
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น
いつか会える。แปลว่า งจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
おかげ[おかげ, okage] (n) วามช่วยเหลือ-, วามสนับสนุน- (ของท่าน)
おたく[おたく, otaku] (slang) นที่หลงไหลหรือหมกมุ่นในอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน,
Anime มักจะชอบอยู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมายเหตุ: お宅 (otaku) แปลว่าบ้าน) และไม่่อยชอบเข้าสัง
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ลูกสาว (ของนอื่น, ให้การยกย่อง)
お目出度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ยินดีด้วย, お目出度うございますยินดีด้วยรับ/่ะ
お祝い[おいわい, oiwai] (n) การแสดงวามยินดี
お見舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเยี่ยมนป่วย
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วยรับ (สุภาพ)
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วยรับ (สุภาพมาก)
きもい[きもい, kimoi] (slang) รู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี ( มาจากำว่า 気持ち悪い ), See also: Related: 気持ち悪い
じりじり[じりじり, jirijiri] (colloq) เริ่มหมดวามอดทน, เสียงนาฬิกาปลุก
すべき[すべき, subeki] (modal verb) วรที่จะ
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษรับ/่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในวามหมายว่า ขอบุณ เวลาที่นอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ่อยๆ, อย่างช้าๆ, ่อยเป็น่อยไป
ただいま[ただいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วรับ
ちょっと待って[ちょっとまって, chottomatte] (colloq) อยเดี๋ยว
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj ) อาการที่แสดงออกทางบุลิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรือกระทั่ง โหดร้าย (ือำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อในหนึ่ง แต่ภายหลังก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน (ือำว่า デレデレdere dere) เป็นำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หลายมากขึ้น
にぎやか[にぎやか, nigiyaka] (adj) รื้นเรง
について[について, nitsuite] (vi) เกี่ยวกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่ยวกับเทโนโลยี
のぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินันเซ็นสายโตไกโดและซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุุโอกะ)
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
アンジャベル[あんじゃべる, anjaberu] (n ) ดอการ์เนชั่น
イエスキリスト[いえすきりすと, iesukirisuto] พระเยซูริสต์
ウェハー[うえはー, ueha-] (n ) แผ่นชิพหรือไมโรชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)
Image:
キリスト教[キリストきょう, kirisuto kyou] (n) ริสตศาสนา
ケーキ[けーき, ke-ki] (n) ขนมเ้ก (cake)
コンピューター[こんぴゅーたー, konpyu-ta-] (n) อมพิวเตอร์
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกลืนไม่เข้า ายไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: S. dilemma
スコール[すこーる, suko-ru] (n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไล่ช้าง,วามโกลาหล
トースター[とーすたー, to-suta-] (n) เรื่องปิ้งขนมปัง
ニート[にーと, ni-to] (n) NEET นวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากำว่า ‘Not in Education, Employment, or Training’
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภัง
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรเรื้อน
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหาน
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] (n) เมนบอร์ด(อมพิวเตอร์)
リストラ[りすとら, risutora] (n) ปรับเปลี่ยนโรงลร้าง (restructuring)
ส่วนใหญ่ใช้ในวามหมายของการถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากการปรับโรงสร้าง, See also: リストラクチャリング
レバー[ればー, reba-] (n) ันโยก, ันบังับ
ワクチン[わくちん, wakuchin] (n) วัซีน
一世一代[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) รั้งหนึ่งในชีวิต
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าอง์เดียว)
上半期[かみはんき, kamihanki] (n) รึ่งปีแรก
下半期[しもはんき, shimohanki] (n) รึ่งปีหลัง
不幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) วามซวย วามโชร้าย , See also: S. しあわせでないこと, 不仕合わせ,
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โร/อาการนอนไม่หลับ
世帯[せたい, setai] (n) รอบรัว, หลังาเรือน(ลักษณนาม)
両方[りょうほう, ryouhou] (n) ทั้งู่, ทั้งสองฝ่าย
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ

See also  [Update] Thai Lottery Result Today Live For 16 October 2021 | www thaiticket - Nangdep.vn

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) 抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] วามิดในทางทฤษฎี
バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเล็มปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูริสต์
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเรื่องจักรกล ต่อเนื่องหลังการจ่ายไฟถูกตัดลง over run
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจวามหมาย
訢詁[くアぢ, ku a ji] (n) หนังสืออธิบายพระัมภีร์ในศาสนาต่างๆ (exegesis) , See also: S. 釈義,
廐[うまや, umaya] (n) อกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนลายวามเรียด
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การ้นหาำตอบ, การสืบ้น
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การ้นหาำตอบ, การสืบ้น
該当[がいとう, gaitou] (n vt) วามเกี่ยวข้อง, เกี่ยวข้อง
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทนิ, อาชีวศึกษา
バラツキ[ばらつき, baratsuki] (n) วามแตกต่าง(ด้านวามสามารถ, ไหวพริบ, วามเข้าใจ)

悪露[おろ, oro] (n) น้ำาวปลา
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกรองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
痒い[かゆい, kayui] (vt adj) ัน ระายเือง อยากเกา
理工学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) ณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] (adv) ในเชิงบังับ
西暦[せいれき, seireki] (n) ริตศักราช , See also: A. 和暦,
意志[いし, ishi] (n) วามตั้งใจ
クリスマスイブ[kurisumasuibu] (n name) วันริสต์มาสอีฟ (วันที่ 24 ธ.. ก่อนวันริสต์มาสต์ 1 วัน)
太っちょ[ふとっちょ, futotcho] นอ้วน
定足数[ていそくすう, teisokusuu] (n) อง์ประชุม
育児手当[いくじてあて, ikujiteate] (n) เงินสงเราะห์บุตร
失望[しつぼう, shitsubou] (n) วามผิดหวัง , วามสิ้นหวัง
混乱[こんらん, konran] (n) วามปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกลาหล
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) ู่สมรส
さみしい[さみしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ยว มีวามหมายเช่นเดียวกับ , See also: S. 寂しい,
選別[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเลือก การัดเลือก
バリ[bari] (n) รีบที่มีเกินออกมาจากภาชนะจำพวกพลาสติ เนื่องจากเรื่องฉีดพลาสติมีปัญหา ทำให้มีส่วนเกินติดมา
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุลากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
そんえきぶんきてん損益分岐点[son’ekibunkiten son’eki bunkiten] (n) จุดุ้มทุน
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) เรื่องส่งถ่ายอากาศ
เช่น พัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาาร อุโมง์ เหมือง ฯลฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) สำนักงานตำรวจนรบาล , See also: R. 警察
件[けん, ken] (n) ดี, เรื่อง หรือ หัวข้อที่เป็นปัญหา , See also: R. 事柄、問題
黄昏[たそがれ, tasogare] (n) หัว่ำ, ย่ำ่ำ, พลบ่ำ
(ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 黄昏,
楼閣[ろうかく, roukaku] (n) ตึกระฟ้า, อาารสูง , See also: S. 高楼、高殿,
世紀[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ยุสมัย
煙[けむり, kemuri] (n) วัน, เขม่า
代金[だいきん, daikin] (n) ่าใช้จ่าย, มูล่า , See also: S. 代価、価格,
相関[そうかん, soukan] (n vt) วามเกี่ยวข้องกัน, วามเกี่ยวเนื่อง
文句[もんく, monku] (n) – ถ้อยำ, วลี
ำติ, ำต่อว่า , See also: R. 文句を言う
ガンガン[がんがん, gangan] (n vt adj adv) -(ำเลียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : がんがん音。
– ปวดหัว : 頭ががんがんする。
むかむか[むかむか, mukamuka] (vt) ลื่นไส้, ผะอืดผะอม
からから[からから, karakara] (vt) -อบ, ั่ว
-(อ)แห้ง
医院[いいん, iin] (n) ลีนิก, ห้องตรวจโร, ห้องรักษาโร , See also: R. 病院、診療室
すっぽり[すっぽり, suppori] (adv colloq) -(ดูด,ตกลงไป)จนสุด
-(หมอกปกลุมไป)ทุกหนทุกแห่ง , See also: S. completely,
うっとり[うっとり, uttori] (vi vt adj colloq) うっとりさせるような:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่ามอง
うっとりする:เลิบเลิ้ม(ไปกับ…), หลงใหล
ごっそり[ごっそり, gossori] (adv colloq) (โดนยกเ้า)หมดเกลี้ยง, ไม่เหลือหรอ
符号[ふごう, fugou] (n) สัญลักษณ์,เรื่องหมาย
人文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) ณะมนุษยศาสตร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: รื้นเรง English: to rouse
時差[じさ, jisa] Thai: วามต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
動く[うごく, ugoku] Thai:ลื่อนที่ English: to move
残る[のこる, nokoru] Thai: ้างอยู่ English: to be left
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์อมพิวเตอร์ English: software
聞く[きく, kiku] Thai: ถามำถาม English: to ask
守る[まもる, mamoru] Thai: ุ้มรอง English: to protect
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทนิ English: technique
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทโนโลยี English: technology
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีวาม
店[みせ, mise] Thai: ร้าน้า English: store
意見[いけん, iken] Thai: วามิดเห็น
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรเจ
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับืน English: to be resurrected
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ืนชีพ English: to be revived
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกรั้ง English: to be rehabilitated
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: ปรนนิบัติรับใช้(นอื่น เช่น สามี) English: to serve (a person)
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: บริการหรือให้วามช่วยเหลือ English: to render
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจา English: to donate
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิ เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในอมพิวเตอร์ English: gothic
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้ืบหน้า English: propulsion
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัEnglish: recruiting (vs)
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: วามเป็นจริง, ตามวามเป็นจริง English: reality
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: อกม้า English: stable
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์วามรู้สึก English: feeling
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: ลาดกัน English: to miss each other
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม รบถ้วน English: completeness
小人[こびと, kobito] Thai: นแระ English: dwarf
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ้นพบ English: to discover
練る[ねる, neru] Thai: ิดวางแผนงาน English: to work over
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดรวญ English: to lament
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกลุม English: to cover
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับืน English: to move back
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมวามพร้อม English: completion
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดุย English: previous arrangement
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: ำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn’t matter
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงราม
大会[たいかい, taikai] Thai: การแข่งขันรั้งใหญ่ที่มีนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
申し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัEnglish: to apply for
申す[もうす, mousu] Thai: ชื่อ(เป็นำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง) English: to be called (hum)
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงวามเห็น English: to express
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai:รือข่าย English: network
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai:ยทำ
あなた[あなた, anata] Thai: ุณ English: you
今回[こんかい, konkai] Thai: รั้งนี้ English: this time
ずれる[ずれる, zureru] Thai:ลื่อน English: to slip off
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจวาม
郡[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกรองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำด้วยฝีมือEnglish: maneuvering
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Thai: กระทรวงการลัง English: finance ministry

See also  [NEW] Farm Channel Thailand | กุหลาบช่อใหญ่ที่สุดในโลก - Nangdep.vn

German-Thai: Longdo DictionaryGerman-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) *chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

a-a (slang ) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
Barack Obama (uniq ) บารัค โอบามา
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่
2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
Chaaim (slang ) ขาดความรับผิดชอบ
See also: S. unverantwortlich, unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich,
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
checken (vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)
Cola {f} (uniq ) โค้ก
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
die Partnerschaft, – en (n ) ความร่วมมือ
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
Düsenjäger (n ) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น
Image:
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ
empfehlen (vi ) แนะนำ ให้คำปรึกษา
empfehlung (n ) คำแนะนำ
entfernung (n ) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล
2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
entgegenkommend {adj}ให้ความร่วมมือ
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte
Fertigware {f}สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง
See also: S. finished product,
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,
Fiasko {n}; Pleite {f}[ฟี-เอิส-โก] [N] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune
See also: S. Fiasco,
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},
Flugticket (n ) ตั๋วเครื่องบิน
fortschrittlich (adj ) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง
Frl. : Fräulein (vt) คิดถึง

Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
geizhals (n adv ) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม

French-Thai: Longdo DictionaryFrench-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
grudge (n) คนขี้หงุดหงิด
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Je t’ame[เฌอ แตม] (phrase) ฉันรักคุณ
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
La maquette du temple d’Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
Les spectacles traditionnels au milieu d’eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน
กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ
อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก

See also: S. hey, A. hello, R. here
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม
(poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี
(pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา

“Poursuivre le réel, c’est chercher l’introuvable.” (V. Hugo)
railgun[เรียวกัน] (n ) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index

See also  [Update] แบบทดสอบในการคัดเลือกพนักงานเชื่อถือได้แค่ไหน – Prakal's Blog: HR Knowledge Community | แบบ ทดสอบ ค้นหา ตัว เอง สาย วิทย์ - Nangdep.vn

RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n ) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ

saturateur (n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.
wind quintet (n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท,โอโบ,คลาริเน็ท,บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น
คิดถึง (n vi vt) คิดถึง
ปัญหา (n) สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้[สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้] สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้


Nick Vujicic ชายผู้ไม่ยอมแพ้ | ชีวิตจริง สร้างแรงบันดาลใจ


Nick Vujicic ชายผู้ไม่ยอมแพ้ | แรงบันดาลใจ
ชายผู้เกิดมาในประเทศออสเตรเลีย
เขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตได้มองเห็นและรู้จักคุณค่าในชัวิตของตนเอง
เขามีผู้คนดูคลิปวีดีโอของเขาบนโลกออนไลน์มากกว่า 100 ล้านครั้ง
เขาคนนี้คือ นิค วูจิซิค ชายผู้กำเนิดมาโดยไม่มีแขนและขา
ซึ่งทำให้หนทางชีวิตของเขาในวัยเด็กนั้น เหมือนกับฝันร้าย

ออกแบบเรื่องราวชีวิตของคุณเอง
LIFE’s Chapter…
แรงบันดาลใจ NickVujicic StandStrong

ติดตามเรื่องเล่า แรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดได้เป็นประจำ
YouTube : https://bit.ly/2P15sBx
Facebook :https://bit.ly/2xqvvdG
Instagram : https://bit.ly/2Ys0P7F
Twitter : https://bit.ly/2FNZfFU
Soundcloud : https://bit.ly/2RKoUEc
อ่านเรื่องดีๆ ได้ที่
Medium : https://medium.com/@Lifes_ChapterTH
Source :
https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic
https://www.imdb.com/name/nm3607348/bio
Solano Prison Life Without Limbs
https://www.youtube.com/watch?v=nqMEtUUGqT0
Nick Vujicic’s Life Without Limbs
https://www.youtube.com/watch?v=gGx6QWZJkNA
Stand Strong with Nick Vujicic Life Without Limbs
https://www.youtube.com/watch?v=Vd_MEnooTA
Rare Nick Vujicic Video No arms, no legs, no worries
https://www.youtube.com/watch?v=LJ28ldTaimE
Nick Vujicic \”Something More\” Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=GrV_ZvwZRvw

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Nick Vujicic ชายผู้ไม่ยอมแพ้ | ชีวิตจริง สร้างแรงบันดาลใจ

แรงบัลดาลใจ (นิก วูจิซิค).mpg


(พื้นที่โฆษณาเพิ่มเติม)
\”ความสุขไม่ใช่เพียงการไปถึงเป้าหมาย…
แต่ความสุขอยู่ระหว่างการเดินทาง\”
พบกับโอกาสดีดีในชีวิต สร้างรายได้เพิ่ม 30,000100,000 บาทต่อเดือน
ด้วยธุรกิจ SuccessMore
ธุรกิจเครือข่ายน้ำดี ที่นำระบบการสร้างทีมงานและยอดขายผ่านระบบออ
นไลน์
นำเสนอแบบชัดเจน ตรงไปตรงมา

www.0888749955.com

แรงบัลดาลใจ (นิก วูจิซิค).mpg

ตอนที่ 21 อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion): การมองโลกในแง่บวกของ นิค วูจิซิค


ตอนที่ 21 อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion): การมองโลกในแง่บวกของ นิค วูจิซิค

นิค วูจิซิค nick vujicic .mpg.flv


สาระดีดีสำหรับคนที่รู้สึกหมดกำลังใจ วันนี้มีคลิปหนึ่งอยากจะนำมาให้ดูกันค่ะ ไม่ว่าชีวิตจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องงาน หรือจะปัญหาเรื่องรัก ลองดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ แล้วคุณจะรู้สึกว่า อ้อมกอดของคนที่ไม่มีแขน ไม่มีขา และคุณไม่เคยรู้จักเขาเลยนั้น ดูอบอุ่นมากแค่ไหน เพราะเขาคนนี้สอนคุณว่า ล้ม 1 ครั้ง พยายามลุก 100 ครั้ง แต่ถ้ายังไม่ได้ ก็พยายามครั้งที่ 101 สักครั้งต้องลุกขึ้นได้ค่ะ (ขอขอบคุณอาจารย์มณีวรรณ ฉัตรอุทัยที่นำคลิปนี้มาให้นักศึกษาในชั้นเรียนHRได้ดูค่ะ)

นิค วูจิซิค nick vujicic .mpg.flv

Albert Einstein – Kẻ Lữ Hành Đơn Độc, Một Mình Thay Đổi Thế Giới Và Thâu Tóm Vũ Trụ


Albert Einstein Kẻ Lữ Hành Đơn Độc, Một Mình Thay Đổi Cả Thế Giới Và Thâu Tóm Vũ Trụ
Cả thế giới đều thừa nhận EINSTEIN là nhà Vật Lý xuất sắc nhất của mọi thời đại. Đã có không biết bao nhiêu công trình, giai thoại, bài vở,…viết về con người ông. Càng tìm hiểu, người ta càng phát hiện ở nhà khoa học thiên tài này có bao nhiêu điều nghịch lý. Ông từng tuyên bố “\”Tôi thực sự là một lữ hành đơn độc và chưa bao giờ thuộc về đất nước tôi, ngôi nhà tôi, bạn bè tôi và ngay cả gia đình tôi nữa\”.

Cám ơn bạn đã xem video Albert Einstein Kẻ Lữ Hành Đơn Độc, Một Mình Thay Đổi Thế Giới Và Thâu Tóm Vũ Trụ
Đăng kí theo dõi kênh tại đây: http://bit.ly/2fILwng
Fanpage Người Nổi Tiếng: http://bit.ly/1QjTuzn
Group Người Nổi Tiếng: http://bit.ly/2uOuo9p
Website Người Nổi Tiếng 102: http://nguoinoitieng102.vn/

Những video có thể bạn thích:
Những Phát Minh Kỳ Dị Của ‘Nhà Bác Học Điên’ Nikola Tesla Khiến Cả Thế Giới Thán Phục: http://bit.ly/2AkEihm
5 Phát Minh Có Thể Cứu Cả Thế Giới Trong Tương Lai: http://bit.ly/2Akl0Jz
Cuộc Đời Bất Hạnh Của Thần Đồng Có Chỉ Số IQ Cao Nhất Thế Giới: http://bit.ly/2AiuWFW
Isaac Newton – Cậu Bé Sinh Non Trở Thành Thiên Tài Xuất Chúng: http://bit.ly/2i4SNBY
Những Nhà Khoa Học Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Loài Người: http://bit.ly/2BcpOAE
Số Phận Bi Thảm Của Người “Bẻ Khóa” Thành Công “Mật Mã Bất Khả Xâm Phạm” Của Thế Chiến Thứ 2: http://bit.ly/2tCqBtZ
10 Bí Mật Chưa Từng Tiết Lộ Về “Bá Chủ Thế Giới Một Thời” – Thành Cát Tư Hãn: http://bit.ly/2urp6vk
Tuổi Thơ Bi Kịch Và Hành Trình Chinh Phục Thế Giới Của Vua Hài Sác Lô Charlie Chaplin: http://bit.ly/2BVdGUn
Những Bộ Phim Về Tình Cha Đáng Xem Nhất Của Hollywood: http://bit.ly/2jljnY0
Những ‘Bom Xịt’ Lỗ Vốn Nhất Mọi Thời Đại Của Hollywood: http://bit.ly/2BPt6JU
Cuộc Đời Của Nữ Minh Tinh Hollwood Khởi Xướng Đế Chế Nail Việt Tại Đất Mỹ: http://bit.ly/2Ay0Mf9
Angelina Jolie Từ Gái Hư Làng Giải Trí Đến Bà Hoàng Hollywood Đương Đại: http://bit.ly/2xnWtFs
Câu Chuyện Huyền Thoại Của ‘Trùm Tội Phạm’ Trở Thành Sao Hollywood: http://bit.ly/2wiW1Du
5 Sao ‘Trọc Đầu’ Ăn Khách Nhất Làng Phim Hành Động Hollywood: http://bit.ly/2yuyqEX
Lý Tiểu Long “Đại Chiến” Muhammad Ali: Ai Là Huyền Thoại Của Những Huyền Thoại Võ Thuật?: http://bit.ly/2xMCgc4
Những Ngôi Sao Điện Ảnh Ra Đời Vì Sùng Bái Lý Tiểu Long: http://bit.ly/2xfn2v9
5 Diễn Viên Họ ‘Châu’ Đình Đám Một Thời Của TVB Giờ Ra Sao?: http://bit.ly/2vNLRKQ
7 Diễn Viên Tên ‘Hoa’ Đình Đám Một Thời Của TVB Giờ Ra Sao?: http://bit.ly/2x0YfZa
5 Diễn Viên Tên ‘Vỹ’ Nổi Tiếng Nhất Của TVB Giờ Ra Sao?: http://bit.ly/2wNUhVL
Đế Chế Phim TVB – Từ Quá Khứ Hoàng Kim Đến Hiện Tại Nghèo Nàn Cùng Cực Phần 1: http://bit.ly/2wOyH4o
Cuộc Đời ‘Sóng Gió’ Của Mỹ Nhân Đẹp Nhất Phim Châu Tinh Trì: http://bit.ly/2vQ7nxS
Những ‘Ông Hoàng Vai Phụ’ Của TVB: http://bit.ly/2goAov7
Cao Thủ Phản Diện Hong Kong Quan Hệ Vụng Trộm Với Nhiều Gái Trẻ: http://bit.ly/2gliU2q
Những Tài Tử Họ Trương Nổi Danh TVB Giờ Ra Sao?: http://bit.ly/2xu4nt8
Diễn Viên Gốc ‘Chợ Lớn’ Nổi Danh Ở TVB Bây Giờ Ra Sao? http://bit.ly/2eph0gJ
Sao Võ Thuật Hong Kong: 15 Năm Sự Nghiệp Tan Nát Chỉ Vì 30 Giây Quấy Rối Phụ Nữ: http://bit.ly/2wRYLHZ
Tỷ Phú Jack Ma Và Sai Lầm Lớn Nhất Cuộc Đời Của Người Giàu Nhất Trung Quốc : http://bit.ly/2vD0GDn
Ngô Kinh: Kẻ Điên Dám Phát Nổ Xe Tăng Khiến Cả Cbiz Ngả Mũ: http://bit.ly/2hiLNjK
Tiểu sử Ngô Kinh: http://bit.ly/2soR75A
Những Đại Gia Ngầm Của Showbiz Việt: http://bit.ly/2ltWkGQ
BXH Cát Sê Khủng Của Danh Hài Việt: http://bit.ly/2k2A4Si
Bí Mật Về Những Gia Tộc Giàu Nhất Việt Nam: http://bit.ly/2kLcrzL
3 Chị Em Cẩm Ly Và Khối Tài Sản Tỷ Đo Đáng Mơ Ước? http://bit.ly/2lnyyzB

Albert Einstein - Kẻ Lữ Hành Đơn Độc, Một Mình Thay Đổi Thế Giới Và Thâu Tóm Vũ Trụ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นิ ค วู จิ ซิ ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *