Home » [Update] 7 สายงาน IT ที่คนเรียนสาขาเทคโนโลยีต้องรู้จัก | specialist คือ – Nangdep.vn

[Update] 7 สายงาน IT ที่คนเรียนสาขาเทคโนโลยีต้องรู้จัก | specialist คือ – Nangdep.vn

specialist คือ: คุณกำลังดูกระทู้


น้องๆ คนไหนที่กำลังหาสาขาเพื่อเรียนต่อหรือกำลังวางแผนสำหรับอาชีพในอนาคต บทความนี้เรามีข้อมูล

สายอาชีพที่มาแรงและมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด

 

ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

ที่รัฐพยายามผลักดันประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นนำเทคโนโลยีมาเป็นหลักสำคัญในทุกสายงาน 

จากการเก็บข้อมูลสถิติของแรงงานและตลาดแรงงานใน กลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้สรุปผลสำรวจพบว่า 

ตลาดมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

อัตรารายได้สูง หากแรงงานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ

ที่สำคัญบุคลากรในสายวิชาชีพไดที ยังคงมีไม่เพียงต่อตลาด ยังขาดแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์อีกไม่น้อย และนี่คือ

7 กลุ่มสายงานไอที 

มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต รับกระแส Thailand 4.0 

1. สายงานด้าน IT Management 

สายงานด้านนี้คือตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคร่วมกับความเข้าใจในธุรกิจ มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director เป็นต้น

อัตรารายได้เริ่มต้นที่ 22,000 บาท หากมีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจมีรายได้สูงถึง 400,000 บาท 

2. สายงานด้าน Network & System 

ถือเป็นหัวใจของงานด้านไอทีในทุกองค์กร เพราะการวางแผนเครือข่ายพื้นฐาน (Network) และการจัดการระบบของหน่วยงานจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนทำงานในสายนี้

ซึ่งผู้ที่ทำงานดูแลระบบและเครือข่าย มีชื่อตำแหน่ง เช่น Software Engineer, Software Tester, Software QA, Hardware Engineer, Solution Architect, Program Analyst, Network Engineer, Network Administrator, System Administrator, Business System Analyst เป็นต้น

โดยอาชีพนี้มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยที่ 15,000 บาท และอาจสูงถึง 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่มีมากกว่า 5-10 ปี 

3. สายงานด้าน Programmer & Developer 

สายงานที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินและรู้จักกันมาบ้าง เพราะเป็นสายไอทีโดยตรงที่ได้รับความนิยม คนทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android เป็นต้น 

ซึ่งรายได้บุคลากรที่สามารถทำงานด้าน Android Developer, Mobile Developer, Software Developer, Cobol Programmer, Java Programmer หรือ Programmer จะเริ่มต้นที่ 18,000 บาท และถ้าพัฒนาความรู้ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มทักษะใหม่ๆ ผลสำรวจระบุสามารถสร้างรายได้สูงสุดอยู่ที่ 130,000 บาท ได้ไม่ยาก

4. สายงานด้าน Database Management

 

บุคลากรในการจัดการระบบฐานข้อมูลถือมีความสำคัญในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ มักต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานสูงและต้องการความปลอดภัย สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้ 

ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ Database Administrator, Oracle DBA/Specialist เป็นต้น โดยบุคลากรในสายงานนี้มีความมั่นคงในสายงานสูง มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยสูงถึง 20,000 บาท  และสูงสุดที่ 150,000 บาท อีกด้วย 

5. สายงานด้าน SAP & ERP  

อาชีพเฉพาะทางที่องค์กรตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความต้องการสูงในการวางแผนควบคุมการจัดการประสิทธิภาพของทั้งองค์กร ซึ่งบุคลากรในระดับหัวกะทิหายาก หากมีประสบการณ์ตรง

โดยเฉพาะตำแหน่งงานด้าน  SAP Analyst, SAP Consultant, ERP Consultant ถือว่าเริ่มต้นฐานรายได้โดยเฉลี่ยสูงมากถึง 27,000 บาท และสูงได้ถึง 250,000 บาท หากมีประสบการณ์ตรงและมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ

6. สายงานด้าน Website 

สายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการตลอดอีกสายหนึ่งของงานไอที เนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเหมือนหน้าบ้านของแต่ละองค์กรซึ่งต้องการผู้สร้างและดูแล โดยโปรแกรมเมอร์หรือคนที่ทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเข้าใจโปรแกรมเฉพาะทาง Web Browser ต้องควบคุมดูแลและวางโครงสร้างให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กร

ตำแหน่งงานที่เป็นที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการ คือ Content Manager, Online Marketing Manager, Digital Marketing Manager, SEO Specialist, Web Master เป็นต้น โดยสายงานนี้มีฐานรายได้โดยเฉลี่ยที่ 16,000 บาท และสูงสุดที่ 140,000 บาท ที่มาพร้อมทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของสายงานนี้

7. สายงานด้าน IT Support / 

Technical Support

ผู้ดูแลด้านเทคนิค เป็นตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรต้องมีและขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นคนที่ต้องดูแลระบบการทำงานทั้ง Software Hardware บำรุงรักษาระบบ Network เข้าระบบเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้ไม่ติดขัด 

รวมทั้งเมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ IT Support จะเป็นคนที่คอยดูแล แนะนำ ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาในการใช้งานต่างๆ ในเหล่านั้น

See also  [NEW] PTGenergy | ราคาน้ํามันปั้มเชล - Nangdep.vn

ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กร และมีความต้องการอยู่ตลอด โดยคนทำงานสายนี้จะมีได้เฉลี่ยที่ 16,000 บาท ถึง 48,000 บาท

ที่มา : 

www.dokbiaonline.com


www.jobthai.com

 

www.softmelt.com


 

 

น้องๆ คนไหนที่กำลังหาสาขาเพื่อเรียนต่อหรือกำลังวางแผนสำหรับอาชีพในอนาคตบทความนี้เรามีข้อมูลที่รัฐพยายามผลักดันประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นนำเทคโนโลยีมาเป็นหลักสำคัญในทุกสายงานจากการเก็บข้อมูลสถิติของแรงงานและตลาดแรงงานในที่ผ่านมาของได้สรุปผลสำรวจพบว่าอัตรารายได้สูง หากแรงงานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการที่สำคัญบุคลากรในสายวิชาชีพไดที ยังคงมีไม่เพียงต่อตลาด ยังขาดแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์อีกไม่น้อย และนี่คือมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต รับกระแส Thailand 4.0สายงานด้านนี้คือตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคร่วมกับความเข้าใจในธุรกิจ มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director เป็นต้นอัตรารายได้เริ่มต้นที่ 22,000 บาท หากมีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจมีรายได้สูงถึง 400,000 บาทถือเป็นหัวใจของงานด้านไอทีในทุกองค์กร เพราะการวางแผนเครือข่ายพื้นฐาน (Network) และการจัดการระบบของหน่วยงานจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนทำงานในสายนี้ซึ่งผู้ที่ทำงานดูแลระบบและเครือข่าย มีชื่อตำแหน่ง เช่น Software Engineer, Software Tester, Software QA, Hardware Engineer, Solution Architect, Program Analyst, Network Engineer, Network Administrator, System Administrator, Business System Analyst เป็นต้นโดยอาชีพนี้มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยที่ 15,000 บาท และอาจสูงถึง 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่มีมากกว่า 5-10 ปีสายงานที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินและรู้จักกันมาบ้าง เพราะเป็นสายไอทีโดยตรงที่ได้รับความนิยม คนทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android เป็นต้นซึ่งรายได้บุคลากรที่สามารถทำงานด้าน Android Developer, Mobile Developer, Software Developer, Cobol Programmer, Java Programmer หรือ Programmer จะเริ่มต้นที่ 18,000 บาท และถ้าพัฒนาความรู้ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มทักษะใหม่ๆ ผลสำรวจระบุสามารถสร้างรายได้สูงสุดอยู่ที่ 130,000 บาท ได้ไม่ยากบุคลากรในการจัดการระบบฐานข้อมูลถือมีความสำคัญในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ มักต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานสูงและต้องการความปลอดภัย สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ Database Administrator, Oracle DBA/Specialist เป็นต้น โดยบุคลากรในสายงานนี้มีความมั่นคงในสายงานสูง มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยสูงถึง 20,000 บาท และสูงสุดที่ 150,000 บาท อีกด้วยอาชีพเฉพาะทางที่องค์กรตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความต้องการสูงในการวางแผนควบคุมการจัดการประสิทธิภาพของทั้งองค์กร ซึ่งบุคลากรในระดับหัวกะทิหายาก หากมีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะตำแหน่งงานด้าน SAP Analyst, SAP Consultant, ERP Consultant ถือว่าเริ่มต้นฐานรายได้โดยเฉลี่ยสูงมากถึง 27,000 บาท และสูงได้ถึง 250,000 บาท หากมีประสบการณ์ตรงและมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการตลอดอีกสายหนึ่งของงานไอที เนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเหมือนหน้าบ้านของแต่ละองค์กรซึ่งต้องการผู้สร้างและดูแล โดยโปรแกรมเมอร์หรือคนที่ทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเข้าใจโปรแกรมเฉพาะทาง Web Browser ต้องควบคุมดูแลและวางโครงสร้างให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กรตำแหน่งงานที่เป็นที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการ คือ Content Manager, Online Marketing Manager, Digital Marketing Manager, SEO Specialist, Web Master เป็นต้น โดยสายงานนี้มีฐานรายได้โดยเฉลี่ยที่ 16,000 บาท และสูงสุดที่ 140,000 บาท ที่มาพร้อมทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของสายงานนี้เป็นตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรต้องมีและขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นคนที่ต้องดูแลระบบการทำงานทั้ง Software Hardware บำรุงรักษาระบบ Network เข้าระบบเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้ไม่ติดขัดรวมทั้งเมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ IT Support จะเป็นคนที่คอยดูแล แนะนำ ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาในการใช้งานต่างๆ ในเหล่านั้นถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กร และมีความต้องการอยู่ตลอด โดยคนทำงานสายนี้จะมีได้เฉลี่ยที่ 16,000 บาท ถึง 48,000 บาทที่มา :


NỘI DUNG BÀI VIẾT

What is a Product Specialist?


Dante covers what Product Specialists do at a tech company, shares examples of his time at Instagram and Airbnb, talks about what core skills are needed for this role and answers the question: What is the difference between a Product Specialist and a Product Manager?
We would love to hear what your key takeaways are from this video, so please share them in the comments below.
📹 Timestamps:
0:42 Shoutouts
0:55 What is a Product Specialist and what are their core responsibilities?
2:58 What skills are needed to become a Product Specialist?
5:03 How is a Product Specialist different from a Product Manager?
6:12 Summary of what Product Specialists do
6:43 Todays Fun Fact
💬👇🏽 Leave us a comment!
Let us know what your favorite part of the video was and if you learned something new
If you have any questions or ideas for future videos, let us know below!
🖥 Check out our other videos:
What is a Product Manager? https://youtu.be/YUQqqFMZWw
Tips for Product Managers: https://youtube.com/playlist?list=PLQnP1bRFAGhHQxlYyexnz0HBkcqlAEsf
🙏🏽 Help us grow our impact by spreading the word.
Please share this video with friends or family whom you think could benefit from it
👩🏽‍💻👨🏻‍💻 Connect with us!
Follow us on Instagram @danteanditzel: https://www.instagram.com/danteanditzel
Linkedin:
Dante: https://www.linkedin.com/in/dantealvaradoleon/
Itzel: https://www.linkedin.com/in/itzelmartinez/
💡Disclaimer: Advice and opinions in our videos are our own.
♥️ A Note from Us:
Our hope is that you don’t compare yourself to anyone else’s journey, we all come from different backgrounds, have different experiences, resources, and opportunities in our lives. Everyone’s life path is different and you are right where you are supposed to be. We each reach our dreams at different times, and that is okay. By no means do we have it all figured out, but we are trying to help in any way we can to uplift others and share the knowledge that we’ve gained in our lives and careers. We are rooting for you every step of the way and we are here to help in any way we can.
With Gratitude,
Dante and Itzel

See also  [Update] 10 อันดับ Notebook สุดคุ้ม 2021 การ์ดจอแยก ซีพียูแรง โน๊ตบุ๊คเล่นเกม ทำงาน เริ่ม 20,000 บาท | การ์ดจอ intel เล่นเกม - Nangdep.vn

techcareers techskills productspecialist productmanager techcareers latinxintech techskills

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

What is a Product Specialist?

ออปชั่นคืออะไร มาทำความรู้จักออปชั่นกัน : การ์ตูน SET50 Options ตอนที่ 1


ออปชั่นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ควบคุมการขาดทุนได้จริงหรือ มาศึกษา Series การ์ตูน SET 50 Options ตอนที่ 1
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfex.co.th หรือ www.set.or.th
และโทร 020099000 SET Contact Center

ออปชั่นคืออะไร มาทำความรู้จักออปชั่นกัน : การ์ตูน SET50 Options ตอนที่ 1

Thailand’s Got Talent Season 6 EP1 6/6 | Golden Buzzer Audition


Thailand’s Got Talent Season6
Golden Buzzer Audition
SEE:MORE at
Website : http://www.thailandsgottalent.tv
FB : https://www.facebook.com/thailandsgottalent
Youtube Channel : https://www.youtube.com/thailandsgottalent
Instagram : follow ที่ @GotTalentTH

Thailand's Got Talent Season 6 EP1 6/6 | Golden Buzzer Audition

Startup 101 : (1/5) Corporate Identity คืออะไร


Corporate Identity (CI) คือ อัตลักษณ์ขององค์กร จะถูกนำมาแปรเป็น Personality ของแบรนด์ ความสำคัญของ Corporate Identity คือ การมีตัวตนที่ชัดเจน ที่ทำให้คนภายนอกสามารถจดจำเราได้ง่ายขึ้น ด้วย CI ที่ต่างกัน Target Users จะต่างกัน หรือผู้ใช้งานก็จะคนละกลุ่มกัน
Corporate Identity ที่ดี แม้ไม่เห็นโลโก้ แต่เราสามารถนึกถึงแบรนด์นั้นได้ รวมถึง สโลแกนของแบรนด์นั้นๆ ด้วยเช่นกัน สตาร์ทอัพจำเป็นต้องสร้างตัวตนให้ชัดเจน ด้วยการสร้าง Corporate Identity ผ่านโลโก้ (Logo) ฟอนต์ (Font) สี (Color) หรือคำพูดที่ใช้ตามสื่อ (Slogan)
Facebook : Startup Thailand https://www.facebook.com/ThailandStartup

Startup 101 : (1/5) Corporate Identity คืออะไร

Kumpulan petualangan dari Vlad dan Nikita


Silakan Berlangganan!
Torg online kami https://vladandniki.com/
Aplikasi Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Aplikasi App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vladniki/id1497525407
VLAD Instagram https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
NIKITA Instagram https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Kumpulan petualangan dari Vlad dan Nikita

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ specialist คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *