Wiki

[Update] value แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | แวลู แปลว่า – Nangdep.vn

แวลู แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), n. [OF. value, fr. valoir, p. p.
   valu, to be worth, fr. L. valere to be strong, to be worth.
   See {Valiant}.]
   1. The property or aggregate properties of a thing by which
    it is rendered useful or desirable, or the degree of such
    property or sum of properties; worth; excellence; utility;
    importance.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
       Ye are all physicians of no value.  --Job xiii. 4.
    [1913 Webster]
 
       Ye are of more value than many sparrows. --Matt. x.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       Caesar is well acquainted with your virtue,
       And therefore sets this value on your life.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Before events shall have decided on the value of the
       measures.               --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Trade & Polit. Econ.) Worth estimated by any standard of
    purchasing power, especially by the market price, or the
    amount of money agreed upon as an equivalent to the
    utility and cost of anything.
    [1913 Webster]
 
       An article may be possessed of the highest degree of
       utility, or power to minister to our wants and
       enjoyments, and may be universally made use of,
       without possessing exchangeable value. --M'Culloch.
    [1913 Webster]
 
       Value is the power to command commodities generally.
                          --A. L. Chapin
                          (Johnson's
                          Cys.).
    [1913 Webster]
 
       Value is the generic term which expresses power in
       exchange.               --F. A.
                          Walker.
    [1913 Webster]
 
       His design was not to pay him the value of his
       pictures, because they were above any price.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: In political economy, value is often distinguished as
      intrinsic and exchangeable. Intrinsic value is the same
      as utility or adaptation to satisfy the desires or
      wants of men. Exchangeable value is that in an article
      or product which disposes individuals to give for it
      some quantity of labor, or some other article or
      product obtainable by labor; as, pure air has an
      intrinsic value, but generally not an exchangeable
      value.
      [1913 Webster]
 
   3. Precise signification; import; as, the value of a word;
    the value of a legal instrument --Mitford.
    [1913 Webster]
 
   4. Esteem; regard. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       My relation to the person was so near, and my value
       for him so great           --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) The relative length or duration of a tone or note,
    answering to quantity in prosody; thus, a quarter note [?]
    has the value of two eighth notes [?].
    [1913 Webster]
 
   6. In an artistical composition, the character of any one
    part in its relation to other parts and to the whole; --
    often used in the plural; as, the values are well given,
    or well maintained.
    [1913 Webster]
 
   7. Valor. [Written also {valew}.] [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8.
    (a) That property of a color by which it is distinguished
      as bright or dark; luminosity.
    (b) Degree of lightness as conditioned by the presence of
      white or pale color, or their opposites.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Math.) Any particular quantitative determination; as, a
    function's value for some special value of its argument.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. [pl.] The valuable ingredients to be obtained by
     treatment from any mass or compound; specif., the
     precious metals contained in rock, gravel, or the like;
     as, the vein carries good values; the values on the
     hanging walls.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Value received}, a phrase usually employed in a bill of
    exchange or a promissory note, to denote that a
    consideration has been given for it. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), v. t. [imp. & p. p. {Valued}
   (v[a^]l"[=u]d); p. pr. & vb. n. {Valuing}.]
   [1913 Webster]
   1. To estimate the value, or worth, of; to rate at a certain
    price; to appraise; to reckon with respect to number,
    power, importance, etc.
    [1913 Webster]
 
       The mind doth value every moment.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The queen is valued thirty thousand strong. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The king must take it ill,
       That he's so slightly valued in his messenger.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither of them valued their promises according to
       rules of honor or integrity.     --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. To rate highly; to have in high esteem; to hold in respect
    and estimation; to appreciate; to prize; as, to value one
    for his works or his virtues.
    [1913 Webster]
 
       Which of the dukes he values most.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise to estimation; to cause to have value, either
    real or apparent; to enhance in value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some value themselves to their country by jealousies
       of the crown.             --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. To be worth; to be equal to in value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The peace between the French and us not values
       The cost that did conclude it.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To compute; rate; appraise; esteem; respect; regard;
     estimate; prize; appreciate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 value
   n 1: a numerical quantity measured or assigned or computed; "the
      value assigned was 16 milliseconds"
   2: the quality (positive or negative) that renders something
     desirable or valuable; "the Shakespearean Shylock is of
     dubious value in the modern world"
   3: the amount (of money or goods or services) that is considered
     to be a fair equivalent for something else; "he tried to
     estimate the value of the produce at normal prices" [syn:
     {value}, {economic value}]
   4: relative darkness or lightness of a color; "I establish the
     colors and principal values by organizing the painting into
     three values--dark, medium...and light"-Joe Hing Lowe
   5: (music) the relative duration of a musical note [syn:
     {value}, {time value}, {note value}]
   6: an ideal accepted by some individual or group; "he has old-
     fashioned values"
   v 1: fix or determine the value of; assign a value to; "value
      the jewelry and art work in the estate"
   2: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
     {value}, {treasure}, {appreciate}]
   3: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We
     prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem}, {value},
     {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   4: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or
     significance of; "I will have the family jewels appraised by
     a professional"; "access all the factors when taking a risk"
     [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate}, {assess}, {appraise},
     {value}]
   5: estimate the value of; "How would you rate his chances to
     become President?"; "Gold was rated highly among the Romans"
     [syn: {rate}, {value}]


Silly/ Stupid/ Foolish ที่แปลว่าโง่ ใช้ต่างกันนะ!


READ  [Update] รู้ยัง! 10 อันดับ MV เพลงฮิต ที่มียอดวิวสูงสุดใน YouTube | จัดอันดับเพลงฮิต - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Silly/ Stupid/ Foolish ที่แปลว่าโง่ ใช้ต่างกันนะ!

Arc Force ฟังก์ชันเสริม คืออะไร


Arc Force ฟังก์ชันเสริม คืออะไร

True, Truth, กับ Trust ใช้ต่างกันอย่างไร


เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

True, Truth, กับ Trust ใช้ต่างกันอย่างไร

การตั้งใช้งานหัวออโต้วาล์วรุ่นAuto Control Valveรุ่นF67B


หจก.ไทยวอเตอร์สโตร์ 029190603,0896690608

การตั้งใช้งานหัวออโต้วาล์วรุ่นAuto Control Valveรุ่นF67B

ไลฟ์โค้ช คืออะไร ? | รอบโลก Daily


จากกระแสที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคำถามว่า ที่หลายคนเรียกฌอนว่าเป็น Life coach นั้น ถูกต้องหรือไม่ แล้ว Life coach คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และทำไมถึงได้รับความนิยม
ฌอนบูรณะหิรัญ ไลฟ์โค้ช เงินบริจาคช่วยไฟป่า ข่าววันนี้ที่ต้องรู้ รอบโลกdaily PPTVHD36 ช่อง36

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
Facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
Twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
Instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
Line TV : https://tv.line.me/st/pptvhd36

ไลฟ์โค้ช คืออะไร ? | รอบโลก Daily

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แวลู แปลว่า

Cẩm Nhung

Xin chào các bạn, Mình tên là Cẩm Nhung, như bao cô gái khác mình cũng đam mê mỹ phẩm say mê làm đẹp và chỉnh chu cho nhan sắc của mình. Vì thế, mình muốn chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình cho các bạn để các bạn có thể cẩn thận hơn cũng như tìm hiểu được những cách chăm sóc da đẹp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button