Home » [Update] ศัพท์จีน เกี่ยวกับไฟฟ้า 电子 | semiconductor แปลว่า – Nangdep.vn

[Update] ศัพท์จีน เกี่ยวกับไฟฟ้า 电子 | semiconductor แปลว่า – Nangdep.vn

semiconductor แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

电子 [diànzǐ] อีเล็กทรอนิคส์
电子工程师 [diànzǐ gōngchéngshī] วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (electrical engineering)
电气 [diànqì] ไฟฟ้า
电气工程师 [diànqì gōngchéngshī] วิศวกรรมไฟฟ้า (electrical engineer)
技师 [jìshī] ช่างเทคนิค (technician)
技术 [jìshù] เทคนิค, เทคโนโลยี
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า (electric circuit)
芯片 [xīnpiàn] ชิป (chip)
二极管 [èrjíguǎn] ไดโอด (diode)
半导体 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ/เซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor)
晶体管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์ (transistor)
电阻器 [diànzǔqì] ตัวต้านทาน (resistor)
电容器 [diànróngqì] ตัวเก็บประจุ/คาปาซิสเตอร์ (capacitor)
集成电路/积体电路 [jíchéngdiànlù / jītǐdiànlù] วงจรรวม/ไอซี (integrated circuit-IC)
电路板 [diànlùbǎn] แผงวงจร
打印电路板 [dǎyìn diànlù bǎn] บอร์ดแผงวงจร/PCB电路板 (print circuit board)
氧化物 [yǎnghuàwù] ออกไซด์ (oxide)
金属氧化物半导体晶体管 [jīnshǔyǎnghuàwùbàn dǎotǐ jīngtǐguǎn] มอสเฟต (metal oxide semiconductor transistor / MOSFET)
电子管 [diànzǐguǎn] หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube)
电子管扩音机 [diànzǐguǎn kuòyīnjī] แอมป์หลอด
晶体管扩音机 [jīngtǐguǎn kuòyīnjī] แอมป์ทรานซิสเตอร์
烙铁 [làotie] หัวแร้งบัดกรี (soldering iron)
电烙铁 [diànlàotie] หัวแรงไฟฟ้า/electric iron
银焊,银条,银丝,银线 [yínhàn, yíntiáo, yínsī, yínxiàn] ตะกั่วบัดกรี
扎带 [zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
尼龙扎带 [nílóng zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
扎线带 [zāxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
束线带 [shùxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
尼龙束带 [nílóng shùdài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
安全第一 [ānquán dìyī] ปลอดภัยไว้ก่อน
保险丝 [bǎoxiǎnsī] ฟิวส์ (wire fuse)
变压器 [biànyāqì] หม้อแปลงไฟฟ้า
插口 [chākǒu] ช่องเสียบ(ปลั๊กไฟ) (electric socket)
走电 [zǒudiàn] ไฟรั่ว (leakage of electricity)
触电 [chùdiàn] ไฟดูด
触电危险 [chùdiàn wēixiǎn] ระวังไฟดูด! (electric shock hazard)
触电死亡 [chùdiànsǐwáng] ไฟฟ้าดูดตาย
当心触电 [dāngxīn chùdiàn] อันตรายไฟฟ้าแรงดันสูง(Danger! High Voltage)
电场 [diànchǎng] สนามไฟฟ้า
带电 [dàidiàn] ประจุไฟฟ้า
导线 [dǎoxiàn] วัตถุนำไฟฟ้า (an electrical lead)
低压 [dīyā] ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (low voltage)
电 [diàn] ไฟฟ้า (electricity)
电场 [diànchǎng] สนามไฟฟ้า
电池 [diànchí] แบตเตอรี่ (battery)
电动 [diàndòng] กำลังไฟฟ้า (electric powered)
电动机 [diàndòngjī) มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor)
电工 [diàngōng] ช่างไฟฟ้า
电光 [diànguāng] แสงไฟฟ้า
电驱蚊器/充电蚊拍 ไม้ตียุงไฟฟ้า
电学 [diànxué] วิชาไฟฟ้า
电压表 [diànyābiǎo] โวลมิเตอร์
断路器 [duànlùqì] เบรกเกอร์ไฟฟ้า (circuit breaker)
感应 [gǎnyìng] การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับ (induction)
高压 [gāoyā] ไฟฟ้าแรงดันสูง (high voltage)
供电 [gōngdiàn] จ่ายไฟ (to supply electricity)
供电系统 [gōngdiàn xìtǒng] ระบบการจ่ายไฟ
带电 [dàidiàn] ประจุไฟฟ้า
电光 [diànguāng] แสงไฟฟ้า (lightning)
电弧 [diànhú] อาร์คไฟฟ้า (electric arc)
电力 [diànlì] กำลังไฟฟ้า (electrical power)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า (an electric circuit)
电路板 [diànlùbǎn] แผงวงจรไฟฟ้า (circuit board)
电流 [diànliú] กระแสไฟฟ้า (electric current)
电钮 [diànniǔ] ปุ่มกดไฟฟ้า, สวิทช์แบบกด (push button)
电器 [diànqì] อุปกรณ์ไฟฟ้า
电位差 [diànwèichā] ความต่างศักย์ของกระแสไฟ (electrical potential difference)
电线 [diànxiàn] สายไฟ (electrical cord, wire)
电学 [diànxué] วิชาไฟฟ้า
电压 [diànyā] แรงดันไฟฟ้า (voltage,electric potential)
电源 [diànyuán] แหล่งกำเนิดไฟฟ้า,เพาเวอร์ซัพพลาย (electric power source)
电子 [diànzǐ] อีเล็กตรอน (electronic)
短路 [duǎnlù] ไฟฟ้าลัดวงจร
断电 [duàndiàn] ตัดไฟ
发电 [fādiàn] ผลิตกระแสไฟฟ้า (to generate electricity)
发电厂 [fādiànchǎng] โรงงานไฟฟ้า
发电机 [fādiànjī] เครื่องปั่นไฟ/ไดนาโม (generator, dynamo)
高压 [gāoyā] ไฟฟ้าแรงดันสูง
核电 [hédiàn] ไฟฟ้านิวเคลียร์
核电厂 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
核电站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
开关 [kāiguān] สวิทช์ (switch)
马达 [mǎdá] มอเตอร์
屏风 [píngfēng] หน้าจอ (screen,monitor)
太阳能电池 [tàiyángnéng diànchí] โซล่าเซลล์
停电 [tíngdiàn] ไฟดับ
小心有电 [xiǎoxīn yǒudiàn] ระวังมีไฟฟ้า
阳 [yáng] บวก (positive)
液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว (liquid crystal)
阴 [yīn] ลบ (negative)
印刷电路板 [yìnshuā diànlùbǎn] แผงวงจรไฟฟ้า (printed circuit board (PCB) )
萤光灯 [yíngguāngdēng] หลอดฟูลออเรสเซนต์ (fluorescent light)
电子学 [diànzǐxué] วิชาอิเล็คทรอนิคส์
电阻器 [diànzǔqì] รีซิสเตอร์
电容器 [diànróngqì] คาปาซิสเตอร์
半导体 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ, เซมิคอนดัคเตอร์
晶体管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์
芯片, 芯片组, 芯片集 [xīnpiàn, xīnpiànzǔ, xīnpiànjí] ชิปเซ็ต (Chipset)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
线路 [xiànlù] วงจร
集成电路 [jíchéngdiànlù] วงจรรวมอีเล็คทรอนิคส์ หรือเรียกว่า ไอซี (integrated circuit)
数字 [shùzì] ตัวเลข, ดิจิตอล
数码 [shùmǎ] รหัสเลขดิจิตอล
数字电路 [shùzìdiànlù] วงจรดิจิตอล
模拟 [mónǐ] อนาล๊อก
信号 [xìnhào] สัญญาณ (signal)
模拟信号 [mónǐxìnhào] สัญญาณอนาล๊อก
数字信号 [shùzìxìnhào] สัญญาณดิจิตอล
模拟计算机 [mó nǐ jì suàn jī] analog computer

 


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Diode hoạt động như thế nào? | Diode là gì và ứng dụng ? | Điện tử cơ bản | Tri thức nhân loại


trithucnhanloai hoatdongnhuthenao
Điốt bán dẫn hay Diode là một loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại.
Có nhiều loại Diode bán dẫn, như Diode chỉnh lưu thông thường, Diode Zener, LED. Chúng đều có nguyên lý cấu tạo chung là một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N và được nối với 2 chân ra là anode và cathode.
Diode là linh kiện bán dẫn đầu tiên. Khả năng chỉnh lưu của tinh thể được nhà vật lý người Đức Ferdinand Braun phát hiện năm 1874. Diode bán dẫn đầu tiên được phát triển vào khoảng năm 1906 được làm từ các tinh thể khoáng vật như galena. Ngày nay hầu hết các đi ốt được làm từ silic, nhưng các chất bán dẫn khác như selen hoặc germani thỉnh thoảng cũng được sử dụng.
Diode bán dẫn, loại sử dụng phổ biến nhất hiện nay, là các mẫu vật liệu bán dẫn kết tinh với cấu trúc pn được nối với hai chân ra là anode và cathode.
Hãy cùng tìm hiểu về Diode trong phim \”Diode là gì và ứng dụng?\”, \”Diode hoạt động như thế nào?\” của kênh Tri Thức Nhân Loại.

Giới thiệu sách hay nên đọc:
Cuốn sách \”Vạn vật vận hành như thế nào?\” mô tả phần lớn các phát minh của thế giới hiện đại, giúp ta có cái nhìn sâu hơn về cơ chế hoạt động của các vật dụng tưởng chừng rất tầm thường. Dưới đây là link sách:
https://newshop.vn/vanvatvanhanhnhuthenao.html?catid=139\u0026utm_source=accesstrade\u0026aff_sid=t4BvBH60CEb9VubARXK2ZTxuJh5H5aQXEjDsoiHW5ySzUiTi

Tặng cho Tri Thức Nhân Loại ly cà phê để ủng hộ kênh làm nhiều phim khác tốt hơn:
unghotoi: https://unghotoi.com/trithucnhanloai
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme2/TriThucNhanLoai

Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:
https://www.youtube.com/channel/UCWE41Zsrn21LJ5yFwQROjg
Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Like our Facebook page::
https://www.facebook.com/TriThucVietNam/
Follow us on Twitter:
https://twitter.com/LoaiTri
Follow us on Blogger
https://trithucnhanloai.blogspot.com
Follow us on Tumblr
https://trithucnhanloai.tumblr.com/
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture
https://www.facebook.com/copicture

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Diode hoạt động như thế nào? | Diode là gì và ứng dụng ? | Điện tử cơ bản | Tri thức nhân loại

Transistor hoạt động như thế nào? | Transistor là gì? | Bóng bán dẫn là gì? | Tri thức nhân loại


trithucnhanloai hoatdongnhuthenao
Transistor hay tranzito hoặc bóng bán dẫn là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử.
Transistor nằm trong khối đơn vị cơ bản tạo thành một cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các transistor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC), có thể tích hợp tới một tỷ transistor trên một diện tích nhỏ.
Cũng giống như điốt, transistor được tạo thành từ hai chất bán dẫn điện. Khi ghép một bán dẫn điện âm nằm giữa hai bán dẫn điện dương ta được một PNP Transistor. Khi ghép một bán dẫn điện dương nằm giữa hai bán dẫn điện âm ta được một NPN Transistor.
Tên gọi Transistor là từ ghép trong tiếng Anh của \”Transfer\” và \”resistor\”, tức điện trở chuyển đổi, do John R. Pierce đặt năm 1948 sau khi nó ra đời. Nó có hàm ý rằng thực hiện khuếch đại thông qua chuyển đổi điện trở, khác với khuếch đại đèn điện tử điều khiển dòng qua đèn thịnh hành thời kỳ đó.
Sự hữu ích thiết yếu của Transistor xuất phát từ khả năng sử dụng một tín hiệu nhỏ được đặt một cực của nó để điều khiển một tín hiệu lớn hơn ở các cực còn lại. Tính chất này được gọi là Gain. Nó có thể tạo ra tín hiệu đầu ra mạnh hơn, điện áp hoặc dòng điện, tỷ lệ với tín hiệu đầu vào; Có nghĩa là, nó có thể hoạt động như bộ khuếch đại. Ngoài ra, transistor có thể được sử dụng để bật hoặc tắt dòng điện trong một mạch như là một khóa điện tử.
Có hai loại transistor, có sự khác biệt nhỏ trong cách chúng được sử dụng trong một mạch. Một transistor lưỡng cực (ký hiệu BJT) có các chân Base (cực nền), Collector (cực thu) và Emitter (cực phát). Một dòng điện nhỏ được đặt vào cực Base (với transistor NPN dòng điện đi qua cực B và cực E) có thể điều khiển hoặc chuyển đổi một dòng điện lớn giữa cực Emiter và cực Collector. Đối với transistor hiệu ứng trường (FET), các chân kết nối có tên là Gate (cổng), Source (nguồn) và Drain (cống). Nếu điện áp được đặt vào chân Gate có thể điểu khiển dòng điện giữa Source và Drain.
Hình ảnh cạnh bên mô tả một mạch điện sử dụng transistor lưỡng cực NPN. Điện tích sẽ lưu chuyển giữa các cực Emitter và Collector và phụ thuộc vào dòng điện đặt vào ở cực Base. Bởi vì kết nối giữa base và emitter hoạt động giống như cách mắc 2 diode, do đó Vout luôn phụ thuộc vào Vin.

See also  [Update] เทรนด์สีมาแรง 2564 โดยประเมินด้วย AI จากข้อมูลทั่วโลก – น.แฮปปี้เเลนด์ เพ้นท์ | โทนาฟ สีเขียว สีแดง ต่างกัน - Nangdep.vn

Giới thiệu sách hay nên đọc:
Cuốn sách \”Vạn vật vận hành như thế nào?\” mô tả phần lớn các phát minh của thế giới hiện đại, giúp ta có cái nhìn sâu hơn về cơ chế hoạt động của các vật dụng tưởng chừng rất tầm thường. Dưới đây là link sách:
https://newshop.vn/vanvatvanhanhnhuthenao.html?catid=139\u0026utm_source=accesstrade\u0026aff_sid=t4BvBH60CEb9VubARXK2ZTxuJh5H5aQXEjDsoiHW5ySzUiTi

Tặng cho Tri Thức Nhân Loại ly cà phê để ủng hộ kênh làm nhiều phim khác tốt hơn:
unghotoi: https://unghotoi.com/trithucnhanloai
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme2/TriThucNhanLoai

See also  [NEW] แอพมือถือโซเชียลไอคอนสีเชิงพาณิชย์กล้องโทรศัพท์ baidu ติดต่อ wec | แอ พ baidu - Nangdep.vn

Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:
https://www.youtube.com/channel/UCWE41Zsrn21LJ5yFwQROjg
Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Like our Facebook page::
https://www.facebook.com/TriThucVietNam/
Follow us on Twitter:
https://twitter.com/LoaiTri
Follow us on Blogger
https://trithucnhanloai.blogspot.com
Follow us on Tumblr
https://trithucnhanloai.tumblr.com/
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture
https://www.facebook.com/copicture

Transistor hoạt động như thế nào? | Transistor là gì? | Bóng bán dẫn là gì? | Tri thức nhân loại

มอสเฟต คืออะไร? มอสเฟต ทําหน้าที่อะไร?


สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Zimzim DIY
สำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับ ผมจะมาอธิบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ สไตล์ช่อง Zimzim
แล้วอุปกรณ์ที่ผมจะอธิบายในวันนี้ ก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่ามอสเฟต
แล้วมอสเฟตคืออะไร ?
มอสเฟตก็ คือทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่ง ถ้าเรียงลำดับ มันก็จะแตกย่อยลงมาจากทรานซิสเตอร์
เป็นแบบ Field effect transistor หรือ ทรานซิสเตอร์ ใช้แบบสนามไฟฟ้า ชื่อย่อที่เรามักจะเห็นบ่อยก็คือ FET
แล้วแตกย่อยลงมาเป็น Metaloxide semiconductor FET ชื่อย่อก็คือ Mosfet
แล้วก็ลงมาเป็นแบบ Enhancement Mode หรือเป็นโหมดที่ เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีก มีทั้ง Nchanel แล้วก็ Pchanel ให้เราได้เลือกใช้งาน
ในคลิปนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นแบบ Nchanel ในการอธิบาย ละกันนะครับ เพราะว่ามันง่ายง่าย
Mosfet ดูจากภายนอกผิวเผิน มันจะเหมือนกัน ทรานซิสเตอร์ แบบ BJT ทั่วไปมากเลยครับ แต่การทำงานวงจรข้างในนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ
Mosfet มันจะใช้ อิทธิพลสนามไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการนำกระแส
แล้วมันนำกระแสได้อย่างไร ?
ก่อนอื่นไปดูโครงสร้างคร่าวๆ ของมันก่อนนะครับ
มันจะมีพื้นผิวส่วนใหญ่ของวัตถุ เป็นแบบ Ptype (Ptype ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับ อิเล็กตรอนมันจะมีไม่มาก ก็เลยออกเป็นแนว สารกึ่งตัวนำไปทางบวก)
แล้วเราเราก็จะสร้าง ขั้ว Ntype ไว้สองฝั่งแบบนี้ (Ntype ก็จะมีอิเล็กตรอนที่มากกว่า มันก็เลยออกเป็นแนว สารกึ่งตัวนำไปทางลบ)
ขั้วทั้ง 2 ก็จะมีชื่อเรียกอีกทีหนึ่งนะครับ นั้นก็คือขั้ว Drain และก็ขั้ว Source
และระหว่างพื้นผิววัตถุ เราจะวาง Oxide บางๆ เข้าไป ซึ่งมัน ทำหน้าที่เป็น ฉนวน
จากนั้นก็วาง ชั้นของ metal ทับเข้าไปอีก1จุด เราก็จะได้ ขั้ว Gate ที่ขากลางมาใช้งาน
แค่นี้ก็จะทำให้โครงสร้างของ semiconductor หรือ สารกึ่งตัวนำ ที่เป็นแบบ FET สมบูรณ์แล้วละครับ
เมื่อนำพวกวัสดุการประกอบพวกนี้มารวมกัน ก็จะได้ Metal Oxide semiconductor + Fet หรือ ที่เราเรียกว่า MOSFET
แล้วที่เหลือเราก็แค่ต่อขาโลหะออกมายาวๆ เพื่อต่อใช้งาน
ก็จะได้มอสเฟต มาใช้งานแล้วครับ
เพื่อนๆลองสังเกตุดูดีๆครับว่า ขา Gate จะถูกแยกอยู่เดี่ยวๆ และ ไม่ได้เชื่อมต่อถึงขั้วโลหะใดๆ ทั้งนั้นใช่ไหมครับ
และถึงแม้ว่าขา G จะไม่มีชิ้นส่วนที่ เชื่อมต่อกับวัตถุ ที่สามารถนำไฟฟ้าได้โดยตรง
แถมยังมี oxide ที่มากั้นและทำหน้าที่เป็นฉนวนอีก
แล้วอย่างนี้ มอสเฟตของเรา มันจะนำกระแสได้อย่างไรครับ
เพื่อหาคำตอบ ก่อนอื่น
ผมที่ผมจะเชื่อม แหล่งจ่ายหลักทิ้งไว้ก่อน โดย
ขา D เราจะเชื่อมต่อกับขั้ว + ของแหล่งจ่ายวงจรหลัก
ขา S เราจะเชื่อมต่อกับขั้ว ของแหล่งจ่ายวงหลัก
ตอนนี้กระแสไหลมารอที่ ขั้ว D เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
และเพื่อให้มันนำกระแสได้
กระแสจะต้องไหลผ่าน ขา D ไปหาขา S แบบนี้ครับ
แต่ในความเป็นจริง ระยะห่างขั้ว D กับ S ถือว่ามันกว้างเกินไป (เหมือนคนกระโดด ไม่ข้ามน้ำ)
เพราะฉะนั้น มันต้องมีตัวนำอะไรบางอย่าง อยู่บริเวณตรงนี้ กระแสถึงจะไหล
เราจะต้อง หาจะต้องหาช่องทางให้มันสามารถเชื่อมต่อถึงกัน ให้ได้
แล้วเราจะสร้างวิธีการไหน
ก็แค่ง่ายๆครับ เราจะใช้ แหล่งจ่ายควบคุม ขั้วบวก มาต่อที่ขา Gate
เมื่อเราต่อลักษณะนี้แบตเตอร์รี่จะมีแรงดัน และมีกระแสไฟฟ้าที่เป็นประจุบวกออกมา มันจะมาออกันตรงแผ่นโลหะตรงนี้
แรงดันไฟฟ้าที่ขา G จะสร้าง อิธิพลสนามแม่เหล็กบางอย่าง ดูดอิเล็กตรอนที่อยู่ใน Ptype เข้าไปหา
ดั่งที่ผมเคยบอกในคลิป คาปาซิเตอร์ ว่า แม่เหล็กขั้วเดียวกัน จะผลักกัน
แม่เหล็กต่างขั้วกันก็จะถูกดึงดูดเข้าหากัน สนามไฟฟ้าก็เป็นแบบนั้นครับ
ในสาร Ptype จริงๆแล้ว มันก็ยังพอมี อิเล็กตรอนหลงเหลืออยู่บ้างนะครับ อิเล็กตรอนที่เป็น
เหล่านี้ อพยบ มาหาประจุบวก มันอยากจะข้ามไปหา แต่เพราะมีออกไซด์เป็นฉนวนกั้นอยู่ มันก็เลยทำได้ดีที่สุดก็คือ สะสม อยู่ บริเวณนี้
ทีนี้ถ้าเราเพิ่ม แรงดันไฟขา G เพิ่มไปอีก มันก็จะสะสมอิเล็กตรอน มากขึ้นไปอีกเช่นกัน
อิเล็กตรอนตรงนี้ ก็เปรียบเสมือน มีทาง เชื่อมต่อระหว่างขั้ว D ไปหา S
เพราะฉะนั้น ถ้าหากเราเพิ่มแรงดันขา G มากเท่าไหร่ ทางเดินก็จะมีระยะที่กว้างมากเท่านั้น
กระแสที่ไหล จากขา D ไปหาขา S ก็จะเพิ่มขึ้นตามครับ
และถ้า ถ้าผมลดแรงดันขา G ระยะทางเดินก็แคบตาม กระแสก็จะไหลน้อยตาม

ส่วนข้อดีมอสเฟส มันก็มีมากมายก่ายกอง สำหรับผม ผมก็จะขอหยิบยก ข้อดีของมันมาคร่าวๆดังนี้ครับ
1. มอสเฟต มีอุณหภูมิการทำงานที่คงที่ หมายความว่า ถึงแม้ว่าอุณภูมิของมอสเฟตจะเปลี่ยนแปลง แต่อัตราการขยายของมันจะไม่ได้สูงขึ้นตาม
2.มอสเฟสมีความต้านทานอินพุตสูงมาก แล้วความต้านทานนี้ มันมีประโยช์นอะไร
ผมจะอธิบายง่ายๆ อย่างงี้ครับ สมมุติเราปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไป ไบอัส จะเห็นชัดเลยครับว่า
มอสเฟส จะไม่ได้สูญเสียกระแส เหมือนทรานซิสเตอร์
ทำให้การไดร์สัญญาณของมอสเฟตจะสูงมาก แล้ว ต้นฉบับ รูปคลื่นต้นฉบับ ก็ยังสวยงามเหมือนเดิม
เขาก็เลยนิยม ย่อขนาดมอสเฟสลงใน IC ทำเป็น IC Buffer

3.ทนกระแสได้มากกว่าทรานซิสเตอร์
4.เสียงรบกวนต่างๆต่ำกว่า ทรานซิสเตอร์
5.ทนต่อรังสีต่างๆ ก็เลยเหมาะสำหรับงานด้านอวกาศ เราจะเห็นมอสเฟตหลายๆตัว อยู่ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียม
6.ขนาดของมอสเฟต จะเล็กกว่าทรานซิสเตอร์
ที่เราเห็นใน CPU ก็จะใช้ ทรานซิสเตอร์ ประเภท FET นี้แหละครับ เพราะว่ามันย่อขนาดให้มันเล็กลงได้ ในระดับนาโนเมตร
มาเชื่อมต่อกัน เพื่อสร้างลอจิกเกตส์ สร้างหน่วยประมวลผล
และก็ยังมีข้ออีกเยอะเลยครับ ผมขอหยิบยกมาเท่านี้ก่อน
ทีนี้ เรามาดู ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างครับ
ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะมี ทรานซิสเตอร์ BJT, มอสเฟต เขาจะเลือกใช้อย่างไดอย่างหนึ่ง
BJT จะทนแรงดันสูง แต่ จะทนกระแสต่ำ
Mosfet มันทนกระแสสูงหลายแอมป์ แต่ แต่มันจะทนแรงดันไฟต่ำ ครับ
ผมแถมให้อีกตัวละกันนะครับ
มันชื่อว่า IGBT ตัวนี้มาแรงครับ คุณสมบัติคือ ทนกระแสสูง และยังให้ ทนแรงดันสูงด้วยครับ

มอสเฟต คืออะไร?  มอสเฟต ทําหน้าที่อะไร?

Điện Tử Căn Bản – Làm sao phân biệt Transistor, Triac, Mosfet … Khi chúng quá giống nhau!


Cách phân biệt Transistor, Triac, Mosfet … Khi chúng quá giống nhau!
==================
Video được cộng đồng điện tử tuyên quang thực hiện:
Diễn đàn: https://forum.tienthinhpro.com
Website: http://tienthinhpro.com
Fanpage: https://www.facebook.com/dientutq/
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tienthinhpro

Điện Tử Căn Bản - Làm sao phân biệt Transistor, Triac, Mosfet ... Khi chúng quá giống nhau!

มองโลก มองไทย – TSMC เบอร์ 1 ในวงการ Semiconductor


มองโลกมองไทย ประจำวันที่ 27 กันยายน 2563
ในปี 2017 TSMC ครองส่วนแบ่งการตลาด Semiconductor Foundry มากถึง 52.5% ของโลก และเป็นผู้รับผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรายได้มากกว่า 1 ล้านล้านบาท ปัจจุบัน TSMC มีมูลค่า(ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค NYSE) ถึง 6.7 ล้านล้านบาท
ใหญ่กว่า ปตท. บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถึง 4.5 เท่า
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/

มองโลก มองไทย - TSMC เบอร์ 1 ในวงการ Semiconductor

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ semiconductor แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.