Home » [Update] 4 หัวใจหลักชี้ชัดภาพธุรกิจ | price earning ratio คือ – Nangdep.vn

[Update] 4 หัวใจหลักชี้ชัดภาพธุรกิจ | price earning ratio คือ – Nangdep.vn

price earning ratio คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

หลายคนคิดว่าการวิเคราะห์งบการเงินยาก ต้องเก่งเลข ต้องจำสูตรคำนวณ ต้องเข้าใจวิธีการทำบัญชีอย่างลึกซึ้ง

จริงๆ แล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ

การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อดูความสามารถในการเติบโต ความแข็งแกร่ง และข้อเสียของแต่ละบริษัท ก็คือการเอาตัวเลขดิบๆ ในงบการเงินมาหารเปรียบเทียบกัน เพื่อหาอัตราส่วนเท่านั้นเอง

เช่น เอากำไรมาเปรียบเทียบกับหนี้ดูว่า บริษัททำกำไรได้พอจ่ายหนี้ในแต่ละปีได้หรือเปล่า หรือเอาราคาตลาดของหุ้นมาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิดูว่า ถ้าซื้อหุ้นที่ราคานั้นๆ แล้วบริษัทจะทำกำไรสุทธิมาคืนทุนให้คุณได้ในเวลากี่ปี

ซึ่งอัตราส่วนหลักๆ ที่นักลงทุนนิยมใช้กัน ถ้าเข้าใจที่มาที่ไป ก็นำไปใช้วิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้นได้แล้วครับ ไม่ต้องนั่งจำสูตร ไม่ต้องนั่งจำว่าค่าแต่ละค่าควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงดี เท่าไหร่ถึงไม่ดี

แบบคลิกเข้าไปดู Jitta FactSheet แล้วเห็นอัตราส่วนต่างๆ ที่ Jitta คำนวณไว้ให้ปุ๊บ คุณก็จะเข้าใจและมองภาพรวมธุรกิจออกเลย แถมยังเอาไปอ้างอิงเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเดียวกันของบริษัทอื่นๆ ได้ เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่มั่นใจมากขึ้นด้วย

เพื่อให้เข้าใจประโยชน์ของอัตราส่วนแต่ละอันอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถแบ่งหน้าที่ของมันออกเป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทแสดงถึงสถานะธุรกิจในมิติที่ต่างกัน ดังนี้

ถ้าคุณอยากรู้ว่าบริษัทจะล้มง่ายมั้ย ก็ต้องมาวิเคราะห์สภาพคล่องกันครับ การวิเคราะห์สภาพคล่องคือการดูว่า บริษัทมีเงินใช้คล่องมือหรือไม่ มีเงินเข้ามาพอใช้หรือเปล่า ถ้าเงินขาดมือบ่อยๆ แบบนี้มีปัญหาในดำเนินธุรกิจแน่ๆ โดยอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินคือ

ถ้าน้อยกว่า 1 แสดงว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนเช่น เงินสด ลูกหนี้ทางการค้า สินค้าคงเหลือ ฯลฯ ไม่พอจ่ายหนี้ระยะสั้น ซึ่งเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี ดูท่าแล้วเงินน่าจะขาดมือ

ส่วนบริษัทที่มี current ratio มากกว่า 1 แปลว่าสภาพคล่องสูง แต่ถ้าสูงกว่า 1 มากๆ นี่ก็น่าคิดครับ ต้องไปดูเพิ่มเติมว่าบริษัทมีการใช้ทรัพย์สินหมุนเวียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่า เช่น ถือเงินสดเกินความจำเป็นไม่นำไปลงทุน

ที่ต้องตัดสินค้าคงเหลือ (inventory) ออกจากการคำนวณก็เพราะมันแปลงเป็นเงินสดได้ช้ากว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ แถมอาจจะลดมูลค่าลงด้วย เหมือน iPhone รุ่นเก่าที่ขายไม่ออก จะให้รีบขายเอาเงินไปจ่ายหนี้ก็ทำได้ยากครับ ส่วนเกณฑ์การดูก็เหมือนกับ current ratio ครับ เพียงแต่ใช้วัดสภาพคล่องได้ตรงจุดกว่า

ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถในการชำระดอกเบี้ย จนอาจถูกฟ้องล้มละลายได้ เนื่องจากถ้าการมีภาระหนี้สินที่สุง ทำให้จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยที่สูงตามไปด้วย ไม่ว่ากิจการนั้นจะกำไรหรือขาดทุน

การพิจารณาค่า D/E ละเอียดนั้นไม่มีค่าตายตัวว่าสามารถกู้เกินได้กี่เท่าของสินทรัพย์ที่มีแต่พิจารณาจาก Business model ธุรกิจมีนโยบาลการทำธุรกิจอย่างไร บางบริษัท มีการเติบโตสูงอาจจะต้องกู้เงินมาใช้ดำเนินงาน ซึ่งถ้าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ การกู้เงินมาลงทุนก็อาจจะเป็นโอกาสทำให้บริษัทเติบโตได้เร็ว หรืออย่างในกลุ่มธนาคารที่ธุรกิจมีการกู้เงินมาเพื่อปล่อยกู้ อาจะทำให้มีค่า D/E สูงถึง 10 เท่าได้

ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนใกล้เคียงกันมาก หักลบกันออกมาแล้วเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่เท่าไหร่ บริษัทอาจถูกปิดได้ เพราะไม่มีเงินสดในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เข้าบริษัทครับ

Free cash flow ใช้ประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจได้ด้วยนะครับ โดยการคิดลดแบบ discounted cash flow (DCF) เป็นการประเมินมูลค่าที่อิงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเข้าบริษัทครับ

นี่เป็นอีกตัวที่ไม่มีเกณฑ์บ่งชี้แน่นอน เลยต้องดูเปรียบเทียบกับอดีตของบริษัทเองว่าที่ผ่านมารักษาความเร็วในการหมุนเงินไว้ได้ดีขนาดไหน ถ้าแนวโน้มคงที่หรือลดลงก็จะดีมากครับ แต่ถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินกิจการระยะยาวได้ แล้วก็อย่าลืมเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วยนะครับ เพราะถ้าคู่แข่งหมุนเงินได้เร็วกว่า ก็เป็นไปได้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเค้าดีกว่า อาจจะน่าลงทุนกว่าครับ

รู้ว่าบริษัทมั่นคงแล้ว ก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำ และสร้างกำไรเติบโตต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริษัทและเงินลงทุนของคุณมากแค่ไหน โดยวิเคราะห์จากอัตราส่วนเหล่านี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรขั้นพื้นฐาน ไม่มีมาตรวัดที่แน่นอน แต่ใช้เปรียบเทียบกับหุ้นอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่าทำกำไรได้มากกว่าคู่แข่งหรือไม่ครับ

ถ้าแนวโน้มของ operating margin ลดลงเรื่อยๆ ก็เป็นไปได้ว่าต้นทุนอาจจะสูงขึ้น แต่ปรับราคาขึ้นไม่ได้ ทำให้กำไรขั้นต้นลดต่ำลง หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายไม่เพิ่มขึ้นตามครับ

อัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำกำไรทั้ง 3 ตัว ถ้ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องกันหลายๆ ปี ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี แสดงให้ว่าบริษัทน่าจะมีความสามารถทำกำไรให้คุณไปเรื่อยๆ ในระยะยาว

นอกจากคุณจะต้องมั่นใจว่าธุรกิจนั้นมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถทำกำไรไปได้ยาวๆ แล้ว คุณก็อาจจะอยากรู้ด้วยว่า เหล่าผู้บริหารใช้เงินลงทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน ไม่ได้เอาเงินคุณไปผลาญเล่นจนค่าใช้จ่ายบาน กำไรต่อเงินลงทุนแต่ละบาทของคุณลดลงเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ คุณสามารถวัดประสิทธิภาพในการบริหารเงินของบริษัทได้จาก

return on assets = net income / assets or net income / (equity + liabilities)

ROA ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือ ถ้า ROA สูงๆ มาพร้อมกับหนี้สินสูงๆ ด้วยแล้วละก็ แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้สร้างมาจากการกู้ยืม ไม่ใช่เงินลงทุนครับ แบบนี้ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือรักษาความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระดับสูงไว้ได้ บ่งบอกถึงความสามารถในการเติบโต และแข่งขันในตลาด รวมถึงมีความใส่ใจที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ยิ่งสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A น้อยเท่าไหร่ ยิ่งดี เหลือเป็นกำไรให้ธุรกิจนำไปต่อยอดเยอะขึ้น แถมถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทก็ยังคงประคับประครองตัวเองไปได้โดยต้องปลดพนักงาน

เช่นกันครับว่า อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรไม่มีเกณฑ์ตัวเลขที่แน่นอน คุณจำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเลขปัจจุบันกับอดีตเพื่อดูแนวโน้มของบริษัท และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยครับ

หลังจากวิเคราะห์คุณภาพของบริษัทใน 3 มิติไปแล้วว่าบริษัทมีความศักยภาพที่จะเติบโตในระยะยาวมากเพียงใด ที่เหลือคุณแค่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า บริษัทน่าลงทุนหรือไม่ ซึ่งสิ่งสุดท้ายที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ก็คือดูว่าหากคุณเข้าไปลงทุนในฐานะบริษัท คุณจะได้อะไรกลับมาบ้าง แล้วคุ้มค่าแค่ไหน

price to earning ratio = price / earning per share

คุณอาจจะเคยได้ยินนักวิเคราะห์พูดกันว่าหุ้นนี้ควรมี P/E เท่านั้นเท่านี้ แต่จริงๆ แล้วค่า P/E ไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม และค่า P/E ในอดีตของบริษัทเองด้วย เมื่อเปรียบเทียบแล้วผลออกมาว่า

P/E สูงกว่าปกติหรือเพิ่มขึ้น เป็นไปได้ว่า มีคนกำลังแห่ซื้อหุ้นตามข่าว ทำให้ราคาพุ่ง แต่กำไรที่ทำได้ยังเหมือนเดิม หรือหุ้นกำลังเติบโต มีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้คนสนใจซื้อเพิ่มขึ้น

P/E Ratio ต่ำกว่าปกติหรือลดลง เป็นไปได้ว่า คุณได้ค้นพบหุ้นดีราคาถูก! แต่ก็ต้องสังเกตดีๆ เพราะบางบริษัททำกำไรเพิ่มลดไม่แน่นอน พอกำไรเพิ่มขึ้นแต่ละที P/E ก็ลดลง ดูเป็นหุ้นดีราคาถูกได้ เช่น หุ้นก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (price to book value ratio)

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี  = ราคาปัจจุบัน  /  มูลค่าทางบัญชี

 price to book value ratio = price / book value per shares


See also  [Update] Charles & Keith โปรโมชัน 2564 ลดราคา 1 แถม 1 โบรชัวร์ ล่าสุด วันนี้ | กระเป๋าตัง charles & keith - Nangdep.vn

NỘI DUNG BÀI VIẾT

See also  [NEW] [ส่องสื่อ] #INSIGHT : 3 อันดับคลื่นวิทยุที่คนฟังมากที่สุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | ฟัง cool 93 fahrenheit - Nangdep.vn

อัตราส่วน P/E คืออะไร?


ติดตามเราได้ในเว็ปไซต์ : http://www.adisonc.com/
หรือ Facebook : http://facebook.com/smartstockinvestment

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อัตราส่วน P/E คืออะไร?

หุ้นถูกหุ้นแพงดูยังไง? ประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E วิเคราะห์หุ้นเชิงปริมาณ (นักลงทุนมือใหม่) อัพเดท


การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐาน Fundamental
หรือการวิเคราะห์หุ้นเชิงปริมาณด้วยค่า PE
เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริง
ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่นักลงทุนนิยมใช้กันและเข้าถึงง่าย
การที่เราจะลงทุนระยะยาวแบบ vi value Investment
เราจะต้องดูว่าหุ้นที่กำลังสนใจ ถูกหรือแพง
เพื่อที่จะได้เข้าซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า
และขายเมื่อราคาแพงเกินมูลค่าที่แท้จริง

ค่า P/E เฉลี่ย ของอุตสาหกรรม
http://siamchart.com/stock/SECTOR

เปิดพอร์ตออนไลน์ฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
อนุมัติภายใน 10 นาที ไม่ต้องส่งเอกสาร
กับ Finansia FinansiaHERO
ลิ้งค์เปิดพอร์ตคลิ๊กเลยยยย😉😉😉
https://bit.ly/INFLUENCERDUANGMONEY
https://bit.ly/INFLUENCERDUANGMONEY
https://bit.ly/INFLUENCERDUANGMONEY
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เฟสบุ๊คเพจ : https://www.facebook.com/DuangMoney/

หุ้นถูกหุ้นแพงดูยังไง? ประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E วิเคราะห์หุ้นเชิงปริมาณ (นักลงทุนมือใหม่) อัพเดท

EP10 P/E ratio คืออะไร??


คลิปนี้สอนการเลือกหุ้นโดยการใช้ P/E ratio ในการเลือกหุ้นเข้าลงทุนอย่างไร และ case study หุ้น Tesla ที่ราคาขึ้นมาแล้วกว่า 500% ใน 1 ปี Tesla มีความน่าสนใจอย่างไร ทั้งๆที่ไม่มี P/E ratio

EP10 P/E ratio คืออะไร??

EP.23 เข้าใจซักที! วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E Ratio แบบละเอียดยิบ! (Part 1/2)


See also  [NEW] Bangkok, Thailand Postal Codes | bangkok poat - Nangdep.vn

นักลงทุนวีไอ SETIndex เล่นหุ้น VI หุ้นมือใหม่
EP.23 เข้าใจซักที! วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E Ratio แบบละเอียดยิบ! (Part 1/2)
[เรียนฟรี] คอร์สสอนหุ้นวีไอ 0100 กำไรตั้งแต่ซื้อ มูลค่า 4,900 บาท
สมัครเรียนฟรี คลิกเลย : https://bit.ly/2Lce7Ao
[ เพื่อนๆดูแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวเอง อาจจะลองสรุปใน comment นี้ดูนะครับ ว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องแค่ไหน ^^ ]จัดไปเต็มๆกับ ซีรีย์การประเมินมูลค่าหุ้น เต็มๆ 5 ตอน 4 เครื่องมือ ซึ่งแต่ละวิธีจะเหมาะกับหุ้นแต่ละประเภท (แนะนำว่าควรดูทุกตอน)
P/E Ratio คือเครื่องมือการประเมินมูลค่าหุ้นสุดคลาสสิค ที่นักลงทุนทั้งมือใหม่ มือกลาง มือเก่าทุกคนต้องทราบ
เป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่ทรงประสิทธิภาพ
เป็นการประเมินมูลค่าของหุ้น ในมุมมองของการทำกำไรของธุรกิจ เทียบกับราคาที่เราจะซื้อเป็นหลัก
ในคลิปนี้พี่ประพาส อธิบายไว้อย่างละเอียด ยกตัวอย่าง และทำ backtest ให้ดูของจริงเลยว่า ถ้าเราซื้อหุ้นดังๆที่ราคาประเมินต่างๆ ผลตอบแทน จะต่างกันมหาศาลถึงขนาดไหน!!
เพื่อนๆดูแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวเอง อาจจะลองสรุปใน comment นี้ดูนะครับ ว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องแค่ไหน ^^
ติดตามพวกเราได้ที่
Youtube : https://bit.ly/bananas_YT
Facebook : https://bit.ly/bananas_fanpage
LINE : https://bit.ly/LINE_BN
❤️ หากเป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคร๊าบ

EP.23 เข้าใจซักที! วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E Ratio แบบละเอียดยิบ! (Part 1/2)

EP 24 : PE คืออะไร วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยP/E ratio และ Dividend Yield คือ


PE ratio ย่อมาจาก Price / EPS(4ไตรมาสล่าสุด)
และการมองแบบกลับเศษเป็นส่วน หรือที่เรียกว่า Earning yield จะสามารถทำให้มองมูลค่าของหุ้นตัวนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น
พร้อมทั้งในคลิปผมได้อธิบายบางส่วนของการดู PE ratio , Dividend yield และ ROE ของหุ้นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
PEคืออะไร หุ้นปันผล เล่นหุ้น

สอบถามคำถามเพิ่มเติม ได้ที่
✅Facebook : www.facebook.com/groups/stockyinvestor
✅Line : https://lin.ee/tXGpnsT

EP 24 : PE คืออะไร วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยP/E ratio และ Dividend Yield คือ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ price earning ratio คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *