Home » [Update] WHA ตั้ง WHAKPN Alliance ต่อยอดธุรกิจ | คลังสินค้า wha – Nangdep.vn

[Update] WHA ตั้ง WHAKPN Alliance ต่อยอดธุรกิจ | คลังสินค้า wha – Nangdep.vn

คลังสินค้า wha: คุณกำลังดูกระทู้

“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” สบช่องทางประกาศผนึกกำลัง กลุ่ม KPN จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ “WHA KPN Alliance” หวังต่อยอด และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ด้าน “สมยศ อนันตประยูร” ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ บริษัทย่อยดังกล่าวจะเช่าพื้นที่ดินของกลุ่ม KPN บริเวณบางนา-ตราด กม.23 บนพื้นที่ 176 ไร่ เพื่อพัฒนาในสร้างคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้าน Built to Suit มั่นใจภายในสิ้นปีนี้กลุ่มบริษัท WHA จะมีพื้นที่เช่ารวมทั้งหมดเกือบ 1 ล้านตารางเมตร

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียม เปิดเผยถึงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม KPN ว่า เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายธุรกิจ จากการที่ WHA มีความชำนาญในการพัฒนาโครงการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม รวมทั้งมีฐานลูกค้าข้ามชาติที่หลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ขณะที่กลุ่ม KPN กรุ๊ป มีที่ดินที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในโซนบางนา ซึ่งบริเวณดังกล่าวทาง WHA มองว่าเป็นศูนย์กลางด้านลอจิสติกส์ จึงมองว่าการร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีทางธุรกิจต่อทั้ง 2 ฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง WHA และ กลุ่ม KPN จะมีชื่อว่า “บริษัทดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด (WHA KPN Alliance Co., Ltd.)” โดย WHA ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 65% และกลุ่ม KPN โดยคุณกฤษณ์ ณรงค์เดช ในสัดส่วนประมาณ 35% และ บริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ดินของกลุ่ม KPN บนพื้นที่ 176 ไร่ บริเวณบางนา-ตราด กม. 23 เป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อนำมาพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในลักษณะ Total Solutions ตามมาตรฐานสากลได้มากขึ้น เนื่องจาก WHA เป็นผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียม ที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์ ทำเล ที่ตั้งของลูกค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบลอจิติกส์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานนั้น จะไม่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ WHA ในการพัฒนาโครงการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ะดับพรีเมียมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยกลุ่ม KPN มีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของที่ดินให้เช่า โดยมองถึงศักยภาพของโครงการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินอีกด้วย
นายแพทย์สมยศ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อนับรวมพื้นที่ดิน 176 ไร่ ที่จะเช่าจากกลุ่ม KPN จะทำให้กลุ่มบริษัท WHA มีพื้นที่เช่า และพื้นที่รอการพัฒนาบริเวณบางนา-ตราด เป็นจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 710,000 ตารางเมตร ดังนั้น จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัท WHA มีคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าบริเวณบางนา-ตราดมากที่สุดในบรรดาผู้ประกอบการ Warehouse

นอกจากนี้ นายแพทย์สมยศ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทาง WHA อยู่ระหว่างแผนการศึกษาในการเข้าเจรจาในการลงทุน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เช่าโดยยังคงเน้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านขนส่ง และลอจิสติกส์ ที่จะครอบคลุมทั่วประเทศ ตามกลยุทธ์แผนการขยายธุรกิจที่ WHA ได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งนี้ หากแผนการขยายพื้นที่สำเร็จตามที่คาดการณ์ จะส่งผลให้ภายในปีนี้กลุ่มบริษัท WHA จะมีที่ดินเพียงพอที่จะขยายงานในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ กลุ่มบริษัท WHA จะมีพื้นที่เช่ารวมทั้งหมดเกือบ 1 ล้านตารางเมตร จากปัจจุบันมีพื้นที่เช่ากว่า 7 แสนตารางเมตร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท WHA ยังมีที่ดินที่รอการพัฒนา และรอการซื้อเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่อีก 1,000 ไร่

ทั้งนี้ WHA ได้มีการคาดการณ์ประมาณการอัตราเติบโตในปีนี้ไว้ที่ระดับมากกว่า 7,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีรายได้ 2,210 ล้านบาท โดยในปีนี้กลุ่มบริษัท WHA มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ประกอบกับได้มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสแรก ขณะที่ภายในไตรมาส 4/2556 นี้ WHA เตรียมจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี่ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุน WHAPF เพิ่มอีก 4,400 -4,700 ล้านบาท ซึ่งจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้กองทุน WHAPF มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 10,000 ล้านบาท

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียม เปิดเผยถึงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม KPN ว่า เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายธุรกิจ จากการที่ WHA มีความชำนาญในการพัฒนาโครงการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม รวมทั้งมีฐานลูกค้าข้ามชาติที่หลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ขณะที่กลุ่ม KPN กรุ๊ป มีที่ดินที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในโซนบางนา ซึ่งบริเวณดังกล่าวทาง WHA มองว่าเป็นศูนย์กลางด้านลอจิสติกส์ จึงมองว่าการร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีทางธุรกิจต่อทั้ง 2 ฝ่ายทั้งนี้ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง WHA และ กลุ่ม KPN จะมีชื่อว่า “บริษัทดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด (WHA KPN Alliance Co., Ltd.)” โดย WHA ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 65% และกลุ่ม KPN โดยคุณกฤษณ์ ณรงค์เดช ในสัดส่วนประมาณ 35% และ บริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ดินของกลุ่ม KPN บนพื้นที่ 176 ไร่ บริเวณบางนา-ตราด กม. 23 เป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อนำมาพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในลักษณะ Total Solutions ตามมาตรฐานสากลได้มากขึ้น เนื่องจาก WHA เป็นผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียม ที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์ ทำเล ที่ตั้งของลูกค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบลอจิติกส์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดสำหรับรูปแบบการดำเนินงานนั้น จะไม่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ WHA ในการพัฒนาโครงการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ะดับพรีเมียมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยกลุ่ม KPN มีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของที่ดินให้เช่า โดยมองถึงศักยภาพของโครงการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินอีกด้วยนายแพทย์สมยศ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อนับรวมพื้นที่ดิน 176 ไร่ ที่จะเช่าจากกลุ่ม KPN จะทำให้กลุ่มบริษัท WHA มีพื้นที่เช่า และพื้นที่รอการพัฒนาบริเวณบางนา-ตราด เป็นจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 710,000 ตารางเมตร ดังนั้น จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัท WHA มีคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าบริเวณบางนา-ตราดมากที่สุดในบรรดาผู้ประกอบการ Warehouseนอกจากนี้ นายแพทย์สมยศ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทาง WHA อยู่ระหว่างแผนการศึกษาในการเข้าเจรจาในการลงทุน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เช่าโดยยังคงเน้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านขนส่ง และลอจิสติกส์ ที่จะครอบคลุมทั่วประเทศ ตามกลยุทธ์แผนการขยายธุรกิจที่ WHA ได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งนี้ หากแผนการขยายพื้นที่สำเร็จตามที่คาดการณ์ จะส่งผลให้ภายในปีนี้กลุ่มบริษัท WHA จะมีที่ดินเพียงพอที่จะขยายงานในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ กลุ่มบริษัท WHA จะมีพื้นที่เช่ารวมทั้งหมดเกือบ 1 ล้านตารางเมตร จากปัจจุบันมีพื้นที่เช่ากว่า 7 แสนตารางเมตร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท WHA ยังมีที่ดินที่รอการพัฒนา และรอการซื้อเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่อีก 1,000 ไร่ทั้งนี้ WHA ได้มีการคาดการณ์ประมาณการอัตราเติบโตในปีนี้ไว้ที่ระดับมากกว่า 7,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีรายได้ 2,210 ล้านบาท โดยในปีนี้กลุ่มบริษัท WHA มีลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ประกอบกับได้มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสแรก ขณะที่ภายในไตรมาส 4/2556 นี้ WHA เตรียมจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี่ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุน WHAPF เพิ่มอีก 4,400 -4,700 ล้านบาท ซึ่งจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้กองทุน WHAPF มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 10,000 ล้านบาท

See also  [NEW] ชวนชม “เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559” งานแสดงผลงานนวัตศิลป์ ด้านหัตถกรรมสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน | งานไบเทค 2559 - Nangdep.vn


Perspective : แอ๊ว ศุภลักษณ์ แม่ทัพเดอะมอลล์กรุ๊ป | Wonder women [2 ก.ค. 60] Full HD


เปอร์สเปกทิฟ วันเดอร์วีเมน คืนวันอาทิตย์นี้ พบกับ “แอ๊วศุภลักษณ์ อัมพุช” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผู้หญิงแถวหน้าในวงการธุรกิจศูนย์การค้าผู้ที่ทำให้ “เดอะมอลล์” ประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีห้างสรรพสินค้ามากมาย ปัจจุบันเป็นผู้บริหารห้างสรรพสินค้าระดับ World Class อย่าง เอ็มโพเรียม (The Emporium) และ เอ็มควอเทียร์ (The Emquartier) และอีกหลายโปรเจ็กต์ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต โดย “แอ๊วศุภลักษณ์” เล่าว่า “ตอนเด็กๆ คุณพ่อให้ความสำคัญกับการเรียน ก่อนไปเรียนต่อเมืองนอก ไปฝึกงานเป็นผู้แทนการขาย บริษัท แอตแลนติก สามารถทำยอดขายทะลุเป้า กลับมาจากเรียนอเมริกา ก็ช่วยพ่อแม่ทำห้าง ควบคู่กับการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะอยากมีเครดิตที่น่าเชื่อถือ แต่อาชีพที่เราชอบจริงๆ คือ การเป็นดีไซเนอร์ สถาปนิก หรือไม่ก็ศิลปิน แต่ด้วยธุรกิจของครอบครัว เราก็ต้องมาบริหารงาน ในช่วงแรกที่ทำห้าง ดูแลเรื่องสินค้า การตลาด งานโฆษณา ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการค้า…” แต่เบื้องหลังการทำห้างสรรพสินค้านั้น แท้จริงแล้ว เธอไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารมาโดยตรง แต่เรียนจบด้านเภสัชกร เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ต้องมาช่วยธุรกิจครอบครัวทำห้างสรรพสินค้า ในวัยเพียง 22 ปี เท่านั้น แต่อะไรที่ทำให้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ภายใต้การทำงานของเธอ ก้าวสู่ผู้นำด้านศูนย์การค้าได้ ดูเต็มๆใน รายการเปอร์สเปกทิฟ คืนวันอาทิตย์ ที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 21.40 น. ทางช่อง 9 MCOT HD
Khun Aew Supaluck Ep.1 (July 2nd 2017)
This week on Perspective Wonder Women series meet “Aew Supaluck Umpujh.” The chairwoman of The Mall Group. The leader of retail business. In the competitive era, she had led multiple malls under the name The Mall to success. Currently she runs a number of world class malls; The Emporium and The Emquartier, and a few other projects in the works. Khun Aew shares with us how much her family values education. Before she went to study abroad, Khun Aew interned at Atlantic company as a salesperson and exceeded their sales goal. As soon as she came back from the U.S., she helped her parents manage their family retail business as well as working as a professor at Mahidol University. Her true passion lies in fashion design, architect, and art. But as her family business is in retail, she started her career in retail management. At the beginning she was in charge of merchandising, marketing, and advertising as a Retail Manager. She did not have a background in retail. With a bachelor and a master degree in Pharmacy, she wound up in retail since the age of 22. Find out how she took The Mall Group, under her management, to the number one spot in retail business. Consecutively on Perspective Sunday July 2nd and 9th, 2017 at 9.40p.m. on MCOT HD
Follow us on social media to get news and updates and to contact us

See also  [Update] แค่ได้มองตาเธอในวันนั้น จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคย อังกฤษ วิธีการพูด | แค่ได้มองตาเธอในวันนั้น - Nangdep.vn

ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ
Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
Official Web : http://www.jslcorporate.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia
Copyright©2017 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
EMail: [email protected] / [email protected]

See also  [Update] รู้จัก 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยมสุดโด่งดัง ที่ฝรั่งชาวต่างชาติต้องติดใจลิ้มลองทุกครั้งครา มีเมนูอะไรบ้าง | อาหาร ว่า - Nangdep.vn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Perspective : แอ๊ว ศุภลักษณ์ แม่ทัพเดอะมอลล์กรุ๊ป  | Wonder women [2 ก.ค. 60] Full HD

อายุน้อยร้อยล้าน | EP.139 | COFFEE WITH CEO WHA ธุรกิจโลจิสติกส์ และคลังสินค้าแบบครบวงจร


รายการ อายุน้อย 100 ล้าน
ทุกวันเสาร์ 09.00 10.00 น.
ช่องเวิร์คพอยท์ กดหมายเลข 23
ติดตามข่าวสารได้ที่http://www.facebook.com/workpoint
และเว็ปไซต์ http://www.workpointtv.com

อายุน้อยร้อยล้าน | EP.139 |  COFFEE WITH CEO WHA ธุรกิจโลจิสติกส์ และคลังสินค้าแบบครบวงจร

WHA ปักธงครึ่งปีหลัง เดินหน้าฟื้นธุรกิจทุกยูนิต I ชั่วโมงทำเงิน I 17-06-64


WHA ปักธงครึ่งปีหลัง เดินหน้าฟื้นธุรกิจทุกยูนิต I ชั่วโมงทำเงิน I 170664
หุ้นน้องใหม่ “สยามเทคนิคคอนกรีต” จ่อเข้า SET ไตรมาส 3
CPALL ปิดการขายหุ้นกู้ 7 ชุดตามเป้าหมาย
WHA เปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจ
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

WHA ปักธงครึ่งปีหลัง เดินหน้าฟื้นธุรกิจทุกยูนิต I ชั่วโมงทำเงิน I 17-06-64

ปลา อัจฉรา บุรารักษ์ อาณาจักรร้านอาหารยอดขายกว่าพันล้าน เครือ iberry | Perspective [20 มิ.ย. 64]


เปอร์สเปกทิฟสัปดาห์นี้พบกับ \”คุณปลา อัจฉรา บุรารักษ์\” ผู้บริหารของร้านอาหารในกลุ่ม Iberry group ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์ร้านอาหารมาแล้วมากกว่า 60 สาขา ภายใต้ 9 แบรนด์ที่เราสามารถเจอได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น ร้านกับข้าวกับปลา , รสนิยม, โรงสีโภชนา, โรงสีริมน้ำ, ทองสมิทธ์ ,iBERISTA, เจริญแกง และ ร้านยำสุดแซ่บน้องใหม่อย่าง “เบิร์นบุษบา”
แต่กว่าจะสร้างแบรนด์ธุรกิจที่มียอดขายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาท เธอเริ่มจากการทำธุรกิจร้านไอศครีมโฮมเมด ที่เรารู้กันในนาม Iberry ที่ตอนนั้นอายุเพียง 23 ปีเท่านั้น อะไรทำให้เธอก้าวสู่การสร้างแบรนด์อาหารได้หลากหลายแบรนด์และโด่งดังได้เช่นนี้ ใครก็ตามที่มีความสนใจด้านอาหารต้องห้ามพลาดสัปดาห์นี้!
รับชมได้ในรายการเปอร์สเปกทิฟ คืนวันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายนนี้ เวลา 22.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD และ Facebook Premiere PerspectiveTV JSLGlobalMedia

ชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึงคลิปล่าสุดของเรา พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
เจาะใจออนไลน์ : http://www.johjaionline.com
Official Web : http://www.jslsquare.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia
Copyright©2020 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
EMail: [email protected] / [email protected]

ปลา อัจฉรา บุรารักษ์ อาณาจักรร้านอาหารยอดขายกว่าพันล้าน เครือ iberry | Perspective [20 มิ.ย. 64]

Working Style ในแบบผู้นำ WHA Group | ทะยาน EP.14


EP. นี้ขอเปิดศักราชใหม่ ด้วยการพามาสร้าง Positive Thinking ทำความรู้จักอีกมุมหนึ่งของผู้บริหาร “หญิงแกร่ง” แห่ง WHA Group ผ่านประเด็นที่น่าสนใจอย่าง จุดเริ่มต้นของความหลงใหลในธุรกิจ อุปสรรคที่เผชิญ และข้อคิดที่ได้ รวมไปถึงจะ WorkLife Balance อย่างไรให้ชีวิต “สุขนิยม” กับ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท WHA Group

ทะยานPodcast
MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่

Website: https://bit.ly/3oHFe99
Facebook: https://bit.ly/32Oe4nW
Twitter: https://bit.ly/2TyBOH6
Blockdit: https://bit.ly/3jI0pEk
YouTube: https://bit.ly/2TyTXVg
TikTok: https://bit.ly/35Gq8aX
SoundCloud: https://bit.ly/3e4Tzax
Podbean: https://bit.ly/3oCqU1g
Spotify: https://spoti.fi/37MNajh
Apple Podcast: https://apple.co/3oK1JKy

Working Style ในแบบผู้นำ WHA Group | ทะยาน EP.14

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คลังสินค้า wha

Leave a Reply

Your email address will not be published.