Wiki

[Update] ทำความรู้จักสหภาพแอฟริกา: เรื่องจริงหรือเพียงอุดมคติ? | แอฟริกา ประเทศ – Nangdep.vn

แอฟริกา ประเทศ: คุณกำลังดูกระทู้

ลลิตา หาญวงษ์ เรื่อง

ภาพิมล หล่อตระกูล ภาพประกอบ

 

“ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนแอฟริกันเพียงเพราะข้าพเจ้าเกิดในแอฟริกา แต่ยังเป็นเพราะแอฟริกาเกิดในตัวข้าพเจ้าด้วย”

– ควาเม เอนกรูมา, ประธานาธิบดีคนแรกของกานา –

วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับทวีปแอฟริกา เพราะเป็นวันแห่งแอฟริกา (Africa Day) และวันรำลึกการสถาปนาสหภาพแอฟริกา (African Union หรือ AU) ขึ้นชื่อว่าเป็นการร่วมกลุ่มในแบบสหภาพ ทุกคนอาจนึกถึงสหภาพยุโรป ที่เป็นต้นแบบการร่วมกลุ่มในลักษณะสถาบันแบบเหนือรัฐ (Supranational Institution) ที่ใหญ่และมีความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดในโลก และบ้างอาจนึกถึงประชาคมอาเซียน ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมในหมู่ประเทศสมาชิก ขณะที่สหภาพแอฟริกาเพิ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 2001 ที่กรุงแอดดิส อาบาบา (Addis Ababa) เมืองหลวงของเอธิโอเปีย และมีการประชุมกลุ่มผู้นำประเทศในแอฟริกาเพื่อจัดตั้งสหภาพแอฟริกาในอีก 1 ปีต่อมา ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ปัจจุบันสหภาพแอฟริกามีสมาชิกทั้งหมด 55 ประเทศ หรือประเทศในแอฟริกาทั้งหมด รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาฮะราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic) อันเป็นรัฐที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ แต่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแอฟริกามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

สหภาพแอฟริกาเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหภาพยุโรป และด้วยความที่มีชาติสมาชิกมากที่สุด ทำให้สหภาพแอฟริกามีประชากรรวมกันเกือบ 1,200 ล้านคน (สถิติปี 2015)[1] มากเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย และยังมีอัตราการเติบโตของประชากรสูงมากกว่าทวีปอื่นๆ เนื่องจากยังมีประชากรเพศหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์สูง เช่นเดียวกับคนวัยทำงานที่ยังมีปริมาณมากเช่นกัน หรือหากกล่าวในมุมทางเศรษฐกิจ แอฟริกาโดยเฉพาะแอฟริกาเขตใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ด้วยจำนวนประชากรวัยแรงงาน และปริมาณทรัพยากร อย่างไรก็ดี แอฟริกาก็เหมือนกับทุกภูมิภาคที่กำลังพัฒนาทั่วโลก ที่มีปัญหาทั้งทางด้านการเมือง สังคม และด้านเศรษฐกิจ ที่ไม่เอื้อให้แอฟริกาพัฒนาได้เต็มที่

 

ประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกา

 

จากยุคอาณานิคมสู่สงครามเย็น: ที่มาของการรวมกลุ่มในแอฟริกา

 

แอฟริกาอาจต่างจากภูมิภาคอื่นๆ ในโลก เพราะการรวมกลุ่มอย่างสหภาพแอฟริกาตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว และประสบการณ์ที่ทุกประเทศเคยอยู่ภายใต้ระบอบอาณานิคมตะวันตกมายาวนาน ทำให้ความรู้สึกร่วมของความเป็นคนแอฟริกันทั้งผอง (Pan-Africanism) มีสูงมากในหมู่ชาวแอฟริกันทั้งทวีป รวมถึงผู้สืบเชื้อสายชาวแอฟริกันในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด แอฟริกามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนา ไม่ต่างจากที่อื่น แต่เมื่อกล่าวถึงแนวคิดทางการเมือง และอารมณ์ร่วมแบบภูมิภาคนิยม ชาวแอฟริกาน่าจะมีความรู้สึกร่วมมากกว่า ปรากฏการณ์นี้มีที่มาที่ไป และเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของทวีปภายใต้ระบอบอาณานิคม ซึ่งผู้เขียนจะทยอยนำเสนอในโอกาสต่อๆ ไป

ก่อนสหภาพแอฟริกาถือกำเนิดในปี 2001 มีองค์กรที่เป็นตัวแทนของชาวแอฟริกันมาก่อนแล้ว เป็นที่รู้จักในชื่อองค์กรแอฟริกาสามัคคี (Organisation of African Unity หรือ OAU) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่กลางปี 1963 ในขณะนั้น มีผู้นำประเทศในแอฟริกาที่เพิ่งได้รับเอกราช 32 ประเทศไปรวมตัวกันที่กรุงแอดดิส อาบาบา และร่วมกันลงนามในปฏิญญาเพื่อตั้งองค์กรในระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อการรวมประเทศในแอฟริกาเข้ามา และร่วมสร้างภูมิภาคที่เปี่ยมด้วยเอกราช เสรีภาพ และความยุติธรรม โดยเน้นว่าชาวแอฟริกาต้องเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเอง จุดกำเนิดของ OAU เป็นการโต้กลับระบอบอาณานิคมตะวันตก และส่งข้อความออกไปว่า แอฟริกาสามารถเจริญงอกงามได้ด้วยตนเองผ่านความร่วมมือภายในภูมิภาค และภราดรภาพในหมู่ชาวแอฟริกัน (African Brotherhood) ลบภาพความต่ำต้อยของอาณานิคมที่เคยเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์ของเจ้าอาณานิคม เพื่อปลดแอกแอฟริกาจากอิทธิพลของระบอบอาณานิคมและการแบ่งแยกสีผิว (apartheid) อย่างถาวร

 

ควาเม เอนกรูมา ประธานาธิบดีคนแรกของกานา

 

ในความเป็นจริง แนวคิดแอฟริกาทั้งผองเริ่มเป็นที่พูดถึงภายนอกแอฟริกามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ในสหรัฐอเมริกา โดยประกาศกผิวสีชาวอเมริกัน เช่น มาร์ติน เดลานี (Martin Delany) และอเล็กซานเดอร์ ครัมเมล (Alexander Crummel) ที่พยายามเชื่อมโยงชาวอเมริกันผิวสีกับชาวแอฟริกัน โลกในอุดมคติของปราชญ์ชาวแอฟริกัน-อเมริกันในยุคนี้คือการสลัดออกมาจากเงื้อมเงาของสหรัฐอเมริกา หลุดออกจากการกดขี่และการแบ่งแยกสีผิว มิชชันนารีแอฟริกัน-อเมริกาจึงเริ่มเข้าไปบุกเบิกการสอนศาสนาและตั้งองค์กรการกุศลขึ้นในหลายประเทศทั่วแอฟริกา แนวคิดว่าด้วยแอฟริกาทั้งผองเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยงานเขียนของดับเบิ้ลยู.อี.บี. ดู บัว (W.E.B. Du Bois) นักวิชาการผิวขาวผู้เชี่ยวชาญการศึกษาสังคมชาวแอฟริกัน-อเมริกัน และผู้เชื่อมั่นในแนวคิดแอฟริกาทั้งผองอย่างหนักแน่น ชาวแอฟริกัน-อเมริกันบางกลุ่มเริ่มรณรงค์ให้ชาวแอฟริกัน-อเมริกันกลับไปแอฟริกา แต่ก็ถูกกีดกันจากทั้งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส และเบลเยี่ยม ในแอฟริกา

แม้แนวคิดแอฟริกาทั้งผองจะมีจุดกำเนิดภายนอกแอฟริกา แต่แนวคิดนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้นำชาตินิยม-ภูมิภาคนิยมคนสำคัญๆ ในภุมิภาค ได้แก่ ควาเม เอนกรูมา (Kwame Nkrumah), จูเลียส เญเรเร (Julius Nyerere), อาห์เหม็ด เซกู ตูเร (Ahmed Sékou Touré) แห่งกิเนีย และเคนเนธ คาอุนดา (Kenneth Kaunda) ประธานาธิบดีคนแรกของกานา, แทนซาเนีย, กิเนีย และแซมเบีย ตามลำดับ แนวคิดแอฟริกาทั้งผองเป็นรูปเป็นร่างขึ้นหลังการหารือของผู้นำจากแอฟริกา ซึ่งในช่วงแรกจัดกันตามเมืองต่างๆ ในอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา แต่ต่อมาก็ได้ย้ายไปจัดตามเมืองในแอฟริกา (การประชุมแอฟริกาทั้งผองครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด จัดที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ในปี 2014) ผู้นำแอฟริกันเล็งเห็นว่า ความจำเป็นเร่งด่วนของความร่วมมือในระดับภูมิภาคคือการผละแอฟริกาออกจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นระบบที่ประเทศอาณานิคมสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็กดขี่ชาวแอฟริกันอย่างรุนแรง

READ  [Update] จองหุ้น "เงินติดล้อ"...เงินอาจ "ติดลบ" / สุนันท์ ศรีจันทรา | เงิน ติดล้อ - Nangdep.vn

ในบรรดาผู้นำแอฟริกันที่กล่าวมา ควาเม เอนกรูมา อาจเป็นผู้ได้รับการยกย่องและได้รับการเชิดชูให้เป็นบิดาแห่งสหภาพแอฟริกา ไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นชาวแอฟริกันคนแรกๆ ที่นำแนวคิดแอฟริกาทั้งผองมาใช้ แต่ยังนำแนวคิดนี้ และเป้าหมายการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ‘ทั้งผอง’ ในแอฟริกามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของกานาในยุคหลังเอกราช เรียกได้ว่าเอนกรูมามีเลือดของชาวกานาและชาวแอฟริกันอย่างเต็มเปี่ยม ดังที่สะท้อนออกมาจากคำกล่าวอมตะของเขา:

 

“เอกราชของกานาไม่มีความหมายใดเลยหากทั้งทวีปนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระสมบูรณ์”

 

กานาเป็นประเทศแรกๆ ที่ได้รับเอกราชในปี 1957 วิสัยทัศน์ของเอนกรูมาในขณะนั้นคือ เขาต้องการช่วยให้ประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาได้รับเอกราชให้เร็วที่สุด จึงไม่ผิดนักหากจะยกว่าเอนกรูมาคือบิดาของสหภาพแอฟริกา ความฝันอันสูงสุดของเอนกรูมาคือการเห็นทุกประเทศในแอฟริการวมกลุ่มกันเป็นสหรัฐแอฟริกา (United States of Africa) แต่ก็ถูกต่อต้านจากนักชาตินิยมแอฟริกันในหลายประเทศ แน่นอนว่าทวีปขนาดใหญ่อย่างแอฟริกาย่อมมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา คติและความเชื่อ แต่อุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ความฝันของเอนกรูมาไม่สามารถเป็นจริงขึ้นมาได้คือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ ในขณะที่ประเทศที่มีประวัติการต่อสู้เพื่อเอกราชอย่างยาวนาน เช่น กานา, อัลจีเรีย, กิเนีย, มาลี, ลิเบีย, โมรอคโค และอียิปต์ เห็นด้วยกับแนวคิดแอฟริกาทั้งผองอย่างเต็มที่ ประเทศอื่นๆ ยังสงวนท่าที และไม่ต้องการให้ใครพรากอำนาจอธิปไตยของตนไป แม้แต่ผู้นำคนสำคัญสายก้าวหน้า เช่น เญเรเรแห่งเคนยา และอาบูบากา ตาฟา บาเลวา (Abubakar Tafa Balewa) นายกรัฐมนตรีคนแรกของไนจีเรีย ก็ยังไม่ ‘ซื้อ’ แนวคิดก้าวหน้าสุดขั้วที่เคล้ากลิ่นอายแบบสังคมนิยมของเอนกรูมา

 


ผู้นำชาติในแอฟริกาถ่ายรูปร่วมกันในการประชุมเพื่อก่อตั้งองค์กรแอฟริกาสามัคคี
(OAU) ค.ศ.1963

[จูเลียส เญเรเร (แถวบน คนที่ 3 จากซ้าย), ควาเม เอนกรูมา (แถวบน คนที่ 4 จากซ้าย) และกษัตริย์เฮลี เซลาสซีที่ 1 แห่งเอธิโอเปีย (แถวล่าง คนที่ 3 จากซ้าย)] [จูเลียส เญเรเร (แถวบน คนที่ 3 จากซ้าย), ควาเม เอนกรูมา (แถวบน คนที่ 4 จากซ้าย) และกษัตริย์เฮลี เซลาสซีที่ 1 แห่งเอธิโอเปีย (แถวล่าง คนที่ 3 จากซ้าย)]

 

คำถามต่อแนวคิดแอฟริกาทั้งผองและการรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้อย่างแน่นหนักเป็นอุปสรรคหลักที่ทำให้การรวมกลุ่มประเทศในแอฟริกาเป็นไปได้ยาก และยิ่งยากขึ้นในปัจจุบัน โครงสร้างของ OAU ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนที่อยู่ภายใต้สำนักเลขาธิการ (The Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงแอดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย และยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ประเทศในแอฟริกาที่เพิ่งได้รับเอกราช และแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีคณะกรรมการที่ให้ความช่วยเหลือกับขบวนการชาตินิยมในประเทศที่กำลังเรียกร้องเอกราชในขณะนั้น และร่วมฟื้นฟูประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราช และยังตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ และช่วยบุกเบิกองค์กรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วทั้งแอฟริกา พัฒนาการด้านเศรษฐกิจที่มี OAU (ต่อมากลายเป็นสหภาพแอฟริกา) เป็นหัวหอกนี้เป็นจุดกำเนิดของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา ที่มีข้อตกลงว่าจะพัฒนาแอฟริกาไปสู่การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจให้ได้ภายในปี 2019 (แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน)

ความฝันที่จะเห็นแอฟริกาที่เป็นปึกแผ่นเริ่มห่างไกลออกไปเมื่อทุกประเทศทยอยได้รับเอกราชในทศวรรษ 1960-1970 แต่ละประเทศเผชิญกับปัญหาถาโถมเข้ามา ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน การแย่งชิงทรัพยากร ตลอดจนรัฐบาลที่อ่อนแอ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การพัฒนาที่ต่อเนื่องทำได้ยาก ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าแต่ละประเทศจะเริ่มตั้งหลักได้ และในหลายประเทศก็เผชิญกับความขัดแย้งทางเชื้อชาติระลอกใหญ่ๆ จนนำไปสู่การสังหารหมู่ อย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา (1994) หรือการสังหารหมู่ที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่าในบูรุนดี (1972), ซูดาน (2003-ปัจจุบัน), คองโก (1998-2003) และยูกันดา (1971-1979)

องค์กรแอฟริกาทั้งผองเริ่มขับเคลื่อนอีกครั้งในปี 1991 เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (AEC) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเขตการค้าเสรี ธนาคารกลาง สหภาพศุลกากร และเป้าหมายปลายทางคือการสร้างค่าเงินกลาง และการขับเคลื่อนไปสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน โดยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารโลก และองค์กรให้ทุนอื่นๆ แต่กลับก่อปัญหาหนี้ และปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆ ตามมามากมาย ผู้นำแอฟริกันบางประเทศปฏิเสธไม่ยอมจ่ายหนี้ และกล่าวย้อนไปถึงยุคอาณานิคม เมื่อชาติตะวันตกเข้าไปหาประโยชน์ในแอฟริกา

ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่รุมเร้าแทบทุกประเทศในแอฟริกายุคหลังเอกราชทำให้หลายชาติไม่ต้องการให้ OAU เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของตน และนโยบายของ OAU เองก็ใกล้เคียงกับทั้งสหภาพยุโรปและอาเซียน ที่ไม่เข้าไปแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของชาติสมาชิก OAU จึงไม่มีอำนาจใดๆ ที่จะห้ามปรามไม่ให้เกิดรัฐประหาร การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายในแอฟริกาได้ ผู้นำสายก้าวหน้าผู้ก่อตั้ง OAU ทั้งเอนกรูมา, กษัตริย์ฮัลลี เซลาสซี แห่งเอธิโอเปีย, บาเลวา แห่งไนจีเรีย และเซกู ตูเร จากกิเนีย ล้วนถูกโค่นล้มโดยคณะรัฐประหารในทศวรรษ 1960 และ 1970 ในช่วงเวลาเกือบ 40 ปีตั้งแต่มีการสถาปนา OAU แอฟริกาเป็นทวีปที่เกิดรัฐประหารถี่ที่สุด ประเทศในแอฟริกาจำนวนมากตกอยู่ภายใต้เงาของระบอบเผด็จการมาอย่างยาวนาน และอีกหลายประเทศอยู่กับสงครามกลางเมืองที่ไม่มีทีท่าจะจบสิ้น

จิตวิญญาณของ OAU ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยชาติสมาชิกต่อสู้กับเจ้าอาณานิคม และการฟื้นฟูประเทศหลังได้รับเอกราช หมดความสำคัญลงไปเมื่อทุกประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราช ประเทศสุดท้ายที่ปลดปล่อยตนเองออกมาได้คือแอฟริกาใต้ เมื่อเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ สิ้นสุดยุคฝันร้ายภายใต้รัฐบาลถือผิว (Apartheid Regime) ที่ปกครองแอฟริกาใต้มาตั้งแต่ปี 1948 เมื่อวาระของแอฟริกาไม่ใช่การปลดแอกจากระบอบอาณานิคมแล้ว วาทะของเอนกรูมาและแนวคิดแอฟริกาทั้งผองดูจะหมดความสำคัญลงไป ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศ OAU ก็อ่อนแอลงตามลำดับ เพราะนอกจากเงินช่วยเหลือที่เป็นเงินให้เปล่าจากสหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป องค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ แล้ว ชาติสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจรุมเร้าก็ไม่สามารถจ่ายค่าสมาชิกได้ OAU จึงขาดสภาพคล่องตามธรรมชาติ ความฝันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรระดับชาติได้ จึงเริ่มมีข้อเสนอออกมาว่าควรมีการยกเครื่อง OAU ใหม่ทั้งหมด และให้ความสำคัญกับประเด็นที่ชาติสมาชิกสนใจจริงๆ ได้แก่ ประเด็นด้านเศรษฐกิจและปากท้อง

READ  [Update] Bath Gift Sets - Boots | สาขา boots - Nangdep.vn

เมื่อมีการประชุมกลุ่มผู้นำ OAU ที่เมืองเซิร์ต (Sirte) ประเทศลิเบีย ในปี 1999 มูอัมมาร์ อัล กาดาฟี (Muammar Al Qathafi) ผู้นำลิเบีย เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมให้ยุบ OAU และตั้งสหภาพแอฟริกาขึ้นเพื่อตอบรับกับความท้าทายใหม่ๆ ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่ทั้งแอฟริกาและทั่วโลกต้องประสบ ขับเคลื่อนสหภาพแอฟริกาให้เป็นสหภาพที่ขับเคลื่อนแอฟริกาในประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ภายใต้สหภาพแอฟริกา แนวคิดแอฟริกาทั้งผองและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแอฟริกา (African Unity) ยังคงอยู่ แม้ที่ผ่านมาจะถูกโจมตีว่าแนวคิดดังกล่าวมาจากมันสมองของผู้นำ ‘อีลีท’ แอฟริกันสายที่เป็นเพียงนักฝัน มากกว่านักปฏิบัติที่เข้าใจสภาพความเป็นไปและปัญหาของแอฟริกาที่แท้จริง

หลังแนวคิดแอฟริกาทั้งผองของเอนกรูมา ผู้นำในแอฟริกาที่มีอิทธิพลทางความคิดสูงสุดคือกาดาฟี ความฝันในการรวมแอฟริกาให้เป็นปึกแผ่นของกาดาฟีต่างจากเอนกรูมาแบบสุดขั้ว แต่ก็ตั้งอยู่บนรากฐานเดียวกันคือการกันชาติตะวันตกออกไป และการสร้างแอฟริกาให้เป็นปึกแผ่น เพื่อที่แอฟริกาจะได้พัฒนาต่อไปได้อย่างเป็นอิสระและยั่งยืน เนื่องจากลิเบียเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยมีปริมาณน้ำมันสำรองสูง กาดาฟีใช้บ่อน้ำมันของลิเบียเป็นจุดขายของการตั้งสหรัฐแอฟริกา และการตั้งรัฐบาลกลางเพื่อกำกับดูแลชาติสมาชิก[2] แต่ต้องผ่านการสร้างสถาบันที่เป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการสร้างประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Economic Communities หรือ RECs) แต่ความพยายามจากผู้นำทั้งในสายอุดมคติ และในสายปฏิบัติ ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลในหลายๆ ประเทศที่มีนโยบายชาตินิยมแบบสุดขั้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในทวีปแอฟริกาเกิดขึ้นได้ยาก แต่ละประเทศยังเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าในราคาสูงลิ่ว และมีกฏหมายเข้าเมืองที่เคร่งครัด เพราะต่างหวาดระแวงว่าแรงงานภายนอกจะเข้าไปแย่งงานคนในประเทศ ในสถานการณ์ที่แต่ละประเทศก็มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

แอฟริกาเป็นเสมือนดินแดนสนธยา นอกจากจะมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ยังมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และการเมืองอย่างสุดขั้ว ความน่าสนใจของภูมิภาคนี้จึงอยู่ที่ความขัดแย้งอันเกิดจากความหลากหลายดังที่ได้กล่าวมา โดยคำถามที่นักวิชาการและคนที่ทำงานในสายการพัฒนาพยายามหาคำตอบมาเนิ่นนานคือ อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้แอฟริกาเป็นทวีปที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในโลก และมีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังไม่มีทีท่าจะจบง่ายๆ ซึ่งผู้เขียนจะพยายามนำประเด็นและข้อถกเถียงเกี่ยวกับแอฟริกามานำเสนอในโอกาสต่อๆ ไป เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรู้จักภูมิภาคที่มีความน่าสนใจแห่งนี้มากขึ้น

อ้างอิง

[1] The European Union and the African Union: A Statistical Portrait. Luxembourg: Eurostat, 2016, p.10.

[2] Emmanuel Kisiangani. AU and pan-Africanism: Beyond rhetoric. Nairobi: Institute for Security Studies: เข้าถึงได้ที่ https://issafrica.org/amp/iss-today/au-and-pan-africanism-beyond-rhetoric


Ep. 1 ประเทศ ‘อิหยังวะ’ บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso – Where On Earth Is This Country?


วันแรกที่ประเทศ ‘อิหยังวะ’ บูร์กินาฟาโซ! ประเทศชื่อเพราะนี้อยู่ในแอฟริกาตะวันตก เป็นดินแดนไม่มีทางออกสู่ทะเล และติดหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก เหตุผลที่ไปก็… เพราะชื่อนี่ล่ะค่ะ 555
ตามข่าว คือ ประเทศนี้มีก่อการร้ายเป็นพักๆ ระเบิดบ้าง ยิงบ้าง ยากจน และคนไม่รู้หนังสือ แต่เรื่องจริงจะเป็นยังไง คนพูดภาษาอะไร สีผิวแบบไหน น่ารักมั้ย บ้านเมืองเป็นยังไงก็ ก็ต้องไปดูให้เห็นกับตากันเลย
บอกก่อนว่ารอบนี้มี 6 Ep จะมาทุกเช้า ‘วันอาทิตย์’ ตอน 10 โมงเช้า ’วันพุทธ’ ตอน 1 ทุ่ม มีทั้งขี่จระเข้ ไปหาหมอผี เข้าคุก ไปหาเด็กมุดเหมืองทอง และอาหารเยอะแยะมากมาย
ส่วนคนที่ชอบแปรงฟัน ลองแปรงสีฟัน Berman รุ่น Result โดยเฉพาะคนชอบแปรงนุ่มๆ แต่ก็ยังสะอาดเพราะขนปลายแหลมซอกซอนได้ดีมาก รู้สึกมั่นใจจะหัวเราะใส่ใครก็ไม่มีใครอุดจมูกใส่ หาซื้อง่าย ได้ที่ 711 / Tops / BigC / ห้างสรรพสินค้าทั่วไป และสนามบินด้วยค่ะ
โหดยิ่งกว่าอินเดียคือบูร์กินาฟาโซ
BurkinaFAso
Berman
เบอร์แมน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Ep. 1 ประเทศ ‘อิหยังวะ’ บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso - Where On Earth Is This Country?

ไปทวีปแอฟริกา เค้าว่าอันตราย? I กู๊ดเดย์ แอฟริกาใต้ EP1 I Flying To South Africa


ไปทวีปแอฟริกา เค้าว่าอันตราย? I กู๊ดเดย์ แอฟริกาใต้ EP1 I Flying To South Africa
Youtube ► http://bit.ly/รายการท่องเที่ยว
ติดตามกู๊ดได้ตามช่องทางต่างๆด้านล่างเลยค่า
Fanpage ► https://www.facebook.com/mygooddaytv
Youtube ► http://bit.ly/รายการท่องเที่ยว
Twitter ► https://twitter.com/goodygoodday
แบกเป้ไปเที่ยวด้วยกันได้ทุกเสาร์ 10.05 10.30น. ที่ช่อง5
Gooddayontube รายการท่องเที่ยวต่างประเทศ อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ

ไปทวีปแอฟริกา เค้าว่าอันตราย? I กู๊ดเดย์ แอฟริกาใต้ EP1 I Flying To South Africa

เมื่อจีนยึดแอฟริกา?? โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ


การเข้าครอบครองทวีปแอฟริกาของจีน โดยผ่านกลไกทางเศรษฐกิจและการลงทุน
แอฟริกากลายเป็นดินแดนที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นทั้งทางการเมือง และเศรษฐกิจการค้า การลงทุนกับจีน ซึ่งเป็นมหาอำนาจใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หลักการง่ายๆ ของจีนคือการทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลลงไปในทวีปนี้ ทำให้ทวีปแอฟริกาเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนจากจีนเป็นอันดับ 3 รองจากเอเชียและยุโรป เช่น จีนลงทุน 3 พัน 2 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐในประเทศเคนยา สร้างทางรถไฟยาวกว่า 300 ไมล์จากกรุงไนโรบี เมืองหลวงของเคนยา สู่เมืองท่ามอมบาซา (Mombasa) ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเคนยา ทำให้การเดินทางใช้เวลาเพียงแค่ 4 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
จีนยังทุ่มเงิน 526 ล้านเหรียญในการสร้างเขื่อนในประเทศกินี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
ส่วนที่กรุง Addis Ababa เมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปียนั้น จีนได้ลงทุนรถไฟขนส่งมวลชนขนาดเบามูลค่ากว่า 475 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อบรรเทาภาวะการจราจรติดขัดในเมืองหลวง นับเป็นประเทศแรกในกลุ่มซับซาฮาราที่มีระบบรถไฟขนส่งมวลชนขนาดเบา
การส่งออกทั้งในลักษณะของเงินกู้และโครงการก่อสร้าง ตลอดจนสินค้านานาชนิดของจีน ทำให้ทวีปแอฟริกามีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงการนับร้อยๆ โครงการที่จีนลงทุนในทวีปแอฟริกา ทั้งโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโครงการ Mega project ภาพของบริษัทก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของจีนมีปรากฏให้เห็นทั่วไปในทวีปแอฟริกา โครงการเหล่านี้กำลังแปรสภาพและนำความเจริญมาสู่แอฟริกาอย่างรวดเร็ว อย่างน้อยก็ในทางวัตถุและรูปลักษณ์ของความเจริญที่จับต้องได้
ดินแดนที่แร้นแค้น ล้าหลัง ถูกพัฒนาราวกับพลิกฝ่ามือ ถนนหนทางห้างสรรพสินค้าสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งสาธารณูปโภค ที่ติดตัวอักษรจีน หลั่งไหลเข้าสู่ทวีปนี้อย่างไม่หยุดหย่อน บางคนถึงกับกล่าวว่าจีนกำลังใช้เงินซื้อความเป็น “เพื่อน”​หรือซื้อ “พันธมิตร” ของตน
โครงการมูลค่านับหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ที่จีนทุ่มเทลงในทวีปแอฟริกานั้น ไม่ใช่ของฟรี หากแต่เป็นเงินกู้จากธนาคาร export import bank of China
ประเทศที่เป็นหนี้จีนมากที่สุดในแอฟริกา คือ แองโกลา มีหนี้สิน กว่า 2 หมื่น 5 พันล้านเหรียญ หรือประมาณ 7 แสน 5 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ เอธิโอเปีย ที่มีหนี้สินมากกว่า 1 หมื่น 3 พัน ห้าร้อยล้าน หรือประมาณ สี่แสนล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคในประเทศนี้ของจีน ดูจะมีจุดมุ่งหมายทางด้านการเมืองมากกว่าประเทศอื่นๆ เพราะเอธิโอเปียเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกันยูเนี่ยน ซึ่งมีบทบาทไม่ต่างจากองค์การสหประชาชาติในภูมิภาคแอฟริกา ที่สามารถกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศในทวีปแห่งนี้
ดังนั้นจึงไม่เป็นที่ประหลาดใจที่จีนได้เสนอทุนการศึกษาจำนวนมากมายให้กับนักศึกษาและบุคลากรจากเอธิโอเปียเดินทางไปศึกษาในประเทศจีน และที่สำคัญคือ อดีตประธานาธิบดีของเอธิโอเปียคือนาย มุลล่าห์ ทู เตโชเม่ (Mullah to Theshome) ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2556 2561 ก็เป็นหนึ่งในนักเรียนทุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี สาขา เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน นี่อาจเป็นคำตอบหนึ่ง สำหรับการเป็นหนี้จำนวนมากมายมหาศาลของเอธิโอเปียในช่วงไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนลูกหนี้ของจีนอันดับสามในแอฟริกาคือ เคนยา มีมูลค่าหนี้สินกว่า 8 พันล้านเหรียญ หรือ สองแสนสี่หมื่นล้านบาท

READ  [Update] Global Imagery Browse Services (GIBS) | nasa คือ - Nangdep.vn

บทและบรรยายโดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ นักเขียนและนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งนครเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์
เคยปฏิบัติภารกิจเป็นผู้สังเกตุการณ์ทางทหาร (United Nation Military Observer : UNMO) ประจำกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์ เลสเต รวมทั้งยังเคยปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
สำเร็จหลักสูตรความมั่นคงในเอเชียตะวันออก (SEAs 12 : Security of East Asia seminar 2012) มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ มองโกเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์, หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเอเชีย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ , หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน กองทัพแคนาดา (CMR course : Civil Military Relations course) กรุงออตตาวา แคนาดา , หลักสูตรการประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาดินแดนสหรัฐฯ (National Guard) มลรัฐมิชิแกน สหรัฐฯ และหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน กองทัพสิงคโปร์
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ม.เกษตรศาสตาร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.บูรพา, ม.กรุงเทพ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือจำนวน 9 เล่มคือ \”The War\” เส้นทางสู่สงคราม, ยุทธการขจัดทรราชย์, สมรภูมิรบสะท้านโลกของฮิตเลอร์, ขุมกำลังสะท้านโลกของฮิตเลอร์, 8 ขุนพลของฮิตเลอร์ , มิคาเอล วิทท์มันน์ เสือรถถังไทเกอร์ของนาซี , สงครามเวียดนาม , ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง และชีวประวัติอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
​Credit
https://english.khabarhub.com/2020/24/91241/
https://www.youtube.com/watch?v=UkriEK2JeL4\u0026t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=_7wFleW03k\u0026t=77s
https://twitter.com/Jakepor21/status/1248170563975200768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1248170563975200768\u0026ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2Ftwitter.min.html%231248170563975200768
https://www.scmp.com/news/china/diplomacydefence/article/2154189/everythingyouneedknowaboutweaponschinasells

เมื่อจีนยึดแอฟริกา?? โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ

ประเทศในทวีปแอฟริกา


แอฟริกา กาฬทวีป

ประเทศในทวีปแอฟริกา

สื่อการสอน​สังคมศึกษา​ เรื่อง​ การแบ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกา​ ฉบับเข้าใจง่าย​ | Kru​kaew​ Channel


การแบ่งภูมิภาค​ของทวีปแอฟริกา​ สื่อตัดจาก​ PowerPoint มีความละเอียด​ น่าสนใจมากขึ้น​ สามารถนำไปสอนได้​ หรือดูเป็นความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะ @Krukaew Channel
การก่อตั้งอาณานิคมนิวเนเธอร์เเลนด์ของดัชในทวีปอเมริกาเหนือ
https://youtu.be/fb8R669wF0
แคชเมียร์ จุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามอินเดียปากีสถาน
https://youtu.be/WDH_zzYH7Ao
ฟาโชดา ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศษในทวีปแอฟริกา
https://youtu.be/dZuM6c8dvrY
ปัจจัยการผลิต
https://youtu.be/LEmW6l4Qas4
สอนทำปกยูทูปง่ายในมือถือ
https://youtu.be/Uu4crjj6G1U
ที่ตั้งของทวีปแอฟริกา
https://youtu.be/iRp9uldSJOk
การแบ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกา
https://youtu.be/zHPiN78ujyU
ข้อดีข้อเสีย ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
https://youtu.be/G6u1y9ht5n8
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
https://youtu.be/4jrFB37Pk70
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม

สื่อการสอน​สังคมศึกษา​ เรื่อง​ การแบ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกา​ ฉบับเข้าใจง่าย​ | Kru​kaew​ Channel

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แอฟริกา ประเทศ

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button