Home » [Update] เดอะเบสท์ แนะแนวเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ | ประเทศ new zealand – Nangdep.vn

[Update] เดอะเบสท์ แนะแนวเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ | ประเทศ new zealand – Nangdep.vn

ประเทศ new zealand: คุณกำลังดูกระทู้

NỘI DUNG BÀI VIẾT

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

(New Zealand)

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวตางี (Treaty of Waitangi) เมื่อปี ค.ศ. 1840 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้สิทธิในการเป็นผู้นำชนเผ่าอย่างเต็มรูปแบบ “Complete Chieftainship” (Tino rangatiratanga) แก่ชาวมาวรีพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ในปัจจุบันความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจกันอยู่เนื่องจากมีการแปลสนธิสัญญาทั้งสองฉบับไม่ตรงกัน โดยในฉบับภาษาอังกฤษมีใจความว่าสหราชอาณาจักรจะปกครองประเทศและประชาชนของประเทศ ในขณะที่ในฉบับภาษามาวรีมีใจความว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นฝ่ายสนับสนุนการปกครองของผู้นำที่ชาวมาวรีพึงใจให้ปกครอง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเทศอิสระที่ใช้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และอยู่ภายใต้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นราชินีพระองค์เดียวกับที่ทรงปกครองประเทศอื่นในเครือจักรภพแห่งอังกฤษ เช่น ออสเตรเลีย ฟิจิ ฯลฯ นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอ ซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองตนเองพิเศษโดยมีรัฐบาลราชอาณาจักรนิวซีแลนด์เป็นผู้ชี้แนะและปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น

ภูมิศาสตร์ (Geography)

นิวซีแลนด์อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่เส้นละติจูด 34-47 องศาใต้ มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1,600 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่รวมโดยประมาณ 268,021 ตารางกิโลเมตร โดยขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น หรือสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ดินแดนที่ใกล้ที่สุด คือ ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ประกอบไปด้วย 2 เกาะใหญ่ คือเกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และยังมีเกาะปลายล่างสุด ชื่อเกาะสจ๊วร์ต (Stewart Island) ซึ่งยังไม่นับรวมเกาะเล็ก ๆ อีกมากมาย นิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เป็นเทือกเขาสูงและเนินเขา เกาะใต้มีเทือกเขาสูงเรียกว่า เซาว์เทิร์นแอลป์พาด ผ่านกลาง มีฟยอร์ด (Fjord) ธารน้ำแข็ง บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะ ขาวปกคลุม พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์ มีภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงามและทะเลสาปในใจกลางเกาะ มีน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ภูเขาสูงสุดคือ เมาท์คุก (3,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ซึ่งอยู่ในเกาะใต้

สภาพภูมิอากาศ (Climate)

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

  • Spring ฤดูร้อน                ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (14 – 28 องศาเซลเซียส)
  • Summer ฤดูใบไม้ร่วง     มีนาคม – พฤษภาคม (10 – 24 องศาเซลเซียส)
  • Autumn ฤดูหนาว           มิถุนายน – สิงหาคม (8 – 20 องศาเซลเซียส)
  • Winter ฤดูใบไม้ผลิ        กันยายน – พฤศจิกายน (12 – 22 องศาเซลเซียส)

เนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมประจำที่พัดผ่าน คือ ลมฝ่ายตะวันตก และ กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก ทำให้มีสภาพอากาศแตกต่างกันดังนี้ – เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ ส่วนเกาะใต้อากาศเย็น ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก

See also  [NEW] Snapdragon 665 vs Helio G85: tests and benchmarks | พำกกระ - Nangdep.vn

โซนเวลา (Time Zone)

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแบ่งเวลาสากล (International Date Line) โดยเร็วกว่ามาตรฐาน กรีนิช 12 ชั่วโมง ในแต่ละปีจะมีการประกาศวันที่เปลี่ยนเวลาที่เรียกว่า Daylight Saving Time เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบัน เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

การเมืองการปกครอง (Politic)

รูปแบบการปกครอง: ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) เมื่อปี ค.ศ. 1840 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้ “Complete Chieftainship” (Tino Rangatiratanga) แก่ชนเผ่าเมารีของนิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเทศอิสระที่มีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยและอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ของกษัตริย์แห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกับประเทศอื่นในเครือจักรภพ นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอซึ่งปกครองตนเอง และปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น และชาวเมารีเรียกนิวซีแลนด์ว่า Aotearoa (เอาเตอารัว) หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tireni (นิวทิเรนี) ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ

รัฐและดินแดน (State and Territory)

นิวซีแลนด์แบ่งตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะใหญ่ 2 เกาะ ดังนี้

เกาะเหนือ (North Island)

เวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์และเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก (The World’s Most Livable City) โดย Deutsch Bank ในปี 2017 และได้รับการโหวตให้เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่เท่ห์ที่สุดในโลก(The Coolest Little Capital in the World) โดย Lonely Planet เมื่อปี 2012,  ฮามิลตัน Hamilton ฮามิลตัน นอกจากนี้ เมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เวลลิงตันเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง มีความสำคัญในด้านการปกครอง

โอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองโอ๊คแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและบรรยากาศแบบสบายๆ ทำให้โอ๊คแลนด์กลายเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (The City of Sails) หรือ เมืองราชินี ที่มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน

โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของ North Island เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม

 

เกาะใต้ (South Island)

ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองเก่าแก่และ ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ เมืองไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างท่องแท้ โดยมีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก และด้วยความร่มรื่นของถนนทุกสายและมีสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองทำให้เมืองไครสต์เชิร์ชถูกกล่าวขานว่าเป็น (Garden City) เมืองแห่งสวนดอกไม้ตระการตา

ดูนิดิน (Dunedin) ดะเนดิน หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ

ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัยของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกันควีนสทาวน์เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมนานัปการให้ทำ ทั้งในบริเวณตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง ในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็นศูนย์รวมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี และในช่วงฤดูร้อนก็เป็นที่นิยมในหมู่นักขี่จักรยานภูเขา นักไต่เขาและนักกอล์ฟที่จะเดินทางไปยังไหล่เขาอันเขียวขจีเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Economy)

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การทำผลไม้กระป๋อง และอุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และ ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น

สกุลเงิน (Currency)

นิวซีแลนด์ดอลลาร์ (NZD)

เชื้อชาติ (Ancestry and Immigration)

  • ชนผิวขาว นิวซีแลนด์ 75 %
  • ชาวพื้นเมืองเชื้อสายเมารี 10 %
  • ชนกลุ่มน้อยเชื้อสายชาวเกาะแปซิฟิกใต้ 5 %
  • ชาวเอเชีย และ ชนชาติอื่นๆ 10 %

ภาษา (Languages)

นิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเมารี และภาษาสัญลักษณ์นิวซีแลนด์เป็นภาษาราชการ

See also  [NEW] Line silently exposed Japan user data to China affiliate | line japan - Pickpeup

ศาสนา (Religion)

ชาวนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์

วัฒนธรรม (Culture)

นิวซีแลนด์ มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมเผ่าเมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่อง ขนบธรรมเนียมพิธีรีตองชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้เดินทางจากต่างประเทศ นอกจากนั้นเป็นคนที่ถือเรื่องการรักษาการนัดหมายอย่างเคร่งครัด การให้ทิปเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนักในประเทศนิวซีแลนด์ บางครั้งบริกรจะปฏิเสธเงินค่าทิป

การคมนาคม (Transportation)

การเดินทางและการประหยัดค่าเดินทางในนิวซีแลนด์

โอ๊คแลนด์ : เมืองโอ๊คแลนด์มีเครือข่ายขนส่งมวลชนโดยรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัด เพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปรอบเมืองและเขตชานเมือง มีบริการรถประจำทาง Link และ Stagecoach วิ่งให้บริการทุก 10 นาทีอยู่รอบเมือง หากคุณต้องการเดินทางไปยังหลายสถานที่ในหนึ่งวัน บัตรโดยสาร Auckland Day Pass เป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุดซึ่งรวมการใช้บริการรถประจำทางและเรือข้ามฟากในเมือง นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการซื้อบัตรโดยสาร 10 รอบสำหรับรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากทุกสายได้อีกด้วย โปรแกรมวางแผนการเดินทางบนเว็บไซต์ Maxx จะช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่ารูปแบบการเดินทางและตั๋วโดยสารแบบใดที่เหมาะสำหรับคุณ

เวลลิงตัน : เมืองเวลลิงตันก็เป็นอีกเมืองที่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดด้วยบริการรถประจำทางและรถไฟ บัตรรายเดือนและบัตรโดยสาร 10 รอบเพื่อใช้บริการรถไฟและรถประจำทางมีจำหน่ายสำหรับนักศึกษาที่ต้องอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานานและมีราคาตามโซนพื้นที่การเดินทาง หากคุณอยู่ที่นี่เพียงไม่กีวัน การซื้อบัตร Daytripper เป็นรายวันจะคุ้มค่ากว่า โดยคุณจะสามารถใช้บริการรถประจำทางและรถไฟได้ในโซน 1-3 ของเมือง

ไครส์เชิร์ช : รถประจำทางภายในเมืองไครส์เชิร์ชทุกสายให้บริการโดย Bus Exchange คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารรายสัปดาห์และบัตรโดยสารหนึ่งวันซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรถประจำทางฟรีในเขตใจกลางเมืองซึ่งมีสีเหลืองสดและวิ่งให้บริการตามจุดสำคัญในเมืองทุก 10-15 นาที

ดะนีดิน : เมืองดะนีดินเป็นเมืองขนาดเล็กและสถานที่ส่วนใหญ่สามารถเดินถึงกันได้จากสถาบันการศึกษาของคุณ อย่างไรก็ตามก็มีรถประจำทางให้บริการอยู่รอบเมืองโดยบริษัท The Octagon และมีบัตรโดยสารจำหน่ายโดยคิดค่าบริการตามโซนพื้นที่

สนามบินสำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ (Important Airports)

มีทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 1. สนามบิน เมือง Auckland (ตัวย่อ IATA: AKL) ตั้งอยู่เกาะเหนือของเมือง Auckland เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เป็นทั้งศูนย์กลางภายในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับ Air New Zealand และเป็นศูนย์กลางของ Virgin Australia และ Jetstar Airways ของนิวซีแลนด์เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 2. สนามบิน เมือง Wellington (ตัวย่อ IATA: WLG) ตั้งอยู่ที่เกาะเหนือของเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศที่นี่เป็นศูนย์กลางสำหรับ Air New Zealand สนามบินแห่งนี้ห่างจากใจกลางเมือง Wellington เพียง 9 กิโลเมตร
 3. สนามบิน เมือง Christchurch (ตัวย่อ IATA: CHC) เมืองที่ใหญ่สุดในเกาะใต้ สนามบินแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมือง Christchurch เพียง 12 กิโลเมตร
 4. สนามบิน เมือง Queenstown (ตัวย่อ IATA: ZQN) ตั้งอยู่ที่เกาะใต้บริเวณย่าน Frankton สนามบินแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมือง Queenstown เพียง 8 กิโลเมตร

ระบบน้ำประปา (Water Supply System)

น้ำประปาของประเทศนิวซีแลนด์มีความสะอาดมาก คุณภาพพอ ๆ กับน้ำดื่มบรรจุขวดที่ขายกันทั่วไปเลยทีเดียว มั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน่นอนสามารถดื่มได้ทันที หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายควรพกขวดน้ำเปล่าไปด้วย เพื่อกรอกน้ำไว้ดื่มก่อนออกเดินทาง

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

กระแสไฟฟ้า 230/240 โวลต์ ในโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่จะเตรียมไฟระบบ 110 โวลต์ไว้ให้บริการ หรืออาจนำอุปกรณ์แปลงไฟและตัวแปลงจาก 2 หัวเป็น 3 หัว แนะนำให้เตรียมติดตัวไปด้วย

ระบบโทรศัพท์ (Telephone Number)

รหัสทางไกลระหว่างประเทศของนิวซีแลนด์คือ (+64)

หมายเลยโทรศัพท์ที่สำคัญในประเทศนิวซีแลนด์

 • เบอร์โทร 111 เหตุฉุกเฉิน (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)
 • เบอร์โทร 018 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ (นิวซีแลนด์)
 • เบอร์โทร 0172 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ (ต่างประเทศ)
 • เบอร์โทร (09) 377 3886

ข้อมูลการเสียภาษีในประเทศนิวซีแลนด์ (Taxation)

IRD Number คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิวซีแลนด์

IRD Numbers for Individuals สำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์ซึ่งเลข IRD Number จะช่วยในการตรวจสอบว่าภาษีที่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่และจำนวนนั้นถูกต้องหรือไม่ รวมถึงเป็นเลขที่บันทึกกิจกรรมการเสียภาษีไปตลอดชีวิต และเป็นเลขเฉพาะบุคคลของคนนั้น ๆ แน่นอนไม่ว่าจะขอเคลมภาษีคืนตอนจะกลับเสียมากไปน้อยไป ก็สามารถตรวจสอบตัวเลขได้ซึ่งการสมัครงานที่ใดก็ตาม นักเรียนจำเป็นต้องมีเลขนี้ให้นายจ้างและต้องชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์

IRD Number สามารถสมัครได้ที่ https://www.ird.govt.nz/act…/apply-for-a-personal-ird-number

ที่มา:

 • New Zealand Tourism Guide Website: https://www.tourism.net.nz/
 • Infoplease Website: https://www.infoplease.com/
 • 100% Pure New Zealand Website: https://www.newzealand.com/int/facts/
 • New Zealand Government Website: https://www.ird.govt.nz/

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์


สารคดี : จุดหนึ่งบนพื้นพิภพ ตอน นิวซีแลนด์


สารคดี : จุดหนึ่งบนพื้นพิภพ ตอน นิวซีแลนด์
อัปเดตทุกวัน ! สารคดีสุขสันต์
ดูสารคดีก่อนนอน . . . . . กดติดตามได้ก่อนใคร ชมสารคดี ดีดีทุกวัน

See also  [NEW] รองเท้า Nike Toki Slip On ของแท้ดูยังไง แบบอื่นๆ มีอะไรบ้าง | nike เวียดนาม ราคา - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สารคดี : จุดหนึ่งบนพื้นพิภพ ตอน นิวซีแลนด์

เช็คชื่อ 46 ประเทศ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว ‘บิ๊กตู่’ ชี้ไทยต้องชิงเปิดประเทศ ถ้าช้า นทท.จะไปที่อื่น


ความคืบหน้าแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ ล่าสุดนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงข้อสรุปแล้ว โดยจะเพิ่มเป็น 46 ประเทศ ที่สามารถเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตามเงื่อนไขที่กำหนด
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความสำคัญ ได้ย้ำเหตุผลในการพิจารณาจำนวนประเทศใหม่ จากเดิมที่เคยประกาศไว้ 10 ประเทศ ว่า เพราะขณะนี้หลายประเทศ กำลังมีการผ่อนคลายมาตรการข้อบังคับต่างๆ เช่นเดียวกับไทย
โดยนายกรัฐมนตรี บอกว่า เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ถ้าเราต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยให้มาก เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เดือดร้อนกันอย่างมากมานาน และสรุปแล้ว ก็จะเพิ่มจำนวนรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรก ที่เข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัว เป็น 46 ประเทศ
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศ และมีหลักฐานปลอดเชื้อโควิด โดยมีการตรวจก่อนออกเดินทาง และตรวจเมื่อมาถึงประเทศไทย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
โดยประโยคสำคัญ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “เราจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเร็วกว่านั้น เพราะการที่จะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนนั้น จะทำให้เราช้าเกินไป อีกทั้งนักท่องเที่ยวอาจจะตัดสินใจเลือกเดินทางไปประเทศอื่นไปก่อน”
ทั้งนี้รู้ดีว่า การเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วนี้ ย่อมมีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องยอมรับ ผมคิดว่าตอนนี้ ประเทศไทยเอง รวมถึงประเทศอื่นๆ ในโลก สามารถรับมือความเสี่ยงของโควิด19 ได้ดีขึ้น
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดย 46 ประเทศในกลุ่มแรก ได้แก่

เอเชียแปซิฟิก

กัมพูชา
เกาหลีใต้
จีน
ญี่ปุ่น
นิวซีแลนด์
บรูไนดารุสซาลาม
ภูฏาน
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
ฮ่องกง

ตะวันออกกลาง

กาตาร์
ซาอุดีอาระเบีย
บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิสราเอล

ยุโรป

กรีซ
ไซปรัส
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอลตา
เยอรมนี
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐเช็ก
สเปน
สโลวีเนีย
ออสเตรีย
อิตาลี
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี

อเมริกา

แคนาดา
ชิลี
สหรัฐอเมริกา

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/262885

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

เช็คชื่อ 46 ประเทศ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว 'บิ๊กตู่' ชี้ไทยต้องชิงเปิดประเทศ ถ้าช้า นทท.จะไปที่อื่น

เส้นทางการขอสัญชาตินิวซีแลนด์ 🇳🇿 | ย้ายประเทศมานิวซีแลนด์ | slow life ณ นิวซีแลนด์


สวัสดีค่ะ วันนี้ปลาจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศวันงานรับสัญชาติ พร้อมเล่าถึงเส้นทางการของสัญชาตินิวซีแลนด์ของปลา ว่าต้องไต่มากจากวีซ่าตัวไหน แล้วกว่าจะได้สัญชาตินิวซีแลนด์ต้องรอกี่ปี
อย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่ง 🔔 เป็นกำลังใจให้ปลาด้วยนะคะ 🙏🏻
INSTAGRAM ➝ https://www.instagram.com/plasiriprapa
FACEBOOK ➝ https://www.facebook.com/slowlifeinnz
YOUTUBE ➝ https://www.youtube.com/channel/UCNaKbXQlDE9NCaXcnVOrqMA
สัญชาตินิวซีแลนด์ ทำงานนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

เส้นทางการขอสัญชาตินิวซีแลนด์ 🇳🇿 | ย้ายประเทศมานิวซีแลนด์ | slow life ณ นิวซีแลนด์

Motorhome Review in New Zealand : รีวิวรถบ้าน ที่นิวซีแลนด์ #เที่ยวทั้งบ้าน


พาไปดูรถบ้านที่ผมเช่าขับที่ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
เช่ารถที่เกาะใต้ของบริษัทชื่อ Widerness ครับ
https://www.wilderness.co.nz/
เที่ยวทั้งบ้าน
นิวซีแลนด์
ติดต่อโฆษณา
เบส 0622359797
email : tiewtungbaan@gmail.com
http://www.facebook.com/tiewtungbaan
http://www.tiewtungbaan.com/

Motorhome Review in New Zealand : รีวิวรถบ้าน ที่นิวซีแลนด์ #เที่ยวทั้งบ้าน

A day at Private Boarding School | 1วันในโรงเรียนประจำที่ต่างประเทศ🇳🇿


instagram : kimswizzled
https://www.instagram.com/kimswizzled/
facebook : kim swizzled
https://www.facebook.com/kim.swizzled
tiktok : kimisboredd
https://vm.tiktok.com/ZMd1cfWCs/
my cover playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xfJGQssZPwk_wJlb6X5La3
my vlog playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xdkkSvYSuZbLPNdXKrfRKgR
music in this video
https://youtu.be/xvJoV9iR20

A day at Private Boarding School | 1วันในโรงเรียนประจำที่ต่างประเทศ🇳🇿

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ประเทศ new zealand

Leave a Reply

Your email address will not be published.