Home » [Update] “Crowdfunding” ไอเดียธุรกิจแบบใหม่ กุญแจคือความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความคิดสร้างสรรค์ | crowdfunding ไทย – Nangdep.vn

[Update] “Crowdfunding” ไอเดียธุรกิจแบบใหม่ กุญแจคือความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความคิดสร้างสรรค์ | crowdfunding ไทย – Nangdep.vn

crowdfunding ไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกของเวที “Crowdfunding Asia Thailand Summit” จัดโดย Crowdfunding Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านการระดมทุน ร่วมกับองค์กรในประเทศไทยอีกหลายองค์กร เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และองค์กรด้านเทคโนโลยีอื่นๆ โดยมีการพูดคุยถึงความเป็นมาและวิธีการเริ่มต้นทำ “Crowdfunding” รวมถึงการพูดถึงตลาด Crowdfunding ของไทย ในฐานะหน้าใหม่ด้านการระดมทุนด้วย

Crowdfunding คืออะไร?

หนึ่งในการใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตได้ทรงพลังมากที่สุดคงหนีไม่พ้น “การระดมทุนสาธารณะ” หรือ “Crowdfunding” เป็นการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักลงทุนโดยตรงและลงทุนในจำนวนน้อย โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือก แน่นอนว่าไม่รวมกับการระดมทุนโดยตรงกับธนาคารทั่วไป (traditional bank) วิธี “Crowdfunding” นี้ ใช้ได้ดีกับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) งานสร้างสรรค์ (Kickstarter) เงินกู้ (Kiva) หรือโครงการพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน (Abundance Generation)

เมื่อมีการระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์จึงเป็นกลไกการทำงานสำคัญที่ทำหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” ให้คนที่อยากร่วมระดมทุนเข้ามา “เสนอ” (pitch) ไอเดียของโครงการ ผลงาน สิ่งที่กำลังทำอยู่ ตัวตนของผู้เสนองาน และประการสำคัญที่สุดก็คือ โครงการที่เสนอมานั้น “ต้องใช้เงินแค่ไหน” ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดที่แสดงตัวขอระดมทุนได้ ต้องผ่านการ “ระดมสมอง” อย่างหนัก คิดหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (Hardware & Software) และวิธีการระดมทุนที่น่าจะเข้าตาเป้าหมายมาก่อนด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการ Crowdfunding อยู่มากมาย

“Crowdfunding” ได้รับความนิยมตั้งแต่ปี 2551 จากการที่เหล่านักลงทุนทั้งหลายพยายามที่จะหาทุนมาเพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเป็นช่องทางที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนอย่างมาก ตั้งแต่ทุนมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ จนถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในรูปแบบของการบริจาคหรือการลงทุนจากหลายๆ ปัจเจกบุคคล

การระดมทุนนั้นจะไม่คาดหวังจาก VC (Venture Capital) หรือนักธุรกิจที่เน้นการลงทุนสูง และมีกำหนดเวลาระยะยาวประมาณ 3-5 ปี แต่เน้นการลงทุนของ Angel investor หรือนักลงทุนอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งมักให้เงินจำนวนที่น้อยกว่า VC นักลงทุนประเภทนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่ากลุ่ม VC ที่ต้องการจะช่วยธุรกิจใหม่ๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ได้มองเพียงที่ผลตอบแทนอย่างเดียว

การระดมทุนนี้อาจจะเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว แล้วช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตสู่ผู้คนทั่วไปที่สนใจในไอเดียธุรกิจ ถือเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นเด่นชัดในโลกที่พัฒนาแล้ว ส่วนในโลกที่กำลังพัฒนากำลังได้รับความสนใจอยู่เช่นกันแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก

Crowdfunding มีรูปแบบ (Platform) การลงทุนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ ยืดหยุ่น ให้ผลประโยชน์ที่นักลงทุนและผู้รับนั้นพอใจ รายงานของธนาคารโลกระบุว่า ในสหรัฐฯ นั้นมีรูปแบบการลงทุนมาที่สุดในโลกกว่า 344 รูปแบบ รองลงมาคือฝรั่งเศส 53 รูปแบบ และ อิตาลี 15 รูปแบบ

นอกจากนี้ ธนาคารโลกมีการคาดการณ์ว่าเมื่อไปถึงปี 2025 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า มูลค่าการระดมทุนจะสูงถึง 90-96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีเลยทีเดียว ด้วยการที่เจ้าของโครงการสามารถเข้าถึงผู้ลงทุนโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง และด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมถึงกันทำให้การตลาดของกิจการเล็กๆ ขับเคลื่อนไปไกล

กุญแจสำคัญของ “Crowdfunding” คือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส

คาร์ล เอสโปสติ (Carl Esposti) ผู้บริหารเว็บไซต์ Crowdsourcing.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลางสำหรับการระดมความคิด เงินทุน และกิจการเพื่อสังคมระดับโลก กล่าวว่า รูปแบบการทำ Crowdfunding นั้นทำได้หลายแบบ สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้มาก แต่โดยหลักแล้วมีอยู่ 4 แบบด้วยกัน

 • การบริจาคเพื่อกิจการทางสังคม เพื่อความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
 • การลงทุนสนับสนุน โดยมีของขวัญบางอย่างแลกกลับมา เช่น เสื้อ หรือสมุด
 • การให้กู้หรือยืม ในอัตราที่ต่ำกว่าท้องตลาด
 • การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัท
 • Crowdfunding ช่วยกระตุ้นเครือข่ายนักลงทุนให้มีความตื่นตัว แถมยังสามารถสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องเป็นบริษัทใหญ่โต เป็นการทดสอบตลาดแบบหนึ่งจากการวัดกระแสสังคมที่ตอบรับโมเดลธุรกิจนั้นๆ อย่างทันทีทันใด เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ได้ทันท่วงที และยังได้สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนจากทั้งภาคธุรกิจเดียวกันและจากประชาชนทั่วไป นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้บนอินเทอร์เน็ตได้ทันทีอีกด้วย

  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Crowdfunding ประสบความสำเร็จคือ การมีรูปแบบที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ลดกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยากจากการลงทุนเดิมๆ การสื่อสารของเจ้าของโครงการที่ดีส่งผลให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในโครงการเพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนจะเข้าใจทันทีว่าเหล่าผู้ริเริ่มธุรกิจใหม่ (startup) กำลังทำอะไรอยู่ การทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจะนำไปสู่การสนับสนุน

  สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับ Crowdfunding คือ การเลือกช่องทางในการจ่ายเงินสนับสนุน ซึ่งเหมือนการเลือกพาร์ทเนอร์ทางธรุกิจ ทางเลือกที่หลากหลายทำให้เกิดความแตกต่าง ซึ่งทางเลือกหนึ่งๆ นั้นจะช่วยยกระดับธุรกิจหรือจะล้มเหลวก็ได้

  ช่องทางการจ่ายเงินไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกันหมด แต่ละรูปแบบก็ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับความต้องการของแต่ละธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนต้องเรียนรู้รายละเอียดของการทำ Crowdfunding และช่องทางการจ่ายเงินสนับสนุนด้วย รวมถึงความชอบธรรมของเงินเมื่อถูกส่งไปแล้วจะนำไปทำอะไรต่อ และหากลงทุนในโครงการนี้ดีกว่าโครงการอื่นอย่างไร

  Crowdfunding ในไทยยังใหม่อยู่

  การทำ “Crowdfunding” ในไทยนั้นเป็นเรื่องใหม่อยู่พอสมควร เนื่องจากยังไม่มีการเข้าถึงระบบการเงินมากนัก “หมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญ” ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง Ookbee หรือ “อุ๊กบี” กล่าวว่า “การซื้อของออนไลน์ในไทยยังเป็นไปแบบง่ายๆ เช่น การซื้อของจากการเลือกดูรูปของร้านค้าใน อินสตาแกรม (Instagram) จากนั้นเมื่อพอใจสินค้าชิ้นใดก็แอดไลน์ (Line) ของเจ้าของร้านเพื่อสอบถามถึงสินค้าว่ามีอยู่หรือไม่ พร้อมสอบถามราคาเพื่อการโอนเงิน จากนั้นเมื่อลูกค้าโอนเงินและส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินกลับไปยังเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้ว เจ้าของร้านก็จะจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า”

  See also  [NEW] บทที่ 7 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดย ชีวรรณ เจริญสุข , Cheewan Charoensook ,Students Doctor of Business Administration (DBA) ส่ง ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น | วิธีหาราคาหุ้นที่เหมาะสม 7 วิธี - Nangdep.vn

  “หมู ณัฐวุฒิ” กล่าวต่อว่า ในส่วนของไทยนั้นนอกเหนือจากรูปแบบการระดมทุนด้านซอฟต์แวร์แล้ว ยังมีการระดมฮาร์ดแวร์ด้วย เช่น ล่าสุดมีกลุ่มนักศึกษาคิดเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับรถยนต์และแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้รถที่ไม่ชำนาญด้านเครื่องยนต์ ชื่อ “Drivebot” เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถตรวจสอบเครื่องยนต์และสภาพรถได้โดยไม่ต้องมีความรู้ ว่าส่วนใดพังเสียหาย ส่วนใดใกล้จะถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุง มีการการตั้งเวลาเตือนว่าเมื่อใดควรนำรถไปตรวจสอบสภาพ รวมถึงระบบเบรก แบตเตอรี่ ระบบควบคุมการขับขี่ หรือแม้แต่ดูปริมาณน้ำมันในถังว่าสามารถขับได้อีกกี่กิโลเมตร

  สำหรับการใช้งานนั้น เพียงแค่เสียบเข้ากับพอร์ต OBD-II (On-Board Diagnostic) ที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถ และจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนก็จะสามารถใช้งานได้แล้ว

  “Drivebot” ได้เข้าระดมทุนในเว็บไซต์ Indiegogo และสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย และสามารถระดมทุนไปได้เกินเป้าโดยใช้เวลาเพียง 6 วันเท่านั้น

  สำหรับ Ookbee หรือ “อุ๊กบี” เป็นกิจการที่ก่อตั้งเมื่อ 4 ปีที่แล้ว หรือเมื่อปี 2555 ซึ่งขณะนี้เป็นกิจการอีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีส่วนแบ่งตลาด 85% ในไทย มียอดการดาวน์โหลด 75 ล้านครั้ง มีผู้ใช้ 5 ล้านคน และมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 10,000 คนต่อวัน

  เมื่อถามถึงปัญหาของการค้าดิจิทัลของไทย “หมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญ” ผู้ซึ่งคลุกคลีวงการไอทีมากว่า 12 ปี ให้ข้อมูลกับไทยพับลิก้าว่า “จริงๆ คนไทยใช้มาก แต่ปัญหาคือการจ่ายเงินให้กับสินค้าดิจิทัล เพราะยังมีเรื่อง piracy (การละเมิดลิขสิทธิ์) จึงไม่อยากจ่ายเงิน อยากจะก็อปปี้ การ piracy มันก็ดีอย่างตรงที่ว่า ถ้าให้จ่ายเงินแล้วไม่มีคนใช้ กับไม่จ่ายเงินแต่มีคนใช้ อย่างไหนดีกว่ากัน หลายๆ ประเทศก็เกิดมาจากแบบนี้ อย่างจีน ทุกคนก็บอกว่าก็อปปี้ทุกอย่าง จนวันนี้ของทุกอย่างก็ ‘made in China’ หมดแล้ว แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดคนจะใช้เงินซื้อเพื่อความสบาย เราก็ต้องปรับวิธีให้เข้าถึงคนได้ด้วย”

  ณัฐวุฒิกล่าวต่อไปว่า ฐานลูกค้าของอุ๊กบี เป็นเจ้าของแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานอายุยังไม่ 18 ก็เข้ามาใช้แล้ว แต่เป็นการเข้ามาอ่านหนังสือและนิตยสารที่เปิดให้อ่านฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน แต่กลุ่มที่จ่ายเงินมากที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานแล้ว โดยหนังสือที่ขายดีที่สุดคือพวกนิตยสารโป๊ อย่าง FHM หรือ MAXIM รองลงมา คือ นิตยสารแฟชั่น

  “การปล่อยให้โหลดหนังสือฟรีก็เป็นการหาช่องทางลูกค้าใหม่ๆ ครั้งแรกอาจจะยังไม่ซื้อ อยู่ไปนานๆ อาจจะซื้อ”

  นอกจากนี้ ณัฐวุฒิยังกล่าวทิ้งท้ายถึงนักธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ ถึงการเริ่มต้นทำธุรกิจว่า

  “Respect Everyone, Fear No One (เคารพทุกคน แต่อย่ากลัวใคร) ไม่ต้องกลัวว่าจะทำอะไรไม่ได้ บริษัทอย่างเฟซบุ๊ก กูเกิล หรือแอปเปิล ก็เริ่มมาจากคนสองคนทั้งนั้น มันก็แค่ว่ามีความฝันแล้วก็ลงมือทำ”

  ถึงแม้ว่าในไทยนั้น การระดมทุนถือเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็มีการระดมทุนบนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเองโดยกลุ่มคนที่สนใจในประเด็นเฉพาะหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ Readery และเว็บไซต์ afterword.co


  How to Make a Kurzgesagt Video in 1200 Hours


  Get Merch designed with ❤ from https://kgs.link/shop
  Join the Patreon Bird Army 🐧 https://kgs.link/patreon
  ▼▼ More infos and links are just a click away ▼▼
  Ask us stuff on reddit: https://www.reddit.com/r/kurzgesagt/comments/f4qmuz/ask_us_questions_get_answers_today_or_in_a_future/
  For years, you have been asking us how we make our videos. So let’s finally talk about it! From research, writing the script, illustrating, to animating, narrating and composing music, a Kurzgesagt video takes roughly 1.200 hours to produce!
  OUR CHANNELS
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  German Channel: https://kgs.link/youtubeDE by FUNK
  Spanish Channel: https://kgs.link/youtubeES by WIX

  HOW CAN YOU SUPPORT US?
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  This is how we make our living and it would be a pleasure if you support us!
  Get Merch designed with ❤ from https://kgs.link/shop
  Join the Patreon Bird Army 🐧 https://kgs.link/patreon

  See also  [Update] ความสัมพันธ์ของราคา ‘ทองคำ | อัตราแลกเปลี่ยน บิทคอยน์ - Nangdep.vn

  DISCUSSIONS \u0026 SOCIAL MEDIA
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  Reddit: https://kgs.link/reddit
  Instagram: https://kgs.link/instagram
  Twitter: https://kgs.link/twitter
  Facebook: https://kgs.link/facebook
  Discord: https://kgs.link/discord
  Newsletter: https://kgs.link/newsletter

  OUR VOICE
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  The Kurzgesagt voice is from
  Steve Taylor: https://kgs.link/youtubevoice

  OUR MUSIC ♬♪
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  700+ minutes of Kurzgesagt Soundtracks by Epic Mountain:
  Spotify: https://kgs.link/musicspotify
  Soundcloud: https://kgs.link/musicsoundcloud
  Bandcamp: https://kgs.link/musicbandcamp
  Youtube: https://kgs.link/musicyoutube
  Facebook: https://kgs.link/musicfacebook
  The Soundtrack of this video:
  Soundcloud: https://kgs.link/musichowtokgssoundcloud
  Bandcamp: https://kgs.link/musichowtokgsbandcamp

  🐦🐧🐤 PATREON BIRD ARMY 🐤🐧🐦
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  Many Thanks to our wonderful Patreons from http://kgs.link/patreon who support us every month and made this video possible:
  Dennis Barzanoff, HGING231, Taylor Sutton, Agazzy Kan, Isabelle Sagastume, Richard Larsen, Carini, Arvīds Pelēcis, chrisnov, Anish Weerasooriya, Erik Stafford, Apoorva Chandra, Renee Annan, Alex Cross, Jan Karlík, Alexander Fielding, Lukas Schmidt, André, Jianzhuo Wu, Dina Andrei, Iskandar 323, Promethius84 ., Michael Altherr, Devon Meyer, Honza Tomášek, Da Yi, stephanie santos, Kyrill Abrams, Scott Blechman, Alexandre Valdetaro, Balázs Varju, TheBozzCL, Bufe, Mr_Blu42, Kamil, Scott, Alan Lu, Chris Gardner, Youssef Adib, Sean Markham, R, Severin Klingler, Sebastian, Gurneel Kang, SatanicPanic, ohad shalev, Grayson Gordon, 健樑 黃, Taavi Taijala, Lara Rimassa, Paul Wittau, Sir. Forest, schanuel, Cleo Wong, Mihaela Ciobanu, Tibor, secure taka, GeF, rolf redford, Martin Kärgell, Devyn Phillips, Tiger Darian

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

  How to Make a Kurzgesagt Video in 1200 Hours

  Crowdfunding มาตรฐานโลก (ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมาย) ครั้งแรกของไทย เงินท่านได้ช่วยได้ใช้ได้กำไร


  https://th.postupnews.com/2021/01/sinwattanacrowdfundingbeyondworld.html
  ครั้งแรกของประเทศ Crowdfunding มาตรฐานโลก (ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมาย)
  เงินท่าน ได้ช่วย ได้ใช้ ได้กำไร สร้างสังคมไทย ในยุคโควิด Beyond world เปิดระดมทุนเพื่อขยายสินค้าสหกิจชุมชนทั่วประเทศ

  26/1/64 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารบริษัท เหนือโลก จำกัด และบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ป แถลงข่าว ครั้งแรกของประเทศ Crowdfunding มาตรฐานโลก (ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมาย) เงินท่าน ได้ช่วย ได้ใช้ ได้กำไร สร้างสังคมไทย ในยุคโควิด Beyond world เปิดระดมทุนเพื่อขยายฐานกระจายสินค้าในแต่ละภาค พร้อมขยายสร้างร้านค้า 7 16 สินค้าสหกิจชุมชนทั่วประเทศ โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนสินค้าสหกิจชุมชน โดยซื้อสินค้าของชาวบ้านที่ขายและช่วยหาช่องทางตลาดในการกระจายสินค้า โดยโครงการฯเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะมีศูนย์การค้า 716 ในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ทางโครงการรับซื้อสินค้าจากชุมชนและโรงงานโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ประโยชน์จะถึงประชาชนและร้านค้าหมู่บ้านกว่า 77,600 ร้านอย่างทั่วถึง
  ขั้นตอน ประชาชนได้ บริษัทได้ ประเทศได้
  1. การช่วยชุมชนโดยการสั่งซื้อสินค้าชุมชน (เพิ่มรายได้) ให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ
  2. ซื้อสินค้าโรงงาน (ลดรายจ่าย) ราคาสินค้าถูกลง
  3. การขนส่ง จัดส่งสินค้าโดย MMan เพิ่มงาน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
  4. ร้านค้าชุมชน เพิ่มศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการทำงาน
  5. คลังสินค้า เพิ่มจุดบริการเพื่อรองรับความต้องการและความคล่องตัวในการกระจายสินค้าในแต่ละส่วนของภูมิภาค
  6. เพิ่มความสะดวกสบายในการส่งสินค้า เพิ่มช่องทาง เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  ขั้นตอนการระดมทุน
  Crowdfunding เป็นไปตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของ บริษัท สินวัฒนา ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กลต. ให้เป็นผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding

  See also  [NEW] ประวัติ ต้นกำเนิดของ มาม่า | ขายมาม่าเกาหลี - Nangdep.vn

  ประธานกรรมการบริหารบริษัท เหนือโลก จำกัด กล่าวยืนยันว่า เราคือ “ครอบครัวเดียวกัน” ผลตอบแทนผู้ร่วมลงทุน
  สำหรับนักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน และไม่มีข้อจำกัดสำหรับนักลงทุนแบบสถาบันหรือนักลงทุนแบบพิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน)
  ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน แพลตฟอร์ม ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์
  1. เข้าเว็บไซต์ https://equity.sinwattana.com/th/accounts/register
  2. กดเมนู สมัครสมาชิก
  3. กรอกข้อมูล
  4. ตรวจสอบอีเมล และกด Activate Account
  5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  นอกจากนี้ คุณหงส์ สิน เควก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ Crowdfunding Portal ผู้ที่สนใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนติดต่อได้ที่ คุณณัฐวรรณ อุตตมะปรากรม 0881954444 เว็บไซต์ https://equity.sinwattana.com/th/accounts/register
  ประสิทธิ์เจียวก๊ก เหนือโลก สหกิจชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของ BeyondWorld Mman คืนคุณแผ่นดิน

  Crowdfunding มาตรฐานโลก (ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมาย) ครั้งแรกของไทย เงินท่านได้ช่วยได้ใช้ได้กำไร

  Crowdfunding คืออะไร


  Crowdfunding คืออะไร

  การระดมทุน crowdfunding


  ​ขั้นตอนการระดมทุนผ่าน crowdfunding

  การระดมทุน crowdfunding

  ฮักฮ่าง – เต้ย อภิวัฒน์ [ Official MV ]


  เพลง ฮักฮ่าง
  ศิลปิน: เต้ย อภิวัฒน์
  เนื้อร้อง: อภิวัฒน์ บุญเอนก
  ทำนอง: อภิวัฒน์ บุญเอนก
  เรียบเรียง: อภิวัฒน์ บุญเอนก
  โปรดิวเซอร์: อภิวัฒน์ บุญเอนก
  Mix \u0026 Mastering: อภิวัฒน์ บุญเอนก
  สังกัด: คืนถิ่น สตูดิโอ
  ติดตามผลงานได้ที่
  Page : Kuentin Studio คืนถิ่น สตูดิโอ
  Facebook : Toey Apiwat Boonanak (ครูเต้ย) https://www.facebook.com/toey.apiwatboonanak
  ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  ติดต่องานการแสดง 0816480904 (ผจก)
  แนวเพลงในรูปแบบใหม่ [ R\u0026Bสตริงอีสาน ]เป็นการผสมผสานกันระหว่างดนตรีอีสานบวกกับเสียงร้องที่เป็นสตริง
  คอร์ดเพลง ฮักฮ่าง – เต้ย อภิวัฒน์
  Intro : D / G / D / A
  ………D……………………………….G
  คำว่าฮักที่เคยให้กันเจ้าเอาไว้ไส
  ……….D……………………………………..A
  คำว่าฮักว่าฮักอ้ายหลาย ลืมมันละบ้อ
  ……….……D…………………………………..……….G
  เถียงนาน้อยที่เคยหยอกเย้า มันช่างเงียบเหงา
  ……..Em….A………………….…..D
  บ่มีเจ้า คือเก่า มันเหงาเหลือเกิน…
  ………..……D……………………….…….G
  จะผ่านพ้นคืนวันร้ายๆนี้ไปแนวได๋
  ………..D………………………..…..A
  เมื่อในใจมันยังบ่ลืมยังฮักแต่เจ้า
  ………………D………………..………….G
  อยากบอกว่ายังรอเสมอบ่เคยไปไส
  …….Em………A………………..……..D
  คนในใจ คือเจ้า บ่เคยเปลี่ยนแปลง…
  Em……………………………..Bm
  วันเวลา บ่อาจเปลี่ยนใจของอ้ายได้ดอก
  …….G……………..…………A/A7
  กี่วันคืน ผ่านไป บ่เคยสิลืม…
  ………D………………………………..Fm
  ภาพทรงจำเก่าๆบ่เคยลืมเลือน
  ………….Bm…………………….………………………A
  ยังคงเหมือนตัวคอยย้ำเตือนเรื่องราวความหลัง
  …D……………………………………….Fm
  ภาพตอนฮักแรกเริ่ม จนตอนมันพัง
  …….Bm………………………………A……………….………..D
  ยังคงฝังอยู่ในใจอ้าย บ่เคยลบเลือนบ่ว่าสิโดนปานได๋
  Solo : D / Fm / Bm / A / G / Bm / Em A / D
  (,,,)
  Outro : D / G / D / A / Bm / A / Em / D

  ฮักฮ่าง - เต้ย อภิวัฒน์ [ Official MV ]

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

  ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ crowdfunding ไทย

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *