Wiki

[Update] สู่อิสรภาพ : การปฏิวัติอเมริกา (2) | การปฏิวัติอเมริกา – Nangdep.vn

การปฏิวัติอเมริกา: คุณกำลังดูกระทู้

ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการปฏิวัติอเมริกา

หลังจากครั้งก่อนที่ได้กล่าวถึงกรณีพิพาทต่างๆ ระหว่างอังกฤษ ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคม กับ ประชาชนในอาณานิคมทั้ง 13 ในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น การขัดขืนการจ่ายภาษี การประท้วงต่างๆ ที่รุนแรงที่สุดก่อนจะประกาศอิสรภาพ คือการปะทะกันที่ Boston Tea Party ซึ่งนำมาสู่การรวมตัวกันที่จริงจังมากขึ้นของมลรัฐทั้ง 13 มีการก่อตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพ เช่น Sons of Liberty, Tea Party, คณะกรรมการสื่อสารตามเมืองสำคัญๆ และ การประชุมสภาทวีปครั้งที่ 1 (The First Continental Congress) เป็นต้น

จนในที่สุด เมื่อรัฐบาลอังกฤษเริ่มใช้ไม้แข็งแก่บรรดาอาณานิคมทั้ง 13 ส่งกองกำลังทหารมาปราบปราม “กบฏ” โดยมีสมรภูมิที่สำคัญอยู่ที่ Lexington และ Concord รัฐแมสซาชูเซตส์ นำไปสู่การเรียกประชุมสภาทวีปอเมริกาครั้งที่ 2 นำโดย จอร์จ วอชิงตัน (George Washington) จอห์น อาดัมส์ (John Adams) จอห์น เจ (John Jay) โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) อเล็กซานเดอร์ ฮามิลตัน (Alexander Hamilton) ฯลฯ การประชุมดังกล่าว ได้มีการตกลงกันตั้งกองกำลังทหารเพื่อทำสงครามอิสรภาพ (Continental Army) เป็นครั้งแรก โดยมี George Washington เป็นผู้บัญชาการ โดยฝ่ายอาณานิคมทั้ง 13 ใช้เวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 1776 ถึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นทางการ

ทั้งฝ่ายอังกฤษ และฝ่ายอาณานิคมมีการปะทะกันตามสมรภูมิต่างๆ มากมาย แต่ก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายอาณานิคมในที่สุด ในเดือนพฤษภาคม ปี 1787 เหล่าบรรดาผู้นำการต่อสู้ในสงครามการปฏิวัติต่างกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในการประชุมใหญ่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวลากว่า 3 เดือน เมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนูญผ่านที่ประชุมเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ความคิดเบื้องหลังของรัฐธรรมนูญอเมริกาได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาตะวันตกคนสำคัญอย่างจอห์น ล็อค ที่เชื่อในสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) และกฎบัตรแห่งสิทธิ (Bills of Right) โดยเน้นสิทธิในชีวิต ทรัพย์สิน เสรีภาพ การแสวงหาความสุข และสิทธิในการต่อต้านการกดขี่ ที่ประชุมเห็นพ้องกันให้อาณานิคมทั้ง 13 ใช้ระบบการปกครองแบบ “สาธารณรัฐ” ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เฉียบแหลมอย่างยิ่ง เนื่องจากแต่ละรัฐในอเมริกาล้วนมีความเป็นปัจเจกอยู่สูง มีความต้องการ มีธรรมชาติของรัฐที่แตกต่างกัน การใช้ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐจึงเอื้อประโยชน์ในการปกครองให้แก่ทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการปะทะกันระหว่างรัฐได้เป็นอย่างดี

READ  [NEW] Shopping Mall | แมกโคร - Nangdep.vn

ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในการนำกองทัพอเมริกาสู่ชัยชนะ นายพล George Washington จึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ในการบริหารประเทศอเมริกาใช้หลักการถ่วงดุลอำนาจตามแนวคิดของมงเตสกิเออ (Montesquieu) นักปรัชญาฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังยึดหลักเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เชื่อในลัทธิเสรีนิยม และเสรีภาพของปัจเจกชน

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงอันเลื่องลือของรัฐธรรมนูญอเมริกา โดยเฉพาะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญไทย ที่ว่ารัฐธรรมนูญอเมริการ่างมากว่าสองร้อยปีแล้วยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แม้สหรัฐอเมริกาจะไม่เคยมีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง และร่างขึ้นมาใหม่ แต่รัฐธรรมนูญอเมริกาก็ผ่านเส้นทางวิบากมาเช่นกัน มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ (Amendments) ในรัฐธรรมนูญหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงแรกของประชาธิปไตย มิใช่ว่าเส้นทางการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาจะดำเนินไปอย่างราบรื่น หากมีขวากหนาม และอุปสรรคอยู่เป็นระยะ ภายในระยะเวลา 100 ปีแรกหลังจากที่อเมริกาประกาศอิสรภาพ ก็เกิดการปะทะกันระหว่างรัฐ โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่เรื่องการปกครองทาส กลายเป็นสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดในเขตแดนอเมริกา คือสงครามกลางเมือง ผลของสงครามครั้งนี้คือการร่างแก้ไขบทบัญญัติที่สำคัญ 3 ฉบับด้วยกัน คือ ฉบับที่ 13, 14, และ 15 (13rd, 14th and 15th Amendment) ซึ่งเนื้อหาเพิ่มเติมสิทธิและเสรีภาพของทาสผิวดำมากขึ้น เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ผ่านกระบวนการที่ไม่ง่ายเลยในการต่อสู้ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี พัฒนาการของประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่กว่าจะถึงจุดที่อยู่ตัวก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และผ่านบทเรียน การเรียนรู้อย่างมากมาย

หวังว่านี่จะช่วยสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ประชาธิปไตยไทยขึ้นมาบ้าง


5 การปฏิวัติครั้งสำคัญของโลกที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์


แก้ไขครับ เป็นเพราะผมพากษ์เสียงผิดเองครับ บริเวณ นาทีที่ 2.44 แก้ไขจาก \”มีการรวมเข้าเป็นหนึ่งของ 13 อาณานิคมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1176\” เป็น \”วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776\” ครับ
การปฏิวัติ คือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอำนาจหรือการจัดระเบียบบางสิ่งขึ้นใหม่ในระยะเวลาสั้นๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเราเกิดการปฏิวัติขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการปฏิวัติแต่ละครั้งก็ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างทางสังคม การเมือง รวมไปถึงเศรษฐกิจซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ในวันนี้ AbdulThaiTube จะพาไปพบกับ 5 การปฏิวัติครั้งสำคัญของโลกที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์
สารบัญ
00:00 5 การปฏิวัติครั้งสำคัญของโลกที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์
00:38 1.การปฏิวัติอเมริกา (The American Revolution)
03:26 2.การปฏิวัติฝรั่งเศส (The French Revolution)
07:13 3.การปฏิวัติเฮติ (The Haitian Revolution)
10:17 4.การปฏิวัติซินไฮ่ (Xinhai Revolution)
12:38 5.การปฏิวัติรัสเซีย (The Russian Revolution)
ปฏิวัติ ประวัติศาสตร์ การเมือง การปฏิวัติอเมริกา Revolution มหาอำนาจ การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติเฮติ การปฏิวัติซินไฮ่ การปฏิวัติรัสเซีย สังคมนิยม สหพันธรัฐ
✪ กดติดตามช่อง
https://goo.gl/ogRJJL
✪ สมัครสมาชิก Members Fan Club Abdul
https://www.youtube.com/channel/UCgbFlQTcX5a37uUMv2EZl7A/join
✪ ติดต่อโฆษณา หรือ Sponsor ช่อง ได้ทาง
https://www.facebook.com/abdulthaitube
✪ จ้างอับดุลย์พากษ์เสียงได้นะครับ
https://www.facebook.com/abdulthaitube/posts/1769821226457306

READ  [NEW] Pantip Plaza Ngamwongwan | พันธ์ทิพย์ พลาซ่า - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

5 การปฏิวัติครั้งสำคัญของโลกที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์

Chiến tranh thế giới thứ 2 : Bão Dồn – Thuyết minh


Chiến tranh thế giới thứ 2 : Bão Dồn Thuyết minh
========================================================================================================
Like me on Facebook : https://goo.gl/m0GzWM
Plus me on G+ : https://goo.gl/S7mIVt

Chiến tranh thế giới thứ 2 : Bão Dồn - Thuyết minh

READ  [Update] รวมโปรโมชั่นงาน show-promotion : Money Expo 2019 | scbmplusa - Nangdep.vn

ประวัติศาสตร์ การปฏิวัติฝรั่งเศส


https://www.facebook.com/yoosiriraj

ประวัติศาสตร์ การปฏิวัติฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์และความล่มสลายของราชวงศ์คองบอง ราชวงศ์สุดท้ายแห่งพม่า


เรากำลังจะไปต่อไม่ไหว เริ่มนับถอยหลัง 9 ก.ย. 2564
SpokeDark มีเวลา 45 วัน ในการหาผู้สนับสนุนรายเดือน ให้ได้อย่างน้อย 15000 คน ที่จะทำให้เราอยู่ผลิตผลงานต่อไปได้
คุณผู้ชมสามารถสมัครสนับสนุนได้ที่นี่ครับ https://www.youtube.com/c/SpokeDarkTV/join
สมัครง่ายมากครับ กด 34 ทีก็เสร็จครับผม
ร่วมเป็นผู้สนับสนุนพวกเรา ผ่านบัญชีกสิกรไทย 0698966939 บริษัท สโป๊คดาร์ค จำกัด
เพื่อให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไป
Click Subscribe ที่นี่ http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=spokedarktv
ประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าในยุคโบราณนั้น เราอาจจะคุ้นชื่อราชวงศ์และกษัตริย์นักรบที่โด่งดังในอดีต เช่น ราชวงศ์พุกาม ราชวงศ์ตองอู กษัตริย์ตะเบ็งชะเวตี้ บุเรงนอง ผ่านการเรียนประวัติศาสตร์ของรัฐไทยในอดีต แต่คราวนี้เรามาลองเรียนรู้โดยการมองอีกมุมหนึ่งบ้าง โดยเฉพาะเรื่องราวของราชวงศ์สุดท้ายราชวงศ์คองบอง ที่ต้องทำสงครามกับอังกฤษหรือที่เรียกว่า AngloBurmese War ทั้งสามครั้งด้วยกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :ประวัติศาสตร์พม่า : หม่องทินอ่อง http://www.openbase.in.th/files/tbpj152.pdf
ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการช่วยตรวจสอบข้อมูลภาพและขออภัยในความผิดพลาดเป็นอย่างสูงครับ สำหรับภาพ Lord Dalhousie ที่ปรากฏในช่วงนาทีที่ 30:04 และ 31:40 เป็นภาพของ Arthur Wellesley 1st Duke of Wellington ครับ ซึ่งเป็นภาพที่ผิดครับ ภาพที่ถูกต้องของ Lord Dalhousie สามารถเปิดดูได้ที่ link นี้ครับ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/James_BrounRamsay,_1st_Marquess_of_Dalhousie
กราบขออภัยคุณผู้ชมเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ครับ
ทีมผลิตรายการความรู้
SpokeDark TV
พม่า ประวัติศาสตร์ สารคดี

ประวัติศาสตร์และความล่มสลายของราชวงศ์คองบอง ราชวงศ์สุดท้ายแห่งพม่า

การปฏิวัติอเมริกา


[EDIT] 2:05 จอห์น วอชิงตัน แก้ไขเป็น จอร์จ วอชิงตัน

การปฏิวัติอเมริกา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การปฏิวัติอเมริกา

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button