Wiki

[Update] พส. (พระสงฆ์) vs. บล. (บาทหลวง): ศัพท์เกี่ยวกับนักบวชในภาษาอังกฤษ | crystal แปล ว่า – Nangdep.vn

crystal แปล ว่า: คุณกำลังดูกระทู้

สภาพพพพพพ!

นาทีนี้ ในผืนปฐพีไทยคงไม่มีพระสงฆ์รูปไหนโด่งดังไปกว่า ‘พระมหาสมปอง’ และ ‘พระมหาไพรวัลย์’ แห่งวัดสร้อยทองอีกแล้ว เพราะทั้งสอง พส. (ที่หมายถึงพระสงฆ์ ไม่ใช่พี่สาวหรือเพื่อนสาว) เทศน์แบบเป็นกันเองชนิดที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ อีกทั้งยังใช้อารมณ์ขันและคำศัพท์เก๋ๆ ที่ถูกใจวัยรุ่น จนทำให้ขณะนี้มีผู้ติดตามหลักล้านและดึงดูดผู้คนนับแสนให้เข้ามาฟังเทศน์ผ่านไลฟ์ได้ นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการพุทธศาสนาในเมืองไทยอย่างแท้จริง

ไหนๆ กระแสผู้มีสมณศักดิ์กำลังมาแรง สัปดาห์นี้ Word Odyssey จะขอพาไปดูศัพท์ที่เกี่ยวข้องนักบวชในภาษาอังกฤษบ้าง (นอกเหนือจากตำแหน่งบิชอปและพระสันตะปาปาที่เขียนถึงไปแล้ว) ว่ามีชื่อตำแหน่งอะไรบ้างที่น่าสนใจและแต่ละชื่อมีที่มาจากไหน

 

Priest นักบวช

เริ่มต้นด้วยคำกลางๆ (ที่สายคอเกม RPG น่าจะคุ้นเคยกันดี) นั่นคือคำว่า priest  ซึ่งเป็นคำกว้างๆ ที่ใช้เรียกผู้นำทางศาสนาที่มีสิทธิ์ประกอบพิธีต่างๆ หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นนักบวชนั่นเอง

คำนี้อยู่ในภาษาอังกฤษมาอย่างน้อย 1,000 ปีแล้ว ว่ากันมาจากคำว่า presbyter ในภาษาละติน หมายถึง ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ผู้เฒ่า ซึ่งภาษาละตินยืมมาจากคำว่า presbyteros ในภาษากรีกอีกทอด

ทั้งนี้ ในภาษาอังกฤษยังมีคำอื่นๆ ที่เป็นญาติกับ priest ด้วย นั่นคือ Presbyterianism ที่เป็นชื่อนิกายหนึ่งในสายโปรเตสแตนต์  presbyter ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งนักบวช และ presbyopia ซึ่งเป็นศัพท์ทางการแพทย์หมายถึง อาการสายตายาวตามวัย (มาจาก presby- แปลว่า แก่ และ ops ที่แปลว่า ดวงตา)

Pastor ศิษยาภิบาล ผู้อภิบาล

คำว่า pastor นี้น่าสนใจ เพราะต่างนิกายใช้ต่างความหมายกัน หากเป็นฝ่ายโปรเตสแตนต์จะใช้หมายถึง ฆราวาสที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสมาชิกในคริสตจักรแต่ละแห่ง ไม่ได้เป็นนักบวชและสามารถแต่งงานได้ มีชื่อไทยว่าศิษยาบาล แต่ในนิกายอื่นเช่นโรมันคาทอลิกจะใช้คำนี้เป็นชื่อเรียกนักบวชตำแหน่งหนึ่งที่มีศักดิ์สูงกว่า deacon

คำนี้มาจาก pastor ในภาษาละติน หมายถึง คนเลี้ยงแกะ หรือ ผู้ให้อาหาร มาจากคำว่า pascere ในที่เป็นกริยา หมายถึง ให้อาหาร แทะเล็มหญ้าเป็นอาหาร ส่วนที่คนเลี้ยงแกะมาเกี่ยวข้องกับบทบาททางศาสนาได้ก็เพราะในคริสต์ศาสนามักเปรียบคริสต์ศาสนิกชนเป็นแกะ ดังนั้นศิษยาบาลก็คือผู้ที่ดูแลและนำทางชาวคริสต์นั่นเอง (อันที่จริงแล้ว พระเยซูก็ถูกเปรียบเป็นผู้เลี้ยงแกะในคัมภีร์ไบเบิลด้วย)

คำว่า pastor นี้มีความเกี่ยวดองกับศัพท์อีกหลายคำในภาษาอังกฤษ อย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคำว่า pastoral ที่หมายถึง เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปศุสัตว์หรือชีวิตในชนบท (เช่น a pastoral way of life ก็คือวิถีชีวิตคนในชนบท) และคำว่า pasture ที่แปลว่า ทุ่งหญ้าที่ไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ ให้วัวควายได้เดินเล่นแทะเล็ม 

แต่ทั้งนี้ก็ยังมีคำอื่นอีกที่เราอาจคาดไม่ถึงว่าเกี่ยวข้องกับ pastor ด้วย นั่นก็คือคำว่า repast ที่แปลว่า อาหาร มื้ออาหาร (มาจากกริยา repascere ในภาษาละติน หมายถึง กินด้วยความถี่สม่ำเสมอ กินเป็นมื้อตามเวลา ประกอบขึ้นจาก re- ที่หมายถึง อีกครั้ง ซ้ำ รวมกับ pascere ที่แปลว่า แทะเล็ม กิน) และคำว่า pasteurize ซึ่งมาจากนามสกุลของ หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ซึ่งหมายถึง pastor ในภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง (อ่านเรื่องปาสเตอร์และวัคซีนเพิ่มเติมได้ทาง https://themomentum.co/rabies-word-odyssey/)

Minister ศาสนาจารย์ 

แม้คำนี้โดยปกติเราจะเจอในความหมาย รัฐมนตรี ในบริบทการเมือง แต่หากเป็นทางคริสต์ศาสนา คำนี้จะใช้เรียกคนที่ถือศีลบรรพชาและมีสิทธิ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานแต่งงานหรืองานศพ ในนิกายโปรเตสแตนต์เรียกเป็นภาษาไทยว่า ศาสนาจารย์ ส่วนในนิกายคาทอลิกเรียกว่า ศาสนบริกร

ชื่อตำแหน่งนี้ภาษาอังกฤษรับมาจากคำว่า minister ในภาษาละติน หมายถึง คนรับใช้ เพราะผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็คือผู้รับใช้ศาสนจักร (อยากให้บรรดารัฐมนตรีตระหนักบ้างจังเลยว่าชื่อตำแหน่งในภาษาอังกฤษของตนเอง หมายถึง คนรับใช้) มาจากคำว่า minus ในภาษาละตินที่แปลว่า น้อยกว่า (เป็นที่มาของคำว่า minus ที่แปลว่า ลบ ในภาษาอังกฤษปัจจุบัน) ซึ่งเป็นรูปหนึ่งของคำว่า minor ที่แปลว่า น้อยกว่า ด้อยกว่า หรือเล็กกว่า (เป็นที่มาของคำว่า minor ในภาษาอังกฤษปัจจุบัน) 

คำว่า minister นี้มีคำที่เกี่ยวดองอยู่ในภาษาอังกฤษอีกไม่น้อยทีเดียว ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการรับใช้หรืออะไรที่มีขนาดเล็ก เช่น administer (จัดการ บริหาร) minute (นาที: อ่านเพิ่มเติมได้ทาง https://themomentum.co/time-word-origins/) minuscule (ขนาดเล็ก) 

อีกคำที่เกี่ยวดองกับ minister แบบที่เราอาจคาดไม่ถึงคือคำว่า menu (รายการอาหาร) ซึ่งมีที่มาจากคำว่า menu de repas ในภาษาฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19 หมายถึง รายการอาหารย่อยๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นมื้ออาหาร (repas ในที่นี้ก็คือ repast ในภาษาอังกฤษที่เป็นญาติกับ pastor นั่นเอง)

หรือแม้แต่ซุป minestrone (มินิสโตรนี: อ่านเพิ่มเติมได้ทาง https://themomentum.co/word-odyssey-european-menu/) ก็เกี่ยวข้องกับ minister เพราะมาจากคำกริยา minestrare ซึ่งเป็นญาติๆ กัน หมายถึง เสิร์ฟ บริการอาหาร นั่นเอง

Cardinal พระคาร์ดินัล

คำนี้เป็นชื่อตำแหน่งนักบวชที่มีศักดิ์รองจากพระสันตะปาปาในนิกายโรมันคาทอลิก (กลุ่มเดียวกับที่เราเห็นในกรุงวาติกันเวลาที่มีการเลือกตั้งพระสันตะปาปา) ชื่อนี้มาจากคำว่า cardinalis ในภาษาละติน แปลว่า หลัก สำคัญ หรือเกี่ยวกับบานพับ สืบสาวกลับไปได้ถึงคำว่า cardo ในภาษาละติน หมายถึง บานพับ จุดหมุน ส่วนที่บานพับหรือจุดหมุนมาเกี่ยวโยงกับความสำคัญได้นั้น ว่ากันว่ามาจากการเปรียบเปรยว่าบานพับหรือจุดหมุนคือจุดสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่ได้ (อย่างบานประตูก็ต้องอาศัยบานพับยึดไว้เพื่อรับน้ำหนักและทำให้หมุนได้เป็นต้น)

READ  [NEW] Ragnarok Online รวมวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด Error | เข้า ragnarok ไม่ได้ windows 7 - Nangdep.vn

เนื่องจากในคริสตจักรมีการนำคำว่า cardinalis ที่เป็นคุณศัพท์ไปใช้ขยายตำแหน่งนักบวชต่างๆ เพื่อใช้เรียกนักบวชสำคัญที่มียศเป็นรองพระสันตปาปา เช่น episcopus cardinalis (คือ cardinal bishop) presbyter cardinalis (คือ cardinal priest) และ diaconus cardinalis (คือ cardinal deacon) จึงทำให้มีการใช้คำว่า cardinalis แบบคำนามเรียกนักบวชกลุ่มนี้ และกลายมาเป็นคำว่า cardinal ที่เป็นคำนาม หมายถึง พระคาร์ดินัล นั่นเอง

แต่ทั้งนี้เราจะพบคำว่า cardinal ใช้เป็นคุณศัพท์เสียมากกว่าในภาษาอังกฤษ เช่น cardinal sins คือ บาปหนัก หรือ cardinal number คือ เลขจำนวนนับ (ต่างจาก ordinal number ที่เป็นเลขอันดับ) 

 

Vicar ผู้แทน

คำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกนักบวชที่ดำรงตำแหน่งคล้ายศิษยาบาลในนิกายแองกลิคัน (Anglicanism) คือเป็นผู้ดูแลสมาชิกในแต่ละเขต ส่วนในนิกายอื่นๆ ชื่อนี้อาจไปปรากฏในตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะตำแหน่งที่แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เช่น vicar apostolic (บิชอปที่เป็นตัวแทนจากพระสันตะปาปา) หรืออย่างพระสันตะปาปาเองก็มีชื่อตำแหน่งอีกอย่างว่า Vicar of Christ (Vicarius Christi ในภาษาละติน) หมายถึง ผู้แทนของพระเยซูคริสต์

ที่คำว่า vicar มักปรากฏในชื่อตำแหน่งที่เป็นตัวแทนก็เพราะคำนี้มาจาก vicarius ในภาษาละติน หมายถึง ผู้แทน ตัวแทน ซึ่งมาจาก vicis ที่แปลว่า เปลี่ยนแปลง สลับสับเปลี่ยน ตำแหน่ง อีกทอดหนึ่ง

คำว่า vicar นี้มีเครือญาติกว้างขวางอยู่พอสมควรในภาษาอังกฤษ คำที่เห็นได้ชัดมากว่าต้องเป็นญาติแน่ๆ ก็คือคำว่า vicarious ที่เป็นคุณศัพท์ หมายถึง เป็นตัวแทนหรือผ่านผู้อื่น เช่น หากเราอยากออกไปกินหมูกระทะมาก แต่เรายังไม่กล้าออกจากบ้านเพราะสถานการณ์ไม่สู้ดี เราก็อาจบอกเพื่อนว่า Please send me pics so I can enjoy it vicariously through you. ก็คือส่งรูปมาให้ดูด้วยนะ จะได้สัมผัสความอร่อยแบบมือสอง

ส่วนญาติคำอื่นๆ ก็เช่น vice ที่หมายถึง รอง ตัวแทน แบบที่เราเห็นในชื่อตำแหน่งต่างๆ อย่าง vice-president (รองประธาน) หรือ viceroy (อุปราช) รวมถึง vice ใน vice versa ที่แปลว่า ในทางกลับกัน (vice ในที่นี้แปลว่า ที่ ตำแหน่ง และ versa คือสลับกัน) เช่น I’ve learned a lot from him, and vice versa. ก็คือ เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขา ส่วนเขาก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะจากเราเช่นกัน

อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับ vicar เพราะสืบสาวกลับไปได้ถึง vicis เหมือนกันก็คือ vicissitudes เป็นคำศัพท์หรูที่หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ความแปรผัน ความขึ้นๆ ลงๆ เช่น the vicissitudes of life ก็คือ ขาขึ้นขาลงของชีวิต

 

อ้างอิง:

http://www.etymonline.com/

http://oed.com/

Ayto, John. . 2nd ed. A&C Black: London, 2008.

Barnett, Martha. . St. Martin’s Press: New York, 2003.

Barnhart, Robert K. . H. W. Wilson: New York, 1995. 

Cresswell, Julia. . OUP: New York, 2009.

Crystal, David. . OUP: New York, 2011.

Funk, Wilfred. . Gramercy Books: New York, 2008.

Glazier, Stephen. . Random House: New York, 1992.

Hoad. T. F. (Ed.). . OUP: Oxford, 2003.

Jenkins, Simon. . Profile Books: London, 2018.

Shipley, Joseph T. . John Hopkins University Press: Maryland, 1984.

Skeat, Walter. . Forgotten Book: NY, 2012.

. Merriam-Webster, 1991.

Watkins, Calvert. . 3ed., Houghton Mifflin Harcourt: New York, 2011.

READ  [Update] ShopBack là gì? Hoàn tiền mua sắm với ShopBack lừa đảo không? | shopback thailand - Nangdep.vn

Tags:

Tags:


รีวิว Smart TV Samsung Crystal UHD 4K ภาพคมชัดเหนือคำบรรยาย!!


สนใจสินค้าติดต่อสอบถาม
Line@ คลิก: https://lin.ee/rJuEDAq
เบอร์โทร : 0982573798
คลิก: https://www.siamchaiofficial.com/youtubesiamchai
รายละเอียดสินค้า
เทคโนโลยี Pur Color ให้สีสัน สวยสมจริง
Crystal Processor 4K AI Upscaling ทำให้ภาพระดับ HD, FHD, ถูกยกระดับให้ใกล้ 4K มากที่สุด
Bezel Less เรียบหรู เสมือนไร้ขอบ
มี Bluetooth Function เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้
มี Wifi เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้
เทคโนโลยี Smart View ในการแชร์ภาพ วิดีโอ เพลง และสื่อต่างๆระหว่างทีวีและอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้ Smart TV อย่างไม่ขาดตอน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รีวิว Smart TV Samsung Crystal UHD 4K ภาพคมชัดเหนือคำบรรยาย!!

BLACKPINK – ‘휘파람 (WHISTLE)’ M/V


BLACKPINK 휘파람 (WHISTLE)
Hey boy
Make’ em whistle
like a missile bomb bomb
Every time I show up blow up uh
Make’ em whistle
like a missile bomb bomb
Every time I show up blow up uh
넌 너무 아름다워
널 잊을 수가 없어
그 눈빛이 아직 나를
이렇게 설레게 해 boom boom
24 365
오직 너와 같이 하고파
낮에도 이 밤에도
이렇게 너를 원해 ooh ooh
모든 남자들이 날 매일 check out
대부분이 날 가질 수 있다 착각
절대 많은 걸 원치 않아
맘을 원해 난
넌 심장을 도려내 보여봐
아주 씩씩하게 때론 chic chic 하게
So hot so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해
나지막이 불러줘
내 귓가에 도는 휘파람처럼
이대로 지나치지 마요
너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 WHOA
널 향한 이 마음은 Fire
내 심장이 빠르게 뛰잖아
점점 가까이 들리잖아
휘파람 UH 휘 파람 파람 파람
can you hear that
휘 파라파라 파라 밤
휘파람 UH 휘 파람 파람 파람
can you hear that
휘 파라파라 파라 밤
Hold up 아무 말 하지 마
Just whistle to my heart
그 소리가 지금 나를
이렇게 설레게 해 boom boom
생각은 지루해 느낌이 shhh
Every day all day
내 곁에만 있어줘 zoom zoom
Uh 언제나 난 stylin’
도도하지만 네 앞에선 darlin’
뜨거워지잖아 like a desert island
널 알아갈수록 울려대는 마음속
그만 내빼 넘어와라 내게 boy
이젠 checkmate
게임은 내가 win uhhuh
난 널 택해 안아줘 더 세게
누가 널 가로채 가기 전에 내가 uh
이대로 지나치지 마요
너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 WHOA
널 향한 이 마음은 Fire
내 심장이 빠르게 뛰잖아
점점 가까이 들리잖아
휘파람 UH 휘 파람 파람 파람
can you hear that
휘 파라파라 파라 밤
휘파람 UH 휘 파람 파람 파람
can you hear that
휘 파라파라 파라 밤
This beat got me feelin’ like
바람처럼 스쳐가는
흔한 인연이 아니길
많은 말은 필요 없어
지금 너의 곁에 나를 데려가 줘 ohh
Make’ em whistle
like a missile bomb bomb
Every time I show up blow up uh
Make’ em whistle
like a missile bomb bomb
Every time I show up blow up uh
Available @ https://BLACKPINK.lnk.to/SQUAREONEID
‎BLACKPINK ‎휘파람 ‎WHISTLE ‎DEBUTSINGLE ‎SQUAREONE ‎DEBUT ‎YG
More about BLACKPINK @
http://blackpinkofficial.com
https://www.facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL
http://www.youtube.com/BLACKPINKOFFICIAL
http://www.twitter.com/ygent_official
http://www.instagram.com/BLACKPINKOFFICIAL

READ  [NEW] 5 Reasons Why It's Better Than Uber | grab taxi app - Nangdep.vn

BLACKPINK - '휘파람 (WHISTLE)' M/V

suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?


suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?
ใครดูจบ อย่าลืม comment \”suppose\” ให้ฝ้ายนะคะ ❤

Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
LINE@ : @krufyi.easyenglish

suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?

Star Wars : ที่มาและความหมายของสี Lightsaber


สนับสนุนโดย GG KeyStore :
https://www.ggkeystore.com/r/DannyTH
แฟนเพจ :
https://www.facebook.com/DannyTH983427941703004/

Star Wars : ที่มาและความหมายของสี Lightsaber

Sick ไม่ได้แปลว่าป่วยอย่างเดียว มีหลายความหมาย


เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เว็บอดัม: http://www.ajarnadam.com
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

Sick ไม่ได้แปลว่าป่วยอย่างเดียว มีหลายความหมาย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ crystal แปล ว่า

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button