Home » [Update] ศีลห้า ศีลแปด และการสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ | manifestations แปลว่า – Nangdep.vn

[Update] ศีลห้า ศีลแปด และการสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ | manifestations แปลว่า – Nangdep.vn

manifestations แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ศาสนาพุทธได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมากขึ้น บทสนทนาต่อไปนี้จะช่วยให้เราสามารถอธิบายให้เพื่อนต่างประเทศเข้าใจได้ว่าศีล 5 และ ศีล 8 ในศาสนาพุทธมีอะไรบ้าง

Observance of the Five Precepts.
รับเบญจศีล

The observance of the Five Precepts is just about to begin. Are you interested to know about this?
การรับเบญจศีลกำลังจะเริ่ม คุณสนใจที่จะรู้เรื่องนี้ไหม?

Very much. What’s that man saying?
สนใจมาก ชายคนนั้นกำลังกล่าวอะไร?

It’s in Pali; that means
นั่นเป็นภาษาบาลี แปลว่า

“May I observe the Five Precepts together with the Triple Guidance.” He says this three times.
“ข้าพเจ้าขอรับเบญจศีลพร้อมด้วยไตรสรณาคมน์” เขาพูดเช่นนี้ 3 ครั้ง

What are the Five Precepts?
เบญจศีลได้แก่อะไรบ้าง?

Not killing, not stealing, not committing adultery, not telling falsehood, and not taking intoxicating things.
ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดประเวณี, ไม่กล่าวเท็จ, และไม่เสพของมึนเมา

What are the Eight Precepts.
ศีลแปดได้แก่อะไรบ้าง?

I’ve heard that some persons observe Eight Precepts in Wan Pra. What are those Eight Precepts?
ผมได้ทราบว่าบางคนถือศีลแปดในวันพระ ศีลแปดได้แก่อะไรบ้าง?

They are Five Precepts with other three in addition.
ก็คือศีลห้ากับอีก 3 ข้อเพิ่มขึ้นมา

What are they?
ได้แก่อะไรบ้าง?

Not to take food beyond the fixed time.
ไม่รับประทานอาหารหลังจากเวลาที่กำหนดไว้

What is the fixed time?
เวลาอะไรที่กำหนดไว้?

At noon. That means you take no food from noon till next morning.
เวลาเที่ยง ย่อมหมายความว่า คุณไม่กินอาหารตั้งแต่เที่ยงจนวันรุ่งขึ้น

What are the other two?
แล้วอีก 2 ข้อล่ะ?

Not to have anything to do with dancing, singing, music, shows, using garlands, perfumes and things that tend to beautify and adorn. And the last one: not using high and luxurious seat and bed.
ไม่เกี่ยวข้องกับการขับร้องฟ้อนรำ การใช้ดอกไม้เครื่องหอม เครื่อง ประทินโฉมต่างๆ และของประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงต่างๆ และข้อสุดท้าย ไม่ใช้ที่นั่งและเตียงอันสูง

What is the great bliss?
อะไรเป็นมงคลสูงสุด?

A Thai friend of mine told me about auspicious days to do this and that. For instance to have hair cut on Monday is to have a great bliss. Is that a belief in your religion?
เพื่อนไทยของผมคนหนึ่งบอกผมถึงเรื่องวันดีต่างๆ สำหรับทำนั่นทำนี่ เช่น ตัดผมวันจันทร์คือมงคล นั่นคือความเชื่อในทางศาสนาของคุณ หรือ?

I don’t think it is Buddhist belief. We believe in the great bliss as preached by Buddha himself.
ผมไม่คิดว่าจะเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา เราเชื่อมงคลสูงสุดซึ่ง พระพุทธเจ้าทรงเทศนา

Could you tell me something about that?
คุณจะเล่าเรื่องนั้นให้ผมฟังได้ไหม?

I couldn’t remember all, but I’ll tell you so far as 1 know.
ผมจำไม่ได้หมด แต่จะบอกคุณเท่าที่ผมรู้

Yes, please do.
ครับ โปรดเล่าเถอะครับ

Not to associate with the unwise, to associate with the wise, to respect those worthy of respect. Each of these is the great bliss.
การไม่สมาคมกับคนพาล การสมาคมกับบัณฑิต การบูชาผู้ที่ควรบูชา แต่ละอย่างเป็นมงคลอันสูงสุด

That’s a philosophy of life, isn’t it? And what else?
นั่นเป็นปรัชญาชีวิตอันหนึ่งใช่ไหม แล้วอะไรอีก?

To honour, support and attend on parents, to look after the wife and children, to be well balanced in the presence of the eight manifestations of worldly changes. There are lots more. I wish I could remember them all.
การยกย่อง การบำรุงเลี้ยงและปรนนิบัติบิดามารดา การเลี้ยงดูบุตร ภรรยา การเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเมื่อประสบโลกธรรม 8 ประการ แล้วมีอีก มากมายผมอยากจะจำได้ทั้งหมดเสียจริง ๆ

That’s very interesting. Where can I study some more about this?
แหม น่าสนใจมาก ผมจะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปอีกได้ที่ไหน?

It’s in Mangala Sutta, which is recited* by Buddhist priests in many occasions.
อยู่ในมงคลสูตรซึ่งพระท่านสวดมนต์ในโอกาสต่างๆ มากอยู่

See also  [NEW] Career Thailand | eucerin co th - Nangdep.vn

That must be in Pali, I think.
นั่นคงเป็นภาษาบาลีนะ ผมว่า

That’s right, but I’ll find you the English translation of that.
ถูกแล้ว แต่ผมก็จะหาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้คุณ

Thank you so much.
ขอบคุณมากครับ

………………………………………………………………………………………….
*การที่เราสวดมนต์ เช่น ก่อนเข้านอน ก็เรียก to recite เหมือนกัน คำสวดเหล่านี้เรียก recitations ไม่ใช่ prayer.
มีคำว่า to chant = สวดมนต์ ซึ่งมีความหมายคล้ายๆ กับ to recite มากกว่า to pray.
………………………………………………………………………………………….
ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน


There’s more to life than being happy | Emily Esfahani Smith


Our culture is obsessed with happiness, but what if there’s a more fulfilling path? Happiness comes and goes, says writer Emily Esfahani Smith, but having meaning in life serving something beyond yourself and developing the best within you gives you something to hold onto. Learn more about the difference between being happy and having meaning as Smith offers four pillars of a meaningful life.
Check out more TED Talks: http://www.ted.com
The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world’s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design plus science, business, global issues, the arts and more.
Follow TED on Twitter: http://www.twitter.com/TEDTalks
Like TED on Facebook: https://www.facebook.com/TED
Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/TED

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

There's more to life than being happy | Emily Esfahani Smith

หัวข้อบรรยาย COVID-19: Common and uncommon radiologic manifestationsผู้บรรยาย: ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม


หัวข้อบรรยาย COVID19: Common and uncommon radiologic manifestations
ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
หน่วยภาพวินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจ สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Topic: COVID19: Common and uncommon radiologic manifestations
Tuesday, July 27, 2021, 7:30 8:30 a.m.
Speaker: Assistant Professor Warawut Sukkasem MD., FRCR.
Division of Thoracic Imaging, Department of Diagnostic and Therapeutic Radiology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok THAILAND

หัวข้อบรรยาย COVID-19: Common and uncommon radiologic manifestationsผู้บรรยาย: ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม

\”Manifest Miracles\” by MASTERING Your MIND! (Law of Attraction) | Manifestation | LOA


You can manifest miracles and anything you desire when you learn how to master your mind! 💥WATCH MY FREE ONLINE MASTERCLASS (AND GET A FREE MEDITATION DOWNLOAD): 💥HOW TO TRAIN YOUR BRAIN FOR EFFORTLESS MANIFESTATION (WITHOUT WAITING YEARS FOR RESULTS) ➡️ https://bit.ly/Free_Manifestation_Class
Learning how to use the law of attraction helps us see that our thoughts have a direct effect on our manifestations. Our minds reach beyond just the physical experience and into the psychic and spiritual realms, where manifestation begins. Consequently, the possibilities for manifesting what you want intentionally with the law of attraction are only limited by thinking and imagination. And this is why mastering your mind is so important.
In this video, I’ll share with you the 2 influences the mind receives daily that must be taken control of in order to create and attract the life you wish to have. I will also give you the two ways in which to take control of and master these influences (both subconsciously and spiritually) to create the biggest and most positive changes in the fastest amount of time. If you want to manifest miracles, use these tools to begin mastering your mind and create anything you desire!
The Law of Attraction does not bring positive results without positive beliefs and positive patterns. These principles are the secret formula to follow if you wish to align with your desires the way countless others have. You are a limitless creator. Learn how to break free from selfimposed limitations and live the life you desire!
WORK WITH ME:
💥 ONLINE COURSES: https://www.youniversetribe.com/categories/onlinecourses
💥 VIP COACHING PROGRAM: https://www.youniversetribe.com/categories/vipmembership (MONTHLY CONTENT DELIVERED STRAIGHT TO YOUR INBOX + PRIVATE SUPPORT FORUM)
💥MY MONTHLY MEDITATION CLUB: https://www.youniversetribe.com/articles/mymonthlymeditationclub
TAKE MY MANIFESTATION QUIZ
💥 Take my 5min \”What Would You Like to Attract Most?\” Quiz to learn what you can do today to start living a life filled with financial freedom, happiness, dynamic relationships and spiritual joy: https://www.youniversetribe.com/articles/lawattractionquiz
💥 Subscribe to my channel for more life changing videos➡ https://www.youtube.com/c/youryouniversechannel?sub_confirmation=1
💥 CATCH UP ON ALL OF MY VIDEOS \u0026 TECHNIQUES HERE ➡ https://www.youtube.com/watch?v=1O4RQFTJBhc\u0026list=PLoZkshdcb22woR7vVnZJykLVhB5bcHD
💥 Help me caption and translate this video! ➡ http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?c=UCWM2mvTh2830HL8Vpgk7mA\u0026tab=2
💥 If you’d like to fan fund the Your Youniverse Channel click here ➡ https://www.paypal.me/YourYouniverse
💥 My book: 50 Law of Attraction Exercises, Tips \u0026 Tricks to Hack Your Mind \u0026 Increase Your Manifestation Power ➡ http://amzn.to/2hV9o91
💥Subscribe to My Meditation Music Channel: https://www.youtube.com/c/youryouniversemeditationmusic
Video Production/Content Copyrighted by Your Youniverse Channel
CONNECT WITH ME:
💥 https://www.YouniverseTribe.com (Exclusive Members Site)
💥 https://www.twitter.com/loa_youniverse
💥 https://gab.com/Your_Youniverse
💥 https://tv.gab.com/channel/Your_Youniverse
💥 https://rumble.com/c/YourYouniverse
💥 https://www.instagram.com/your.youniverse/
💥http://www.amazon.com//e/B018ECSHS2
💥https://www.pinterest.com/youryouniverse/
More Your Youniverse law of attraction and mind secret videos:
Neville Goddard Bible Translation “I AM”, the Temporary End \u0026 The Ultimate End (Awakening) LOA
https://youtu.be/hwXDuClf6R0
Spiritual Awakening “I AM” Affirmations Increase Your Intuition \u0026 Expand Your Consciousness
https://youtu.be/qA3nTw4MjJ8
Spiritual Awakening Signs and Symptoms (Are You Experiencing Any of These Things?)
https://youtu.be/llAhk_KIXfQ
5 Law of Attraction New Year’s Resolutions That Will Increase Your Manifestation Power in 2021!
https://youtu.be/F3scFxDnvJU
Global Meditation for Healing, Awakening \u0026 Ascension | December 21, 2020 | The Great Conjunction
https://youtu.be/7o3_0qKDc4
The Easiest Way to Get into The Meditative State (Alan Watts)
https://youtu.be/QMswdR9IkAQ
How to Use Your Mind to Create What You Want (2 Simple Law of Attraction Exercises)
https://youtu.be/YVgKQqfVl8k

See also  [NEW] บทสนทนา คุยเรื่องงาน อาชีพ ภาษาอังกฤษ ทำงานที่ไหน ว่างงาน ธุรกิจส่วนตัว | เจ้าของ บริษัท ภาษา อังกฤษ - Nangdep.vn
See also  [NEW] ตรวจ DNA เจอว่าลูกในครรภ์มีโอกาสเป็นดาวน์ซินโดรม ควรยุติการตั้งครรภ์หรือเปล่า? | ผลตรวจดาวน์ซินโดรม ความเสี่ยงสูง - Nangdep.vn

Law Of Attraction | Your Youniverse | the secret | mind | powerful | key | success | life | coach | coaching | training | inspiration | motivation | coaching (industry) | motivational | positive | inspirational | new | 2021 | attract | create | manifest | how to manifest what you want | how to attract what you want | learn this |Your Youniverse Channel | Manifest Miracles by Mastering Your Mind! (Law of Attraction) | Manifestation | LOA

\

🧚Pick a Card🧚อาการนิ่งของคุณส่งผลต่อจิตใจเขาอย่างไร🎉👫💐


🧚00:10 เลือกกองไพ่อธิษฐานไม่ทันให้กดค้างก่อนนะคะ
🍓00:22
🍑🍑13:33
🍏🍏🍏27:44
ฟ้าไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะ🥰🙏🙏🙏
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง กดติดตาม ขอบคุณคอมเม้นน่ารัก ฟ้าอ่านทุกคอมเม้น และน้อมรับคำติชมนะคะ จะพัฒนาการอ่านให้ดีขึ้นเพื่อทุกคนค่ะ สุขสมหวังในความรักนะคะ ขอบคุณค่ะ🥰❤️❤️❤️🙏🙏🙏
pickacardความรักดูดวงเนื้อคู่
ไพ่ยิปซีความรักความรักราศี
คู่แท้ไพ่ทายใจลิขิตสวรรค์
ไพ่พลังงานบวกดึงดูดเนื้อคู่รักแท้
ข้อความจักรวาลปาฏิหาริย์แห่งรัก
โชคชะตาวาสนารัก ดูดวงกับหมอฟ้า
ความรู้สึกของคนรัก

🧚Pick a Card🧚อาการนิ่งของคุณส่งผลต่อจิตใจเขาอย่างไร🎉👫💐

Manifestation Actually Work 😲✨ | How To Make Manifestation Work | Manifestation Methods | Loa


Manifestation Actually Work 😲✨ | How To Make Manifestation Work | Manifestation Methods | Loa shorts
If you feel like you’re constantly working more, yet always just “scraping by”…
If you feel like your relationships are paper thin, where the people around you never return the effort you put towards them…
If you feel like something is holding you back from reaching your full potential in life…
You’re most likely facing a littleknown energy block buried deep inside your body specifically, in your cells. And modern research is proving this block is what’s keeping so many wellintentioned people living a life of shallow relationships and an empty bank account.
The good news is, there’s a quick way to clear up this energy block. And it DOESN’T require spending years mastering your chakras… or even practicing the “law of attraction”.
Instead, it’s a simple morning ritual (you can do with your eyes closed) that unclogs your cellular energy with the flip of a switch. So you can manifest deep relationships, abundant health, and wealth beyond your wildest dreams. Here’s how it works:
✨ https://tinyurl.com/StrangEnergySwitch ✨

Credit marcelinebby on tiktok
Does Manifestation actually work? Yes!
The law of attraction | manifestations | the secret manifest | universe message secrets law of attraction best way to manifest anything attract anything you want. Law of attraction, positivity manifest. Attract money.this is universe message for you attract wealth, health. Use this magical technique to attract anything loa lawofattraction affirm
How to Manifest
how to manifest instantly
how to manifest what you want quickly
how to manifest your desires
how to manifest anything
how to manifest anything you want

Manifestation Actually Work 😲✨ |  How To Make Manifestation Work | Manifestation Methods | Loa

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ manifestations แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *