Home » [Update] [Chuẩn 2021] GDP là gì? GDP PPP là gì? GDP Deflator là gì? | gdp ppp – Nangdep.vn

[Update] [Chuẩn 2021] GDP là gì? GDP PPP là gì? GDP Deflator là gì? | gdp ppp – Nangdep.vn

gdp ppp: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Rate this post

GDP là gì? Đây là chỉ số quan trọng liên quan đến việc đánh giá tổng quan của một nền kinh tế trong thời điểm cụ thể. Chỉ số này còn được dùng rộng rãi khi nói về tài chính như GDP PPP, GDP deflator. Vậy để tìm hiểu những thuật ngữ này là gì các bạn hãy tham khảo thông tin được chia sẻ trong bài viết sau. 

GDP là gì? 

GDP là gì? Đây là từ viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product. Được dịch ra là tổng sản phẩm quốc nội. Chỉ số GDP sẽ chỉ ra thị trường của mọi sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất tại một lãnh thổ nhất định. Chỉ số này chỉ được tính trong từng giai đoạn nhất định. 

Trong những năm gần đây có nhiều tài liệu còn sử dụng các thuật ngữ chi tiết hơn như NGDP hay RGDP. NGDP. Chúng được viết tắt từ National Gross Domestic Product, được dùng để chỉ tổng sản phẩm quốc nội. RGDP là Regional dùng để chỉ tổng sản phẩm nội địa ở từng địa phương một.

Chỉ số  GDP là gì? 

Nhìn chung GDP là một trong những chỉ số được dùng để đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong một quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể. GDP được tính theo số lượng của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trên cùng một lãnh thổ, trong cùng một thời gian. Chúng được tính theo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm. 

GDP PPP là gì?

PPP chính là từ viết tắt của cụm từ Purchasing Power Parity, được hiểu là sức mua tương đương hay sức mua ngang giá. Vì sản phẩm ở mỗi nước sẽ có giá khác nhau, PPP sẽ thể hiện một đơn vị tiền tệ riêng của nước đó bằng bao nhiêu so với đơn vị tiền tệ quốc tế. 

GDP PPP là gì? 

Nói cách khác GDP là chỉ số tổng sản phẩm quốc nội còn PPP là sức mua tương đương. Theo đó GDP PPP chính là chỉ số để tính tỷ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ của hai nước.

Ví dụ: 1 USD mua được 1 lon nước ngọt ở Mỹ, nhưng nếu ở Việt Nam thì có thể mua được 2 lon nước ngọt cùng loại. Hoặc thu nhập trung bình của người dân tại Việt Nam là 500 USD thì có thể tương đương với một nhân viên ở Mỹ có mức lương là 1500 USD. 

Vì vậy để phản ánh được chính xác sự phát triển của một quốc gia thì các bạn cần phải điều chỉnh GDP theo PPP. 

GDP Deflator là gì?

Để biết GDP Deflator là gì thì các bạn cần phải biết GDP danh nghĩa và GDP thực tế là gì? 

 • GDP danh nghĩa (nominal GDP): Được hiểu là tổng lượng hàng hóa và dịch được sản xuất trong một năm nhân với giá của của hàng hóa và dịch vụ đó trong năm. 

 • GDP thực tế (real GDP): Là tổng của lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong một năm nhân với giá cố định của các hàng hóa và dịch vụ đó trong năm. 

GDP Deflator là gì?

GDP Deflator chính là chỉ số giảm phát GDP được tính bằng tỉ số giữa giá trị của GDP danh nghĩa và GDP thực thế nhân với 100. Chỉ số giảm phát GDP cho biết một đơn vị GDP điển hình trong thời gian nghiên cứu có mức giá bằng bao nhiêu % so với mức giá của năm cơ sở. 

Tính GDP như thế nào? Các cách tính GDP

Có 3 cách được áp dụng để tính GDP. Đó là dựa vào phương pháp sản xuất. phương pháp sử dụng cuối cùng và phương pháp thu nhập. Kết quả của cả 3 cách đều sẽ giống nhau. Cách tính cụ thể như sau: 

Công thức: GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Dựa vào góc độ sản xuất thì GDP sẽ là tổng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế của một quốc gia và vùng lãnh thổ trong một thời gian nhất định. Theo công thức này thì giá trị tăng thêm có thể bao gồm: thu nhập của người sản xuất, bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư…

See also  [Update] แจ็ก หม่า ปรากฏตัว ย่องไปฮ่องกงพบพันธมิตรธุรกิจ #SootinClaimon.Com | แจ็ก หม่า - Nangdep.vn

Dựa vào góc độ sử dụng thì GDP sẽ bao gồm tiêu dùng cuối cùng của một hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của chính phủ, tích lũy tài sản, chênh lệch xuất – nhập khẩu của đất nước. 

Công thức: GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

 • C: là tổng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình tại quốc gia đó

 • I: là tổng giá trị tiêu dùng của các nhà đầu tư

 • G: là tổng giá trị chi tiêu của chính phủ

 • NX: là xuất khẩu ròng (= “giá trị xuất khẩu” – “giá trị nhập khẩu”), thể hiện sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu tại quốc gia đó.

Theo góc độ thu  nhập thì GDP bao gồm thu nhập của một người lao động, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất, thuế sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong cùng 1 thời kỳ tại 1 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Công thức: GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W: là tiền lương

 • R: là tiền thuê

 • I: là tiền lãi

 • Pr: là lợi nhuận

 • Ti: là các khoản thuế đánh vào dịch vụ, hàng hóa bán trên thị trường và trợ cấp của chính phủ cho sản xuất (thuế gián thu ròng).

 • De: là khấu hao tài sản cố định

Tính GDP như thế nào? Các cách tính GDP

Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP, trong đó có 3 yếu tố quan trọng nhất các bạn có thể tham khảo. Bao gồm: 

Dân số là nguồn cung cấp lao động cho xã hội để tạo ra của cải, vật chất và tinh thần. Tuy nhiên nó cũng là đối tượng tiêu thụ các sản phẩm, loại hình dịch vụ do con người tạo ra. Vì vậy dân số và GDP sẽ có mối quan hệ tác động qua lại không thể tách rời. Dân số chính là yếu tố quan trọng để các bạn có thể tính toán được GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại thời điểm nhất định. 

FDI là từ viết tắt của Foreign Direct Investment. Đây là chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hoặc tổ chức nước này vào nước khác bằng cách thiết lập nhà xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh. Đây là một nhân tố thiết yếu trong việc sản xuất vì FDI sẽ bao gồm: Tiền bạc, vật chất, phương tiện sản xuất, cơ sở hạ tầng và các hoạt động xã hội khác. Theo đó FDI sẽ có nhiều tác động đến chỉ số GDP. 

Lạm phát được hiểu là sự gia tăng mức giá chung và liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian. Đồng thời là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Đây là chỉ số được quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Quá trình kinh tế của một quốc gia để tăng trưởng ở mức độ cao thì phải chấp nhận mức lạm phát ở tốc độ nhất định. Tuy nhiên khi lạm phát tăng cao, vượt quá mức cho phép thì sẽ gây ra sự ngộ nhận cho sự tăng trưởng GDP và khủng hoảng kinh tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát và nhà nước luôn phải có chính sách để kiểm soát lạm phát. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

Ý nghĩa của chỉ số GDP

Ở bất kỳ quốc gia nào, chỉ số GDP đều có ý nghĩa rất quan trọng. Cụ thể như sau:

 • Nó là thước đo để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Đồng thời thể hiện sự biến động của sản phẩm, dịch vụ theo thời gian. 

 • Nếu chỉ số GDP suy giảm sẽ có tác động xấu đến nền kinh tế và có thể dẫn đến các tình trạng suy thoái về kinh tế. Tình trạng lạm phát, thất nghiệp, tiền mất giá… Đây là tác động xấu, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đời sống của nhân dân. 

 • Chỉ số GDP bình quân đầu người sẽ giúp bạn biết được mức thu nhập tương đối cũng như chất lượng sống của người dân ở mỗi khu vực, quốc gia.

Ý nghĩa của chỉ số GDP

Những hạn chế của chỉ số GDP ra sao?

Mặc dù GDP có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Thế nhưng vẫn chưa thể phản ánh được một cách cụ thể nhất tình trạng của nền kinh tế quốc gia. Vì vậy một số hạn chế các bạn có thể tham khảo như sau: 

 • GDP là yếu tố để đánh giá kích cỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên không phản ánh chính xác được mức sống của người dân. 

 • Chỉ số GDP sẽ không bao gồm các yếu tố như: Kinh tế trao đổi, kinh tế phi tiền tệ, kinh tế ngầm, …. Vì vậy số liệu để tính GDP là chưa thực sự chính xác. 

 • Trong GDP không có yếu tố hài hòa của sự phát triển. Ví dụ ở quốc gia có tốc độ phát triển cao nhưng tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, suy yếu…vậy thì đây là thiệt hại do quá trình sản xuất gây nên.

 • Chỉ số GDP cũng chưa thực sự phản ánh chính xác mức độ tham gia đóng góp của các thành phần dân số ở phạm vi quốc gia. Quốc gia có chỉ số GDP có thể đến từ kết quả của nhóm dân số giàu đem lại. Trong khi dân cư đều ở mức nghèo. 

Những hạn chế của chỉ số GDP ra sao?

Lời kết

Những thông tin về GDP là gì? GDP PPP là gì? GDP deflator là gì? Đã chia sẻ rất chi tiết đến các bạn. Dựa vào những thông tin này các bạn chắc hẳn đã tìm hiểu được sự quan trọng, yếu tố ảnh hưởng đến chi số GDP. Hy vọng những thông tin này bổ ích với các bạn. 

 


Four Asian Tiger Countries (Korea, Singapore, Hong Kong, Taiwan) vs ASEAN countries GDP Comparison


Asian Tiger Countries vs ASEAN countries GDP Comparison
Made with https://flourish.studio/
More videos about Indonesia: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gc3Azh33ae43POf6N87BiXyQwpRfgv
More videos about the Philippines: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gc3Azh33adqFDnXmVce74YBN1bhc759
More videos about Vietnam: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gc3Azh33adALR97flnBPHbFGu7XJgm
More videos about Malaysia: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gc3Azh33afo91tDziF3uniSrEMsZ2sR
More videos about Thailand: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gc3Azh33actj6Pci2u7HJm5KjosMI7
More videos about Singapore: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gc3Azh33aehHptFHZTJdSs9kcNaH7k
Four Asian Tigers
Four Asian Tigers countries
Four Asian Tigers economy
Four Asian Tigers GDP
Four Asian Tigers GDP per capita
ASEAN
ASEAN countries
ASEAN GDP
ASEAN GDP per capita
Vietnamese economy
Indonesian economy
Cambodian economy
Philippines economy
Myanmar economy
Thai economy
South Korea economy
Taiwanese economy
Singapore economy
Hong Kong economy
Chinese economy
Malaysian economy
GDP South Korea
GDP Taiwan
GDP Singapore
GDP Hong Kong
GDP Vietnam
GDP Thailand
GDP Cambodia
GDP Myanmar
GDP Indonesia
GDP Philippines
GDP Laos
GDP Malaysia
GDP per capita South Korea
GDP per captia Taiwan
GDP per capita Singapore
GDP per capita Hong Kong
GDP per capita Vietnam
GDP per capita Thailand
GDP per capita Cambodia
GDP per capita Philippines
GDP per capita Indonesia
GDP per capita Malaysia
ASIANTIGERSvsASEAN
Perbandingan PDB Empat Macan Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura) vs Negaranegara ASEAN
Empat Macan Asia
Empat negara Macan Asia
Ekonomi Empat Macan Asia
PDB Empat Macan Asia
PDB empat Macan Asia per kapita
ASEAN
Negaranegara ASEAN
PDB ASEAN
PDB per kapita ASEAN
Ekonomi Vietnam
Perekonomian Indonesia
Ekonomi Kamboja
Ekonomi Filipina
Ekonomi Myanmar
Ekonomi Thailand
Ekonomi Korea Selatan
Ekonomi Taiwan
Ekonomi Singapura
Ekonomi Hong Kong
Ekonomi Tiongkok
Ekonomi Malaysia
PDB Korea Selatan
PDB Taiwan
PDB Singapura
PDB Hong Kong
PDB Vietnam
PDB Thailand
PDB Kamboja
PDB Myanmar
PDB Indonesia
PDB Filipina
PDB Laos
PDB Malaysia
PDB per kapita Korea Selatan
PDB per captia Taiwan
PDB per kapita Singapura
PDB per kapita Hong Kong
PDB per kapita Vietnam
PDB per kapita Thailand
PDB per kapita Kamboja
PDB per kapita Filipina
PDB per kapita Indonesia
PDB per kapita Malaysia
MACANASIAvsASEAN
亚洲四小龙(韩国,台湾,香港和新加坡)与东盟国家的GDP比较
四只亚洲虎
亚洲四小龙国家
亚洲四小龙经济
亚洲四小龙GDP
亚洲四小龙人均GDP
东盟
东盟国家
东盟GDP
东盟人均国内生产总值
越南经济
印尼经济
柬埔寨经济
菲律宾经济
缅甸经济
泰国经济
韩国经济
台湾经济
新加坡经济
香港经济
中国经济
马来西亚经济
GDP韩国
GDP台湾
GDP新加坡
GDP香港
越南GDP
GDP泰国
柬埔寨GDP
GDP缅甸
印尼GDP
GDP菲律宾
老挝GDP
GDP马来西亚
韩国人均GDP
人均GDP台湾
人均GDP新加坡
香港人均国内生产总值
越南人均GDP
人均国内生产总值泰国
人均国内生产总值柬埔寨
人均GDP菲律宾
人均GDP印度尼西亚
人均国内生产总值马来西亚
#亚洲猛虎vs东盟
아시안 타이거 4 마리 (한국, 대만, 홍콩, 싱가포르) vs 아세안 국가 GDP 비교
네 아시아 호랑이
아시아 타이거스 4 개국
네 아시안 타이거스 경제
네 아시아 호랑이 GDP
1 인당 아시아 호랑이 4 마리 GDP
아세안
아세안 국가
아세안 GDP
1 인당 아세안 GDP
베트남 경제
인도네시아 경제
캄보디아 경제
필리핀 경제
미얀마 경제
태국 경제
한국 경제
대만 경제
싱가포르 경제
홍콩 경제
중국 경제
말레이시아 경제
GDP 대한민국
GDP 대만
GDP 싱가포르
GDP 홍콩
GDP 베트남
GDP 태국
GDP 캄보디아
GDP 미얀마
GDP 인도네시아
GDP 필리핀
GDP 라오스
GDP 말레이시아
1 인당 GDP 대한민국
1 인당 GDP 대만
1 인당 GDP 싱가포르
1 인당 GDP 홍콩
1 인당 GDP 베트남
1 인당 GDP 태국
1 인당 GDP 캄보디아
1 인당 GDP 필리핀
1 인당 GDP 인도네시아
1 인당 GDP 말레이시아
아시아타이거스vs아세안
4つのアジアの虎(韓国、台湾、香港、シンガポール)とASEAN諸国のGDPの比較
4つのアジアのトラ
4つのアジアの虎の国
4つのアジアのタイガース経済
4つのアジアのタイガースGDP
1人あたり4つのアジアの虎GDP
ASEAN
ASEAN諸国
ASEAN GDP
1人あたりASEAN GDP
ベトナム経済
インドネシア経済
カンボジア経済
フィリピン経済
ミャンマー経済
タイ経済
韓国経済
台湾経済
シンガポール経済
香港経済
中国経済
マレーシア経済
GDP韓国
GDP台湾
GDPシンガポール
GDP香港
GDPベトナム
GDPタイ
GDPカンボジア
GDPミャンマー
GDPインドネシア
GDPフィリピン
GDPラオス
GDPマレーシア
一人当たりGDP韓国
キャプシア台湾あたりのGDP
一人当たりシンガポールのGDP
1人あたりのGDP香港
1人あたりのGDPベトナム
一人当たりのGDP
1人あたりのGDPカンボジア
一人当たりGDPフィリピン
1人あたりのGDPインドネシア
1人あたりのGDPマレーシア
ASIANTIGERSvsASEAN
Bốn con hổ châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore) so sánh GDP các nước ASEAN
Bốn con hổ châu Á
Bốn quốc gia Hổ châu Á
Nền kinh tế Bốn con hổ châu Á
GDP của 4 con hổ châu Á
Bốn con hổ châu Á GDP bình quân đầu người
ASEAN
Các nước ASEAN
GDP ASEAN
GDP bình quân đầu người của ASEAN
Kinh tế việt nam
Kinh tế Indonesia
Kinh tế Campuchia
Kinh tế Philippines
Kinh tế Myanmar
Kinh tế thái lan
Kinh tế hàn quốc
Kinh tế đài loan
Kinh tế Singapore
Kinh tế Hồng Kông
Kinh tế trung quốc
Kinh tế Malaysia
GDP Hàn Quốc
GDP Đài Loan
GDP Singapore
GDP Hồng Kông
GDP Việt Nam
GDP Thái Lan
GDP Campuchia
GDP Myanmar
GDP Indonesia
GDP Philippines
GDP Lào
GDP Malaysia
CHÂUÁTIGERSvsASEAN
เสือโคร่งสี่ตัว (เกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงและสิงคโปร์) เทียบกับประเทศในอาเซียนเปรียบเทียบ GDP
เสือสี่ตัวแห่งเอเชีย
สี่ประเทศเสือในเอเชีย
เศรษฐกิจสี่เสือแห่งเอเชีย
สี่เสือแห่งเอเชีย GDP
สี่เสือเอเชีย GDP ต่อหัว
อาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
GDP ของอาเซียน
GDP ต่อหัวของอาเซียน
เศรษฐกิจเวียดนาม
เศรษฐกิจชาวอินโดนีเซีย
เศรษฐกิจกัมพูชา
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์
เศรษฐกิจเมียนมาร์
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจเกาหลีใต้
เศรษฐกิจไต้หวัน
เศรษฐกิจสิงคโปร์
เศรษฐกิจฮ่องกง
เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจมาเลเซีย Made with https://flourish.studio/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Four Asian Tiger Countries (Korea, Singapore, Hong Kong, Taiwan) vs ASEAN countries GDP Comparison

Top 40 Countries by GDP PPP, Post COVID Projection, 1980 to 2030


Gross domestic product is the most commonly used single measure of a country’s overall economic activity. Please subscribe to our channel: https://bit.ly/36ziqy7. The Purchasingpowerparity (PPP) exchange rate (or conversion rate) between two countries is the rate at which the currency of one country needs to be converted into that of a second country to ensure that a given amount of the first country’s currency will purchase the same volume of goods and services in the second country as it does in the first. The video compares GDP PPP (historical data and a projection after Coronavirus) of the top 40 countries / economies on a dynamic graph. Dates range from 1980 to 2030.
A Playlist with videos related to global data:
👍🏻 https://bit.ly/35jRbaW
Other playlists:
Europe and Central Asia: 🏛️ https://bit.ly/2E9e8l9
Asia (East, South) and the Pacific: ⛩️ https://bit.ly/38AVlNm
America, Latin America, and the Caribbean: 🗽 https://bit.ly/36uvHbh
The Middle East and Africa: 🏝️ https://bit.ly/2LP6gcG
Facebook:
https://fb.me/rankingslab
Follow us on Twitter:
https://twitter.com/RankingsL
Data source 1980 2025:
IMF
Data source 2026 2030:
Prediction, linear regression
Music:
Hero Down Kevin MacLeod license Creative Commons Attribution https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Source: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1100880
Performer: http://incompetech.com/
Icons:
https://www.freepik.com/vectors/economy Economy vector created by freepik www.freepik.com
Keywords: GDP PPP after corona, GDP PPP after COVID, GDP PPP, GDP PPP by Country, countries by GDP PPP, China, India, US, EU, gdp projection after covid, Stats, Racing Bar Chart, Charts.

Top 40 Countries by GDP PPP, Post COVID Projection, 1980 to 2030

World GDP[PPP] Ranking (1980~2025)


Thanks for watching.
If you have a good idea or opinion for this channel, please leave a comment.
I hope that your everything will be better than today! 😀
[SUBSCRIBE]https://bit.ly/31JvAHk
[FONTS]https://www.google.com/get/noto/sanskore
https://hangeul.naver.com/2017/nanum
[IMAGES]https://www.freepik.com
[MUSIC]Journeyman
[EMAIL][email protected]
Woraph Purchasing_Power_Parity PPP_GDP PPP_Ranking GDP_Ranking

World GDP[PPP] Ranking (1980~2025)

Fastest developing countries in Asia (1980-2020)|TOP 10 Channel


Fastest developing countries in Asia (19802020)|TOP10Channel
Data: IMF report, 2021
Asia comprises more than 4.5 billion people, accounting for 60% of the world population, living in 49 different nations and dependences. Asia is the fastest growing economic region, as well as the largest continental economy by both GDP Nominal and PPP in the world. Moreover, Asia is the site of some of the world’s longest modern economic booms, starting from the Japanese economic miracle (1950–1990), Miracle on the Han River (1961–1996) in South Korea, economic boom (1978–2013) in China, Tiger Cub Economies (1990–present) in Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam (1991–present).
As in all world regions, the wealth of Asia differs widely between, and within, states. This is due to its vast size, meaning a huge range of different cultures, environments, historical ties and government systems. 85% of Asia’s GDP is distributed in the10largest economies. The economic scale of the region is constantly increasing.
TOP10Channel presents in this video the Fastest developing countries in Asia through out 40 years from 1980 to 2020
Link: https://youtu.be/_YpYkSH6pNg
Audio used:
1. June
2. Caribetron
3. Interstellar mood

Disclaimers:
The term of \”country\” here, in this video includes sovereign states and dependent territories. The presentation of the information in this video do not imply the expression of any opinion whatsoever concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Although the video try to provide the most plausible information but it does not warrant that the information contained in the video is complete and always correct and shall not be liable whatsoever for any damages incurred as a result of its use.

If you are interested into these contents, please don’t hesitate to subscribe and enjoy the videos on TOP 10 Channel. There will be new videos every week on all kinds of topics, and feel free to leave your valuable comments!
Contact us at:
Facebook: https://www.facebook.com/TOP10channel109185787554630
Email: [email protected]
Twitter: https://twitter.com/TOP10channelYT
Instagram: https://www.instagram.com/top10channel_ins/
Thank you very much!

Fastest developing countries in Asia (1980-2020)|TOP 10 Channel

Top 20 Richest Countries in the World by GDP PPP 2021 Reaction Indonesia Reaction | MR Halal Reacts


Link to video: https://www.youtube.com/watch?v=S6OU3IXJrRM
For Business enquires please contacts us at:
email: [email protected]
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCSlVq7Ox6piUTevMEAVXJJw/join
Please take a moment to check them out and follows us for updates and great giveaways.
Facebook: https://www.facebook.com/Mrhalalfoodie
Instagram: https://www.instagram.com/mrhalalfoodie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
IndonesiaReaction
20RichestCountries
MRHalalReacts
FastestGrowingAsianCountries
CountryComparison
HellMarch
Canada
Trending
Saboor
MrHalalFoodie
MrhalalFoodieReacts
Indonesian

Top 20 Richest Countries in the World by GDP PPP 2021 Reaction Indonesia Reaction | MR Halal Reacts

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ gdp ppp

See also  [Update] PANTIP.COM : A3721671 ดูแล้วมาคุยกัน ... Charlie and the Chocolate Factory , Imagination is more important than knowledge [ภาพยนตร์] | chocolate factory pantip - Nangdep.vn
See also  [NEW] รัฐธรรมนูญ (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) | sanookj - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.