Home » [Update] 5 ส. / 5S คืออะไร มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร | ส ปา มี อะไร บ้าง – Nangdep.vn

[Update] 5 ส. / 5S คืออะไร มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร | ส ปา มี อะไร บ้าง – Nangdep.vn

ส ปา มี อะไร บ้าง: คุณกำลังดูกระทู้

Highlight

 • 5 ส. / 5S คือเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • 5 ส. เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ โรงงาน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งห้องนอนของตัวเอง

 • 5 ส. ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำความสะอาด แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเมื่อสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานเช่นกัน

จะว่าไปแล้ว 5 ส. หรือ 5S เป็นหลักการคุ้นเคยที่ทุกองค์กรนำมาประยุกต์ใช้เป็นเรื่องปกติ สังเกตง่าย ๆ ว่าองค์กรไหนมีวัน Big Cleaning Day ก็เท่ากับเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือนี้กันบ้างแล้ว

ทว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดก็คือ 5 ส. ไม่ได้มีประโยชน์แค่การทำความสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการสร้างพื้นฐานที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

ฉะนั้นก่อนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources : HR) จะจัดอบรบกิจกรรม 5 ส. กับพนักงาน เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและประโยชน์ที่แท้จริงเสียก่อน

 

Contents

 • 5 ส. คืออะไร
 • จุดเริ่มต้น 5 ส. ที่หลากหลาย
 • ทำไมต้องทำ 5 ส.
 • การทำ 5 ส. / 5S มีอะไรบ้าง
  • ส – สะสาง (Seiri หรือ Sort)
  • ส – สะดวก (Seiton หรือ Set in Order) 
  • ส – สะอาด (Seiso หรือ Shine) 
  • ส – สุขลักษณะ (Seiketsu หรือ Standardize)
  • ส – สร้างนิสัย (Shitsuke หรือ Sustain)
 • ตัวอย่างการใช้ 5 ส. / 5S ในที่ทำงาน 
 • 5 ส. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บทสรุป

5 ส. คืออะไร

5 ส. หรือ 5S คือเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบไปด้วย สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อลดต้นทุน (Cost) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency) 

โดยมากนิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรม ก่อนขยับขยายมาใช้ในทุกประเภทธุรกิจ เพราะเป็นแนวทางที่เป็นระบบ เหมาะสำหรับการนำมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 

มีคนเคยเปรียบเทียบว่า 5 ส.​ เปรียบเสมือนรากต้นไม้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดการพัฒนาองค์กรตามหลักการอื่น เช่น LEAN, ISO, TPM, QCC, Six Sigma, PDCA หรือ Kaizen ฯลฯ 5 ส. จึงเป็นพื้นฐานของหลักการพัฒนาองค์กรทุกระบบก็ว่าได้ 

ฉะนั้นถ้าเรามีรากฐานที่แข็งแรง องค์กรก็จะเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป 

จุดเริ่มต้น 5 ส. ที่หลากหลาย

ถึงแม้จุดเริ่มต้นของ 5 ส. จะไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่ก็มีเรื่องเล่ามากมายที่กล่าวถึงต้นกำเนิดของหลักการนี้ 

ไล่ตั้งแต่ย้อนกลับไปไกลถึงศตวรรษที่ 16 โดยช่างต่อเรือชาวเวนิส เขาพยายามปรับปรุงกระบวนการต่อเรือให้เร็วขึ้น จากเดิมที่ใช้เวลาเป็นวันหรือสัปดาห์ ก็ปรับปรุงให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง

See also  [Update] Women's Bags | Shop Exclusive Styles | CHARLES & KEITH | กระเป๋าcharles & keith - Nangdep.vn

บางตำราก็บอกว่าเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาจาก “กิจกรรมทำความสะอาดบ้าน” ในสถานที่ทำงาน เพราะมองว่าออฟฟิศก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง

แต่สิ่งที่ทำให้ 5 ส. เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดยบริษัทรถยนต์โตโยต้าที่ประยุกต์แนวคิดของตะวันตกมาสร้างระเบียบหลักการจนกลายเป็นรูปแบบ 5 ส. ตามปัจจุบัน

ขณะที่ประเทศไทย เริ่มต้นใช้ 3 ส. ก่อนในปี 2522 โดยบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด แล้วค่อยประกาศใช้ 5 ส. ครบถ้วนในปี 2524 ก่อนที่บริษัทจะนิยมปฏิบัติตามกันมาจนถึงปัจจุบัน

ทำไมต้องทำ 5 ส.

เพื่อน ๆ เคยหาเอกสารไม่เจอไหม? รู้สึกว่าตัวเองทำงานซ้ำซ้อน? ออฟฟิศวุ่นวายไม่สามัคคี? หรือสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยขยะ? ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าเราดำเนินการตามหลัก 5 ส. อย่างเคร่งครัด เพราะ 5 ส. เป็นเครื่องมือที่สร้างความระเบียบเรียบร้อยในองค์กร ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ใคร ๆ ก็สามารถปฏิบัติตามได้

ปัจจัยสำคัญก็คือ การเริ่มต้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร ทั้งพนักงานทั่วไป แม่บ้าน ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุด แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติจนกลายเป็นเรื่องปกติ เป็นกิจวัตรประจำวัน หรือเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั่นเอง

หากทุกคนพร้อมใจปฏิบัติตาม ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรือการบังคับ 5 ส.​ ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

การทำ 5 ส. / 5S มีอะไรบ้าง

5ส 5S HR NOTE

องค์ประกอบ 5 ส. มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจแต่ละตัวอย่างลึกซึ้งเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

ส – สะสาง (Seiri หรือ Sort)

เริ่มต้นแยกสิ่งที่ต้องการจัดระเบียบให้ชัดเจนระหว่าง “สิ่งจำเป็น” และ “สิ่งไม่จำเป็น” หรือแยกสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่เป็นหมวดหมู่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่ นับเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจเป็นอย่างมาก เพราะเราต้องกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าอะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ หรือสปาร์คจอยจริง ๆ ฉะนั้นความรู้สึกเสียดายจึงเป็นอุปสรรคใหญ่ของขั้นตอนนี้

ส – สะดวก (Seiton หรือ Set in Order) 

คือการนำสิ่งที่สะสางมาจัดวางอย่างเป็นระเบียบ โดยคำนึงถึงกระบวนการใช้งานและความปลอดภัย พูดง่าย ๆ ก็คือการนำมาวางในพื้นที่ที่หยิบใช้งานง่าย อาจทำป้ายระบุว่าคืออะไร อยู่หมวดหมู่ไหน หรือเก็บไว้ตรงไหน

ส. 2 จึงเป็นขั้นตอนที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ อีกต่อไป

ส – สะอาด (Seiso หรือ Shine) 

คือการทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถูตามที่เราเข้าใจนั่นแหละ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้น่ารื่นรมย์และน่าทำงาน สิ่งนี้มีผลอย่างมากต่อจิตใจพนักงานในรู้สึกดี 

ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการทำความสะอาดเครื่องจักรโรงงาน ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้นานกว่าเดิม

ส – สุขลักษณะ (Seiketsu หรือ Standardize)

สุขลักษณะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ 3 ส. แรก เราจึงควรปรึกษาหารือว่าอะไรคือมาตรฐานสุขลักษณะที่พนักงานต้องการ เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ปฏิบัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานนั้น ๆ 

และเมื่อองค์กรมีสุขลักษณะที่ดีเกิดขึ้น ประสิทธิภาพของพนักงานก็จะดีตามไปด้วย

ส – สร้างนิสัย (Shitsuke หรือ Sustain)

ส.​ ตัวสุดท้ายมุ่งไปที่การสร้างระเบียบวินัย หรือสร้างให้เกิดนิสัยขึ้นมาจริง ๆ นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากและยากที่สุด เพราะคำว่า “นิสัย” ไม่ได้ขึ้นเกิดแค่การทำเพียงครั้งเดียว แต่เกิดจากการหมั่นปฏิบัติซ้ำ ๆ เป็นประจำจนกลายเป็นเรื่องปกติ

สรุปการทำ 5 ส. จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น 

Do You Know?

รู้ไหมว่าปัจจุบันมีการเพิ่มเป็น 6 ส. หรือ 6S คือ ส – เสริมสร้างความปลอดภัย (Safety) มุ่งเน้นไปที่การระบุถึงความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น เพื่อควบคุมให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย 

ตัวอย่างการใช้ 5 ส. / 5S ในที่ทำงาน

 

5 ส. เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานที่ทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ โรงงาน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งห้องนอนของเราเอง 

และนี่เป็นภาพตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการจัดระเบียบห้องทำงานของช่าง

 

 

จากภาพจะเห็นว่า ห้องทำงานเดิมเต็มไปด้วยขยะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปะปนกันไปหมด ซึ่ง 5 ส. เข้ามาจัดระเบียบดังนี้

 • ส – สะสาง

  : แยกอุปกรณ์และชั้นวางที่ไม่จำเป็นออกไป เหลือไว้แต่สิ่งที่ใช้งานจริง ๆ เท่านั้น

 • ส – สะดวก

  : จัดหมวดหมู่อุปกรณ์โดยแยกประเภทตามชั้นวาง สีกล่อง ฉลาก และตีเส้นพื้นที่สำหรับทำงาน

 • ส – สะอาด

  : ทำความสะอาดพื้น โต๊ะ ชั้นวาง อุปกรณ์ และทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็น

 • ส – สุขลักษณะ

  : สภาพแวดล้อมหลังทำความสะอาดดูปลอดโปร่ง เป็นมาตรฐานสุขลักษณะที่ดี

 • ส – สร้างนิสัย

  : หมั่นรักษาความสะอาดในสภาพแวดล้อมนี้เป็นประจำ

เมื่อสถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการ เวลาเกิดปัญหาก็สามารถจัดการได้ทันที และเมื่อเกิดการปฏิบัติซ้ำ ๆ เป็นประจำ ก็จะส่งเสริมการสร้างนิสัยการมีวินัยต่อไป 

5 ส. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อย่างที่ย้ำในบทความนี้บ่อย ๆ ว่า 5 ส. ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำความสะอาด แต่เป้าหมายที่แท้จริงของมันคือการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในที่นี้เราจะกล่าวถึงปัจจัยที่จะช่วยให้การประยุกต์ใช้ 5 ส. เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่

บทสรุป

“A place for everything , and everything in its place”

“มีพื้นที่สำหรับทุกสิ่ง และมีทุกสิ่งภายในพื้นที่”

คือสรุปหลักการของ 5 ส. / 5 S ที่ชัดเจนมากในฐานะเครื่องมือที่ใช้พื้นที่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยิ่งในปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ก็คือการใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลักการ 5 ส. จึงเป็นก้าวแรกที่จะวางรากฐานให้องค์กรของคุณมีระบบระเบียบที่ชัดเจน

ฉะนั้นสิ่งที่องค์กรทุกประเภทต้องถามตัวเองในวันนี้ก็คือ “เราเริ่มดำเนินการตาม 5 ส. แล้วหรือยัง?” 

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ


พลังวิเศษ – นุ๊ก ธนดล Ft. ป๊ายปาย โอริโอ้ 「MUSIC VIDEO 」


เพลง : พลังวิเศษ
ศิลปิน : นุ๊ก ธนดล Ft ป๊ายปาย โอริโอ้
คำร้อง/ทำนอง : ต้อง พอเพียง
เรียบเรียง : จามร ชูสกุล
เปียโน : ชินวัฒน์ สลิดกุล
บันทึกเสียง : เอ ณภัทร / วี พนม ภูไท
Mix \u0026 Master : Ratthakan Suwanphakdee
โปรดิวเซอร์ : นิคติกร จุลวัน
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน สิงห์มิวสิค
Tel : 0982037796
ID Line : Singmusicpr.
พลังวิเศษ ฟรีลิขสิทธิ์ Coverแสดงสด
ปลดเครมรายได้ 100% Cover
ส่งวีดีโอของท่าน เพื่อปลดเครมรายได้ มาได้ที่. . .
ไอดีไลน์ : Singmusicpr.

ควบคุมงานสร้าง : ค่ายเพลง สิงห์มิวสิค
โปรดิวเซอร์โดย : ณฐพบ ชาเนตร์ (พี่สิงห์)
บท มิวสิควีดีโอ โดย : บ้านสิงห์
ทีมถ่ายทำ : บ้านสิงห์
ผู้กำกับ 1 : พี่สิงห์
ทีมอาร์ต
ธนาวุฒิ บุคคละ (วู๊ดดี้)
เกียรติยศ ประลำภู (เชียร์)
สุขสรร สิงหอำพล (หนุ่ม)
หยก ป้ายสวย
Director : Tam Bawrimkong
Producer : Natapob Charnat
Project Manager : Niktikorn Junlawan
Director of Photography : Tam Bawrimkong \u0026 Tk Thanakorn
1st Assistant Camera : Atthakrit Chotichai
2nd Assistant Camera : FSIIRVSATKORN
Focus puller : Somkiat Thongpha \u0026 Sara Ruchi
drone : Suphachai Srisukho
Edit : Tam Bawrimkong
Colour Grade : Tk Thanakorn
Photography : Passawith Srikoonnawin
Stylist \u0026 Make up : Khem Kheng
Location
อู้ฟู่ขอนแก่น
Sowon cafe 소 원 카 페
Special Thanks
SoundGroup
Benz sound system
ควบคุมการผลิต : ณฐพบ ชาเนตร์ (พี่สิงห์)
ผลิตโดย : บริษัท สิงห์มิวสิค มีเดีย จำกัด
โทร. : 098 203 7796
ID Line : Singmusicpr.
Facebook : Sing Music
Email : [email protected]

❤︎ ติดตามอัปเดต ผลงานศิลปิน ได้ที่ . . .
Facebook Fan Page : Sing Music
https://www.facebook.com/AdminSingMusic/
Youtube : Sing Music Channel
https://www.youtube.com/channel/UCbOC…
Youtube : บ้านสิงห์มิวสิค
https://www.youtube.com/channel/UCfcc…
Youtube : Sing Music karaoke
https://www.youtube.com/channel/UCl6…

เนื้อเพลง พลังวิเศษ
คำร้อง / ทำนอง : ต้อง พอเพียง
ตอนยังเด็ก ก็อยากก็จะมีพลังวิเศษ
เหมือนในหนัง ที่เคยนั่งดูตอนนั้น ฮื้อ..ฮือ
รู้สึกว่ามัน โคตรเท่เลย
แต่พอโตขึ้น ความคิดเหล่านั้น ก็กลายเป็นเฉยๆ
เพราะรู้ว่ามันไม่มีจริง ไม่มีเลย พลังวิเศษในโลกใบนี้ จนได้เจอเธอ
ไม่คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆ เหมือนฟ้าประทานลงมา
พลังสิ่งใหนก็คงไม่มีค่า เท่าพลังวิเศษนี้
โอ้ที่รักพลังวิเศษของฉัน ก็คือเธอนะ ทุกครั้งที่ฉันลืมตา
แล้วเจอหน้าเธอ มันโคตรมีความหมาย
ก็เธอเป็นดังพลังวิเศษ ที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป
พลังวิเศษของเธอก็คือหัวใจ กับความรักที่มีให้กัน
ในวันที่เจอปัญหา ถาโถมเข้ามาจนท้อใจ เธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้
อุ่นใจทุกที ที่ข้างๆตรงนี้ยังมีเธอ …เป็นพลังวิเศษให้ฉัน

พลังวิเศษของเธอ ไม่ใช่การดลบันดาลหรือเสกพรใดๆ
แต่พลังวิเศษของเธอ ยิ่งใหญ่กว่านั้น ในวันที่ฉันท้อใจ
อ่อนแอไร้แรงกำลัง แค่เธอโอบกอดฉัน แค่เท่านั้นก็พร้อมสู้ต่อไป
Solo ซ้ำ (,,)
ปัญหามากมายซักเท่าไหร่ ก็พร้อมสู้ฝ่าฟัน
ในวันที่ลมพายุ ถาโถมเข้ามาจนท้อใจ
เธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้ อุ่นใจทุกที
ที่ข้างๆตรงนี้ยังมีเธอ..เป็นพลังวิเศษให้ฉัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พลังวิเศษ - นุ๊ก ธนดล Ft. ป๊ายปาย โอริโอ้ 「MUSIC VIDEO 」

VLOG ลงอ่าง ทำสปา…งานนี้มีหลุด!! สปาอะไรจ่ายไป 7,000 โหวววว


VLOG ลงอ่าง ทำสปา...งานนี้มีหลุด!! สปาอะไรจ่ายไป 7,000 โหวววว

เปิดร้านนวดสปาต้องทำอย่างไร EP1 | ธุรกิจสปา | สปาบอร์น


อยากเปิดร้านนวดสปา มีโอกาสประสบความสำเร็จไหม ธุรกิจสปาปี 2561 มีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องด้วยเทรนด์สุขภาพที่ผู้คนสนใจดูแลสุขภาพและเข้าใช้บริการสปาต่างๆ ทั้งนวดไทย ขัดตัว พอกตัว สปาหน้า สปามือเท้า อบซาวน่า ซึ่งลูกค้ามีความสมใจและใช้บริการมากขึ้น ดังจะเห็นจากข้อมูล มูลค่าด้านการตลาดของธุรกิจสุขภาพและความงามปี 2560มีมูลค่ามากถึง 136,500 ล้านบาท โดยสัดส่วนของผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ 75% และชาวไทย 25% และปี 2560 ประเทศไทยยังถือเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก (ข้อมูลจากนิตยสาร Boomarang) และ ปี 2559 รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้ปี 25602569 ให้เมืองไทยเป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติ โดยให้การสนับสนุนทางด้านการฝึกอบรม การศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยไปยังต่างประเทศ และปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่าให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มาเมืองไทยมากขึ้นโดยปี2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากเที่ยวเมืองไทยมากกว่า 35 ล้านคน ซึ่งปี 2561 นี้แนวโน้มของธุรกิจเพื่อสุขภาพ จะมีโอกาสสดใส
หากท่านที่สนใจลงทุนในธุรกิจนวด สปา หรือ เสริมสวย ก็ต้องทำการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
ปรึกษาผู้เชียวชาญด้านงานสปา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจสปาเพิ่มเติมได้ที่
www.spaborn.com
email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/SpaBorn/
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิ้กเลยค่ะ https://m.me/SpaBorn
เปิดร้านนวดสปา
เปิดสปาต้องทำอย่างไร
เปิดร้านนวดทำอย่างไร

เปิดร้านนวดสปาต้องทำอย่างไร EP1 | ธุรกิจสปา | สปาบอร์น

ขายอะไรดี? อยากทำธุรกิจสปา ต้องดู!


เมื่อทิศทางของตลาดดูแนวโน้มแล้วสดใสมากๆ www.ThaiFranchiseCenter.com จึงรวบรวมเอาแนวทางของการเปิดธุรกิจร้านสปามาไว้เป็นตัวอย่างให้สำหรับคนสนใจได้มีกรอบปฏิบัติที่ถูกต้องกับการเริ่มต้นธุรกิจอาชีพที่บริหารดีๆ มีสิทธิ์โกอินเตอร์ได้เลยทีเดียว อ่านต่อได้ที่ คลิก https://goo.gl/D2roSZ

ขายอะไรดี? อยากทำธุรกิจสปา ต้องดู!

เหมาทั้งวัน! นวดเท้า, นวดตัว, นวดน้ำมัน, ขัดผิว, ขัดส้นเท้า, อบสมุนไพร, เห็นราคาแทบช๊อค!


รายการที่ร้าน
นวดฝ่าเท้า 180บ./ชม.
นวดไทย(นวดทั้งตัว) 180บ./ชม.
นวดน้ำมัน 300บ./ชม.
ขัดผิว 300บ./ชม.
ขัดส้นเท้า 150บ.
ขัดส้นเท้า+นวดฝ่าเท้า 360 บ./2ชม.
อบไอน้ำสมุนไพร 200บ./คน 350บ/2คน 450บ./3คน
ถอนผมหงอก ก็มีนะ 180บ./ชม.
โทร 0894293236, 020667593
เปิด 08.30 18.30 น.
ปักหมุดมาเลยจ้า
พิกัด GPS https://maps.app.goo.gl/vrcZFH8cXo3CXCUy5
ร้านอยู่เยื้องๆ สน.ลาดพร้าว
ถ.นวมินทร์ ตรงสี่แยกบางกะปิ(แยกพระพรหม)
(จะใกล้กับตลาดบางกะปิ หรือ สำนักงานเขตบางกะปิ)
Facebook : https://m.facebook.com/KhruewanThaimassag/?ref=bookmarks

เหมาทั้งวัน! นวดเท้า, นวดตัว, นวดน้ำมัน, ขัดผิว, ขัดส้นเท้า, อบสมุนไพร, เห็นราคาแทบช๊อค!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ส ปา มี อะไร บ้าง

See also  [Update] รู้ยัง ? กล้องและเลนส์ยี่ห้อไหนที่ช่างภาพทั่วโลกนิยมใช้กันมากที่สุด | กล้อง canon รุ่นไหนดี 2016 - Nangdep.vn
See also  [Update] UNICEF Thailand | เด็กี - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.