Home » [Update] | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) – Nangdep.vn

[Update] | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) – Nangdep.vn

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน): คุณกำลังดูกระทู้

GULF
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค

SET50 / SETCLMV / SETTHSI

CG Report:   

 

  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  

Price (บาท)
52 Week High/Low
P/E (X)
P/BV (X)
Paid-up (ลบ.)
Market Cap (ลบ.)
EV (ลบ.)
EBITDA (ลบ.)
EV/EBITDA

42.50
45.25 / 27.50
85.19
7.21
11,733.15
498,658.87
683,392.81 8,123.50
42.03

ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา
หัวข้อข่าว

01 ต.ค. 2564 07:04   แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) หน่วยผลิตที่ 2 (หนึ่งในกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP 5,300 เมกะวัตต์)
01 ต.ค. 2564 07:03   การลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย
29 ก.ย. 2564 17:01   การลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 และหมายเลข 81
29 ก.ย. 2564 08:11   แจ้งผลการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท
27 ก.ย. 2564 20:10   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า


เพิ่มเติม


ข้อมูลเบื้องต้น

ที่อยู่
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทรศัพท์
0-2080-4499

เบอร์โทรสาร
0-2080-4455

URL
www.gulf.co.th

 
รายงานประจำปี 2563

วันที่ก่อตั้งบริษัท
08/2011
วันที่จดทะเบียนกับตลท.
06/12/2560

ราคา IPO (บาท)
45.00
@พาร์5.00 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO

 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์
  1.00 บาท

  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด
  เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/04/2563

  ลักษณะธุรกิจ

  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย
  08 มี.ค. 2564
  06 มี.ค. 2563

  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

  26.23%
  48,132
  26.71%
  13,631

  การถือครองหุ้นต่างด้าว
  37.11% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
  49.00%

  การถือครองหุ้น NVDR

   3.68% (ณ วันที่ 21/10/2564)

  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%)
  เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%)
  เปรียบเทียบตลาด (%)

  5 วัน
  -2.86
  -2.74
  -3.00

  20 วัน
  4.29
  0.99
  2.48

  60 วัน
  25.93
  14.41
  18.07

  120 วัน
  21.43
  15.33
  16.74

  YTD
  24.09
  14.53
  9.43

  P/E (X)
  85.19
  17.31
  20.99

  P/BV (X)
  7.21
  1.64
  1.77

  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)
  0.13
  0.43
  1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 พ.ค. 2564)
  จำนวนหุ้น
  %

  1.
  นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี
  4,171,077,797
  35.55

  2.
  UBS AG SINGAPORE BRANCH
  1,473,809,119
  12.56

  3.
  GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED
  1,160,431,363
  9.89

  4.
  GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.
  877,250,502
  7.48

  5.
  บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  551,729,877
  4.70

  6.
  BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC
  364,710,545
  3.11

  7.
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  329,932,699
  2.81

  8.
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  220,000,000
  1.88

  9.
  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  148,539,022
  1.27

  10.
  ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY
  144,000,000
  1.23

  คณะกรรมการ
  ตำแหน่ง

  1.
  นาย วิเศษ จูภิบาล
  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

  See also  [NEW] ประวัติ "คิทตี้ ชิชา" สาวสวยลุคเฉี่ยว ผู้เรียนจบปริญญาตรีตอนอายุ 18 ปี | คิดตี - Nangdep.vn

  2.
  นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ

  3.
  นาง พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ

  4.
  นาย บุญชัย ถิราติ
  กรรมการ

  5.
  น.ส. ยุพาพิน วังวิวัฒน์
  กรรมการ

  6.
  นาง โชติกุล สุขภิรมย์เกษม
  กรรมการ

  7.
  นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

  8.
  นาย สันติ บุญประคับ
  กรรมการอิสระ

  9.
  นาง รวีพร คูหิรัญ
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  10.
  นาย สมหมาย ภาษี
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน

  ข้อมูลสถิติ
  YTD
  21 ต.ค. 2564

  2563
  30 ธ.ค. 2563

  2562
  30 ธ.ค. 2562

  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)
  11,733.15 
  11,733.15 
  2,133.30 

  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  498,658.87 
  401,860.39 
  354,127.80 

  ราคา (บาท/หุ้น)
  42.50 
  34.25 
  32.82 

  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
  5.89 
  4.98 
  17.71 

  P/BV (X)
  7.21 
  6.88 
  9.37 

  P/E (X)
  85.19 
  120.22 
  78.09 

  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)
  47.08 
  84.55 
  97.56 

  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  1,061.63 
  1,568.21 
  1,103.96 

  Beta
  0.99 
  1.08 
  1.44 

   

  อัตราผลตอบแทน
  YTD 
  2563 
  2562 

  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)
  24.09 
  4.34 
  103.68 

  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  0.89 
  0.69 
  0.72 

  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  0.76 
  0.83 
  0.56 

  นโยบายเงินปันผล
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ
  เงินปันผล (ต่อหุ้น)
  หน่วย
  วันจ่ายปันผล
  ประเภท

  01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
  0.38
  บาท
  28 เม.ย. 2564
  เงินปันผล

  01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
  1.30
  บาท
  28 เม.ย. 2563
  เงินปันผล

  01 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
  1.20
  บาท
  21 พ.ค. 2562
  เงินปันผล

   

  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)

  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
  31/12

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด

  ไม่มีเงื่อนไข

  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 

  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  15,042.13
  13,139.12
  15,902.24
  14,389.80
  16,698.46

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
  8,522.35
  5,801.28
  6,336.88
  5,205.16
  3,516.09

  สินค้าคงเหลือ
  1,002.47
  213.46
  331.02
  156.88
  49.69

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
  29,983.92
  21,707.83
  30,354.37
  22,416.88
  25,865.55

  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
  124,960.61
  86,220.58
  129,718.34
  80,960.73
  67,664.24

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  238,944.69
  130,896.00
  215,226.14
  111,860.67
  97,803.10

  รวมสินทรัพย์
  268,928.62
  152,603.83
  245,580.51
  134,277.54
  123,668.66

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
  24,627.03
  13,058.20
  11,500.00
  68.00
  880.00

  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ
  7,622.23
  3,392.87
  9,550.16
  5,096.76
  7,184.28

  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
  8,348.44
  2,575.75
  6,786.72
  2,821.24
  8,444.28

  รวมหนี้สินหมุนเวียน
  42,095.53
  20,485.56
  29,642.63
  9,808.95
  18,408.29

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
  148,062.46
  100,849.93
  143,858.06
  75,428.65
  60,472.12

  รวมหนี้สิน
  190,157.99
  121,335.49
  173,500.69
  85,237.60
  78,880.41

  ทุนจดทะเบียน
  11,733.15
  10,666.50
  11,733.15
  10,666.50
  10,666.50

  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า
  11,733.15
  10,666.50
  11,733.15
  10,666.50
  10,666.50

  See also  [NEW] ต้องดูเรื่องอะไรก่อน X-men บ้าง ก่อนไปดู X-Men : Apocalypse | หนัง x man - Nangdep.vn

  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น
  51,822.14
  20,889.30
  51,822.14
  20,889.30
  20,889.30

  กำไร(ขาดทุน)สะสม
  6,502.06
  5,154.09
  7,967.85
  6,488.09
  4,172.72

  หุ้นทุนรับซื้อคืน
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
  -904.81
  -11,947.19
  -7,496.00
  383.22
  808.43

   – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
  1,173.51
  1,173.51
  1,173.51
  1,173.51
  808.43

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
  69,152.55
  24,762.69
  64,027.15
  38,427.11
  36,536.94

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  9,618.08
  6,505.65
  8,052.67
  10,612.84
  8,251.30

  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 

  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
  20,276.81
  15,641.24
  32,827.13
  30,039.67
  17,181.12

  รายได้อื่น
  3.09
  14.94
  19.86
  14.27
  9.43

  รวมรายได้
  21,060.85
  15,790.04
  33,370.44
  30,343.36
  17,479.01

  ต้นทุน
  14,554.04
  11,920.26
  23,702.24
  22,791.05
  12,680.75

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  1,016.02
  773.67
  2,079.91
  1,713.10
  1,489.59

  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  15,570.07
  12,693.94
  25,782.15
  24,504.15
  14,170.35

  EBITDA
  8,123.50
  5,213.30
  13,347.99
  12,482.05
  7,450.54

  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย
  2,445.82
  1,440.11
  3,431.38
  2,433.92
  1,391.66

  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
  5,677.68
  3,773.19
  9,916.60
  10,048.13
  6,058.89

  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
  3,038.69
  1,467.58
  4,282.11
  4,886.56
  3,028.13

  กำไรต่อหุ้น (บาท)
  0.26
  0.14
  0.39
  2.29
  1.42

  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.)
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 

  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
  6,707.53
  3,765.21
  10,578.78
  8,048.44
  2,401.68

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
  -18,592.09
  -19,762.96
  -70,410.16
  -12,572.65
  -16,143.82

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  11,018.42
  14,754.50
  63,100.59
  2,220.54
  10,218.25

  เงินสดสุทธิ
  -866.14
  -1,243.25
  3,269.20
  -2,303.67
  -3,523.89

  เพิ่มเติม

  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

  อัตราส่วนทางการเงิน
  6M/2564 
  6M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
  0.71
  1.06
  1.02
  2.29

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
  12.46
  11.24
  8.36
  13.04

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
  5.61
  5.97
  5.22
  7.79

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
  2.41
  3.88
  2.41
  1.74

  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)
  0.18
  0.23
  0.18
  0.24

  อัตรากำไรขั้นต้น (%)
  28.22
  23.79
  27.80
  24.13

  EBIT Margin (%)
  26.96
  23.90
  29.72
  33.11

  อัตรากำไรสุทธิ (%)
  17.21
  13.64
  18.41
  23.62

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD

  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล
  ประเภทรายการ
  หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง
  หุ้นเรียกชำระ(หุ้น)
  พาร์

  18 ก.ย. 2563
  XR
  1,066,649,998
  11,733,149,998
  1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
  6M/2564 
  6M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย
  29.64
  14.19
  9.28
  74.84

  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย
  22.09
  14.57
  4.00
  79.73

  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม
  33.38
  13.84
  9.98
  73.60

  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม
  22.66
  13.53
  5.22
  72.93

  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ
  107.05
  -49.32
  -12.37
  61.37

  ปรับข้อมูลเต็มปี

  วงจรเงินสด
  6M/2564 
  6M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
  5.52
  5.99
  5.69
  6.89

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
  66.15
  60.97
  64.17
  52.98

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
  43.32
  153.78
  97.16
  220.66

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
  8.43
  2.37
  3.76
  1.65

  See also  [Update] PANTIP.COM : A6805052 คุณรู้จักดีเจบีม 95.5 ไหมครับ แย่มากๆ [วิทยุ-โทรทัศน์] | เลย์ เจไหม - Nangdep.vn

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
  5.34
  6.63
  3.24
  3.71

  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)
  68.40
  55.08
  112.78
  98.34

  วงจรเงินสด (วัน)
  6.18
  8.27
  -44.85
  -43.70

  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย
  วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
  วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล

  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์

  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์

  หมายเหตุ

  คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)

   

  แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)

   

  ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา

   

   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด

  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)


  10 มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย 2021 (ว้าว)


  ข้อมูลจาก https://forbesthailand.com/forbeslists/thailandrichest
  .
  การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564
  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวของไทยหดตัวลงมากที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษมากถึงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยโควิด19 กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันในปีนี้ แต่รัฐบาลก็ได้ให้คำมั่นที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิดสำหรับชาวต่างชาติภายในเดือนตุลาคม โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
  .
  ขณะที่แนวโน้มการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจและภาคการส่งออก ได้ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 43 นับตั้งแต่มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุดเมื่อ 15 เดือนที่แล้ว ซึ่งมีส่วนในการเพิ่มทรัพย์สินรวมของบุคคลร่ำรวยที่สุดจากการจัดอันดับของ Forbes ประจำปี 2564 กว่าร้อยละ 20 เป็น 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ
  .
  ในปีนี้ พี่น้องตระกูลเจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังครองตำแหน่งอันดับ 1 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 2.9 พันล้านเหรียญ เป็น 3.02 หมื่นล้านเหรียญ ตามมาด้วย เฉลิม อยู่วิทยา ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกอย่างกระทิงแดง ร่วมกับตระกูลของเขา โดยเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนี้ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ 2.45 หมื่นล้านเหรียญ
  .
  ด้าน สารัชถ์ รัตนาวะดี มหาเศรษฐีด้านพลังงาน คือ อีกหนึ่งรายที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 3 เป็น 8.9 พันล้านเหรียญ และล่าสุดในเดือนเมษายน ได้นำบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ยื่นคำเสนอซื้อหุ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ราคา 1.7 หมื่นล้านเหรียญ เป็นที่เรียบร้อย

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

  10 มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย 2021 (ว้าว)

  OppDay งบปี 2017 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF


  http://setlive.thailivestream.com/datafile/events/pdf/060318082827OppdayGULF.pdf

  OppDay งบปี 2017 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF

  กัลฟ์ พลังงานเพื่อทุกการใช้ชีวิต


  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือกัลฟ์ (Gulf) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Gulf ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 25 ปี รวมถึงบริษัทเอกชนทั้งรายใหญ่และรายเล็กในประเทศ มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มานับไม่ถ้วน และเรายังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าต่อไป
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ได้ที่นี่
  https://www.gulf.co.th/th/
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจลงทุนกับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ได้ที่นี่
  https://investor.gulf.co.th/th
  วิดีโอที่เกี่ยวข้อง:
  ทำความรู้จักกับกัลฟ์เพิ่มเติม
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLTJSLVzK73tMoy2uygEedwOeiSPpOZdI

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและติดตามข่าวสารจากกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ได้ที่
  https://www.gulf.co.th/th/newsmedia/news/

  กัลฟ์ พลังงานเพื่อทุกการใช้ชีวิต

  Oppday Q2/2019 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF


  ติดตามเราได้ที่
  SET Website: https://www.set.or.th
  YouTube : https://www.youtube.com/SETGroupOfficial
  Facebook : https://facebook.com/set.or.th
  Line (Official Account) : https://line.me/R/ti/p/@setthailand
  Twitter : https://twitter.com/set_thailand
  Instagram : https://www.instagram.com/setgroupofficial/

  Oppday Q2/2019 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF

  เสวนา สารัชถ์ ปณต


  เนื้อหาเสวนาเรื่องเรื่อง ปีแห่งการลงทุน ทางออกประเทศไทย โดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ และนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน สัมมนา \”2020 ปีแห่งการลงทุน : ทางออกประเทศไทย\” ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์มติชน

  เสวนา สารัชถ์ ปณต

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

  ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *