Wiki

[Update] แลกของรางวัล | สาย การ บิน ต่างๆ – Nangdep.vn

สาย การ บิน ต่างๆ: คุณกำลังดูกระทู้

Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

แลกของรางวัล

รอยัล ออร์คิด พลัส มอบรางวัลแด่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเดินทางข้ามฟากฟ้าหรือใช้บริการบนภาคพื้นดิน รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ และ สายการบินคู่สัญญา รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ ที่ร่วมรายการ รางวัลห้องพักโรงแรมทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก รางวัลสัมภาระเกินพิกัด รางวัลTHAIShop ในกรุงเทพฯ รวมถึงรางวัลพิเศษอื่นๆ ในช่วงโปรโมชั่นต่างๆ

ท่าน สมาชิกสามารถแลกรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส ให้ตัวท่านเอง และผู้มีสิทธิ์รับรางวัลท่านใดก็ได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล ได้ถึง 5 ชื่อ และท่านสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ทันทีทางอินเทอร์เน็ต

หากไมล์สะสมในบัญชีของท่าน มีไม่เพียงพอสำหรับรางวัลที่ต้องการแลก ท่านสามารถซื้อไมล์สะสมเพื่อเพิ่มไมล์สะสมในบัญชี ได้สูงสุดถึง 30,000 ไมล์

รางวัลที่กำหนด รวมถึงรางวัลบัตรโดยสารในประเทศ และรางวัลโรงแรม ท่านสามารถแลกได้ทันทีทางอินเทอร์เน็ต และสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลได้ที่ บริการออนไลน์

สำหรับ รางวัลอื่นๆ และการซื้อไมล์สะสม ท่านสามารถติดต่อแผนกสำรองที่นั่งการบินไทยทั่วโลก แล้วเพลิดเพลินกับรางวัลตรงใจมากมาย จากรอยัล ออร์คิด พลัส ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

*การขอรางวัลและรับรางวัลใดๆ จะต้องกระทำการโดยสมาชิกเจ้าของบัญชีเท่านั้น

รางวัลที่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร

รางวัลห้องพักโรงแรม

รางวัลสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด

รางวัลการใช้ห้องพักรับรอง

รางวัลไลฟ์สไตล์

เงื่อนไขการแลกรางวัลบัตรโดยสาร

•   การเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลจะต้องสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร
•   ทั้งนี้ท่านสมาชิกจะต้องทำการออกบัตรโดยสารภายในระยะเวลาที่ทางการบินไทยกำหนด หากสมาชิกไม่ออกรางวัลบัตรโดยสารภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว การสำรองที่นั่งจะถูกยกเลิกทันที โดยไมล์สะสมที่ใช้ในการแลกรางวัลจะถูกคืนกลับเข้าบัญชีของท่าน ยกเว้นไมล์สะสมในส่วนที่หมดอายุจะไม่สามารถคืนกลับเข้าไปในบัญชีสมาชิกได้
•   ก่อนการออกรางวัลบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนวันและเส้นทางบินได้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ในโซนเดียวกัน และสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือบัตรโดยสารเป็นรายชื่อของสมาชิกหรือชื่อของผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
•   สำหรับการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ สมาชิกจะต้องดำเนินการคืนไมล์สะสม โดยที่ไมล์สะสมจะถูกคืนกลับเข้าไปในบัญชีสะสมไมล์ภายใน 3 วันทำการ  จากนั้นท่านจึงสามารถทำการขอแลกรางวัลใหม่

•   เมื่อมีการยกเลิกบัตรโดยสารรางวัล จะมีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชีสะสมไมล์ของสมาชิกตามเงื่อนไข ยกเว้นไมล์สะสมที่หมดอายุ ทั้งนี้ ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารรางวัลเป็นมูลค่าเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

•   หลังจากการออกบัตรโดยสารรางวัลท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง เที่ยวบิน หรือคืนรางวัลบัตรโดยสารได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม

•   ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ หลังจากการออกรางวัลบัตรโดยสาร แต่ท่านสามารถดำเนินการยกเลิกบัตรโดยสารรางวัลและขอคืนไมล์สะสมได้โดยเสียค่าธรรมเนียม จากนั้นท่านจึงสามารถทำการแลกรางวัลใหม่
•   สำหรับการคืนไมล์สะสม ไมล์หมดอายุที่ใช้แลกรางวัลนั้น ๆ จะไม่สามารถคืนกลับเข้าไปในบัญชีสะสมไมล์ได้
•   เมื่อท่านได้มีการเดินทางโดยใช้รางวัลบัตรโดยสารแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินหรือดำเนินการขอคืนไมล์สะสมได้
•   สมาชิกจะต้องเป็นผู้ออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง หรือดำเนินการโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมเอกสารลงนามมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของสมาชิก

เงื่อนไขการเดินทางโดยใช้รางวัลบัตรโดยสาร

•   การบินไทยต้องเป็นผู้ออกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น
•   ไม่อนุญาตให้ทำการหยุดแวะพักระหว่างเส้นทางหรือทำการต่อเครื่อง สำหรับการเดินทางเส้นทางบินภายในประเทศไทย
•   อนุญาตให้เดินทางแบบ Open Jaw ณ เมืองต้นทางที่เป็นจุดเริ่มต้น ได้ 1 ครั้ง ในประเทศและโซนเดียวกัน หรือ เดินทางแบบ Open Jaw ณ เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทาง ได้ 1 ครั้ง  ในโซนและเส้นทางเดียวกัน
•   อนุญาตให้มีการบินย้อนเส้นทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัลเส้นทางบินระหว่างประเทศเท่านั้น โดยอนุญาตให้มีการหยุดแวะพักเฉพาะเส้นทางบินระหว่างทวีปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เส้นทางบิน กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ การหยุดแวะพักระหว่างเส้นทางสามารถทำได้ 1 ครั้ง ในแต่ละเส้นทางบิน ไป หรือ กลับ โดยเสียค่าธรรมเนียม
•   การต่อเครื่องภายใน 24 ชั่วโมง ไม่นับเป็นการหยุดแวะพักระหว่างเส้นทาง รายละเอียดค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
•   สมาชิกหรือผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าภาษี และค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บขณะออกบัตรโดยสารหรือระหว่างการเดินทางข้อกำหนดการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

•    รางวัล Beyond Bangkok: Thai and Star Alliance ใช้สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินการบินไทย, ไทยสมายล์ หรือสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
•    การเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลจะต้องเป็นเส้นทางที่ตรงที่สุด โดยมีเที่ยวบินสูงสุด 4 เที่ยวบินต่อ 1 บัตรโดยสารรางวัล
•    อนุญาตให้แวะพักระหว่างเส้นทางได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดียวกัน ในแต่ละเที่ยว ไป หรือ กลับ อนุญาตให้มีการเดินทางแบบ open jaw ณ เมืองที่เป็นจุดเริ่มต้น หรือ จุดหมายปลายทางได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัตรโดยสารรางวัล.
•    ไม่อนุญาตให้หยุดแวะพัก ณ เมืองในประเทศต้นทาง และไม่อนุญาตให้มีการหยุดแวะพักสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ
•    อนุญาตให้มีการบินย้อนเส้นทาง ตามข้อกำหนดของเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ แต่ไม่อนุญาตให้มีการหยุดพักเมื่อมีการบินย้อนเส้นทาง.
•    การเดินทางด้วยชั้นโดยสารที่แตกต่างกัน (Mix Class) สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามจำนวนไมล์ที่ใช้จะเป็นไมล์ในชั้นโดยสารที่สูงกว่าในแต่ละเส้น ทางบิน (Each Direction)
•    สมาชิกหรือผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีสนามบินและค่า ธรรมเนียมทุกชนิด ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บขณะรับบัตรโดยสารรางวัล หรือระหว่างการเดินทาง
•    หลังจากที่ออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ต้องเสียค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
•    อายุและเงื่อนไขของรางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส
•    รางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ที่ออกบัตรโดยสาร ณ สำนักงานการบินไทย มีเงื่อนไขในการออกบัตรโดยสารดังนี้
สำหรับ การเดินทางที่มีกำหนดวันเดินทางมากกว่า 4 วัน (96 ชั่วโมง) หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งแล้ว ท่านสมาชิกจะต้องออกบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางที่มีกำหนดวันเดินทางน้อยกว่า 4 วัน (96 ชั่วโมง) หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งแล้วท่านสมาชิกจะต้องออกบัตรโดยสารรางวัล ทันที หากไม่ออกบัตรโดยสารรางวัลตามที่กำหนด การสำรองที่นั่งนั้นจะถูกยกเลิก ไมล์สะสมที่ใช้แลกรางวัลนั้นจะถูกคืนกลับเข้าสู่บัญชีสมาชิก ยกเว้นไมล์สะสมที่หมดอายุ
•    อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดรางวัลบัตรโดยสารรอบโลกของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

•    รางวัลบัตรโดยสารรอบโลกใช้ได้กับทุกเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
•    รางวัลบัตรโดยสารรอบโลกต้องเป็นไปตามเส้นทางจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกหรือกลับกัน และเดินทางกลับสู่ประเทศที่เริ่มต้น
•    รางวัลบัตรโดยสารรอบโลกมีอายุการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน และสูงสุดไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเดินทาง อนุญาตให้หยุดพักได้มากที่สุด 10 ครั้ง และน้อยที่สุด 3 ครั้ง 
•    อนุญาตให้มีการเดินทางแบบ open jaw ได้ 1 ครั้ง
•    อนุญาตให้มีการหยุดแวะพักได้ 1 ครั้ง ใน 1 เมือง
•    อนุญาตให้มีการหยุดแวะพักได้ 2 ครั้ง ในประเทศเดียวกัน
•    ไม่อนุญาตให้มีการหยุดพักในประเทศต้นทาง
•    อนุญาตให้มีการบินย้อนเส้นทาง ตามที่สายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ กำหนดเท่านั้น
•    การเดินทางออกนอกเส้นทาง จะต้องออกรางวัลบัตรโดยสาร หรือซื้อบัตรโดยสารเพิ่มเติม
•    ต้องต่อเครื่องในเที่ยวแรกที่ว่าง ภายใน 24 ชั่วโมง ตามกำหนดเส้นทาง และไม่ถือว่าเป็นการหยุดพัก
•    หากมีการเดินทางแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนไมล์สะสม บางส่วนหรือทั้งหมด
•    สมาชิกหรือผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีสนามบินและค่า ธรรมเนียมทุกชนิด ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บขณะรับบัตรหรือระหว่างการเดินทาง
•    สิทธิ์ในรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส และข้อกำหนดอื่นๆ ยกเว้นข้อกำหนดที่ระบุเบื้องต้น ใช้สำหรับรางวัลบัตรโดยสารรอบโลก ของสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์

 • โรงแรมที่ร่วมรายการอาจมีการยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   โดยการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการยกเลิกการร่วมรายการของโรงแรมดังกล่าว
 • โดยสมาชิกต้องแจ้งหมายเลข e-voucher ที่ใช้รหัสรางวัลถูกต้องกับโรงแรมที่เข้าพัก  และต้องเป็น e-voucher ที่ยังไม่หมดอายุในขณะทำการเช็คอิน
 • e-voucher รางวัลห้องพักโรงแรมมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ทำการแลกรางวัล  และใช้ได้สำหรับการเข้าพักภายในระยะเวลาที่ระบุใน e-voucher เท่านั้น
 • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง e-voucher รางวัลห้องพักโรงแรม   ท่านต้องทำการยกเลิกรางวัลและชำระค่าธรรมเนียมการคืนไมล์จากรางวัลห้องพักโรงแรม รายละเอียดค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่ 
  โดยไมล์สะสมยกเว้นไมล์ในส่วนที่เป็นไมล์หมดอายุจะถูกคืนกลับเข้าในบัญชีของท่าน  
 • e-voucher รางวัลห้องพักโรงแรมที่หมดอายุแล้วไม่สามารถใช้เข้าพัก หรือขอคืนไมล์ หรือดำเนินการใดๆได้ 

 

 • การแลกรางวัล THAI SHOP สามารถแลกให้กับสมาชิกเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของสมาชิก
 • สมาชิกต้องเป็นผู้ขอทำการแลกรางวัล โดยการใช้ไมล์สะสมในบัญชีของสมาชิกเองในการแลกรางวัล
 • สมาชิกต้องแสดงหลักฐานในการแลกรางวัล (บัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน) หากในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถมาทำการแลกราวัลได้ด้วยตนเอง สมาชิกสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจพร้อมทั้งสำเนาบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
 • รางวัลที่แลกไปแล้วไม่อนุญาตให้มีการขอคืนไมล์สะสม หรือขอแลกเป็นเงินสดหรืออื่น ๆ ได้
 • สามารถทำการแลกรางวัลได้ที่ร้าน THAI SHOP ทุกสาขาในกรุงเทพ ฯ และเชียงใหม่
 • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


10 สายการบินดีที่สุดในเอเชีย 2018


https://youtu.be/sIyoeDjlE4o สายการบินที่รวยที่สุดในโลก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

10 สายการบินดีที่สุดในเอเชีย 2018

เตือนภัยพายุและสายพันธุ์โควิดใหม่! : Suthichai live 21/10/2564


เตือนภัยพายุและสายพันธุ์โควิดใหม่!
.
นำเสนอและอัพเดทข่าวสาร ความรู้ ให้ประชนทั่วไปได้รับทราบ
suthichailive
สุทธิชัย
หยุ่น
suthichai
yoon
กาแฟดำ
kafedam
รวบรวมเนื้อหาข่าวสารของคนบ้าข่าวได้ที่ www.suthichaiyoon.net

เตือนภัยพายุและสายพันธุ์โควิดใหม่! : Suthichai live 21/10/2564

10 อันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลก


10 อันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลก

10 อันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลก

Thai Airways International Airbus A380 HS-TUB Takeoff from KIX 24L


Kansai International Airport [KIX/RJBB]Thai Airways International Airbus A380841 HSTUB

Thai Airways International Airbus A380 HS-TUB Takeoff from KIX 24L

การบินไทย [Thai Airways]


การบินไทย [Thai Airways]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สาย การ บิน ต่างๆ

READ  [NEW] Dendrobium Nobile Orchidee – Pflege-Anleitung | www sanook vom - Nangdep.vn

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button