Home » [Update] Thai Beverage Public Company Limited | บริษัท เบียร์ ช้าง เชียงใหม่ – Nangdep.vn

[Update] Thai Beverage Public Company Limited | บริษัท เบียร์ ช้าง เชียงใหม่ – Nangdep.vn

บริษัท เบียร์ ช้าง เชียงใหม่: คุณกำลังดูกระทู้

 

 

 

 
สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

แผนที่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

GPS : N 13 ํ 48′  E 100 ํ 33′

(02) 785 5555
(02) 785 5882

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  (02) 617 6500

Social Network  
Facebook : www.facebook.com/ThaiBeverage
Twitter : www.twitter.com/thai_bev
Youtube : www.youtube.com/thaibeverage

 

 
 

 
สายการผลิตเบียร์

สายการผลิตเบียร์

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

โรงงาน

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร 62120

(02) 785 5555

(055) 864 200-15

(02) 785 5885

(055) 728 416

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
02) 785 5555

(035) 289 333-42
(02) 785 5885

(035) 289 371

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม. 54 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
(02) 785 5555

(035) 744 920-26
(02) 785 5885

(035) 744 916

 
 

 
สายการผลิตสุรา

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท แสงโสม จำกัด

โรงงาน 1

โรงงาน 2
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110

เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
(02) 278 4321

(034) 321 778-9

(034) 611 053
(02) 278 4381

(034) 321 777

(034) 611 778

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
(037) 285 016-18
(037) 285 237

บริษัท มงคลสมัย จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบ-งิ้วงาม ตำบลผาจุก
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
(02) 278 4321

(055) 449 126-30
(02) 278 4381

(055) 449 131

บริษัท ธนภักดี จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
(053) 849 550-4
(053) 849 555

บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
(02) 278 4321

(034) 611 783-5
(02) 278 4381

(034) 611 786

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด

โรงงาน

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71190
(02) 278 4321

(034) 527 100
(02) 278 4381

(034) 527 111

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 598 2850-9

(02) 278 4321
(02) 598 2858

(02) 278 4381

บริษัท สุราแม่โขง จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 278 4321
(02) 278 4381

บริษัท อธิมาตร จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
(044) 681 010-2
(044) 681 223-4
(044) 627 200-1
(044) 627 202

บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
(045) 426 532-5
(045) 426 536

บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 309 หมู่ที่ 6 ถนนน้ำพอง – กระนวน ตำบลน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

02) 278 4321

(043) 441 013-5
(043) 441 439
(043) 441 479

(02) 278 4381

(043) 441 017
(043) 441 438

บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000
(042) 449 711-13
(042) 449 715
(042) 462 658-9
(042) 449 714

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
(02) 278 4321

(034) 130 700-5
(02) 278 4381

(034) 130 700-5

บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 14  อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
(02) 278 4321

(034) 331 954
   (034) 227 754-7
(02) 278 4381

(034) 331 955

บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ 60180
(056) 279 088-9
(056) 350 660

บริษัท นทีชัย จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวง หมายเลข 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130
(02) 278 4321

(077) 357 170-3
(02) 278 4381

(077) 357 174

บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
(032) 741 761-2
(032) 741 763

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 278 4321
(02) 278 4381

บริษัท ประมวลผล จำกัด
(โรงงาน)

เลขที่ 56 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
(034) 331 157
(034) 331 787

 
 

 
 สายการบริหารการขาย
 

 
 กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด
เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(02) 785 7441
(02) 973 4658

บริษัท ป้อมกิจ จำกัด
เเลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310
(044) 955 101-3
(044) 955 104-5

บริษัท ป้อมคลัง จำกัด
เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
(053) 275 211
(053) 275 211
ต่อ 212

See also  [NEW] อิฮาระนิเคอิ เคมิคอล (ประเทศไทย) เปิดโรงงานแห่งใหม่ ในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) | ที่ อยู่ บริษัท อิ ตา เลี่ยน ไทย - Nangdep.vn

บริษัท ป้อมโชค จำกัด
เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
(035) 241 032
(035) 241 032
ต่อ 211

บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด
เลขที่ 135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
(077) 914 242
(077) 914 248

บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด
เลขที่ 51/42 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(038) 287 268
(038) 272 205

บริษัท ป้อมพลัง จำกัด
เลขที่ 439 หมู่ที่ 11 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
(043) 224 222-4
(043) 340 438

บริษัท ป้อมนคร จำกัด
เลขที่ 85/35, 85/36 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
(032) 312 772-4
(032) 312 770-1

 
 

 
 กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท นำยุค จำกัด
เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7441

(02) 973 4658

บริษัท นำกิจการ จำกัด
เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310

(044) 955 100-3
ต่อ 2050

(044) 955 107

บริษัท นำพลัง จำกัด
เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

(053) 275 211

(053) 275 211
ต่อ 212

บริษัท นำเมือง จำกัด
เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 242 691

(035) 241 032

บริษัท นำนคร จำกัด
เลขที่ 149/3 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

(077) 914 242

(077) 914 248

บริษัท นำธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 51/40-41 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 287 268-9

(038) 272 525

บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด
เลขที่ 439 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 224 222-4

(043) 220 222

บริษัท นำทิพย์ จำกัด
เลขที่ 85/33, 85/34 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

(032) 312 772-4

(032) 312 770-1

 
 

 
 กลุ่่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (1)

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์
จํากัด

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 26 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7878

(02) 785 7878
ต่อ 7833

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด (2)
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5883

 

(1)

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 785 5555

 

(2) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

 
 

 
 กลุ่มบริษัทผู้แทนจำหน่าย

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 617 9688

บริษัท กฤตยบุญ จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 617 9688

บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 617 9688

บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 617 9688

บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 617 9688

 
 

 
สายบริหารการตลาด

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 785 5929

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ThaiBev Quarter เลยที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(02) 078 5991

บริษัท ช้าง คอร์ป จำกัด
ThaiBev Quarter เลยที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(02) 078 5991

บริษัท ทศภาค จำกัด
เลขที่ 90 อาคาร CW Tower ชั้นที่ 15 ยูนิต บี 1501-2
และชั้น 20 ยูนิต บี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(02) 018 2000
(02)

018 2001

 

 
สายธุรกิจต่อเนื่อง

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7125

บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7140

(02) 785 7148

บริษัท อาหารเสริม จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7165

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7320-2

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด 
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5327

(02) 272 2316

บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 16 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 021 4774

(02) 021 4777

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5975

 
 

 
 กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7000
(02) 785 7025

บริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด (โรงงาน)
เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม 73150
(034) 993 355
(034) 993 354

 

 
 

 
 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโออิชิ (1)

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888
(02) 785 8889

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888
(02) 785 8889

See also  [NEW] Top 25 International Schools Bangkok | denla british school pantip - Nangdep.vn

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888
(02) 785 8889

Oishi International Holdings Limited
Room 901-1, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
 
 

Oishi F&B (Singapore) Pte.
Ltd. (2)

No.438 Alexandra Road, #05-01, Alexandra Point, Singapore 119958
(65) 6435 2880
(02) 6265 1819

บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด (3)
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888
(02) 785 8889

Oishi Myanmar Limited (4)
No. 1-11, Padonmar Stadium (East Wing), Bargayar Street, Sanchanung Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar
 
 

Oishi International Holdings Limited**
Room 901-1, Silvercord Tower 1,
30canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(02) 785 8888
(02) 717 3920

 
(1) Oishi Group Liited Liability Company ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 11A, Phan Ke Binh street, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Socialist Republic of Vietnam.

 
(2) บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และจดะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

 
(3) บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

 
(4) บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 
 

 
กลุ่มบริษัทเสริมสุข

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 252/35-36 อาคารสำนักงานเมืองไทย ภัทร คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 27-28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1
ชั้น 27-28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1
ชั้น 27-28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จํากัด
เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1
ชั้น 27-28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10110

(02) 661 6661

(02) 661 6664-5

Great Brands Limited
Room 901-2, Silvercord, Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด
เลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1
ชั้น 27-28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 693 2255-65

(02) 693 2266

 
 

 
 

 
 กลุ่มบริษัทอื่นๆ (1)

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7341

(02) 785 7345

บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

(02) 785 9999

(02) 785 9990

บริษัท สุราไทยทำ จำกัด
(ไม่ได้ประกอบกิจการ)
 
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำกัด
(ไม่ได้ประกอบกิจการ)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02) 278 4321

(02) 278 4381

บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จำกัด
(ไม่ได้ประกอบกิจการ)

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

 
(1) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 785 5555

 
 กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(02) 078 5991

บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หยุดดำเนินการ)
ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(02) 078 5991

 
 

 
 กลุ่มบริษัทต่างประเทศ (1)

 

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

International Beverage Holdings Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

InterBev (Singapore) Limited (2)
No. 438 Alexandra Road, #05-01, Alexandra Point,
Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
No. 01, Street 484 Corner 97,
Sangkat Psar Deum Tkov,
Khan Chamkamorn, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia

(855) (23) 727 424

(855) (23) 727 424

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
Unit C-25-02, First Floor,
3 Two Square, Commercial Centre
No. 2, Jalan 19/1, 46300 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

Suite 6.01, 6th Floor Plaza See Hoy Chan,
Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur,
Malaysia

(603) 7960 1839

 

(603) 2050-1888

(603) 7960 3361

 

(603) 2031-8618

Best Spirits Company Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

International Beverage Holdings (UK) Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

See also  [NEW] กรณีศึกษา แบรนด์ FILA คืนชีพ | fila ดีไหม - Nangdep.vn

(44) 1236 779001

International Beverage Holdings (China) Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

Super Brands Company Pte.
Ltd. (2)

No. 438 Alexandra Road, #05-01,
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

Beer Chang International Limited (2)
No. 438 Alexandra Road, #05-01, Alexandra Point,
Singapore 119958

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

International Beverage Trading Limited
XL House, One Bermudiana Road,
Hamilton HM 11, Bermuda

(1) 441 292 7337

(1) 441 295 5655

International Beverage Holdings Limited USA, Inc (3)
17785 Center Court Dr, Suite 640, Cerritos,
CA 90703, USA

(1) 562 865 6500

(1) 562 865 6111

Blairmhor Limited
(Non-Trading)

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Inver House Distillers Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

InterBev Trading (China) Limited
Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road,
Shuangjiang Town, Eshan County,
Yuxi City, Yunnan, China 653200

(89) 8774 010319

(86) 8774 010319

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.
Yulin Village, Shuangjiang Town
Eshan County, Yuxi City, Yunnan
China 653200

(86) 8774 022068

(86) 8774 022199

Blairmhor Distillers Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Wee Beastie Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Moffat & Towers Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Glen Calder Blenders Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Hankey Bannister & Company Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

R Carmichael & Sons Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

J MacArthur Jr & Company Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Mason & Summers Limited (Dormant)
10 Foster Lane, London, EC2V 6HH, England

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

James Catto & Company Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

The Knockdhu Distillery Company Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

The Pulteney Distillery Company Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

The Balblair Distillery Company Limited (Dormant)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Liquorland Limited
8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL, Northern Ireland

(44) 289 077 3990

(44) 289 037 0566

InterBev Investment Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

InterBev Trading (Hong Kong) Limited

Room 901-2, Silvercord Tower 1,

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,

Kowloon, Hong Kong

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

Fraser and Neave, Limited (4)
438 Alexandra Road, #20-00,
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6318 9393

(65) 6271 0811

Fraser Centerpoint Limited (5)
438 Alexandra Road, #21-00,
Alexandra Point, Singapore 119958

(65) 6276 4882

(65) 6276 6328

 
(1) InterBev Timor, Unipessoal, Lda. ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศติมอร์ตะวันออก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ตั้งอยู่เลขที่ A Praia Dos Coqueiros, Comoro, Dom Aleixo, Dili, Timor-Leste. โทรศัพท์ 670 772 48006
(2) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
(3) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
(4) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
(5) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 

 


KG ขอนแก่นกล๊าส (ผู้ผลิตขวดเบียร์สิงห์) (043) 349 900


รับผลิตงานสื่อ วิดีโอ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง โฆษณา
โดยทีมงานมืออาชีพ
ติดต่อ Line : 0840523315

ติดต่อ BGC (บางกอกกล๊าส) โทร 02 834 7000
https://web.facebook.com/bgcontainerglass
http://www.bgc.co.th/?r=contact

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

KG ขอนแก่นกล๊าส (ผู้ผลิตขวดเบียร์สิงห์) (043) 349 900

ถ้าโดนแมลงตัวนี้กัดต่อย..มือเราจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอน่ากลัว


ถ้าโดนแมลงตัวนี้กัดต่อย..มือเราจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอน่ากลัว

เพจ https://www.facebook.com/MRBTHVIDEO/
ติดต่อธุรกิจ
Email [email protected]

ถ้าโดนแมลงตัวนี้กัดต่อย..มือเราจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอน่ากลัว

ตัวอย่างงาน สัมนาบริษัทเบียร์ช้างCHANG AGENT


ตัวอย่างงาน สัมนาบริษัทเบียร์ช้างCHANG AGENT

เมดเล่ย์ \”โคตรโจ๊ะ\” ปู พงษ์สิทธิ์ + คาราบาว – ทองดี ทองเค / ราชาเงินผ่อน / หลวงพ่อคูณ


รายชื่อเพลง :
00:00 ทองดี ทองเค
03:59 ราชาเงินผ่อน
07:19 หลวงพ่อคูณ
ศิลปิน : ปู พงษ์สิทธิ์, คาราบาว
อัลบั้ม : คอนเสิร์ต คาราบาว 3 ช่า สามัคคี
ปี : 2552
♪ ฟังแล้ว ฟังอีก … ฟังกี่ที ก็ไม่มีเบื่อ
ฝากกดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะ
► http://www.youtube.com/c/FanglaewFangiik

เมดเล่ย์ \

ความท้าทายของทายาทรุ่น 4 แห่งอาณาจักรสิงห์


\”ผมอยากเห็นองค์กรเราเติบโตอย่างยั่งยืนที่อีก 100 ปี เราก็ยังอยู่ได้\” ทายาทรุ่นที่ 4 แห่งอาณาจักรสิงห์ที่มีอายุกว่า 85 ปี ต้องพบเจอกับโจทย์ปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Generation Gap ของคนในองค์กร หรือการแข่งขันในยุค Technology Disruption มาฟังคุณภูริต ภิรมย์ภักดี แชร์วิสัยทัศน์ในการนำองค์กรที่มีความท้าทายเหล่านี้ ให้สามารถรักษาสถานภาพความเป็นผู้นำ ไปจนถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนได้
สามารถอ่านบทความสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
https://techsauce.co/corpinn…/generationgapbhuritsingha/

ความท้าทายของทายาทรุ่น 4 แห่งอาณาจักรสิงห์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บริษัท เบียร์ ช้าง เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *