Home » [Update] สแกนหุ้น บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า (BEM) | หุ้น รถไฟฟ้า – Nangdep.vn

[Update] สแกนหุ้น บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า (BEM) | หุ้น รถไฟฟ้า – Nangdep.vn

หุ้น รถไฟฟ้า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สแกนหุ้น บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า (BEM)

     บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เริ่มเนื้อหอมมากยิ่งขึ้น หลังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมกับกลุ่มซีพีในการเข้าประมูลไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งกลุ่มซีพีเสนอราคาต่ำสุด แต่ยังอยู่ระหว่างต่อรอง บวกข่าวดีล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีมติต่ออายุสัมปทานทางด่วนออกไปอีก 37 ปี ซึ่งตลาดมองว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ต่อสัมปทาน แม้สหภาพแรงงาน กทพ.จะออกมาคัดค้าน  
     
      ระหว่างนี้เราไปสแกนพื้นฐานหุ้น BEM กันดีกว่า หลายคนอาจเพิ่งจะมาสนใจหุ้นตัวนี้ บริษัททำธุรกิจอะไร มีรายได้มาจากไหน หาเงินเก่งหรือไม่ กิจการมีความมั่นคงเพียงใด และภาพจริงของกิจการเป็นอย่างไร
 
# BEM ทำมาหากินอะไร

       BEM ทำธุรกิจ 1.ให้บริการทางพิเศษ 2.ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า และ 3.ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ และผู้ถือหุ้นใหญ่คือ CK 
       รายได้ 60% กว่ามาจากธุรกิจทางพิเศษ (ค่าผ่านทาง) ปีที่แล้วมีปริมาณรถบนทางด่วนราว 1 ล้านเที่ยว/วัน, รองลงมาประมาณ 30% เป็นรายได้จากธุรกิจระบบราง (ค่าโดยสาร+ค่าบริหารเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน) ปีที่แล้วมีผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินราว 3 แสนเที่ยวคนวัน และที่เหลือเป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์   

# BEM ทำมาหากินเก่งหรือไม่
  
       จากงบกำไร-ขาดทุน รายได้ต่อปีเริ่มเติบโตเป็นเลข 2 หลักในปี60 หรือโต 16.33%YoY และแนวโน้มโตต่อเนื่องในปี61 หากไตรมาสสุดท้ายทำรายได้เท่ากับในอดีตที่ 4 พันล้านบาทจะทำให้รายได้รวมปี61 ราว 1.9 หมื่นล้านบาทหรือโต 22%  เช่นเดียวกับกำไรสุทธิที่โตต่อเนื่อง 
       ล่าสุด 9 เดือนแรกปี 61 มีกำไรสุทธิ 4.83 พันล้านบาทมากกว่าปี60 ทั้งปี (มีกำไรพิเศษหลายรายการ) และแม้จะหักกำไรพิเศษออกตัวเลขกำไรสุทธิก็ยังดูดีที่ 2.80 พันล้านบาท หรือโต 18.6% YoY เกือบเท่าปีก่อนทั้งปี ทั้งที่ยังเหลืออีก 1 ไตรมาสสุดท้าย

รายได้ต่อปีของ BEM  (ที่มา : โปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น Revenue Analysis)

 

กำไรต่อปีของ BEM  (ที่มา : โปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น Revenue Analysis)

# กิจการมีความแข็งแกร่งแค่ไหน   
     จากงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) บอกว่าสินทรัพย์บริษัทเติบโตขึ้นทุกปี สะท้อนว่าบริษัทยังเดินหน้าลงทุนขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อเติบโตในอนาคต ซึ่งล่าสุด 9 เดือนแรกปี61 ขนาดสินทรัพย์แตะ 1 แสนล้านบาทเป็นครั้งแรก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน

See also  [NEW] หัดเล่นกล้องฟิล์ม ต้องเข้าใจคำเหล่านี้ | กรอ คือ - Nangdep.vn

สินทรัพย์ BEM (ที่มา : โปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น Short Financial)

        หนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับการขยายการลงทุนในกิจการ หนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะยาวที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และบางส่วนออกตราสารหนี้ เมื่อคิดหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ยังรักษาไว้ไม่เกิน 2 เท่า โดยอยู่ที่ 1.92 เท่า ต่ำกว่าปีก่อนที่ 2.18 เท่า
        ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นทุกปีตามความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น โดย BEM มีกำไรสะสมล่าสุดที่ 1.28 หมื่นล้านบาท ทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 3.54 หมื่นล้านบาท  

หนี้สิน BEM  (ที่มา : โปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น Short Financial)

 

ส่วนผู้ถือหุ้น BEM  (ที่มา : โปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น Short Financial)

# ภาพจริงของกิจการเป็นอย่างไร 
    บริษัททำกำไรได้ดี แต่นั่นเป็นกำไรทางบัญชี  ถ้าจะให้แน่เรามาดูกันที่งบกระแสเงินสดกันดีกว่า กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (CFO) มีค่าเป็นบวกที่ 6,213 ล้านบาท, กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีค่าเป็นลบที่ 5,264 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) มีค่าเป็นลบที่ 2,739 ล้านบาท 
    จาก CFO ที่เป็นบวก แสดงว่าสภาพคล่องดีมีเงินสดในมือ คือทำธุรกิจแล้วมีกำไรจากการดำเนินงานในรูปของเงินสดจริงๆ แถมกระแสเงินสดยังสูงกว่ากำไรสุทธิทางบัญชีเสียอีก ,CFI มีค่าเป็นลบ แสดงว่า BEM ยังคงมีเงินเพียงพอที่จะนำไปขยายการลงทุนเพื่อที่จะเติบโตในอนาคต และ CFF เป็นลบแสดงว่ามีเงินพอที่จะนำไปใช้หนี้ จ่ายดอกเบี้ย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น  

# สรุปคุณภาพบริษัทในเบื้องต้น 

Ratio ด้านคุณภาพการเงินผ่าน 7 ข้อจาก 9 ข้อ ได้เกรด B+ 
1.สินทรัพย์ของ BEM สามารถสร้างกำไรได้ (ROA > 0)
2.สินทรัพย์ทำกำไรได้มากขึ้น (ROA Up)
3.บริษัทสามารถทำกำไรในรูปเงินสดได้ (CFO > 0)
4.บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยได้มากกว่ากำไรสุทธิ (ACCRUAL)
5.บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินลดลงเพราะสัดส่วนของหนี้ที่มีดอกเบี้ยลดลง (D/E Decrease)
6.หุ้นบริษัทไม่เกิดไดลูชั่นเอฟเฟ็กต์ เพราะไม่มีการเพิ่มทุน (EQ Off)
7.นำสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ได้มากเพราะอัตราหมุนเวียนทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (AT Up)

ที่มา : โปรแกรม  efin StockPickUp ฟังก์ชั่น  F-Score Analysis 

Ratio ด้านคุณภาพการเติบโตผ่าน 6 ข้อจาก 7 ข้อ ได้เกรด A 
1.สินทรัพย์ของบริษัทสามารถสร้างกำไรได้ (ROA > 0)
2.บริษัทสามารถทำกำไรในรูปเงินสดได้ (CFO > 0)
3.บริษัทมีสภาพคล่องที่ดี โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยได้มากกว่ากำไรสุทธิ (ACCURAL)
4.สินทรัพย์ของบริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ROA Sector)
5.ยอดขายเติบโตมากกว่าค่ากลาง (Sale Growth)
6.มีโอกาสเป็นหุ้นเติบโตชนะบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้เพราะสัดส่วนการลงทุนของบริษัทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ มากกว่าค่ากลาง (CAPEX)

ที่มา : efin StockPickUp ฟังก์ชั่น G-Score Analysis 
    
                           

See also  [NEW] 9 สุดยอด ของฝากนิวซีแลนด์ ที่คุณต้องไม่พลาด! | แกะ นิวซีแลนด์ - Nangdep.vn


EP.63 (ปี 64) หุ้น BEM กับงบการเงินปี 63 [ นักลงทุนมือใหม่ ]


หุ้น BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับงบการเงินกี 63
ข้อมูลจาก https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=BEM\u0026ssoPageId=8\u0026language=th\u0026country=TH

///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
Thapanee Wangpatravanich
Soratda Ariyasajjathum
สุริยา สุขแดง
tonblueman
Sujarit Ngamwongpaiboon
sarayut hera
Voice Change Surgery
อมรอิควิปเม้นท์ โซล่า
Patt amaporn Kerdkid
พื้นที่นี้ขายของ ๆจ้าาา ^^
KTC PROUD เงินด่วนอนุมัติใช้ง่ายๆคลิ๊ก https://1th.me/EaV20
ช็อปกันเพลินๆโปรฯดีๆที่ Shopee คลิ๊กเลย https://bit.ly/3fRqoJ5
โครงการบ้านจัดสรรค์ทำเลทองจากสัมมากร คลิ๊กเลย https://bit.ly/3e5O5MG
ประกันสุขภาพ Cigna Smart Health Fit https://bit.ly/36mDZow
JMoney สินเชื่อรถยนต์ https://bit.ly/33zW1C2
JMoney สินเชื่อส่วนบุคคล https://bit.ly/36moxIZ
ประกันภัยที่พักกับ MSIG Condo Insurance https://bit.ly/33xq1OP
สินเชื่อบ้านกับCIMB THAI HOME LOAN https://bit.ly/33xqzEn
สินเชื่อบ้านกับUOB Home Loan https://bit.ly/37ipb9K
บัตรเคดิตกับTMB Credit Card and Personal Loan https://bit.ly/2I1fynm
ช็อปสินค้าร้าน711 ผ่านShopat24 https://bit.ly/2KVvHvD
ช็อปออนไลน์กับโปรฯดีๆที่ร้าน Tops market https://bit.ly/33JBF9f
เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
เพจ ขยะความคิด https://www.facebook.com/kadadplaow/
Blogger เกี่ยวกับหุ้น https://narikaamoney.blogspot.com/?m=1

หุ้น bem

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

EP.63 (ปี 64) หุ้น BEM กับงบการเงินปี 63 [ นักลงทุนมือใหม่ ]

คอนเน็คชั่นไม่ธรรมดา BEM ทางด่วน+รถไฟฟ้า | ลึกจริงเศรษฐกิจ | TOP NEWS


ร่วมสนับสนุน TOP NEWS
http://bit.ly/SharkcartilagethxTopnews
.
ทางด่วนรถไฟฟ้าTOPNEWS
.
โฆษณาติดต่อ (คุณติ๊ก)
[email protected]
0816490178
.
ติดตามเรา
กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ,
IPM , CSAT, TIK ช่องหมายเลข 77
.
Website : https://www.topnews.co.th
FB : https://bit.ly/FBTOPTV
IG : https://bit.ly/IGTOPTV
Twitter : https://bit.ly/TWTOPTV
Line : @topnews

คอนเน็คชั่นไม่ธรรมดา BEM ทางด่วน+รถไฟฟ้า | ลึกจริงเศรษฐกิจ | TOP NEWS

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากรถยนต์ไฟฟ้า วิ่งเต็มถนนเมืองไทย MR17


อีก 9 ปีข้างหน้า ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ในไทยจะต้องมีกำลังผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 30%
แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากรถยนต์ไฟฟ้า วิ่งเต็มถนนเมืองไทย จะเป็นอย่างไร ห้องประชุมลงทุนแมนวันนี้ชวนคุณบิ๊ก หนึ่งในทีมงานลงทุนแมน มาแชร์ให้ฟังกัน
สนับสนุนเนื้อหาดีๆ โดย StockRadars ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่าย
เปิดบัญชีเทรดหุ้นผ่านแอพ StockRadars วันนี้ ได้ Point ลงทุนหุ้นต่างประเทศฟรี กดได้เลยที่ https://stockradars.co/kssopenaccount/?ref=LTMPC
ลงทุนแมน ลงทุนในความรู้
การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรกด Subscribe @ลงทุนแมน
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website https://www.longtunman.com/​
Blockdit https://www.blockdit.com/longtunman​
Facebook http://facebook.com/longtunman​
Twitter http://twitter.com/longtunman​
Instagram http://instagram.com/longtunman​
Line http://page.line.me/longtunman​
YouTube https://www.youtube.com/longtunman
Spotify http://open.spotify.com/show/4jz0qVn1…​
Soundcloud http://soundcloud.com/longtunman​
Apple Podcasts http://podcasts.apple.com/th/podcast/…​
Clubhouse @longtunman
ลงทุนแมน​ ห้องประชุมลงทุนแมน​ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง​ BREAKTHROUGH​ THEBRIEFCASE​ longtunman​ ลงทุนแมนORIGINALS​ ลงทุนเกิร์ลTALK​ ลงทุนเกิร์ล

See also  [Update] 10 สุดยอดนักบาสเกตบอล NBA ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล คือใคร | lebron james ประวัติ - Nangdep.vn

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากรถยนต์ไฟฟ้า วิ่งเต็มถนนเมืองไทย MR17

7 หุ้น เกาะเทรน EV โอกาสเติบโตสูง | Money Hero


ข่าวหุ้น หุ้น
แหล่งที่มา : https://www.efinancethai.com/efinReview/eFinReviewMain.aspx?release=y\u0026name=er_202102041632
สนับสนุนรายการและช่อง Money Hero ได้ที่ บัญชี นายธวัชชัย ธูปอ่อน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 5304022550
เพื่อเป็นรายได้ให้กับเด็กฝึกงาน การจัดกิจกรรมของช่อง และเพื่อพัฒนาช่องต่อไป

สมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์ https://www.youtube.com/channel/UCQ9GeIRkWhpobJmy4UZqNsg/join
เปิดบัญชีเพื่อเทรดทอง https://edgema.biz/my/accounts/register/?ae=\u0026ib=GMP13165
กลุ่มไลน์สำหรับผู้เปิดบัญชีเทรดทองคำ คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม \”ล่าขุมทรัพย์ทองคำ\” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/7d20rPz08MqM08jIPkA0A?utm_source=invitation\u0026utm_medium=link_copy\u0026utm_campaign=default
เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศ http://partners.etoro.com/B12996_A84803_TClick_Smoneyhero.aspx
สมัครเรียน [email protected] : https://lin.ee/iDPznwt
เปิดพอร์ตหุ้นแบบ online เพื่อใช้งาน Finansia HERO ฟรี http://bit.ly/stocksMindmap
แอปดูกราฟ https://youtu.be/uFCJ_xR_uwE
สอนดูกราฟหุ้นมือใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=2mW1qQwuCOE
สั่งหนังสือเจาะตื้นหุ้น https://serazu.com/web/product/2050
ติดต่องาน email : [email protected]
fanpage FB : อ่านงบการเงินไม่ยาก
สามารถดาวน์โหลดสูตรสแกนหุ้นได้ที่  https://bit.ly/2LWpywl
สูตรหุ้น Gold https://drive.google.com/file/d/1y36b0PX6FNCrhUX0Nqn9uDJdtjWxdyYc/view?usp=sharing

7 หุ้น เกาะเทรน EV โอกาสเติบโตสูง | Money Hero

KS PODCAST EP.202 BEM กับความพร้อมการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ภายหลัง รฟม.ร่าง TOR ใหม่


KSecurities KS KSPodcast BEM
KS PODCAST EP.202 : BEM กับความพร้อมการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ภายหลัง รฟม.ร่าง TOR ใหม่

🎧ฟังผ่าน Spotify : http://spoti.fi/38nnJEd
(วันที่ 9 มี.ค. 64)
KS KSecurities kspodcast Podcast BEM
⛳️Follow us :
📲 LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
📲 Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
📲 Instagram: http://bit.ly/332OqIT
📲 Twitter: http://bit.ly/344OVng
📲 YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp

KS PODCAST EP.202 BEM กับความพร้อมการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ภายหลัง รฟม.ร่าง TOR ใหม่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ หุ้น รถไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *