Home » [Update] The Rebel (2021) กบฏจารชน | กบฏในไทย – Nangdep.vn

[Update] The Rebel (2021) กบฏจารชน | กบฏในไทย – Nangdep.vn

กบฏในไทย: คุณกำลังดูกระทู้

เลือกตอน


22 3 54 ย้อนรอยรัฐประหารไทย ตอนที่ 2 รัฐประหาร 2476


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

22 3 54  ย้อนรอยรัฐประหารไทย   ตอนที่ 2 รัฐประหาร 2476

\”กบฏ\” ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม วาระที่ 2 !!


เมื่อจอมพลป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการลงมติรับรองจากรัฐสภาและมีการประกาศดำเนินการตามพันธสัญญานานาชาติ ดังเดิม การประกาศดังกล่าวทำให้มหาอำนาจรับรองรัฐบาลจอมพลป.ทันที ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่ในเหตุการณ์สงครามเย็น ทั้งสหรัฐเองก็หวังจะอาศัยไทยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชียช่วงเวลาในตอนนี้ การต่อสู้ระหว่างสองขั้วอำนาจกับหลังขยายขึ้นรุนแรงเรื่อยๆ
การกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งของจอมป.นั้นถึงแม้เขาจะได้รับความรับรองจากมหาอำนาจแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลของเขาก็จะต้องได้รับการต่อต้านจากกลุ่มต่างๆทางการเมืองหลายกลุ่ม จนทำให้เกิดการกบฏขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลานี้ จะมีเหตุการณ์ก่อกบฏอะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยครับ

ข้อมูลอ้างอิง
พรภิรมณ์ เชียงกูล. (2535). ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เล่ม 1. กรุงเทพ : โอเดียลสโตร์.
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.แผนชิงธงชาติไทย.
ประทีป สายเสน. (2558). กบฏวังหลวง. กรุงเทพ : ฐานบุ๊คส.
บัญชา สุมา. การเคลื่อนไหวของพรรคอมมิวนิสต์กับนโยบายการป้องกันและปราบปรามของรัฐบาล(พ.ศ.25002523). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.
ณัฐพล ใจจริง. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ.
คริสเบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2557). ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย. กรุงเทพ : มติชน.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2417). การใช้กฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์. กรุงเทพ : ศาสนภัณฑ์.
ลำดับเหตุการณ์การกบฏในสังคมไทย. เว็ปไซต์
จาก วีดีทัศน์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทย 10 พฤศจิกายน 2495 กบฏสันติภาพ เข้าถึงได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5AcQ2G4hOYQ
บันทึกการทำงานของจอมพลป.พิบูลสงคราม ระหว่าง 24912499. พิมพ์แจกในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิดครบ 5 รอบ ของ ฯพณฯจอใพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เมื่อ 14 กรกฎาคม 2500
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=10_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2494

หากท่านสนใจเรื่องอื่นๆกดที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ
\”หรือพระพุทธเจ้ามิใช่อารยัน!!\” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้น ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=rkvqRAGATgY\u0026t=2s
\”ศากยะปกครองในรูปแบบใดกันแน่?\” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้นตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=2hprKfzWhkc
ความเป็นมาของ…อาณาจักรพุกาม https://www.youtube.com/watch?v=E5E_ibTsicE
เพลงเพื่อชีวิตมาจากไหน? ความเป็นมาของ…ตำนานเพลงเพื่อชีวิต https://www.youtube.com/watch?v=7CeCZeIeWyc\u0026t=58s
ตำนานของ โมเสส และชาวยิว ในพันธสัญญาเดิม https://www.youtube.com/watch?v=Hbp5yMWkD0w
ศาสนาพุทธฉบับเข้าใจง่าย https://www.youtube.com/watch?v=o7U9BIMJEU\u0026t=12s
\”ปฏิวัติ 2475 ฉบับสังเขป\” เข้าใจได้ไม่ถึง 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=N6XFLKC2_jw
รื้อใหม่!!! ข้อถกเถียง…สุนทรภู่ https://www.youtube.com/watch?v=6GeWYalFvpg
ตำนาน บทละคร \”โศกนาฏกรรมแมคเบธ\” https://www.youtube.com/watch?v=hwfFhSldwYU
ความเป็นมาของ…\”อาณาจักรฟูนัน\” อาณาจักรโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน https://www.youtube.com/watch?v=4ghG2cXOLZA
เล่าเรื่อง…ล้างโคตร ราชวงศ์ศากยะ https://www.youtube.com/watch?v=KRkmuuNhqc\u0026t=41s
เรื่องราวของ \”อับราฮัม บุรูษผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว\” https://www.youtube.com/watch?v=g3vXyYM1qzw
ความเป็นมาของ…ศาสนาเชน https://www.youtube.com/watch?v=swYB2ctJb8
ความเป็นมาของ…ศาสนาพรามณ์ฮินดู https://www.youtube.com/watch?v=yHgNe4w8lY\u0026t=7s
\”ศาสนาคืออะไร?\” และ \”มาจากไหน?\” เข้าใจได้ใน 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=DfAGNXjePyw\u0026t=24s
ซีรีย์ เล่าเรื่อง ภควัทคีตา
https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/playlists
กดติดตามช่อง “ความเป็นมา” ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/videos

\

กบฏผู้มีบุญ (ผีบุญ)


เมื่อสยามเข้าสู่ช่วงปรับปรุงประเทศให้เป็นสมัยใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมาย โดยเฉพาะด้านการปกครอง ที่เป็นการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง จนเกิดการกระทบกับการปกครองส่วนภูมิภาค จนมีคำกล่าวว่า การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค ทำให้ผู้นำท้องถิ่นหมดอำนาจลง โดยเฉพาะอำนาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้ปกครองในท้องถิ่นหลายท้องที่ จึงไม่พอใจต่อการปฏิรูปการปกครองแบบใหม่ นับตั้งแต่การปฏิรูป พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา ความไม่พอใจนี้ แสดงออกมาในรูปแบบการลุกฮือของผู้คนใน 3 บริเวณด้วยกัน คือ กบฏเงี้ยวเมืองแพร่ในภาคเหนือ กบฏผู้มีบุญหรือกบฏผีบุญในภาคอีสาน และกบฏแขกเจ็ดหัวเมืองในภาคใต้ และในวันนี้เราจะพูดถึงกบฏผีบุญกันครับ

ข้อมูลอ้างอิง
เติม วิภาคย์พจนกิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน. กรุงเทพ:โครงการตำราฯ. 2546.
สุมิตรา อำนวยศิริสุข. กบฏผู้มีบุญในมณฑลอีสาน พ.ศ.24442445.สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัญฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2524.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต. บทความ “กบฏผู้มีบุญอีสาน 244445 กับจดหมายลูกโซ่ฉบับแรกของเมืองไทย” ในศิลปวัฒนธรรม ฉบับ พฤศจิกายน 2549 https://www.silpamag.com/history/article_8986
ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ. ประวัติศาสตร์ไทย 2. มหาสารคาม:มมส.

Cr. รูปประกอบจากหนังสือ ประวัติศาสตร์อีสาน
รูปภาพใช้ประกอบการบรรยายเท่านั้น บางรูปไม่ใช่บุคคลจริง

กบฏผู้มีบุญ (ผีบุญ)

ร.10 ถูกทหารเอาปืนจ่อหัวบังคับในวัง


ข่าวเด่น TV

โปรดแสดง ความคิดเห็น อย่างสุภาพ

ข่าวเด่นTV
ข่าวการชุมนุม
ข่าวการประท้วงล่าสุด
ข่าวการเมืองล่าสุดวันนี้
ข่าวการประท้วง
ข่าวการเมืองวันนี้ล่าสุด
ข่าวการเมือง
ข่าวการเมืองวันนี้ล่าสุด 2564
ข่าวการเมืองล่าสุด
ข่าวการเมืองวันนี้
ข่าวการชุมนุม ล่าสุด
ข่าวการชุมนุม ล่าสุดวันนี้

ร.10 ถูกทหารเอาปืนจ่อหัวบังคับในวัง

กบฏรุ่นแรกของไทย


กบฏรุ่นแรกของไทย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กบฏในไทย

See also  [Update] รวมลิสต์ 9 ของฝากสวีเดน เห็นแล้วต้องซื้อ! | ประเทศ สวีเดน - Nangdep.vn
See also  [NEW] Sedtrade – Sustainable Engineered Developments | sf settrade - Nangdep.vn
See also  [NEW] ดาวโหลด Minecraft บน PC ด้วย Memu | minecraft ภาคล่าสุด - Nangdep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.