Home » [Update] ตรวจสอบทุกสายการบิน รับล็อกดาวน์ งดบิน – บินต่อ เงื่อนไขเปลี่ยนตั๋ว | ไทยสไมล์แอร์ – Nangdep.vn

[Update] ตรวจสอบทุกสายการบิน รับล็อกดาวน์ งดบิน – บินต่อ เงื่อนไขเปลี่ยนตั๋ว | ไทยสไมล์แอร์ – Nangdep.vn

ไทยสไมล์แอร์: คุณกำลังดูกระทู้

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือ ศบค.มีมาตรการเข้มข้นคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการประกาศล็อกดาวน์ พื้นที่ 10 จังหวัด กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคำสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่ 21.00น.ถึง 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป และจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ขอความร่วมมือประชาชน ชลอการเดินทางข้ามจังหวัด ทำให้สายการบินบางแห่งประกาศหยุดบินในประเทศชั่วคราว ขณะที่บางสายการบินยังเปิดให้บริการ

กระจกเงา ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ยืมถังออกซิเจน ฟรี

เช็กด่วน! สปสช.เพิ่ม 4 จุดตรวจโควิด รองรับได้วันละ 10,000 ราย

 

 

 

ตรวจสอบทุกสายการบิน รับล็อกดาวน์ งดบิน - บินต่อ เงื่อนไขเปลี่ยนตั๋ว

สายการบินแอร์เอเซีย แจ้งหยุดบินในประเทศชั่วคราว 

เช่นเดียวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางบินเป็นการชั่วคราว พร้อมออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564


ตรวจสอบทุกสายการบิน รับล็อกดาวน์ งดบิน - บินต่อ เงื่อนไขเปลี่ยนตั๋ว
ตามประกาศของศบค. ในการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินภายในประเทศบางเส้นทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
2. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ)
3. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ)
4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ)
5. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)

ทั้งนี้ เส้นทางบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน

เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) รองรับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน,

See also  [Update] บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ขาย ผล ไม้ รถ เข็น กํา ไร ดี ไหม - Nangdep.vn

เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน

และเส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com/travel-voucher เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

กรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L 

ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
– ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
– PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH
– อีเมล: reservation@bangkokair.com
ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)    
       http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/
กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ขณะที่บางสายการบิน ยังเปิดให้บริการ อาทิ

สายการบินไทยสไมล์

“14 วัน ล็อกดาวน์ เราไม่หยุดให้บริการ

See also  [Update] Thai Lottery Results 1 November 2021| Thai Lottery Result 1-11-2021 Today Live Win Thailand Lottery | all ticket thailand - Nangdep.vn

ไทยสมายล์ ขอเป็นหนึ่งในสายการบินที่ยังคงให้บริการคนไทย เราพร้อมให้บริการและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารอุ่นใจตลอดการเดินทาง แล้วเราจะสู้และผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ”

……………………….

14 Days Lockdown, WE Never Stop Flying

THAI Smile would like to be one of the airlines that still serve Thai people. We are ready to serve and comply with various safety and hygiene standards to give passengers peace of mind throughout the journey. We will fight and go through this crisis together

ตรวจสอบทุกสายการบิน รับล็อกดาวน์ งดบิน - บินต่อ เงื่อนไขเปลี่ยนตั๋ว

ขณะที่สายการบินนกแอร์ ยังคงประกาศ ทำการบิน


ตรวจสอบทุกสายการบิน รับล็อกดาวน์ งดบิน - บินต่อ เงื่อนไขเปลี่ยนตั๋ว

ด้านสายการบินเวียตเจ็ทยังคงให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ แก่ผู้ที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงนี้นะคะ พร้อมมาตรการรักษาความสะอาดขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะ 

 ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเที่ยวบินที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ vietjetair.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skyfun.vietjetair.com/newscontent/46

ขณะที่สายการบินไทยไลออนแอร์ ยังไม่มีประกาศใดๆ สามารถตรวจสอบได้ ที่ https://www.lionairthai.com/

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline


NỘI DUNG BÀI VIẾT

We Love Your Smile -July 2015


We Love Your Smile
THAI Smile Airways

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

We Love Your Smile -July 2015

บินช่วงโควิด ไปกับไทยสมายล์แอร์เวย์ หาดใหญ่ สุวรรณภูมิ Thai Smile Airways


บินช่วงโควิด ไปกับไทยสมายล์แอร์เวย์ หาดใหญ่ สุวรรณภูมิ Thai Smile Airways

Thai Smile การบินไทยสมายล์ A320-200 HS-TXP@KHH


Serving Kaohsiung Airport (KHH)高雄國際機場 from Suvarnabhumi Airport

Thai Smile การบินไทยสมายล์ A320-200 HS-TXP@KHH

แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร – Thai Smile


\”ฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภา สุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง…\”
ต้นฉบับเนื้อร้องทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่ง (เขียนไขและวานิช)
เรียบเรียงเนื้อร้องสำหรับโครงการ ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต (Smile For Life)
ศิลปิน: นภ พรชำนิ และ พิมพ์ ฐิติยากร
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่: http://bit.ly/39Pu0ry หรือ https://bit.ly/2T4xmkw

แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร - Thai Smile

แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร – เขียนไขและวานิช (Official)


สาโรจน์ ยอดยิ่ง คำร้องทำนอง
ประชา หลุยจำวัน Guitar solo
สัญชัย หิรัญบูรณะ Mixed/Mastered
สัญชัย หิรัญบูรณะ,สิทธา นิยมเหมาะ Engineered
(ประกาศิต เเสนปากดี เกิดสุข ชนบุปผา พี่ชา สุเทพการบันเทิง เรืองฤทธิ์ บุญรอด อดิศร บัวปรี ขอบคุณที่คอยให้คำปรึกษาครับ)

แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร  - เขียนไขและวานิช  (Official)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ไทยสไมล์แอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.