Home » [Update] คำศัพท์ ”*ตีลังกา*” แปลว่าอะไร? | ลังกา – Nangdep.vn

[Update] คำศัพท์ ”*ตีลังกา*” แปลว่าอะไร? | ลังกา – Nangdep.vn

ลังกา: คุณกำลังดูกระทู้

aerial[N] การตีลังกาโดยไม่ใช้มือ
cartwheel[N] การตีลังกาล้อเกวียน
flip[N] พลิกตัวกลางอากาศ, See also: ตีลังกา, Syn. somersault
handspring[N] การตีลังกาโดยใช้มือทั้งสองยันพื้น
loop[N] การตีลังกา (การบิน)
loop[VT] ตีลังกา (เครื่องบิน)
somersault[N] การตีลังกา, Syn. somerset, sommerset
somersault[VI] ตีลังกา, Syn. somerset, sommerset
somerset[N] การตีลังกา
summersault[N] การตีลังกา, See also: การหกคะเมน, Syn. somersault, summerset
summersault[VI] ตีลังกา, Syn. somersault, summerset
summerset[N] การตีลังกา, Syn. somersault
summerset[VI] ตีลังกา, Syn. somersault
tumble[VI] ล้ม, See also: หกคะเมน, ตีลังกา, กลิ้งไปมา


Sexy Abs ลดหน้าท้อง สร้างซิกแพคสุดเซ็กซี่


วีดีโอออกกำลังกายสำหรับสาวๆ \”Sexy Abs ลดหน้าท้อง สร้างซิกแพคสุดเซ็กซี่\”
ลองทำตาม แพร์ อลิตา ตันติวีรสุต เวิร์คมากบอกเลย
ติดตามวีดีโอออกกำลังกายดีๆ กด Subscribe !!! เป็นกำลัังใจให้ GNC Thailand ด้วยครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE@ : @gncthailand

See also  [NEW] นาฬิกาโลกพุ่งเป้ารุกตลาดเอเชีย ไทยติดท็อป 15 นำเข้าสวิสแบรนด์ | ตลาดนาฬิกา - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Sexy Abs ลดหน้าท้อง สร้างซิกแพคสุดเซ็กซี่

บทสวดธัมจักรกัปปวัตนสูตร…ทำนองศรีลังกา


บทบาลี บทแปล :
https://www.vstarproject.com/vstarproject/page/news.php?nId_blog=585
https://palungjit.org/threads/ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปลฉบับสมบูรณ์.74331/
เสียงสวด :
https://www.facebook.com/993573517459154/videos/2631013537114518
https://www.youtube.com/watch?v=v8fuI0HnbbQ

บทสวดธัมจักรกัปปวัตนสูตร...ทำนองศรีลังกา

ชมวิวหน้าผา ภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ FPV Phu-Langka


18.18 น. วันที่ 20 พ.ย. 2020 คิดถึง…..

ชมวิวหน้าผา ภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ FPV Phu-Langka

เสียงสวดมนต์ดังกึกก้องทั่วท้องพุทธคยา ดินแดนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ


เสียงสวดมนต์ดังกึกก้องทั่วท้องพุทธคยา ดินแดนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

บทสวดพระปริตร ขจัดปัดเป่าภัย ..รัตนสูตร…ทำนองศรีลังกา


https://www.youtube.com/watch?v=sLe_6RGRd2w
……………………..
เสียงสวด :
https://www.youtube.com/watch?v=1Wjf2jJ8FbU\u0026list=PLaIyA_suCnHxKP48DQ3L99hnzSpnA80ko\u0026index=29
สวดพระปริตร รัตนปริตร ขจัดปัดเป่าโรคร้าย
ชุมนุมเทวดา :
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง
นะโมตัสสะ:
บทไตรสรณคมน์
อิติปิโส:
อาฏานาฏิยะปะริตตัง(บางส่วน):
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
( วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัน )
รัตนสูตร :
ขันทปริตร:
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
อังคุลิมาละปะริตตัง:
ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
อุทะกัมปิ วินาเสติ สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯถิด
สัพพมงคลคาถา:
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา(บางส่วน)
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

See also  [NEW] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Shopify Payments | shopify คือ - Nangdep.vn
See also  [Update] | สาย การ บิน กัมพูชา - Nangdep.vn

บทสวดพระปริตร  ขจัดปัดเป่าภัย ..รัตนสูตร...ทำนองศรีลังกา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ลังกา

Leave a Reply

Your email address will not be published.